History books of Finnish companies.  

YRITYSTEN HISTORIIKIT, A–J
Myynnissä olevat historiikkikirjat

Runsaiden uusien yhtiöesitysten vuoksi PÖRSSITIETO 29 -kirjan (2002) sivumäärä olisi kasvanut liikaa, ellei kirjallisuusviitteiden esittämisestä olisi luovuttu siirtämällä ne internetiin. Ne olivat olleet mukana kirjassa alusta alkaen, eli vuodesta 1972 lähtien. Viitteiden merkitys väheni Pörssitieto 1996:stä alkaen, jolloin teoksen yhtiöesityksiin lisättiin kappale Historia. Koko bibliografia on nyt kuitenkin jatkuvasti käytettävissä näillä Pörssitiedon internet-sivuilla. 2007 liitettiin bibliografiaan ennen 1973 noteerattujen yhtiöiden, sekä noteeraamattomien osakeyhtiöiden tiedossani olevat historiikit. Yrityksistä on käytetty niiden nykypäivänä tunnettuja nimiä. Vähemmän tärkeät tytäryhtiöt ja fuusioituneet yhtiöt on esitetty uuden emoyhtiön yhteydessä. Osakekirjakatalogin yhtiöistä on pienoisesitykset tässä sivustossa. Kiitän Juha Salovaaraa arvokkaasta avusta bibliografian täydentämisessä etenkin modernien historiikkien tiedoilla.
Copyright © G. Kock 8.2007–2017.
 

PÖRSSITIETO  yhteystiedot.
Tämän sivun osoite on: www.porssitieto.fi/historiikit.html

Vanhat osakekirjat. — Kaikki oy:t –1912. — Lakanneet pörssiyhtiöt*.
 *Lakanneet yhtiöt: 1973–96, 1912–72; 1762–1912 perustetut.
 

Linkit:  yhtiöt K–Ryhtiöt S–Ö

VALIKOITUJA YLEISTEOKSIA  (Niihin ei viitata yhtiöiden kohdalla.)
Aakkosellinen hakemistomme vanhoihin kokoomateoksiin sisältyvistä yhtiöistäOsa 2.
J. Strang. Puhelinluettelot ja osoitehakemistot 1847–1960. Turku 1995. 200 s. [Sisältää myös kaikki liikekalenterit yms.]
E. Aaku. Suomen liikepankit 1862–1955. Suomen pankkiyhdistys 1957. 241 s. (Moniste)
R. Ahtokari. Suomen lasiteollisuus 1681–1981. Helsinki 1981. 182 s.
J. Ahvenainen. Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo 1984. 462 s.
K. Alho. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961. 338 s.
V. Annala. Suomen lasiteollisuus 1681-1931. 1 osa, Ruotsin vallan aikana 1681–1809. Otava 1931. 178 s.
V. Annala. Suomen lasiteollisuus  vuodesta 1681 nykyaikaan. 2, 1-2. 1948. 918 s.
J. Hirn (1868–1914, toim.). Suomen kauppa, meriliike ja teollisuus sanoin ja kuvin (Finlands handel, sjöfart och industri i ord och bild). 1906–20 (muodostaen sidottuna useita niteitä; lisää vihoista).* [H]  Tietoja teoksesta, 2. Kuva.
J. Hirn (toim.). Suomen liiketoiminimet (Finlands affärsfirmor)*. 4 osaa (Helsinki, Turku, Tampere, Viipuri), Helsinki 1901–05. 166, 118, 74, 70 s. Artikkelit sisällytettiin päivitettyinä em. uuteen teokseen.
Riitta Hjerppe. Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 1844–1975. Helsinki 1979. 188 s.
Illustreradt Finland. Helsinki 1905, 1908 ja 1914. Sisältää paljon yrityskuvia sekä runsaasti yritysten ilmoituksia, ei kuvaavia tekstejä. Kansi.
H. Jernström. Osakkeenomistajan kirja. Helsinki 1931. 100 s.   Alla aktieägares bok. Åbo 1934. 79 s. [J]
K. Järvinen. Sata vuotta Suomen tukkukauppaa. Helsinki 1940. 280 s.
T. Kantonen. Satakunta sahaa Suomessa (Museovirasto). Helsinki 1996. 187 s.
A. Kaukoranta. Sulfiittispriiteollisuus Suomessa vuosina 1918–1978. 1981. 176 s.
Kotimaisen teollisuuden albumi. Helsinki 1913. 465 + 323 s. (yksi nide). [Kta] Kuva. Yhtiö. Osakekirja.
R. Kuokkanen & K. Leiponen. Suomen tiiliteollisuuden historia 1–2 (yksi nide). Suomen tiiliteollisuusliitto. Helsinki 1981. 561 s.
M. Liinamaa. Luettelo Suomen teollisuusyritysten ja kauppaliikkeiden historiikeista. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 23. Helsinki 1952. S. 49–82.
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. 318 s.
R. Klinge. "Pankkiboomi." Vuosina 1916–1920 perustetut liikepankit ja niiden kohtalot. Suomen pankin työpaperi 5/93.
K. Laalo. Nappikaupasta muoviaikaan. Hämeenlinna 1990. 325 s.
N. Meinander. Vesisahan tarina. Helsinki 1945. 324 s.
METSÄTEOLLISUUDEN MAA -sarja:
1. M. Kuisma. Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920. Jyväskylä 2006. 781 s.
2. K. Häggman. Metsän tasavalta. Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920–1939. Jyväskylä 2006 277 s.
3. J. Aunesluoma. Paperipatruunat. Metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa 1939–1950. Jyväskylä 2007. Jyväskylä 2007. 285 s.
4. N. Jensen-Eriksen. Läpimurto. Metsäteollisuus kasvun, integraation ja kylmän sodan Euroopassa 1950–1973. Jyväskylä 2007. Jyväskylä 2007. 461 s.
5. M. Kuisma (toim.). Kriisi ja kumous. Metsäteollisuus ja maailmantalouden murros 1973–2008. Jyväskylä 2008. 458 s.
U. E. Moisala, K. Rahko & O. Turpeinen. Puhelin ja puhelinlaitokset Suomessa 1877–1977. Turku 1977. 496 s.
J. Niemi. Suomen panimoteollisuuden vaiheita. Helsinki 1951. 208 s.
J. Pohjanpalo. Suomen kauppamerenkulku ja erityisesti linjaliikenteen osuus siinä. WSOY 1949. 314 s.
P. Raudsepp. Höyrylaivalla Tallinnaan. [1837 nykyaikaan.] 2018. 240 s.
T. T. Rinne. Vakuutustoiminta Suomessa 1816–1966. Turku 1966. 303 s.
R. Roine. Suomen teollisuuskalenteri 1900. (Myös ruots.) Helsinki 1900. 966 s.
H. Schauman. Luettelo Suomen osuuskauppahistoriikeista. Helsinki 1952. 71 s.
P. Schybergson. Aktiebolagsformens genombrott i Finland. Utvecklingen före 1895 års lag. Helsungfors 1964. 168 s.
I. Sourander & E. Solitander. Finska Träsliperiföreningen 1892–1942. Helsingfors 1943. 264 s. + liitteitä.
Suomen sähkölaitokset. (Sähkövoimatekniikan kerho.) Vaasa 1985. 208 s. 2 p. 1989, 3. p. 1994.
G. Stjernschantz. Suomen Teollisuusliitto 1921–1946. Helsinki 1946. 206 s.
Suomen kauppa ja teollisuus kuvina. Pori 1969–73. Yht. 5832 s. [Skt] Lisää.
Suomen pääkaupungin suomenkieliset liikkeet. Kauppalehti no. 50B, 15.12.1909. 84 s. (79 yrityksen esittelyt. Digitoitu, kansalliskirjasto.) [KL]
Suomrn Metalliteollisuusyhdistys. Jäsenyritysten valmisteitten kuvitettu luettelo. 1939, 1949, 1955 sekä 1960. Helsinki.
Suomen teollisuus. Helsinki 1951. 913 s. [St]
Suomen teollisuus ja kauppa. I–V. Helsinki 1922, 1924, 1928, 1929, 1936.  283, 310, 312, 184, 234 s.* [Stk]
Suomen tukkukauppiaat. Helsinki 1926. 417 s.
Trade and Industry of Finland. Helsinki 1922. 747 s. [Tif]
Trade and Industry of Finland in Word and Picture. Suomen talouselämä sanoin ja kuvin. Helsinki 1939. 502 s. [Stal]
R. Urbans. Villatehtailijain Yhdistys r.y. 1907–1957. Helsinki 1958. 225 s.
Metsäalan tutkimusohjelma Wood Wisdom. Metsäteollisuusyritysten strategiset kehityspolut. Hki 2001. 185 s.
KS. MYÖS: Teollisuuskalenteri, Kauppakalenteri, Sininen Kirja, Pankit ja osakeyhtiöt, ym. 1910-luvulta 1990-luvulle toistuvasti ilmestyneet yrityshakemistot.
*Nämä neljä teosta ovat toistensa seuraajia ja sisältävät osittain samoja yhtiöitä ja tietoja. Teos 1901/06–20 ilmestyi monena erillisena maakuntakohtaisena irtovihkona, joiden kaikkien sivunumerointi alkaa yhdestä. Vuosien 1901–05 sarja keskeytettiin ja korvattiin myöhemmällä sarjalla.

