www.porssitieto.fi
Sivukartta
© 12.2016–2019 G. Kock


HELSINGIN PUHELINYHDISTYS
Paperinen osakekirja on arvoton
Elisan osakkeet ja Euroclear

HPY osake
Lue myös: Sammon paperinen osake
on menettänyt arvonsa.

HPY Helsingin Puhelinyhdistys (per. 1882, kuva 2) muuttui 10.6.1998 Puhelinosuuskunta HPY:ksi ja se 17.6.1999 HPY Holding Oyj:ksi, joka muutti nimensä Elisa Communications Oyj:ksi 1.7.2000, kun siihen fuusioitiin Helsingin Puhelin Oyj.

1.1.1994 HPY oli siirtänyt liiketoimintansa tytäryhtiölleen Helsingin Puhelin Oy:lle. Osuuksien uusmyynti lopetettiin kokonaan 12.1.1998, mutta käytännössä se oli lakannut jo vuosia aikaisemmin (vanhojen osuuksien kaupankäynti). 1.9.1998 puhelinliittymä ja osuuskunnan jäsenyys erotettiin toisistaan.

HPY:n, HPY Holding Oyj:n ja Helsingin Puhelin Oyj:n yhtiöesitys Pörssitieto 1999 -kirjassa (PDF-ote).


Siirto arvo-osuusjärjestelmään

Osuudet noteerattiin Pörssin prelistalla 19.10.1998 lähtien. HPY:n siirryttyä ao-järjestelmään 1999
1 HPY:n osuus vaihdettiin vastikkeetta 150 Elisan osakkeisiin puhelinyhdistyksen jäsenrekisterin tietojen perusteella. HPY:n vanhoja osuustodisteita ei siis ole tarvinnut palauttaa, mitätöidä tai edes esittää, vaan ne jäivät kaikki muistoksi liittymien haltijoille. Ks. myös Helsingin Puhelin Oy, Oy Radiolinja Ab.

Siinä tapauksessa, että liittymänhaltija ei reagoinut vaihtokehotukseen eikä avannut arvo-osuustiliä tai häntä ei voitu tavoittaa (kuollut, toimimaton osoite, tms.) Elisa-osakkeita ei pystytty automaattisesti antamaan. 1999 vaihdon jätti käyttämättä 3200 jäsentä.

Käytännössä siis miltei kaikki ne yli puoli miljoonaa HPY-osuustodistusta, jotka pyörivät vanhojen osakekirjojen keräilymarkkinoilla olivat koko ajan pelkkiä muistoesineitä. Luottokunnan kohdalla on sama tilanne.

Helsingin Puhelin

Vaihto- ja nostoajat päättyneet

Helsingin Puhelinyhdistysten (samoin kuin Tikka Communicationin) osakkeiden vaihto-oikeus on päättynyt yli kymmenen vuotta sitten. Aluehallintovirastoon talletettujen varojen viimeinen nostopäiväkin oli 15.8.2016. Silloin AVI:ssa oli 4 miljoonaa euroa vastaten 1700 osuustodistusta à 2330 euroa. 2006 talletettu summa oli ollut 2300 jäsenen 5,9 miljoonaa euroa. Pakkolunastamisesta.

HPY-puhelinosakkeita on niin paljon liikkeellä, ettei niillä juuri ole rahallista keräilyarvoa ellei kysymyksessä ole niitä kaikkein vanhimpia. Jos taasen on löytynyt muiden yhtiöiden paperisia osakekirjoja, kannattaa ottaa yhteyttä Osakekirjakeräilijät ry:hyn.


Mutta Elisassa on muitakin tapauksia

Lokakuussa 2016 Elisa Oyj:llä oli arvo-osuuksien yhteistilillä 520.000 osaketta, 0,3 % kaikista. Ne vastaavat arvo-osuusjärjestelmään vielä vaihtamatta olevia osakkeita. Pörssiarvo oli noin 17 miljoonaa euroa.

Mahdollisuus muuttaa paperisia puhelinosakkeita Elisan osakkeiksi koskee Elisaan fuusioituneita yhtiöitä. Tällä hetkellä Kymen Puhelimen ja Telekarelian osakekirjoja vaihdetaan edelleen. Mm. Yomin (entinen Keski-Suomen Puhelin (vanha) ja Lounetin (uusi; Lounais-Suomen Puhelin) osakkeiden vaihto-oikeudet ovat päättyneet.

Oulun Puhelin Oy:n paperisten osakekirjojen jälkivaihto-oikeus päättyi 30.6.2017.
 

ELISA-OSAKE JA EUROCLEAR

HPY 1999 HPY:n jäsen sai 1 puhelinosuutta vastaan 150 Elisan osaketta. Samanaikaisesti Elisa siirtyi arvo-osuusjärjestelmään. Moni ent. HPY-jäsen ei omistanut ennestään osakkeita, joten he avasivat Elisa-osakkeitaan varten ilmaisen ao-tilin Euroclearissa. Mutta 28.2.2019 Euroclear lakkauttaa kaikki itse hoitamansa, suorat ao-tilit.

55.000 luonnollista henkilöä ja kuolinpesää joutuu siirtämään tilinsä pankkeihin tms., jotka yleensä veloittavat kuukausimaksun. Osakkeenomistajan tulee olla yhteydessä valitsemaansa uuteen tilinhoitajaan ja valtuuttaa sitä suorittamaan kokotilinsiirron, joka on maksuton. Euroclear-tilin ja pankkitilin numerot tarvitaan. (Kuolinpesien osalta erinäisiä asiakirjoja.) Todennäköisesti suurella osalla näistä henkilöillä on vain Elisa-osakkeita – ja ne eivät ole arvottomia. Yhden Elisa-osakkeen kurssi on viime aikoina ollut vajaat 40 €.

Tammikuun 2019 alkupäiviin mennessä 22.000 tiliä oli siirretty pois, mutta jos omistaja ei toimi hänen osakkeensa tullaan helmikuun jälkeen myymään. Myyntitulot Euroclear maksaa omistajan pankkitilille, tai jos se ei ole tiedossa, tallettaa 10 vuodeksi aluehallintovirastoon. Omistaja ei siis menetä rahojaan, jos hän ei tee mitään, joten pakkomyynti ei ole mikään katastrofi, mutta Elisa on ollut hyvä sijoitus. Suunnittelemattomalla myynnillä saattaa olla ei-toivottuja veroseuraamuksia, etenkin jos Euroclearissä on muita(kin) osakkeita.

Jos henkilön osakemyynnit kalenterivuoden aikana ylittävät 1000 € verottaja tulee perimään myyntivoitoista 30 %*. Näissä Elisan tapauksessa osakkeiden omistusaika lienee yleensä vähintään 10 vuotta, jolloin verovelvollisen on edullisinta käyttää veroilmoituksessaan 40 % hankintameno-olettamaa, ei mitään alkuperäistä hankintahintaa. Sitä sotkee myös Elisan pääomanpalautukset.
*Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Jos saadut luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1000 € voitot (ja tappiot) ovat verovapaita. Voiton 30.000 € ylittävältä osalta vero on 34 %.
 

www.porssitieto.fi/arvotonosake/elisa.html