Bibliografi över företagshistoriker.  

LIIKEYRITYSTEN HISTORIIKIT, K–R

KATSO SELITYKSET  —  Myytävät historiikit
Copyright © Pörssitieto ja G. Kock 8.2007–2012.
Kirjan 25-vuotishistoria.Arvopaperileimaus 1946.
 Poistuneet pörssiyhtiöt*.Vanhat osakekirjat.
*Poistuneet yhtiöt: 1973–96, 1912–72; 1762–1912 perustetut.

Linkit:  yhtiöt A–Jyhtiöt S–Ö

Linkit kuviin avautuvat samaan selaimeen. Käytä selaimesi Takaisin-painiketta palataksesi tähän sivuun.
Aakkosellinen hakemisto vanhojen kokoomateosten yhtiöistäosa 2.

KAJAANI OY Osakekirja 2 3 4 5 kup., Uleå
V. Huovinen. Kajaani Oy 1977. Espoo 1977. 50 s.
V. Keränen. Kajaanin sellutehdas 1909–1982. Kajaani 1982. 10 s.
K. F. Lehtonen. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 1907–1932. Helsinki 1932. 122 s.
J. P. Susitaival. Kajaani Oy 1907–1957. Helsinki 1957. 289 s.
P. Tuovinen. Kehityksen kuvat. Kajaani Oy 1907–1982. Kajaani 1982. 66 s.
S. Virtanen. Kainuuseen sijoitettu. Kuvaus Kajaani Oy:n vaiheista vuoteen 1945. Helsinki 1982. 231 s.
S. Virtanen. Puusta elävä. Kajaani Oy:n vaiheita vuodesta 1946. Helsinki 1985. 234 s.
S. Virtanen. Yhtiöstä yksiköksi: UPM Kajaani 100 vuotta. Keuruu 2007. 205 s.

KALEVA Osakekirja 2
H. Eskelinen. Sata vuotta suomalaista henkivakuutustoimintaa. Vakuutusyhtiö Kaleva 1874–1974. Espoo 1978. 352 s.
J. Vauhkonen. Selviytyjä. Vakuutusyhtiö Kaleva 1965–2015. Otava 2015. 279 s.
G. L. Zetterman. Vakuutusosakeyhtiö Kaleva 1874–1914. Helsinki 1915. 227 s.

KALKKIMAA
K. Kemppainen. Kalkkimaa: sata vuotta kaivostoimintaa Torniossa. Kokkola 2017. 123 s.

KANKAANPÄÄN PUHELIN OY
J. Nurminen. Sata vuotta puhelintoimintaa Kankaanpäässä 1899–1999. 1999. 288 s.

KANSA-YHTYMÄ
J. Kallenautio. Kansan tarina. Vakuutusyhtiö Kansa 1919–1994. Otava 1994. 287 s.

KANSALLISKAUPPA OY Osakekirja
S. Hietakari & A. Väinämö. Kansalliskaupan vuosisata 1890–1990. Kuopio 1990. 139 s.

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI  Osakekirja 2 3 4
W. Ahonen, E. Nevanlinna & J. Säntti. Kansallis-Osake-Pankki 1889–1939. Helsinki 1940. 311 s.
Y. Blomstedt. Kansallis-Osake-Pankin historia I. 1889–1939. Espoo 1989. 381 s.
Kansallis A Hundred Years. 1989. 95 s. + CD.
Kansallis-Osake-Pankki 40-vuotias. SKSK 1930. 28 s.
Kansallis-Osake-Pankki 70-vuotias. 1960.
"Kansan lapsi." Kertoelmia Kansallis-Osake-Pankin historiasta. Lappeenranta 1896. 109 s.
Kilpi, E. J. Hyviä vuosia: 36 vuotta Kansallispankissa. Gummerus 1995. 197 s.
M. Kuisma. Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995. Hämeenl. 2004. 679 s.
M. Kuisma & T. Keskisarja. Erehtymättömät. Tarina suuresta pankkisodasta ja liikepankeista Suomen kohtaloissa 1862–2012. WSOY 2012.
J. Lassila. Markka ja ääni. Suomalaisen pääoman palveluksessa. Hämeenlinna 1993. 374 s.
T. Lehmusvaara. Patriootti ja pankkimies. Keskeneräisiä kertomuksia Matti Virkkusesta. Juva 1983. 228 s.
O. G. Nevanlinna. Kansallis-Osake-Pankki 40-vuotias. Helsinki 1930. 26 s.
T. Nissinen. Suomen Maatalous-Osake-Pankki 1917–1952. Kuopio 1953. 121 s. Osakekirja
A.-P. Pietilä. Pankkikirja. Miksi veronmaksajat menettivät miljardinsa. Jyväskylä 1995. 312 s.
H. Saukkomaa. Jaakko Lassila – paljon haltija. Vaasa 1985. 206 s.
J. Vesikansa. Sata vuotta Kansallispankkia. Ruotsi 1989. 98 s.

KANSAN UUTISET OY
V.-P. Leppänen. Etusivu uusiks! Kansan Uutisten viisi vuosikymmentä 1957–2007. Jyväskylä 2007. 244 s.

KAR-AIR OY Osakekirja
I. Tervonen. Karair matkustajalentoliikenteen perinteiden vaalijana 1980-1996. 2007. 216 s.
I. Tervonen. Kar-Air tilauslentoliikenteen edelläkävijänä 1957–1980. Karisto 2004. 240 s.
I. Tervonen. Veljekset Karhumäki Suomen ilmailun pioneereina 1924–1956. Hämeenlinna 2002.

KARHU-TITAN OY Lisää 2. Osakekirja 2 3 4 5
Karhu-Titan 1916–1986. Tuoteluettelo 1926 jälkipainos. 1986. 40 s. Myytävänä
A. Teider. Karhun juhlakirja 1916–2006. Karhu aika. Jyväskylä 2006. 152 s.
Oy Urheilutarpeita 1916–1941. Helsinki 1941. 20 s.