HELSINGIN PÖRSSI Osakekirja 2 3
H. Björkqvist. Helsingfors Börsförening på 1860-talet. Historisk Tidskrift för Finland 1953:1, s. 97–130.
Pörssikirja. Helsingin Arvopaperipörssi 75 vuotta. Sulkava 1987.189 s.
P. Schybergson. Förvärv och fördärv. Finlands ekonomi i ett brytningsskede 1914–1926. Hfors 2007. 143 s.
L. Suvikumpu. Pörssitalo, pörssiklubi. 2012.
G. Stjernschantz. Pörssin vuoristoradalla. Helsinki 1987. 163 s.
F. Tiderman. Helsingin Pörssi 1912–1937. Helsinki 1937. 143 s.
F. Tiderman. Helsingin Arvopaperipörssi 1937–1962. Helsinki 1962. 52 s.
Osakkeiden leimaus 1946.

AALTOSEN KENKÄTEHDAS OY
Aaltonen: kenkä- ja nahkateollisuutta 1889–1984. Vammala 2008. 88 s.
Aaltosen Kenkätehdas Oy. Muutamia piirteitä 50-vuotistaipaleelta.
Helsinki 1939. 128 s.
J. Hakala. 75 vuotta kenkäteollisuutta. 1964. 85 s.
R. Koskimies. Emil Aaltonen. Henkilökuva. Tampere 1969. 136 s.
V. Vares. Emil Aaltonen, teollisuusjohtaja ja suurlahjoittaja. Keuruu 2007. 415 s.

ABLOY OY
J. Juvonen. Avaimen arvoinen. Abloy 100 vuotta. 2007. 224 s.
H. Konttinen. Abloy 1907–2007: juhlakronikka. Hämeenlinna 2008. 183 s.

AEG
H. Rautavirta. AEG Suomessa 90 vuotta: 1900–1990. 1991. 98 s.

OY AGA AB
G. Waselius. Oy AGA Ab 1917–1967. Helsingfors 1967. 183 s.

A. AHLSTRÖM OY
Ahlström. (Esite, ei painovuotta.) 38 s.
A. Ahlström Osakeyhtiö. Helsinki 1963. 112 s. (Englanniksi.)
J. Aho. Antti Ahlström. Hans lif och verksamhet. Helsingfors 1906. 555 s. (2 nidettä).
J. Aho. Antti Ahlström. Hans liv och verksamhet. Helsingfors 1927. 197+372 s. (Edellisen teoksen lyhennetty ja julkinen toinen painos.) Myös suomeksi.
R. Ahtokari. Karhulan Tehtaat 100 vuotta. Varkaus 1974. 127 s. Osakekirja
T. Idström. Anteckningar om Strömfors bruk förr och nu. 1950. 27 s.
Karhula bruk 75 år. Ett minnesblad. Varkaus 1949. 34 s.
S. E. Kock. A. Ahlström Osakeyhtiö. Pihlavan tehtaat 75 vuotta. Pori 1950. 25 s.
P. Korvenmaa. Kauttua. Tuotanto ja ympäristö 1689–1989. Kauttua 1989. 152 s.
A. Mattila. Sata vuotta puun parissa. Pihlavan Tehtaat 1875–1975. Varkaus [1975]. 47 s.
E. Noronkoski. Rautaa täällä tarvitaan eikä paperia...! Tapahtumia Karhulan konepajateollisuuden satavuotistaipaleelta. 1990. 255 s.
P. H. Norrmén. Firman Ahlström 1896–1927. Helsingfors [1928]. 208 s. (sis. kuvasivut).
P. H. Norrmén. William Ruth. Kappale Kyminlaakson teollisuuden historiaa. Helsinki 1924. 189 s. (Karhula)
K. E. Palmén. Historik öfver Warkaus bruk och dertill hörande verk. Tekniska Föreningens i Finland förhandlingar 2–3/1889 s. 94–102.
A. E. Salmelainen. Lehtiä Warkauden tehtaan historiaan. I. Jyväskylä 1925. 122 s. + kuvasivuja.
P. Schybergson. Työt ja päivät. Ahlströmin historia 1851–1981. Helsinki 1992. 403 s.
O. Sirén. Strömfors bruks historia 1695–1984. 1984 (2. painos). 74 s.
O. Sirén. Strömfors. Tehdas ja tehdasyhteiskunta 1695–1970. Helsinki 1971. 112 s.
G. Tallqvist. A. Ahlström Osakeyhtiö. Helsingfors [1936]. 80 s.
G. Tallqvist. A. Ahlström Osakeyhtiö. Helsinki [1949]. 111 s. (Englanniksi.)
G. Tengström. Muistikuvia Karhulan lasitehtaalta. Julkaisu Karhulan lasitehtaan 75-vuotisen toiminnan johdosta 1889–1964. Karhula 1964. 83 s.
Warkaus Bruk. Historisk översikt. Helsingfors 1926. 61 s.
E. Vesterinen. Warkauden tehdas 1909–1929. Varkaus 1929. 86 s.
H. Ylisirniö. Ylä-Savon rautasampo. Jyrkkäkosken rautaruukki 1831–1919. Sonkajärvi 1990. 120 s.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
S. Karlsson. Ihmisen kokoinen. Aktia - suuri pieni pankki ja sen salaisuus. Vaasa 2006. 240 s.
Lisäksi Helsingfors Sparbankista on useita historiikkeja.

ALANDIA-YHTIÖT
M. Dreijer. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1938–1968. Mariehamn 1969. 157 s.

A-LEHDET OY
J. Numminen. Tarina lehtitalosta. A-Lehdet Oy 1933–2003. Keuruu 2003. 335 s.

OY ALFTAN AB
C.-M. Bergroth. 50 vuotta autoilun palveluksessa. Helsinki 1961. 43 s.
C.-M. Bergroth. Glimtar från åren 1892–1972. Helsingfors 1972. 435 s.

ALGOL OY
R. Bergman. Algol 100 1894–1994. Helsinki 1994. 119 s.

OY ALKO AB Osakekirja
M. Häikiö. Alkon historia. Otava 2007. 511 s.
25-vuotias Alko tänään. 1932–1957. Helsinki 1957. 94 s.
O. Kauppila. Koskenkorvan polttimo ja sen edeltäjät. Koskenkorvan tehtaan 50-vuotishistoriikki. Helsinki 1988. 296 s.
O. Kauppila. Rajamäen tehtaat 1888–1988. 100-vuotiskirja. Helsinki 1988. 452 s.
O. Kauppila. Viinejä ja väkeviä. Salmisaaren tehtaan 50-vuotishistoriikki. Helsinki 1990. 327 s.
J. Simpura. Vapaan viinan aika. 50 vuotta suomalaista alkoholipolitiikkaa. Tampere 1982. 414 s.
O. Vehviläinen. Rajamäen Tehtaat 1888–1963. Helsinki 1963. 408 s.