KARISTO OY
Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1900–1925. Hämeenlinna 1925. 188 s.
Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. Kustannustuotanto 1900–1975. Hämeenlinna 1978. 238 s.
Karisto Oy:n kirjat 1940–1950. Hämeenlinna 1950. 66 s.
J. Niemi. 100 vuotta ja 10 000 teosta. Kariston kustannusliikkeen vaiheita. Hämeenlinna 2000. 236 s.
A. Simojoki. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1900–1950. Hämeenlinna 1950. 272 s.

KASOLA OYJ Osakekirja
H. Bachmann. Kaso 50 vuotta 1944–1994. [Helsinki] 1994. 55 s.
T. Härkönen. 90 vuotta kassakaappiteollisuutta. Kaipio Oy 1891–1981. Tampere 1981. 95 s.
T. Härkönen. 100 vuotta kassakaappiteollisuutta. Kaipio Oy 1891–1991. Tampere 1991. 66 s.
J. Numminen. Rahasta kiinni. Helsinki 1970. Sivut 111–125 (MK-Tuote).

OY KAUKAS AB  Osakekirja 2
K. Alho. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961. S. 258–282 (Hugo Robert Standertskjöld)
J. Enckell. Oy Kaukas Ab 1945–1971. Teknillis-taloudellinen tutkimus. Helsinki 1973. 231 s. — Tehdas, Kaukaan paperitehdastyömaa helmikuussa 1975, sisäkuva konetasolta.
Kaukas. Lappeenranta 1953. 39 s. Helsinki 1964. 64 s. Helsinki 1971. 32 s. Helsinki 1973. 48 s.
Kaukas – a presentation. Helsinki 1954. 34 s.
Oy Kaukas Ab (englanniksi). Helsinki 1962. 44 s.
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 239–250 (Hugo Robert Standertskjöld)
H. Pipping. Hugo Standertskjöld. Helsingfors 1932. (Eripainos 1973, 35 s.)
Selluntekoa ja selluntekijöitä 1897–1997. Lappeenranta 1997. 136 s.
J. Standertskjöld. Kaukas 1873–1944. Helsinki 1973. 410 s.
J. Standertskjöld. Kaukas 1945–1985. Espoo 1988. 274 s.

KEKKILÄ OYJ Osakekirja
J. Erkama. Kekkilän lannoitteiden historia 1916–1978. 1978. Moniste. 45 s.
S. Tamminen. Puutarhaunelmia vuodesta 1924. Kekkilän historia. Helsinki 2014. 134 s.

KEMI OY Osakekirja 2 3 4
J. Auer. Puunjalostusta pohjolassa. Kemi Oy vuosina 1893–1968. Helsinki 1968. 202 s. Ostolaskelma
Kuvia leivän isästä. Kemiyhtiön taipaleelta 1893–1993. Keuruu 1993. 126 s.
Lapin puun tarina. Kemi 1971. 16 s.
Puutavaraosakeyhtiö Kemi, Oulu. Oulu 1908.
S. Virtanen. Lapin leivän isä 100 vuotta. Kemiyhtiön historia. Jyväskylä 1993. 517 s.

KEMIRA OYJ (ks. myös Säteri Oy)
R. Ahtokari. Typpi Oy 1944–1969. Helsinki 1969. 117 s.
M. Jalava. Kolmekymmentä vuotta maan parhaaksi. Kemira Agro Oy Uudenkaupungin tehtaat 1965–1995. Uusikaupunki 1995. 117 s.
A. N. Karhu. Rikkihappo Oy 1920–1970. Helsinki 1970. 112 s.
A. Parpola. Muodonmuutos. Kertomus Kemirasta ja Suomesta 1975–2010. Keuruu 2010. 240 s.
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy 40 vuotta. Helsinki 1960. 192 s.
E. Seppälä. Leipää ja ruutia. Kemira Oy 1920–1945. Forssa 1995. 244 s.
E. Seppälä. Lujalla maalla. Kemira Oy 1945–1980. Helsinki 1999. 362 s.
J. Tiirinen. Rikkihappoa ja rakeita. Kemira Oy, Harjavallan tehtaat 1944–1994. Jyväskylä 1997. 292 s.
P. Torikka. Vihtavuoren seitsemän vuosikymmentä 1922–1992. 1992. 284 s.
Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat. Perustaminen ja toiminta 1922–1926. 1927.

KEMPPI OY
S. Jääskeläinen. Kempin viisi vuosikymmentä. 1999. 80 s.

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OY
P. Pulakka. Aatteen airueesta viestintätaloksi: Keskipohjanmaa-lehden ja Keski-Pohjanmaan kirjapaino oy:n taipaleelta 1917-2000. Kokkola 2000. 336 s.

KESKI-SUOMEN PUHELIN OY (vanha, seur. Yomi Oyj) Osakekirja 2
Langattomuuden aikaan. 120 vuoden katkeamaton toimintaketju. 2004. 191 s.
T. Manninen. Soitellen sata vuotta. Keski-Suomen Puhelin Osakeyhtiö ja sen edeltäjät 1885–1985. Jyväskylä 1984. 251 s.
V. Sariola. Jyväskylän puhelinlaitoksen vaiheet. Jyväskylä 1951. 90 s.

KESKI-SUOMEN VALO OY
M. Flink. Hehkulampusta internettiin. Valo pimeyden poistajana: Keski-Suomen Valo Oy 1947–1997. Saarijärvi 1997. 120 s.
E. Vähänen. Kertomus Keski-Suomen Valo Oy:n 20-vuotistoiminnasta 1947–1967. 1967. 76 s.

OY KESKUSLABORATORIO AB
J.-E. Levlin. KCL:n vuosikymmenet Otaniemessä 1962–2009. [2010]. 131 s.