ALMA MEDIA OYJ (Tampereen Kirjapaino Oy, ym. yhtiöt) Osakekirja 2 3 4
K. Arajärvi. Aamulehti I. 1881–1914. Tampere 1956. 336 s. II. 1914–1961. Tampere 1961. 200 s.
E. Jauri. Kauppalehti 1898–1948. Helsinki 1948. 126 s.
O. W. Louhivuori & K. Nieminen. Uusi Suomi ja sen edeltäjät 1847–1946. Helsinki 1940 & 1946.
A. M[artikainen]. Alprint osana suomen graafisen teollisuuden historiaa. Kesälinja 1/1996 s. 18–28.
K. Nieminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy 1849–1949. Helsinki 1949. 142 s.
J. Pietilä. Elämästä ihmiselle. 130-vuotiaan Aamulehden historia. Hämeenlinna 2011. 479 s.
Satakunnan kansa ja sen edeltäjät 1873–2003. Pori 2003. 392 s.
R. Seppälä. Sata vuotta Suomen puolesta. Aamulehden linjanvetoa vuosina 1881–1981. Tampere 1981. 381 s.
I. Siikala. Pohjolan Sanomat 1915–1965. Tapahtumia ja kannanottoja. Kemi 1970. 224 s. Osakekuponki
Tampereen Kirjapaino-Oy ja Aamulehti 1881–1931. Tampere 1931. 104 s.

AMER-YHTYMÄ OY (Ks. myös Oy Weilin & Göös Ab). Osakekirja 2 kup. opt.
Amer-Tupakka Oy 1950–1970. 20 vuotta savurenkaita.
M. Pajula. Tapaus Amer. Espoo 1975. 31 s.
Suunto Oy 1936–1986. Helsinki 1986. 20 s.
Yes Sir - viisitoista. Amer-Tupakka Oy 1950–1965. 1965.

OY ANGLO-NORDIC AB
Oy Anglo-Nordic Ab 1935–2005. Tammisaari 2005. 93 s.

KATRI ANTELL OY
J. Ukkola. Juhlakirja. Katri Antell 110 vuotta. 1990. 91 s.
J. Ukkola. Katri Antell 130 vuotta vuodesta 1880. 2010. 154 s.

ARABIA Osakekirja ja NUUTAJÄRVI Osakekirja
V. Annala. Nuutajärven Lasitehdas 1793–1943. Helsinki 1943. 176 s.
Oy Arabia Ab. Suomalainen keramiikkateollisuus. Helsinki 1947. 28 s.
Arabia Keramiikka/Taide/Teollisuus. Helsinki 2009. 316 s.
Arabian Porsliinitehdas 1874–1924. Helsinki 1924. 34 s + kuvas.
A. Cannelin. Arabia Porslinsfabrik 1874–1924. Helsingfors 1924. 103 s.
C.-G. Herlitz. Arabian Porsliinitehtaan synty ja kehitys meidän päiviimme. Helsinki 1940. 14 s.
Keramiikka ja lasi. Arabian juhlanumerot. 3/64, 28 s. 1–2/73 76 s.
T. Poutasuo. Nuutajärvi. 200 vuotta suomalaista lasia. Helsinki 1993. 119 s.
M. Tasala. Lasintekijöiden tarinoita Iittalasta. Hämeenlinna 2001. 192 s.

ARCTIA OY
E. Saarenheimo. Kruunun krouvari. Arctia Oy:n vaiheita 1935–1985. Espoo 1985. 136 s.

ARE OY
K. Silvennoinen. Are-yhtymä 1924–1984. Jyväskylä 1987. 183 s.

ASA RADIO OY
ASA Radio Oy. ASA 50 1927–1977. [Turku] 1977. 63 s.
Sinivalkoinen visio 75. Kidekoneesta digivisioon 1927–2002. ASA Finlux Luxor Salora. Espoo 2002. 68 s.
V. Vuoristo. ASA Radio Oy 1927–1957. Turku 1957. 48 s.

ASKO OY Osakekirja 2 3 4 5 kuponki
M. Kurjensaari. Puiset pyramidit. Aukusti Asko Avoniuksen henkilö ja luonne. Porvoo 1968. 127 s.
F. Saalaste. Askon Tehtaat Oy 1918–1948. Lahti 1948. 115 s.
P. Tuominen. Tapaus Asko. Raportti vallanvaihdosta. Tampere 1983. 119 s.

ASPO OYJ Osakekirja 2 GHH (mainos), ja ASPOCOMP OYJ
J. Hakala. Löytämistä ja luopumista: Aspo 1929–2009. Helsinki 2009. Helsinki 2009. 199 s.
J. Tanttu. Kivihiilestä mikropiireihin. Aspoyhtymän tarina. Espoo 1979. 89 s.

ATRIA OYJ (ml. Itikka ja Lihakunta) Osakekirja 2 3 4
A. Orrenmaa. Operaatio Atria. Keuruu 2007. 151 s.
Lihakunta 75 vuotta. Kuopio 1978. 77 s.
Lithells AB: kts. Atria Oyj:n vuosikertomus 1997 s. 33.
S. J. Mönkkönen. Lihakunta 1903–1993 90 vuotta. Kuopio 1993. 147 s. Osakekirja
S. Perkkiö. Itikka osuuskunta 90 vuotta. Kuopio 2004. 103 s.
S. Perkkiö. Lihakunta 1903–2003. Parhaita leikkeleitä 100 vuoden ajalta kuvin ja sanoin. Kuopio 2002, 2. p. 2008. 112 s.
G. Sandelin. Pohjalainen lihatalo. Itikka 1914–1989. Kokkola 1989. 239 s. Osakekirja

AURAAN PANIMO OY
I. Impivaara. Auran Panimo Oy 1884–1964. Turku 1964. 263 s.

AURAPRINT OY Osakekirja 2
T. Sormunen. Lehtipainosta lomaketehtaaksi. Auraprint Oy 1886–1976. Turku 1976. 123 s.
Auraprint Oy 125 vuotta. Tarinoita ihmisistä painosalissa 1886–2011. Auraprint 2011. 151 s.

AURESKOSKI OY
A.-L. Seilo. Aureskoski Oy 40-vuotias. 1990. 39 s.

A-VAKUUTUS
T. Mauranen. Kräsh! ... ja turvallisesti eteenpäin. A-Vakuutuksen seitsemän vuosikymmentä. 2003. 240 s.

OY LENNART BACKMAN AB
H. Anttila. Lennart Backman 1882–1982. Vasa 1982. 109 s.

BAD GRANKULLA
B. Ulfvens. Bad Grankulla och människorna kring det. 1997. 120 s.

AB JOHN BARKER OY
E. W. Juvelius. John Barkerin puuvillatehdas 1843–1933. Turku 1933. 70 s.
K. Leinonen & E. Talanterä. Wechteristä Valvillaan: Suomen tekstiiliteollisuus 250 vuotta. Raisio 1987. 99 s.

PENSION BELLEVUE AB
K. Tuorila. Bellevue 1893–1993: kesänviettoa Hangon värikkäissä vaiheissa. Hanko 1993. 112 s.

BENSOW OY AB
W. Bensow. Affärs- och industrimannen Wilhelm Bensow: nydanare av Finlands näringsliv. Söderströms 1993. 124 s. (W. Bensowin 1943 kirjoittama aik. julkaisematon omaelämäkerta.)
A. Siukosaari. Solifer Suomesta. Yritystarina 1954–1964–2004. 2004. 120 s.
J. Tapaninen. Kauppahuoneen kuolema. Helsinki 1991. 208 s.
T. Viljanen. Yritys vailla vertaa. Bensowin vuosisata. Mikkeli 1989. 132 s.

BERGA GLASBRUK
U. Launonen. Berga glasbruk (Pirttikylä). Vasa 1975. 71 s.