KESKO OYJ ja K-kauppiaat. Osakekirja 2 3 4 5
A. J. Alanen. Suomen maakaupan historia. Jyväskylä 1957. 815 s.
A. J. Alanen & R. Ahtokari. Yhtä köyttä. Suomen Vähittäiskauppiasliitto 1912–1962. Helsinki 1962. 263 s.
K. Hoffman. K-kaupan historia. Jyväskylä 1983. 580 s.
K. Hoffman. Kesko 1940–1990. Jyväskylä 1990. 182 s.
25. Vuosikertomusten kertomaa. Helsinki 1966. 38 s. (Vuoden 1965 vuosikertomuksen yhteydessä.)
25 v. Kaukomarkkinointia. 1972. 18 s.
Kesko esittäytyy. Helsinki 1970. 23 s.
Kymmenvuotias Kesko. Helsinki 1951. 50 s.
Maailman ympäri neljässäkymmenessä vuodessa. Vantaa 1987. 32 s. (Kaukomarkkinat Oy)
Maakauppiaitten Osakeyhtiö 1906–1931. Helsinki 1933. 75 s. Osakekirja
Maakauppiaitten Osuusyhtiö r.l. & Maakauppiaitten osakeyhtiö 1907–1916. Helsinki 1917. 55 s.
I. Nurmela. Taasha myö tavattii. Helsinki 1973. 406 s.
H. Nuutinen. Mansun matkalta. (E. O. Mansukoski.) Jyväskylä 1988. 180 s.
Oy Savo-Karjalan Tukkuliike 1915–1925. Viipuri 1926. 100 s.
Oy Savo-Karjalan Tukkuliike 1915–1945. Helsinki 1946. 262 s.
Suomen tukkukaupat ja tukkukauppiaat. Helsinki 1926. s. 79 (Maakauppiaitten Oy), s. 216 (Kauppiaitten Oy. Osakekirja) ja s. 145 (Oy Savo-Karjalan Tukkuliike).
S. Tamminen & A. Parpola. K-kauppiasliitto 1912–2012. Hämeenlinna 2012. 517 s.
K. Tanner. Maakauppiaitten Osakeyhtiö 1906–1940. Helsinki 1955. 154 s.
Viisi vuosikymmentä vähittäiskauppiaitten yhteistyötä. Helsinki 1956. 69 s.

KESLA OYJ
S.-L. Salmela. Riihipajasta metsäteknologian moniosaajaksi: Kesla 50. Joensuu 2010. 96 s.

KESOIL OY
M. Toivonen. Kesoilin tarina 1949–1996. 1998. 96 s.

OY KESKUSLABORATORIO
G. K. Bergman. The Finnish Industries' Central Laboratory. Helsinki 1927. 30 s.
A. Grönvik. Oy Keskuslaboratorio 50 vuotta. Helsinki 1966. 132 s.

KIILTO OY
H. Hyttinen. Kiilto Oy 1919–1979. Tampere 1979. 144 s.
M. Pitko. Kiilto Oy 90 vuotta. Oman posan politiikka. Tarinoita Soljan tehtaasta. 2009. 279 s.

KIRJAVÄLITYS OY
P. Leino-Kaukiainen. Kaikkien aikojen Kirjavälitys 1919–1994. 1994. 101 s.

KLINGENDAHL OY
Y. Raevuori. Fabian Klingendahl ja Klingendahl Oy. Tampere 1952. 248 s.

KNORRING
G. Waselius. Oy Axel von Knorringin Teknillinen Toimisto 1890–1965. Helsinki 1965. 104 s.

KOIVURANTA OY
P. Kivelä. Sitkeä kulkija: Koivuranta 1923–2013. 2012. 104 s.

KOKKOLAN PUHELIN OY
E. Parviainen. Kokkolan Puhelin Oy 1912–2008. Satakolmekymmentä vuotta hotelli Hietalasta Internetiin. Vaasa 2008. 232 s.

KOLSTER OY AB
Y. Hytönen. Kolster Oy Ab 1874–1999. 125 vuotta suomalaista patenttiasiamiestoimintaa. Edita 1999.

KONE OYJ Osakekirja 2 3 4 5. Kirjepää
Heikki H. Herlin. Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa, I. Helsinki 1974. 349 s.
K. Herlin. Kone Osakeyhtiö 1910–60. Tampere 1960. 188 s.
E. Laitakari. Katsaus Ruona Oy:n vaiheisiin. Oulu 1949. 95 s.
K.-E. Michelsen. Kone. Perhe, yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla. Otava 2013. 640 s.
J. Simon. Koneen ruhtinas – Pekka Herlinin elämä. Otava 2009. 416 s.

KONEKIRJANPITO OY
I. Mikkonen & M. Toiviainen. Konekirjanpito Oy: KKP-yhtiöt 1944–1994. 1994. (?)

OY KONTTORITYÖ
T. Hynninen. Oy Konttorityö 1938–1998. Helsinki 1998. 152 s.
P. Jotuni. Konttorityötä puolen vuosisadan ajan. Oy Konttorityö 1938–1988. 1988. 120 s.

KORPIVAARA OY
J. Bergqvist. Korpivaara Oy 1917–1967. Helsinki 1967. 90 s.
Korpivaara Oy 40 v. 1917–1957. Automies-lehti 1–2/1957 sidottuna.
P. Kynnös & A. Räsänen. Itsenäisen Suomen Ikäinen Korpivaara. Forssa 1992. 76 s. Myytävänä

KORVAUSOSAKKEIDEN HALLINTOYHTEISÖ Osuuskirja
J. Hämäläinen. Korvausosakkeiden hallintoyhteisö. Unitas 2/1949 (Yhdyspankin aikakausjulkaisu).
A. Luukka. Korvausosakkeiden Hallintoyhteisö 1945–1958. Helsinki 1958. 111 s.

KOSKEN TEHDAS
J. von Julin. Koskis Bruk 1679–1979. 1981. 24 s.
Koski ajan virrassa. Rukki ja kartano. Omakustanne 2012. 418 s.

KOSKISEN OY
J. Juselius. Puun taitajat: Koskisen 1909–2009. 2009. 85 s.
J. Juselius. 50 vuotta vaneria. Koskisen vanerihistoriikki. 2016. 85 s.

KOTISAARI OY Ks. myös Ingman Group Oy Ab. Osakekirja 2 3
Kotisaari 75: 1907–1982. Helsinki 1982. 44 s.
Maanviljelijäin Maitokeskus 1907–1957. Helsinki 1957. 47 s.
W. Ramsay. Jordbrukarnas Mjölkcentral Aktiebolag 1907–1932. Helsingfors 1932. 72 s.