BERGGREN OY AB
Y. Hytönen. Tietoa ja taitoa kuusi vuosikymmentä: Berggren Oy Ab 1936–1996. Helsinki 1996. 52 s.

BERNER OY
H. Brotherus. Berner 100 1883–1983. Helsinki 1983. 112 s.

BIRKA LINE ABP Osakekirja
H. Svensson. Rederiet – på riktigt! Birka Line Ab 25 år. Mariehamn 1996. 59 s.

HÖYRYLAIVA OY BORE
T. Malmberg. Bore 1897–1997. Vuosisata suomalaista merenkulkua. Helsinki 1997. 229 s.
E. Lodenius. Meren avara työkenttä. Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore 1897–1972. Helsinki 1972. 155 s.
O. Nikula. Ångfartygs Aktiebolaget Bore 1897–1947. Turku 1947. 162 s.
R. Törngren. Ångfartygs Aktiebolaget Bore 1897–1927. Åbo 1927. 164 s.

BORGÅ ÅNGFARTYGS AB Osakekirja 2
V. Lindroos. Borgå Ångfartygs Aktiebolag 1891–1941. Borgå 1941. 87 s.

AB BRÄNDÖ VILLASTAD Osakekirja
L. Kolbe. Brändö: drömmen om en bättre framtid. Keuru 1990. 335 s. (Suomenkielisen väitöskirjan (1988) käännös.)
R. Palmroth. Brändö villastad 1907–1921: en skildring av tiden innan samhället blev landskommun. Helsingfors 1921. 27 s.
M. Räsänen. Kulosaaren raitiotie. Hämeenlinna 2007. 96 s.
E. Schybergson. A.B. Brändö Villastad tioårsberättelse 1907–1917. 34 s.

CADENIUS & GRAHN
R. Backström. Oy Cadenius & Grahn Ab 1881–1981. Kotka 1981. 95 s.
Cadenius & Grahn 1881 30/IV 1931. Muistojulkaisu toiminimen 50-vuotisen olemassaolon johdosta.
Helsinki 1931. 53 s.

CAPMAN OYJ
M. Erola. Jos se firma olis mun. Tarinoita yrittäjistä ja CapManista. Otava 2014. 240 s.

CARGOTEC OYJ
E. Teräväinen. Cargotec - siellä missä tavara liikkuu. Helsinki 2005. 135 s.

OY CARLSON
N. Pelli. Valuraudasta korkokenkiin. Oy Carlson 150 vuotta. 2009. 109 s.

CHIPS OYJ Osakekirja
25 år med Chipskoncernen. Mariehamn 1995. 20 s.
J. Pettersson. Från knölar i marken till miljoner på banken. Chips - ett åländskt industriellt företagsbygge. Mariehamn 2008. 176 s.

COMPONENTA OYJ, SANTASALO-JOT OYJ. Osakekirja, kup.
J. Aromäki. Juuri oikeaan aikaan. Pienestä perhevalimosta Santasalo-JOT-konserniksi.  Otava 1998. 335 s.
J. Kortelainen. Suomivalimo Oy 1918–1983. 1983. 79 s.
S. Saukkomaa & H. Saukkomaa. Componenta. Yhtiö jolla on yhdeksän henkeä ja elämää. 2008. 20 s.

CRAMO OYJ ks. Rakentajain Konevuokraamo Oy.

CULTOR OY (ml. juurikassokeritehtaat) Osakekirja 2 3 4 5 6 7 8 kup., Hietalahti kup. (Juurikass.), Turenki, Kotka
O. Hackman. Tölö Sockerbruks historia1806–1918. Helsingfors 1923. 88 s. Osakekirja
G. Hernberg. En sockermans minnen. Lovisa 1989. 227 s.
Kantvik-alueen historia. Helsinki 1967. 17 s.
H. Ilvonen. Juurikassokeritehtaiden historia Suomessa. 2007. 121 s.
M. Kovero. Suomen sokeriteollisuuden historia. l Ruotsin vallan aika, ll 1808–1896. Helsinki 1946, 1955. 462, 376 s.
O. Mäenpää. Salon Sokeritehdas Oy 1918–1968. Salo 1968. 119 s. Osakekirja
O. Mäenpää. Salon Sokeritehdas Oy 1968–1978. Salo 1978. 46 s.
Suomen Sokeriteollisuus 1756–1956. Helsinki 1956. 63 s.
R. Urbans. Sokeri Suomessa 1500–1917. Helsinki 1968. 162 s. Osakekirja 2 (Aura), 3 4 (Tölö).
R. Urbans. Suomen Sokeri Osakeyhtiö 1918–68. Helsinki 1970. 311 s.
S. Zetterberg. Itä-Suomen Raakasokeritehdas Oy 1937–1972. Kotka 1972. 159 s. Osakekirja 2

EFORE OYJ
H. Fabritius, P. Fabritius & R. Rautiainen. Kasvava virta: Efore Oyj 1975–2005. Jyväskylä 2005. 176 s.
Tehoa yhteistyöstä jo 25 vuotta.
Juhlalehti, maaliskuu 2000.

REDERI-AB ECKERÖ AB
P.-H. Sjöström. Historien om den som kommer igen: Rederiaktiebolaget Eckerö 1961–2011. Ekenäs 2011. 288 s.

OY EDITA AB
J.-P. Pietiläinen. Kirjapainosta viestinnän palvelutaloksi. Oy Edita Ab:n ja sen edeltäjien tarina 1859–1999. Edita 1999. 101 s.

OY VICTOR EK AB
L.-J. Homén. Oy Victor Ek Ab:n historiikki 1885–1995. 1995. 75 s.
Oy Victor Ek Ab 1885–2010. Tammisaari 2010. 95 s.

EKA ja TRADEKA
J. Kallenautio. Eka Suomessa. 128 osuusliikkeestä monialayhtymäksi. Hämeenlinna 1992. 450 s.
J. Kallenautio. Lamasta uuteen nousuun. Eka-yhtymän ja Tradeka-yhtymän historia 1983–2008. Hämeenlinna 2009. 541 s.

OY AUG. EKLÖF AB Osakekirja
K. Ekman. Aug. Eklöf Aktiebolag 1864–1924. Borgå 1924 (toinen painos 1944). 168 s.
T. Eklöf. Porvoon Seluloosatehdas 1893–1975. 1975. 24 s.

EKOKEM OY
S. Perko. Mustasta valkoiseksi. Ekokem, ongelmajätteet ja yhteiskunta 1979–2004. 2004. 207 s.

ELEMATIC OY AB
Y. Hytönen & V. Åberg. Elematic Oy Ab 50 vuotta: 1959–2009. Tampere 2009. 151 s.

EKOMEN OY Osakekirja
K. Lohivesi. Managerial and Organisational Mechanisms for Corporate Failure: Ekomen Group Case. HKKK, tohtorinväitöskirja. Helsinki 2000. 324 s.

AB EKSTRÖMS MASKINAFFÄR Osakekirja
R. Urbans. Aktiebolaget Ekströms Maskinaffär 1910–1960. Helsingfors 1960. 111 s. (ml. kuvasivut).

OSUUSLIIKE ELANTO
Elanto 1905–1955. Helsinki 1955. 116 s.
Elanto kymmenen vuotta 1905–1915. Helsinki 1915. 221 s.
Kapinallinen kauppa - Helsingin Osuuskauppa Elanto 1905–2015. Siltala 2015. 505 s.
Kulman takan Elanto. Hämeenlinna 2005. 216 s.
J. Siipi. Puoli vuosisataa Elantoa. Helsinki 1963. 360 s.

ELCOTEQ SE
P. Sunila. A. Piippo: Liian suuri Suomelle. Keuruu 2008. 317 s.