KOTVIO OY
L. Merisalo. Kotvio Osakeyhtiö 1917–1947. Tampere 1947. 56 s.

OY LARS KROGIUS AB
A. Jalas. Krogius 125 Years 1872–1997. 1997.
Krogius 1872–1972. 1972. 72 s. Myytävänä

KUMERA OY
Kumera 1945–1995. Penkkisorvista se alkoi. 1996. 81 s.

KUOPION PUHELINYHDISTYS
S. Hannula. Omalla linjalla 110 vuotta. 1993. 128 s.
Y. Tuomikoski. Kuopion puhelinlaitos 1883–1933. Kuopio 1934. 114 s.

KUURNAN VOIMA OY
P. Kauppinen. Kuurnan voimalaitos 1971–1996. 1996. 79 s.

KUUSAKOSKI OY
Kuusakoski. Perustettu 1914. Helsinki 1994. 42 s.
A. Jalas. Kestävää kierrätystä 60 vuotta: Suomen romukauppiaiden liitto 1940–2000. Tampere 2000. 52 s.

KUUSINEN OY Osakekirja 2 3. Etiketti
M. Viherjuuri. Kuusinen Oy 1915–1945. Helsinki 1945. 127 s.
J. Ojaharju. Yrittäjän ajojahti. Veikko Luode. Jyväskylä 1994. 223 s.

KYMI KYMMENE OY (ks. myös UPM-Kymmene Oyj) Osakekirja 2 3 4 5 6 7
J. Ahvenainen. Paperitehtaasta suuryhtiöksi: Kymin Osakeyhtiö 1918–1939. Helsinki 1972. 362 s.
K. Ekman & W. E. Nordström. Masuuni, josta tuli suurvalimo: Högforsin tehdas. I 1820–1874, II 1874–1950. Kouvola 1952, Tammisaari 1954. 455, 341 s.
O. Enckell & I. Sourander. Oy Läskelä Ab:s verksamhet åren 1929–1945. Moniste. 76 s. Osakekirja
Haapakosken Tehdas Oy. Haapakoski Bruks Ab. Perustettu vuonna 1842. Helsinki 1945. 16 s.
L. Gripenberg. Läskelä Bruks Aktiebolag 1905–1929. Helsingfors universitets bibliotek. 92 s.
V. Hoving. Kymin Osakeyhtiö 1872–1947. I, II. Helsinki 1947, 1949. 419, 352 s.
Juhlasaarna, puhe, Kymmene Aktiebolag'in 50-vuotisjuhlassa. Kouvola 1922. 96 s.
Kymin Osakeyhtiö. Helsinki 1956. 39 s.
The Kymmene Aktiebolag (Established 1872). Helsinki 1928. 104 s.
G. Langenskiöld. Kymmene Aktiebolag 1872–1922. Kouvola 1922. 188 s.
E. Niinikoski. Aarnikotka. Tarueläimestä liikemerkiksi. [Tampere 2000]. 64 s.
E. Niinikoski. Verla, ainutlaatuinen teollisuusmuistomerkki. Jyväskylä 2001. 96 s.
J. Polin. Kymiyhtiön sivistyksellinen ja yhteiskunnallinen toiminta. Kouvola 1932. 299 s. Myös ruotsiksi.
V. Talvi. Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen. Kymin Osakeyhtiön Historia 1872–1917. Kouvola 1980. 523 s.
V. Talvi. Kymin Osakeyhtiö 1872–1972. Helsinki 1972. 112 s. Myytävänä
Tehtaan tarina. Kosken kuohuista laatupaperiin: Voikkaan paperitehdas 1897–1997. 1998. 180 s.

KYRO OYJ ABP
Osakekirja 2 3 4 5 6
C. G. von Bonsdorff. Hammarén & C:o Aktiebolag. Kyröfors träsliperi och pappersbruk 1870–1920. Helsinki 1920.
L. G. von Bonsdorff. Kyröfors Bruk 1870–1945. Helsingfors 1946. 463 s. 1–2 suomeksi.
L. G. von Bonsdorff. Vuosisata puunjalostusta Kyröskoskella. Pori 1970. 217 s.
R. Kari. Kyröskoski. Kyröfors. 1988. 48 s.

VELJEKSET LAAKKONEN OY
A. Jääskeläinen. Autokauppaa ajan hengessä: Veljekset Laakkonen Oy 1960–2000. Joensuu 2002. 134 s.

LAHDEN LASITEHDAS
A. Löfberg. Lahtis Glasbruk 50 år. Lahtis Glasbruk, Borup & Co. 1923–1973. Lahtis 1973. 78 s.

OY LAHDEN POLTTIMO
O. Latikka. Oy Lahden Polttimo Ab:n vaiheet 1883–2003. Historian jatko-osa 1971–2003. 2003. 87 s.
O. Vehviläinen. Oy Lahden Polttimo Ab 1883–1983. Tampere 1983. 216 s.

LAIHIAN MALLAS OY
K. Leinamo. Puhtaasti viljasta. Laihian Mallas Oy 1910–2010. 2010. 143 s.

LAITILAN SÄHKÖ OY
K. Honkala. Laitilan Sähkö Oy 1922–1972. Laitila 1972. 102 s.

LAIVASÄHKÖTYÖ OY
T. Laakso. LST Group 1962–2007. 2007. 176 s.

LAIVATEOLLISUUS OY
V. Lundelin. LATE telakkana 1945–1990. 1998. 364 s.

LAROX OY
O. Salovaara. Sorakuopalta maailman ääriin. Nuutti Vartiaisen ja Laroxin tarina. Lappeenranta 2007. 196 s.

LASSILA & TIKANOJA OYJ (ks. myös Suominen Yhtymä Oyj) Osakekirja 2 3
A. Koskivirta. Tarina arjesta. Lassila & Tikanoja 1905–2005.  2005. 364 s.
Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö. Pori 1965. 92 s.
Paperisäkistä se alkoi... 1993. (Säkkiväline Oy)
Taipaleella tavattiin. Frith. Tikanojan 70-vuotispäivänä 20.X.1947. Vaasa 1947. 130 s.
F. Tikanoja. Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö 1905–1935. Vaasa 1935. 100 s.

LEHTIMIEHET OY
Lehtimiesten legenda. Tampere 2012. 136 s.

LEHTISEPÄT OY
P. Ruohonen. Ajankuvia. Pieksämäki 1996. 211 s.

LEIPURIEN TUKKU OY Osakekirja 2 3
A. Jalas. Suomen leipuriliitto 1900–2010: Katsaus leipomoalan historiaan. Kerava 2010. 247 s.
Y. Hytönen. Leipurin ystävä: Leipurien Tukku 1920–2005. Jyväskylä 2005. 143 s.

LEMMINKÄINEN OYJ Osakekirja 2
P. Poukka. Lemminkäinen 1990–1985. Jyväskylä 1985. 336 s.
E. Puntari. Oy Alfred A. Palmberg Ab 1907–1977. Helsinki 1977. 83 s.
A. Puukari & E. Ratia. Puoli vuosisataa Suomea rakentamassa. Helsinki 1960. 33 s.
A. Tuuri. Kaarle Henrik Pentti. Suomalainen. Karisto 2008. 176 s.
A. Tuuri. Lemminkäisen sata vuotta. Merisatamasta maailman ääriin. Karisto 2010. 344 s.

OYJ LEO LONGLIFE PLC Osakekirja
M. Myllylä. 50 vuotta nappi- ja pörssikauppaa 1953–2003. Saarijärvi 2003. 347 s.
M. Myllylä. Lento itään. Elämäni tase- ja tuloslaskelma: kerrontaa suvusta, liiketoiminnasta, matkoista, työstä, toiveista ja arvoista. 2011. 544 s.

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY
J. Koskelo. 75 vuotta lämpöä ja energiaa. 1995. 240 s.
Leppäkosken Sähkö Oy muutosten vuosina 1994–2004. 2004. 50 s.
M. Tuisku. Leppäkosken Sähkö Oy 50 1919–1969. Parkano 1969. 114 s.

LEPPÄKOSKEN TIILITEHDAS OY
K. Sipilä. 100 vuotta tiilenvalmistusta Leppäkoskella 1860–1960. Hämeenlinna 1960. 16 s.

L-FASHION GROUP OY
A. Henttinen. Moderni suomalainen. Luhdan ensimmäiset sata vuotta. Espoo 2007. 191 s.

LIHA JA SÄILYKE OY
T. Rekola. Talo makuja tulvillaan. 50 vuotta työtä ja elämää Liha ja Säilyke Oy:ssä. Jyväskylä 2005. 32 s.

OY LIIKENNE AB
Lähiöiden punaiset: Oy Liikenne Ab. 2010. 256 s.

H. LILJEROOS OY
Y. Raevuori. H. Liljeroos Osakeyhtiö ja sen edeltäjät 1851–1951. Helsinki 1951. 138 s.

LEONARD LINDELÖF KONETEHDAS OY
R. Öller. Lindelöfin konetehdas 1886–1946. 1945. 120 s.

LINDSTRÖM OY
J. Kortelainen. Lindström 1848–1988. 2002. 86 s.
E. Malinen. Lindström 1848–1988. 140 vuotta palvelevaa puhtautta sanoin ja kuvin. 1988. 36 s.
G. Steinby. Oy Lindström Ab 1848–1948, Uusi Pesula 1913–1948. Helsinki 2002. 83 s.

LINKOSUO OY
E. Nieminen. Kahvilalla on tarina. Linkosuon kahviloiden tarinoita yhdeksältä vuosikymmeneltä 1936–2014. 2014. 121 s.
J. Näsi. Linkosuo Oy, kuusi vuosikymmentä. Tampere 1998. 93 s.

LITTOINEN OY Osakekirja
Y. Koskelainen. Littoisten verkatehtaan historia 1738–1823–1923. Porvoo 1923. 201+65 s. + kuvasivuja.

OY LOHJA AB Osakekirja 2 3 4 5 6 7 8 9, Saseka 2
L.-C. Bärlund. Från Lojo Elektricitets Ab till Lojo El Ab. Eldistribution i västra Nyland: ett elbolags historik. 2003. 336 s.
V. Hoving. Lohjan Kalkkitehdas Oy 1897–1950. Helsinki 1951. 309 s.
R. Lintuniemi & J. Puisto. Pieni kirja Suuresta miehestä Kalkki-Petteristä. Helsinki 1997. 103 s.
75 vuotta Suomea rakentamassa. Helsinki (1972). 64 s.
L. Seppänen. Hiekanjyväsistä ovat suuretkin asiat syntyisin. Ruduksen juhlakirja 1931–2001. 2001. 71 s.
Y. Soini. Kalkki-Petteri. Erään kunnianmiehen elämänvaiheita. Helsinki 1965. 201 s.

LOHJAN PUHELIN OY
T. Salonen. Lohjan Puhelin Oy 1912–1987. 1988. 262 s.

LOHJAN SELLULOOSATEHDAS OY (LOHJAN PAPERI OY, ks. myös Haarla-yhtymä) Osakekirja 2 3 4
V. Hirsjärvi. Lohjan Selluloosatehdas 1906–1936. Tampere 1940. 96 s.
T. Salonen. Puusta pitkälle. Lohjan Paperi 1906–1996. Helsinki 1996. 298 s.

LOIMAAN KIRJAPAINO OY
Auramaan Airut. Kunnallinen/Auramaan Viikkolehti 1926–2001. Kyrön Viikkolehti Oy. Loimaa 2001. 406 s.
Saviseudun silmä. 80 painavaa vuotta: Oy Kuntain Lehti/Loimaan Kirjapaino Oy 1915–1995. Loimaa 1995. 365 s.

LOJO TRÄDSKOLOR AB
Lojo Trädskolor Ab 1889–1973. Glimtar ur en plantskolas historia. Ekenäs 2004. 71 s.