ELISA OYJ (Helsingin Puhelinyhdistys) Osakekirja 2 3 4 5 6 (HPY)
HPY:n muutoksen vuosikymmenet: vuorineuvokset Martti Harva ja Kurt Nordman kertovat, miten Helsingin puhelinyhdistys muuttui tietoliikennekonserniksi. Edita 2002. 107 s.
M. Häikiö. Alkuräjähdys. Radiolinja ja Suomen GSM-matkapuhelintoiminta 1988–98. Edita 1998. 223 s.
K. Immonen. Sillat sielujen ja ihmismietteen. Suomalaisen puhelimen kulttuurihistoria keskusneideistä tekstiviesteihin. Helsinki 2002. 274 s.
I. Killinen. Helsingin Puhelinlaitos 1882–1932. Helsinki 1932. 128 s.
E. S. Repo. Helsingin Puhelinlaitos 1882–1957. Helsinki 1956. 238 s.
A. Söderlund. Helsingfors telefonförening 1891–1916. 1916. 114 s.
O. Turpeinen. Helsingin seudun puhelinlaitos 1882–1982. Turku 1981. 588 s.

MATTI ELORANTA OY
P. Lavonen. Halikko Works: Matti Eloranta -yhtiöiden ja Halikon tehtaan historia (1947–2007). 2007. 103 s.

OY A. W. ENBOM AB
S. Enbom. Sata vuotta käsityöläisperinnettä ja teollista toimintaa. Helsinki [1984]. 96 s.

ENSO-GUTZEIT OY (ym.) Osakekirja 2 3 4 kup., Enso, Gutzeit 2, Stockfors
J. Ahvenainen. Enso-Gutzeit Oy 1872-1992. I 1872–1923, II 1924–1992. Jyväskylä 1992. 703 s.
Enso-Gutzeit. Henkilökunnanlehti 5/72. Juhlanumero. Helsinki 1972. 104 s.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Helsinki 1972. 24 s.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. A Presentation. Helsinki 1939. 18 s. Helsinki 1949. 25 s.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö at Enso, Kotka, Pankakoski Finland. Helsinki 1928. 49 s.
Enso-Gutzeitin henkilökuntajulkaisun juhlanumero. Helsinki 1947. 205 s.
Enso-Gutzeit-Tornator. Henkilöjulkaisu no. 4. Helsinki 1937. S. 149–265.
Enson tähtikronikka 1872–1997. Jyväskylä 1997. 343 s.
L. Gripenberg. Aktiebolaget W. Gutzeit & C:o 1872–1922. Helsinki 1924. 187 s. Osakekirja
V. Hoving. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1972–1958 I, II. Helsinki 1961. 779 s.
S. Järvinen. Harkkoraudasta kartonkiin. Pankakosken tehtaat 1909–1939. Imatra 1991. 96 s. 7.*
P. Karonen. Enso-Gutzeit Oy laivanvarustajana: Oy Finnlines Ltd ja Merivienti Oy vuosina 1947–1982. Imatra 1992. 240 s. 9.*
J. Koikkalainen. Laivanpäälliköitä, lastuumiehiä ja ukkoherroja. Imatra 1993. 104 s. 11.*
O. Korpijaakko. Gutzeit-yhtymän vaiheet 1872–1947. Helsinki 1947. 64 s.
T. Kylmälä. Kutsetin mies (Pentti Salmi). Helsinki 1986. 243 s.
Lankarullista pakkausteollisuuteen. Enso-Gutzeit Oy Lahden tehtaat 100 vuotta. (Tornator.) 1987. 79 s.
P. Lehonkoski. Osakeyhtiö Tornatorin Lahden rullatehdas vuosina 1887–1952. Imatra 1991. 168 s. 8.* Osakekirja 2 3.
P. Lehonkoski. Tukkimetsiä ja höyrylaivoja. Imatra 1987. 144 s.
J. Lummelahti. Metsästä tehtaalle – Enso-Gutzeit Osakeyhtiön metsäosasto vuosina 1920–1938. Imatra 1992. 160 s. 10.*
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 183–195 (Joh. Parviainen).
Aktiebolaget Tornator 1887–1912. Helsinki 1913. 66 s.
T. Rintamäki. Teknologinen muutos Suomen selluloosateollisuudessa vuosina 1920–1938. Esimerkkinä Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Imatra 1989. 94 s. 1.*
P. Sainio. Ministeri Mattila, presidentin mies. Porvoo 1982. 161 s.
T. Seppänen. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Saimaan laivasto-osasto puunkuljettajana vuosina 1920–1939. Imatra 1990. 120 s. 4.*
S. Sivonen. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön selluloosateollisuus maailmansotien välisenä aikana. Imatra 1993. 112 s. 12.*
S. Sääski. Elämää Laitaatsillassa 1910- ja 1920-luvulla. Imatra 1991.136 s. 5.*
V. Talja. Alexander Gullichsen Gutzeit-yhtiössä vuosina 1884–1917. Imatra 1991. 120 s. 6.*
E. Vaalama. Enso-Gutzeit Oy Kaukopään tehtaat 1935–1985. Imatra 1985. 223 s.
E. Vaalama. Enso-Gutzeit Oy Pankakosken kartonkitehdas 1912–1987. Imatra 1987. 100 s.
R. Valta. Amerikkalaista kuitulevyteollisuutta Suomessa. The Insulite Co. of Finland oy:n sijoittuminen Suomeen ja toiminta 1930–1941. 1997. 129 s.
Viisikymmentä toiminnan vuotta. Stora Enso Timber Oy Ltd Uimaharjun saha 1951–2003. 2003 72 s.
S. Virtanen. Nuottasaaresta Wall Streetille. Oulun metsäteollisuus kauppahuoneista Stora Ensoon. Stora Enso 2003. 368 s.
K. Örmark. Saha Rautjärven rannalla. Enso-Gutzeit Oy:n Rautjärven saha 1955–1965. 1987. 92 s.
*Numero sarjassa Enso-Gutzeit Oy: Historia- ja perinnejulkaisuja.

OY A. E. ERICKSON AB
H. Mäki. Oy A. E. Erickson ab 1889–1989. 1989. 200 s.

OY L. M. ERICSSON AB
Tietoliikenne yhdistää. Oy L. M. Ericsson Ab 1918–1968. Helsinki 1968. 40 s.

ERWEKO PAINOTUOTE OY
A. Ahopalo. Erwekon vuosikymmenet: omenapuutarhasta Suomen parhaaksi kirjapainoksi. Hki 2010. 301 s.

ESPOON SÄHKÖ OY Osakekirja 2 3 4, Kirkkonummen Sähkö
J. Erävuori. Energiavirtoja. Espoon Sähkö Oy 75 vuotta. Espoo 1992. 339 s.
E. Kajander. Espoon Sähkö – Esbo Elektriska 1918–1958. Espoo 1958. 18 s.
E. Kajander. Espoon Sähkö – Esbo Elektriska 1918–1968. Espoo 1968. 48 s.

ETELÄ-SATAKUNNAN PUHELIN OY
P. Koskinen. Sata vuotta puhetta piuhaa pitkin: Etelä-Satakunnan Puhelin Oy 1893–1993. Vammala 1993. 149 s.

ETELÄ-SUOMEN KAUKOPUHELIN OY Osakekirja 2
E. A. Berg. Södra Finlands Interurbana Telefon 1894–1934. Helsingfors 1936. 173 s.

ETELÄ-SUOMEN VOIMA OY Osakekirja 2
G. M. Nordensvan. Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiö 1916–1941. Helsinki 1941. 129 s.
R. Valkeapää. Kiinni sähkössä. Etelä-Suomen Voima Oy:n historiaa ja kuvia 75 vuoden ajalta. 1991. 88 s.

EVOX OY
T. Lasola. Evoxin komponentteja 40 vuotta: Evox Oy:n historiikki vuosilta 1947–1987. Helsinki 1987. 16 s.

RAKENNUSLIIKE EVÄLAHTI OY
V.-P. Vahvaselkä. Rakennusliike Evälahti Oy 60 v., 1950–2000, 2001–2010. 2010. 104 s.