LOKOMO OY
T. A. Könönen. Lokomo 70 vuotta. Lokomon tehtaat 1915–1985. Joensuu 1985. 200 s. Osakekirja
Lokomo 1915–2005. 90 vuotta teräs- ja koneteollisuutta. Vammala 2006. 48 s.
Lokomo Oy 50 vuotta. Tampere 1965. 35 s.
M. Törmä. Aurat aseiksi, aseet auroiksi. 2013. 55 s.

LOUHI Osakekirja 2
H. Berg. Vakuutusosakeyhtiö Louhi 50 vuotta 1917–1967. Helsinki 1967. 91 s.
Y. Similä. Vakuutusosakeyhtiö Louhi 1917–1942. Helsinki 1942. 98 s.

LOUNAIS-SUOMEN OSUUSTEURASTAMO ks. HKScan Oyj.

LOUNAIS-SUOMEN SÄHKÖ OY (LSS) Osakekirja 2 3
S. Haikala. Lounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiö 1912–1987. Turku 1987. 150 s.
T. T. Rinne. Lounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiö 1912–1962. Turku 1962. 184 s.

LOVAL OY
P. Melamies. Työtä järjellä ja sydämellä: Eero Laakso ja Loval Oy. Porvoo 2010. 116 s.
E. Teräväinen. Lämpöä linnunradalta. Loval Oy 1960–2010. Loviisa 2011. 228 s.

LOVIISAN PUHELIN
O. Sirén. Loviisan seudun puhelin 1883–1931–1991. Loviisa 1991. 143 s.

LOVISA REDERI AB
I. Elo. Loviisalaisen perhevarustamon historia 1926–1970. Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström ja hänen laivansa. Otava 2007. 190 s.

LUNDQVIST REDERIERNA
G. Sundberg. Lundqvist rederierna 70 år. Ångfartygs Aktiebolaget Alfa, Rederiaktiebolaget Hildegaard. Mariehamn. 1998. 221 s.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Osakekirja 2 3
R. Seppälä. Sokerisoturit ja heidän yhtiönsä. Keuruu 1986. 271 s.

LÄNSI-SUOMEN VOIMA OY
G. M. Nordenswan. Västra Finlands Kraft. Helsingfors 1946. 143 s.

OY LÄNSI SUOMI
M. Uola. Länsi Suomi 1905–1990. Rauma 1990. 297 s.

MAA- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖPANKKI OY ks. OKO.
OY MAAKANSA ks. Oy Suomenmaa.

MAALARIMESTARIEN OY
M. Laine. Maalarimestarien Oy 1948–1998. 1998. 119 s.

MAANVILJELIJÄIN MAITOKESKUS OY ks. Kotisaari Oy.

MAASEUDUN KONE OY
S. Jutila. Paimenpojasta patruunaksi: Maaseudun Kone 50 v. Vaasa 2000. 141 s.

OY MACHINERY AB
L. Kaila. 40 vuotta kauppatekniikan palveluksessa. Oy Machinery Ab 1911–1951. Turku 1951. 70 s.
A. J. Pulla. 50 vuotta Suomen konekaupan historiaa. Helsinki 1960. 63 s.

OY MALLASJUOMA
J. Niemi. Osakeyhtiö Mallasjuoma 1912–1937. Lahti 1937. 214 s.
S. Simonen. Osakeyhtiö Mallasjuoma 1912–1962. Helsinki 1961. 354 s.

MANNERIN KONEPAJA OY
P. Silvast. Mannerin konepaja 1890–1990. Hanko 1990. 106 s.

MARIMEKKO OYJ Osakekirja
M. Aav. Marimekko Fabrics Fashion Architecture. Italy 2004. 336 s.
M. Isola. Elämä, taide, Marimekko. Helsinki 2005. 304 s.
E. Koivuranta et. al. Marimekko - Suuria kuvioita. Into 2015.
Marimekkoilmiö. Espoo 1986. 144 s.
Annika Rimala 1960–2000. Väriä arkeen. Helsinki 2000. 192 s.
T. Saarikoski. Armi Ratia. Legenda jo eläessään. Helsinki 1977. 185 s.
T. Taberman & T. Wuori-Taberman. Henki & Elämä. Marimekko. Porvoo 2001. 223 s.
J. Tanttu. Armi Ratian maailmassa. 2012. 231 s.

MARKKINOINTI VIHERJUURI OY (nyk. Evia Oyj)
M. Viherjuuri. Sitä se on (muistelmateos). WSOY 1973. 192 s.

MARTELA OYJ Osakekirja
M. T. Martela. Martela maraton: 50 vuotta konttorikalustamisen kehitysprosessia. Jyväskylä 1995. 160 s.
E. J. Mannermaa. Suomalaisia yrittäjiä. Helsinki 1969. Ss. 49–54.
Toimistosta tuttu: Martela kuusikymmentä. Helsinki 2005. 175 s.

MASINO OY
A. Salonsalmi. Täysin palkein. Masino 50 vuotta. Helsinki 2008. 122 s.

OY MATKAHUOLTO AB
M. Viitaniemi. Pakettitoimistoista kattavaksi kuljetusjärjestelmäksi: Oy Matkahuolto Ab 1933–1993. Jyväskylä 1993. 320 s.

MEDICA-YHTYMÄ OY Lisää. Osakekirja, osake, 1, 2, 3
M. Huhtamies. Alumiinin aika. Printal Oy 1952–2002. Jyväskylä 2002. 124 s. Lisää.
Medica: vanhastaan tunnettu – täysin uusittu lääketehdas. Helsinki 1947. 32 s.
Medica 70 v. Hämeenlinna 1981. 76 s.
R. Urbans. Oy Medica Ab 1911–1961. Helsingfors 1961. 144 s.

MEHILÄINEN OY
H. Pesonen. Mehiläinen: 100 vuotta suomalaisten elämässä. Otava 2009. 255 s.

MEKES OY ks. Rauma-Repola Oy.

MERIJAL OY Osakekirja
Y. W. Jalander. 60 vuotta Farmaseuttisella alalla. Helsinki 1951. 161 s.

METSO OYJ ks. Rauma-Repola Oy ja Valmet Oy.

METSÄLIITON TEOLLISUUS OY (ml. Metsäliitto, ks. myös Serlachius) Osakekirja 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J. Auer. Äänekosken tehtaat 75 vuotta. Espoo 1971. 208 s. Osakekirja
S. Hämälinen. Ukkola Osakeyhtiö 1923–1953. Joensuu 1954. 62 s.
T. Keskisarja, M. Kuisma & S. Siltala. Paperin painajainen, Metsäliitto, metsät ja miljardit Suomen kohtaloissa 1984–2014. Siltala 294 s.
G. Lawast. Tahto toi tehtaan. Oy Metsä-Botnia Ab:n taustoja ja tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla. Metsä-Botnia 1998. 80 s.
A. Tuuri. Äänekosken tehtaat 1896–1996. Helsinki 1996. 119 s.
S. Zetterberg. Puusta pitemmälle. Metsäliitto 1934–1984. Rauma 1983. 368 s.

MIKKO MONONEN OY
M. Laakso. Samassa talossa. Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:n kahdeksan vuosikymmentä. Forssa 1998. 76 s.

MTV OY
P. Hanski. Pöllön siivin. MTV:n vuodet 1955–1984. Otava 2001. 347 s.
J. Lyytinen. Kun pöllö sai siivet. MTV:n uutisten historia. Porvoo 2006. 196 s.
MTV 40 vuotta. 1997. 8 s.
A. Tuuri. Kertomus linnusta joka nousi lentoon. MTV 50 v. Jyväskylä 2007. 245 s.

MYLLYKOSKI OY
Vuosirenkaita. Myllykoski Oy 100. Puuhiomosta kansainväliseksi paperiteollisuusyritykseksi. Espoo 1992. 111 s.

MÄKELÄ ALU OY
T. Kivipelto. Läkkipellistä alumiiniin. Mäkelä Alu Oy ja sen juuret vuodesta 1937. 2000. 120 s.

NANSO OY Osakekirja
Nanso 60 1921–1981. Tampere 1981. 125 s.
T. Vahala. Ihmisten Nanso. Tamopere 1996. 108 s.
T. Vahala. Uutta päällä. Looking good. Nanso 85 [vuotta]. Helsinki 2006. 119 s.

NARVI OY
A. Tamminen. Narvi Oy:n vaiheita 1937–2002. 2002. 96 s.

PELASTUS OY NEPTUN Osakekirja 2
V. Hoving. Suomen Pelastusosakeyhtiö Neptun 1898–1948. Helsinki 1949. 138 s.

NESTE OIL OYJ (ks. myös Oy Union-öljy Ab)
P. Klemola. Neste – renki vai isäntä? Keuruu 1972. 231 s.
M. Kuisma. Kylmä sota, kuuma öljy: Neste, Suomi ja kaksi Eurooppaa 1948–1979. Porvoo 1998. 616 s.
L. Larsio. Nesteen tie 1948–1973. Helsinki 1974. 92 s.
Neste. Öljystä muoveihin. 3 päivitettyä painosta: 1982, 1985, 1992. 164, 184, 244 s.
J. Saastamoinen. Brezhnevin katoksessa ja muita juttuja Nesteestä. WSOY 2007. 286 s.
Taitekohtia. Toimintamme perusteet. Neste 1987. 42 s.
P. Vennonen. Sköldvik - viikinkisatamasta öljysammoksi. 40 vuotta öljynjalostusta Porvoossa. 2006. 96 s.
P. Vennonen. Naantali - Armonlaaksosta öljykaupungiksi. 50 vuotta öljynjalostusta Suomessa. Helsinki 2007. 128 s.

NIKANDER JA WIINIKKA OY
P. T. Kuusiluoma. 150 vuotta nahkakauppaa Suomessa: Nikander ja Wiinikka Oy:n historia. Hämeenlinna 2007. 417 s.

OY NIKOLAJEFF AB Osakekirja 2 3
K. Danielsen. Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare. Helsingfors 2011. S. 135–254.
[E. Hohteri.] Oy Nikolajeff Ab 50. Helsinki 1956. 32 s.
K. Karusuo. "Fiude". Helsinki 2004. Ss. 18–21 30–55.

NOBISCUM OY Osakekirja
K. Uoti. Rahapeli. Pelipöydässä Kai Mäkelä. WSOY 2007.

NOKIA OYJ (ml. S. Kumitehdas ym., ks. myös Nokian Renkaat Oyj) Osakekirja 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11; 12 13, kup., debentuuri
Airam 1921–1971. Helsinki 1971. 98 s.
K. Alho. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961. S. 200–227 (Knut Fredrik Idestam).
L. G. v. Bonsdorff. Nokia Osakeyhtiö 1865–1965. Helsinki 1965. 588 s.
S. Bruun & M. Wallén. Nokian valtatie. Jyväskylä 1999. 249 s.
K. Ekman. Nokian Tehdas 1868–1928. Helsinki 1929. 223 s. Täydennys: kuvateos Nokia Aktiebolag. Helsinki 1938.
Finska Kabelfabriken Aktiebolag 1912–1962. Ett halvsekel kabelindustri. Helsingfors 1962. 60 s.
P. Haapanen, H. Paronen & H. Karlsson. Aika matka. Nokia kaapeli 75 vuotta. Vantaa 1987. 119 s.
J. Hakala. Teekkarikokeilusta markkinajohtajaksi. 30 vuotta suomalaista kaapelikonevalmistusta. Helsinki 1997. 50 s.
A. Hakkarainen. Menestyksen hinta. Jyväskylä 2009. 279 s.
V. Hoving. Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö 1898–1948. Helsinki 1948. 201 s. Osakekirja 2
K. Huovinen. Jakso suomalaisen asesepän kehityskaarta. Sako 1921–1971. Tampere 1971. 78 s.
M. Häikiö. Nokia Oyj:n historia, 1–3. Edita 2001. 334, 326, 315 s.
M. Häikiö. Nokia. Matka maailman huipulle. Edita 2009. 239 s.
Industrigruppen Oy Nokia Ab. Helsingfors 1967. 24 s.
T. Lemola & R. Lovio (toim.). Miksi Nokia, Finland. WSOY 1996. 211 s.
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 196–213 (Knut Fredrik Idestam).
M. Mäkinen. Nokia saga. Jyväskylä 1995. 454 s.
Nokia Aktiebolag. Helsinki 1938. 76 s.
Nokia Osakeyhtiö – Nokia Aktiebolag. Tampere 1965.
Nokian Capacitors Oy. 50 vuotta kompensointia. Tampere 2007. 111 s.
Nokian paperi: Georgia-Pacific Nordic Oy 1865–2005. Tampere 2005. 40 s.
G. M. Nordensvan. Länsi-Suomen Voima. Helsinki 1946. 143 s.
J. Ollila & H. Saukkomaa. Mahdoton menestys. Otava 2013. 480 s.
Puoli vuosisataa kaapeliteollisuutta. Helsinki 1965. 398 s. Osakekirja 2 3
Y. Raevuori. Kumiteollisuus Oy 1928–1958. Helsinki 1958. 95 s.
M. Saari. Kari Kairamo. Kohtalona Nokia. Jyväskylä 2000. 256 s.
O. Sampola. Savion Kumitehdas 1935–1985 sanoin ja kuvin. Kerava 1986. 166 s.
O. Toivola. Puusta pehmopaperiin. Nokian paperin historia 1865–2005. Jyväskylä 2005. 657 s.
J. Vesikansa. Nokian Nalle. Vuorineuvos Björn Westerlundin elämänvaiheita. Otava 2004. 224 s.