OY KARL FAZER AB Osakekirja
J. Donner. Fazer 100. Otava 1991. 206 s. (Ilmestynyt suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.)
V. Hoving. Karl Fazer 1891–1951. Helsingfors 1951. 171 s. (sis. kuvasivut).

FAZER MUSIIKKI OY Osakekirja
E. Marvia. OY Fazerin Musiikkikauppa 1897–1947. Helsinki 1948. 152 s.

VAKUUTUS OY FENNIA Osakekirja 2 3, vak.kirja
E. Lodenius. Fennia vakuutus 1882–1982. [Helsinki] 1984. 138 s.
H. Tallqvist. Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Patria 1888–1938. Helsinki 1938. 55 s.
H. Tallqvist. Vakuutus-Osakeyhtiö Fennia 1882–1932. Helsinki 1932. 91 s.
R. Urbans. Fennia 1882–1957, Patria 1888–1957. Helsinki 1957. 524 s.

OY FINLAYSON AB (ml. Forssa, ks. myös Porin Puuvilla, Vaasan Puuvilla) Osakekirja 2 3
K. Alho. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961. S. 31–58 (Axel Wilhelm Wahren).
J. Apajalahti. Finlayson 1820–1970. Helsinki 1970. 111 s.
Finlayson, alueopas. Tampere 2009. 160 s.
Finlayson & Co Osakeyhtiö puuvillatehdas. Helsinki 1920. 18 s.
K. V. Kaukovalta. Forssan puuvillatehtaan historia 1847–1934. Hämeenlinna 1934. 857 s. Osakekirja
G. V. Lindfors. Finlaysonin tehtaat Tampereella. l 1820–1907. Helsinki 1938. 426 s. (II-osaa ei ole olemassa.)
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 50–70 (Axel Wilhelm Wahren).

FINNAIR OYJ Osakekirja 2
Aerosta Finnairiin. Saarijärvi 1993. 222 s.
H. Haapavaara. Aika lentää. Finnair 75. Porvoo 1998. 132 s.
C. Haglund. Departure 2093: viisi visiota lentomatkailusta. [Helsinki] 2008. 64 s.
P. Hirvonen. Selvä nousuun, Caravelle. Aerosta, sen lentäjistä, lentoemännistä ja mekaanikoista. Helsinki 1958. 167 s.
I. Tervonen. Kar-Air. Matkustajalentoliikenteen perinteiden vaalijana 1980–96. Tallinna 2007. 216 s.
I. Tervonen. Kar-Air. Tilauslentoliikenteen edelläkävijänä 1957–80. Hämeenlinna 2004. 240 s.
The Finnair Story. Helsinki 1973. 87 s.
J. Wegg. Bluebirds. Helsinki 1985. 216 s.
J. Wegg. Finnair. The Art of Flying Since 1923. Helsinki 1983. 297 s.

OY FINNISH CHEMICALS AB
K.-E. Michelsen. Sähköstä ja suolasta syntynyt: Finnish Chemicals Oy, Nokia Chemicals 1937–1987. Jyväskylä 1989. 358 s.

OY FINNISH PEROXIDES AB
K. Brommels. Finnish Peroxides 1970–1995. Porvoo 1995. 63 s.

FINNLINES OYJ Osakekirja
Oy Finnlines Ltd 1947–1977. 1977. 32 s.
Finnlines matkustajaliikenne 20 vuotta. 1982. 16 s.
M. Pietikäinen. The Finnlines Fleet 1947–1997. Jyväskylä 1998. 252 s.
Ks. myös SHO:n luetteloa soveltuvin osin koskien aikaa ennen jakoa 1989.

FISKARS OYJ ABP (ml. Billnäs, Inha, ks. myös Ovako) Osakekirja 2 3 4 5 6, Ferraria. Kirje
C. E. Carlsson. Fiskars 350. Keuruu 1999. 245 s.
P. Fager. Minnesblad ur Fiskars Bruks historia 1649–1899. Helsingfors 1899. 67 s.
Fiskars. Helsinki 1972. 12 s.
Fiskars 1649. 1993. 66 s. Toinen uusittu painos 1999. 84 s. Kolmas uusittu painos 2014. 96 s.
Fiskars tänään ja 300 vuotta sitten 1649–1949. Helsinki 1949. 48 s.
P. Leino. Åbo Båtvarf 1889–1954. Parhaat veneet tehtiin Turun Veneveistämöllä. 2011. 268 s.
G. Lundqvist. Skogby bruks historia 1854–1904. Ekenäs 1998. 87 s.
R. Hahne. Inhan ruukkiyhdyskunta 1833–1964. Ähtäri 1994. 162 s.
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 251–260 (John Albert von Julin).
I. Matvejew. Fiskars - vår hembygd. Karis 1976. 68 s.
G. Nikander. Fiskars Bruks historia. Åbo 1929. 200 s.
Rautainen tarina. Inhan tehtaat 150 v. Helsinki 1991. 52 s.
T. J. Särkkä. Fiskars. Kolmesataa vuotta raudanjalostusta ja teollisuuskulttuuria Suomessa. Hki 1935. 87 s.
F. Taskinen. Fiskars Bruk 325 år. Helsingfors 1974. 14 s.
H. Tegengren. Billnäs Bruks historia. Helsingfors 1949. 357 s.
E. Vermola. Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy 1908–1958. Salo 1958. 96 s.

OY FORCIT AB Osakekirja 2
S. Kaisla. Oy Forcit Ab 1893–1993. Savonlinna 1993. 80 s.
W. Westman. Suomen Forsiitti-Dynamiitti 1893–1943. Hanko 1943. 149 s.

OYJ FORD ABP Osakekirja 2 3 kup.
A. J. Aho. Piirteitä Suomen Ford–historiasta. Ford-uutiset 1951. 40 s.
Hytönen, Joutsivuo, Laakso & Åberg. Suomen Ford 70 vuotta. 1996. (Ei painettu.)
K. Karusuo. "Fiude". Helsinki 2004 s. 264–280.
E. Rahunen. Oy Ford Ab 50 vuotta 1926–1976. Piirteitä Suomen Ford–historiasta. Helsinki 1976. 101 s.
Sininen ovaali 90. Oy Ford Ab 1926–2016. 180 s.

FORTUM OYJ (Imatran Voima Oy, ym.)
J. Auer & N. Teerimäki. Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Helsinki 1982. 302 s.
E. Mäkelä. Virran voimasta. Mustionjoen vesivoiman käytön historia. Savonlinna 1991. 168 s.
H. Turunen. Jyllinkosken Sähkö Oy 1912–1992. Vaasa 1992. 204 s. Osakekirja
M. Kuuskoski. Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta. Sähköllä eteenpäin. Oulu 1991. 303 s. Osakekirja

A. FREDRIKSON OY
J. Ahvenainen. Fredrikson 1887–1987. Sata vuotta lakkeja Jyväskylästä. 1987. 240 s.
P. Vuorenpää. A. Fredrikson Oy: toiminta vuosina 1987–1997. 1997. 72 s.

J. C. FRENCKELL & SON AB
M. Lilius. Frenckellin paperit. Tampereen paperitehdas kuvina. 2000. 82 s.

FRIITALAN NAHKA OY
Y. Raevuori. Friitalan Nahkatehdas 1892–1942. Helsinki 1942. 278 s.
Uraauurtavaa nahkateollisuutta 1892–1952. 1952. 100 s.

GALVANOIMIS OY
R. Seppälä. Satavuotias G. Galvanoimis Oy 1903–2003. 2003. 137 s.

GASUM OY
A. Parpola & V. Åberg. Kaasua! Maakaasu ja Suomi 1974–2004. Edita 2004. 127 s.

AB GRANIT OY Osakekirja 2. Lisää
L. Karsten. Osakeyhtiö Granit 1886–1936. Helsinki 1936. 97 s.

GRUNDSTRÖM & HEINRICHS OY
M. Uola. Asioimis- ja tavarantoimitusliikettä Rauman satamassa. Aktiebolaget Grundström & Heinrichs Osakeyhtiö: raumalainen satamayhtiö 1897–1997. 1997. 188 s.

OY GRÖNBLOM AB
  Sukupuu
G. Stjernschantz. Grönblom. Teknisten tuotteiden kauppaa sadan vuoden ajan. Espoo 1984. 122 s.
L. Tuominen. Grönblom 10 vuotta. 1997. 109 s.

K. J. GUMMERUS OY
P. Leino-Kaukiainen. Kirja koko elämä. Gummeruksen kustannustoiminnan historia. Jyväskylä 1990. 319 s.

GUTZEIT ks. Enso-Gutzeit Oy

HAARLA-YHTYMÄ (ks. myös Lohjan Selluloosatehdas Oy) Osakekirja 2 3. Kuva
Y. Raevuori. Haarla-yhtymä 1903–1953. Tampere 1957. 273 s.

O. W. HACKLIN & CO. OY
R. Ennekari. Hacklin: sata vuotta satamassa. 1998. 135 s.

HACKMAN OYJ ABP (ks. myös Arabia) Osakekirja 2 3, Havi
E. Cronström. Hackman & Co 1790–1965. Helsinki 1965. 126 s.
S. Enbom & C. F. Sandelin. Viipurilainen kauppahuone. Hackman & Co. 1880–1925. Espoo 1991. 486 s.
Hackman & C:o 100 vuotta. Juhlakirja kauppaneuvos W. Hackman... 1916.
Historik över Havis fabrikers utveckling under 100-års perioden 1829–1929. Viborg 1929. 30 s.
M. Nukari. Kestäviä arvoja. Hackman 1790–1990. Porvoo 1990. 180 s.
Ö. Tigerstedt. Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790–1879. I, II. Helsingfors 1940, 1952. 521, 744 s. Myös suomeksi.

RAKENNUSKUNTA HAKA
L. Hämäläinen & U. Kivelä. Rakentavasti 50 vuotta. Haka. Helsinki 1988. 123 s.
U. Luukko. Rakentajan elämänkaari. Helsingin Hakan noususta Haka-konsernin tuhoon 1938–1994. Keuruu 2000. 286 s.
P. Naulapää. HAKA. Jyväskylä 1996. 255 s.

HALIKON SÄHKÖ OY
A. Hollmén. Halikon Sähkö Osakeyhtiö 1919–1979. 1979. 79 s.

HALLMAN-YHTIÖT
E. S. Rahikainen. Hallman tek' sen! 100 vuotta yrittäjätoimintaa samassa suvussa. Joensuu 1975. 144 s.

HANKKIJA
V. Annala. Osuustoiminta maataloutemme kohottajana. Helsinki 1955. 501 s.
M. Häikiö. Satoa ja katoa Hankkijan saralla. Tampere 1997. 399 s.

RAKENNUS-OY HARTELA
A. Vakkuri. Hartela 1942–1992. 1992. 175 s.

E. HARTIKAINEN OY
Massiivista maarakennusta, asiakaslähtöistä autokauppaa. E. Hartikainen oy 1965–2005. 2005. 163 s.

OY C. J. HARTMAN AB
B. Hartman. Hartman 125: 1862–1987. Vaasa 187. 71 s.
P. Lindström. Hartman. 150 vuotta kaupankäyntiä. Vaasa 2011. 125 s.

OY HARTWALL AB Osakekirja
E. Appel. Hartwall 1836–1986. Espoo 1985. 99 s.
S. Enbom. Vedestä se alkoi. Hartwall 1836–2012. Helsinki 2013. 240 s.
E. Ginström & G. Hartwall. Oy Hartwall Ab Helsinki 100 vuotta. Helsinki 1936. 38 s.
M. Pesonen. Lapin Kulta 100 vuotta 1873–1973. 1973.
S. Simonen. Osakeyhtiö Mallasjuoma 1912–1962. Helsinki 1961. 354 s.
R. Urbans. Oy Hartwall Ab 1836–1961. Helsinki 1961. 195 s.

OY HEDENGREN AB Osakekirja
T. Halonen. Hedengren 1918–2018. Teknologiaa huolettomaan elämään. 2018. 279 s.
Hyvissä merkeissä. Oy Hedengren Ab 1918–1993. Porvoo 1993. 80 s.

HEINON TUKKU OY
R. Heino. Heinon Henki. Heinon Tukku Oy:n historia 1899–1999. Helsinki 1999. 235 s.
L. Jokimaa. Tarinoita Heinon tukun 95-vuotistaipaleelta: kappale Suomen kaupan historiaa 1899–1994. Heinon Tukku 1994. 38 s.

HELKAMA
Helkama-yhtiöt 1905–1980. 1980. 87 s. (Täydennysosa ilmestyi 1985.)
T. Mauranen. Helkama! Sata vuotta mainontaa. Keuruu 2005. 157 s.
T. Mauranen. Hopeasiipi. Sata vuotta Helkamaa. Keuruu 2005. 351 s.
T. Mauranen. Š̌koda Suomessa 60: Škoda - auto, jolla on historia... Tampere 2007. 50 s.

HELSINGIN OSAKEPANKKI Osakekirja 2 3 4 5, Landtm., Liittop., S. Kauppap., S. Liittop., Vaasan OP 2 3
E. Ginström. Helsingin Osakepankki puolen vuosisadan taipaleella. Helsinki 1962. 246 s.
E. Tudeer. Helsingin Osakepankki 1913–1986. Espoo 1986. 69 s.

HELSINGIN PANTTI-OY Osakekirja
E. Mäntyranta. Ja naapurikadulla oli panttilainaamo. (Helsingin Pantti-Oy 1882–2002.) Helsinki 2002. 53 s.
E. Mäntyranta. Helsingin Pantti-Oy 125 vuotta. Rahaa ihan mihin vaan. 2007. 62 s.
T. Sundblom. Helsingfors Pant-Aktiebolag 1882–1932. Helsingfors 1933. 150 s.

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS ks. Elisa Oyj.

HELSINGIN RAHAMARKKINAKESKUS OY
A. Kuusterä. Pelisäännöt. Helsingin rahamarkkinakeskuksen lyhyt historia. Helsinki 1998. 89 s.

HELSINGIN RAITIOTIE- JA OMNIBUS OY
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö 1891–1931. Helsinki 1931. 193 s. Myös ruotsiksi.

HELSINGIN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI
T. Aro. Helsingin Suomalainen Säästöpankki 1901–1951. Helsinki 1951. 312 s.

OY K. HJORT AB
H. Kuva. Ruutia ja hauleja. Oy K. Hjort ab 1881–2006. 2006. 143 s.

HK SCAN OYJ (LSO) Osakekirja, LSO
E. Karvetti. Lounais-Suomen Osuusteurastamo rl. Historiikkia 1913–1938. Turku 1940. 164 s.
L. Puro & V. Åberg. Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä. LSO, HKScan ja liha-alan muutos. Porvoo 2012. 277 s.
K. Suistoranta. Lihan tähden kaikki työ. Lounais-Suomen Osuusteurastamo 1913–1988. Jyväskylä 1989. 234 s.

HOLLMING OY
M. Uola. Hollming 1945–2000. Sotakorvausveistämöstä monialakonserniksi. 2001. 381 s.

HONKARAKENNE OYJ Osakekirja 2
Hongan tarina. Hirsilehti 1/98 s. 34–36. – Ks. myös vuosikertomus 1997.
Hongan 50 vuosirengasta. Honkarakenteen historiaa 1958–2008. 2008. 271 s.
L. Peltola. Hirren hengessä. 30 v. Honkarakenne. 1988, (toinen, laajennettu painos) Saarijärvi 1993. 59 s.

OY HUBER AB
G. W. Norrmén. Oy Huber Ab 1879–1979. Helsinki 1979. 99 s.
G. Waselius. Oy Vesijohtoliike–Huber Ab 1879–1954. Helsinki 1954. 248 s.
O. Tiderman. Vesijohtoliike–Huber. En jubileumsskrift. Helsingfors 1929. 118 s. + kuvasivuja.

HUFVUDSTADSBLADET AB
E. Ginström. Hufvudstadsbladet under 50 år 1864–1914. Helsingfors 1964. 254 s.
T. Steinby. Amos Anderson. Espoo 1980. 339 s.

HUHTAMÄKI OYJ Osakekirja 2 3 4, Hellas. Ipnos
M. Haapio. Purkkiruokaa. (Jalostaja 70 vuotta). Otava 2006. 112 s. Osakekirja
J. Hartman. Osakeyhtiö Nordfors Aktiebolag 1867–1947. Åbo 1947. 37 s.
I. Impivaara. Rautateollisuus Oy Pyrkijä 1906–1956. Turku 1956. 246 s. Osakekirja 2
E. Jutikkala. Puoli vuosisataa elintarviketeollisuutta I (–1945) II (1945–50). Helsinki 1945, 1950. 127, 38 s.
Luovassa työssa tulevaisuus. Juhlakirja omistettu Heikki Huhtamäelle. Helsinki 1960. 206 s.
Lönnström Oy 1929–1979. Hämeenlinna 1979. 91 s. Myytävänä
V. Saarto. Huhtamäki-yhtymän historia. Hämeenlinna 1980. 573 s.
V. Saarto. Mensa 1926–1976 - viisi vuosikymmentä hämeenlinnalaista teollisuutta. Hämeenlinna 1976. 79 s.
Sata vuotta suomalaisia viinejä ja liköörejä. (Nordfors, Marli). Helsinki 1967. 176 s. Osakekirja
M. Uola. Lönnström-yhtiöt. 1996. 250 s.
J. Vahe. Vuosisata turkulaista makeisteollisuutta (Leaf). Rauma 2000. 125 s.
J. Vesikansa. Leipurinpojan perintö. Huhtamäki Oy 1920–1995. Keuruu 1995. 382 s.
Vuorineuvos Heikki Huhtamäki 29.11.1900–14.9.1970. Turku 1970. 23 s.

HUURRE OY
K. Helenius. Suomalaisen kylmäteollisuuden uranuurtaja, vuorineuvos Paavo V. Suominen. 1986. 250 s.
P. V. Suominen. Huurteen ryöstö. Tampere 2000. 240 s.

HYVINKÄÄN VERKATEHDAS OY
[O. Donner.] Hyvinge Klädesfabrik 1892–1917. Helsingfors 1917. 58 s.

ALFONS HÅKANS OY AB
P.-H. Sjöström. Alfons Håkans 1945–2005: the Alfons Håkans history and fleet list. Åbo 2005. 93 s.

HÄMEEN PUHELIN OY Osakekirja
E. Lehto. Yhtä soittoa sata vuotta. Hämeen Puhelin Oy 1883–1983. Hämeenlinna 1983. 312 s.
E. Suolahti. Hämeenlinnan Puhelinlaitos 1883–1933. Hämeenlinna 1933. 136 s.

HÄMEEN SANOMAT OY Osakekirja
L. Halla. Hämeen Sanomat 1879–1978. Hämeenlinna 1978. 376 s.
J. Niemi. Pilvenpiirtäjässä, maan kamaralla. Hämeen Sanomien vaiheita 125 vuotta. Hämeenlinna 2003. 317 s.

HÄMEEN SÄHKÖ OY
Hämeen Sähkö 1919–1989. Sähköläisen juhlanumero 1989. 72 s.
T. T. Rinne. Hämeen Sähkö Oy 1919–1969. Hämeenlinna 1969. 167 s.

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS OY Osakekirja
V. Peltonen. Hämeenlinnan Verkatehdas 1895–1945. Helsinki 1945. 76 s.

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY
H. Jaakkola. Sata vuotta yhteyden pitoa: Marttilan Telefoonista Härkätien Puhelimeksi 1897–1997. 1997. 183 s.

HÖCKERTIN SEURAAJAT OY
Höckert ja hänen seuraajansa. Vuosisata palvelua Kemin satamassa. 1994. 357 s.

IDMAN OY
A. Pitkänen. Idman Oy - Sadan vuoden takaa näihin päiviin saakka. 1997. 24 s.

IISALMEN PUHELINYHDISTYS
J. Hynynen. Viestien vuosisata. Iisalmi 1993. 192 s.

IISVEDEN METSÄ OY
L. Palomäki. Iisveden Metsä Oy 1924–1999. Kuopio 1999. 52 s.

IITIN SÄHKÖ OY
Sähkö se Iittiäkin pyörittää. Iitin sähkö Oy 75 vuotta. 1997. 95 s.

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY
J. Koskelo. Sata vuotta soittelua pohjoisessa Satakunnassa 1892-1992. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö. Ikaalinen 1992. 205 s.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ Osakekirja 2 3, Seinäjoki, ks. myös Vaasa Oy.
A. J. Alanen. Taisteleva sanomalehti. I (1906–1930), II (1931–1981). Seinäjoki 1981. 284, 418 s.
K. Hokkanen. Ilkan vuosisata. Keuruu 2006. 616 s.

ILMARINEN
H. Miettinen. Syntynyt suureksi. Ilmarisen neljä vuosikymmentä 1961–2001. Edita 2001. 271 s.

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY
P. Puntanen. Virran varrella: Imatran Seudun Sähkö Oy 75 vuotta. 2003. 228 s.

IMATRAN VOIMA OY ks. Fortum Oyj.

INGMAN GROUP OY AB
S. Enbom. Viilistä jäätelöön. Tallinna 2009. 291 s. (Myös Kotisaari Oy:n historiaa.)

INLOOK GROUP OYJ
Sisärakentamisen näkökulma. Inlook Group 1967–2007. 12 s.

INSTRUMENTARIUM OYJ Osakekirja, lasku, Metos
Instrumentarium 1900–1990. Helsinki 1991. 167 s.
A. Jalas & M. Laakso. Instrumentarium. Ensimmäinen vuosisatamme 1900–2000. Jyväskylä 2000. 232 s.
Lääkintäsähkö Oy 30 vuotta. Helsinki 1973. 13 s. Osakekirja
Metos 80 1922–2002. 2002. 218 s.
G. Soininen. Instrumentarium 1900–1950. Helsinki 1950. 46 s.
M. Similä. Linssin lävitse. Aulis Hauhia. Porvoo 1994. 107 s.
J. Vallikari. The Jolly Dolphin in the school of sharks : an insider's tales about how cleverly Datex made its way to a world leader - to ultimately become acquired by GE. Karisto 2009. 243 s.

ISKO OY
J. Lahti. Viipurin verstaalta rengasalan markkinajohtajaksi: Isko 1930–2000. Vantaa 2000. 48 s.

ISKU-YHTYMÄ OY
J. Vesikansa. Puuseppää aina tarvitaan. Iskun historia 1928–1998. Lahti 1998. 280 s.

JANTON OY
K. Uoti. Rahapeli. Pelipöydässä Kai Mäkelä. WSOY 2007. 206 s.

OY JALASJÄRVEN SÄHKÖ
M. Tuisku. Osakeyhtiö Jalasjärven sähkö 50 vuotta. 1972. 86 s.

JIPPII GROUP OYJ
P. Järvinen. Jippii - Huikea tarina IT-kuplasta ja vuosien oikeuspiinasta. Docendo 2013. 379 s.

JOHANNISLUNDIN LASITEHDAS
V. Annala. Johannislundin lasitehtaan historia (Kiikala), Salo 1950. 167 s.

JOUTSENO-PULP OY ks. Rauma-Repola Oy.

JUSELIUS PAITATEHDAS, TURUN SATEENVARJOTEHDAS
Paitatehdas Juselius Oy 1865–1945, Turun Sateenvarjotehdas Oy 1885–1945. 1946. 64 s.

JUSSARÖN RAUTAKAIVOS
E. Laine. Jussaaren rautakaivos valtion käyttämänä vuosina 1834–1861. Historiall. arkisto 37 no. 3. 1929. 79 s.

JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY Osakekirja ks. Fortum Oyj.

Linkit:  yhtiöt K–Ryhtiöt S–Ö