NOKIAN RENKAAT OYJ (osittain ml. Nokian muu kumiteollisuus)
E. A. Berg. Eduard Polon aikansa valinkauhassa. Helsinki 1966. 193 s.
V. Hoving. Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö 1898–1948. Helsinki 1948. 201 s. Osakekirja
R. Palo-oja & L. Willberg. Kumi. Kumin ja Suomen kumiteollisuuden historia. Tampere 1998. 200 s.
P. Ruusukallio. 50 vuotta suomalaisia autonrenkaita 1932–1982. Tampere 1982. 224 s.
O. Sampola. Savion Kumitehdas 1935–1985 sanoin ja kuvin. Kerava [1986]. 166 s.
G. Wichman & A. Lammi. 60 vuotta kumia. 60 år gummi. 60 years of rubber. Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö 1898–1958. Helsinki 1958. 95 s.

NORDIC ALUMINIUM OYJ
Nordic Aluminium 40 vuotta sähkötekniikan etulinjassa. Vuosikertomus 2001 s. 24–26.

NORPE OY
V. Vaniala. Norpe 50 1953–2003. Porvoo 2003. 111 s.

NOVO GROUP OYJ
J. & M. Rautapää. Mä sulle luvannut en ruusutarhaa. Kertomus KT-Tietokeskuksen - nykyisen Novo Groupin - 25 ensimmäisestä vuodesta. Helsinki 1997. 129 s.

JOHN NURMINEN OY
M. Lainema. Muodonmuutoksia. John Nurminen oy:n historia vuosilta 1886–2007. Helsinki 2008. 406 s.
Uljaksen vanavedessä. John Nurmisen kauppahuoneen ja varustamon historiaa 1886–1967. 2006. 390 s.

NUUTAJÄRVEN LASITEHDAS ks. Arabia.

OKO PANKKI OYJ Osakekirja 2 3
Y. Blomstedt. Kyläkassasta osuuspankkiin. Osuuspankkihistoriaa 75 vuoden ajalta 1902–1977. Helsinki 1978. 383 s.
P. Härkönen. Ahkerampaa rahaa. OPR:n historia 1974–2002. 2006. 136 s.
V. Hyvönen. Suomen Osuuskassajärjestö vv. 1903–1953. Helsinki 1953. 499 s.
Jatkuvan kasvun voima. Osuuspankkien Keskusliitto r.y. 50 vuotta. 1979. 387 s.
A. Kuusterä. Ihmistä lähellä - osuuspankkitoiminta 100 vuotta. Otava 2002. 431 s.
H. Valkama. Mallioppilas. Maakiinteistöpankista OKO-Investointiluottopankiksi 1917–2000. Hki 2003. 184 s.
J. Vänttinen. Maa- ja Teollisuuskiinteistöpankki Oy 1931–61. Helsinki 1961. 62 s.

OLVI OYJ Osakekirja 2 3 4 5 6. Sonkari. Etiketti
O. Grönmark. Olvi 1879–1954. Kuopio 1954. 171 s.
A. Kellberg. Olvi 110 vuotta. Savonlinna 1988 (2. painos 1992). 79 s.
R. Leskinen. Olvin etikettejä vuosilta 1905–2007. Iisalmi 2008. 152 s.
T. Valta. Olvi Oyj 120 vuotta. Helsinki 1998. 123 s.

ONNINEN OY
S. Enbom. Yksin ei voi menestyä. Onninen 1913–2000. Helsinki 2001. 180 s.

OPTI-KIITO OY  (Kiitoketju Oy)
J. Kortelainen. Opti-Kiito Oy 50 v 1936–1986. 1986. 78 s.

ORAS OY
Enemmän vedestä. Oras 1945–1995. 1995. 122 s.
T. Herranen. Perheyritys, hanatehdas, teollinen omistaja. Oras 1945–2015. Keuruu 2015. 423 s.

ORION-YHTYMÄ OYJ ja KD-ORIOLA OYJ Osakekirja 2, Farmos 2
Chymos 1906–1956. Juhlajulkaisu. Helsinki 1956. 30 s.
R. Hirviseppä. Chymos 1906–1946. Helsinki 1946. 181 s. Merkki
E. Leikola. Orion-yhtymä Oy 1977 60 vuotta. Hämeenlinna 1977. 146 s.
Lääketehdas Orion Oy 30-vuotias 3.11.1947. Helsinki 1947. 48 s.
M. Pohto-Iivanainen. Alb. Koponen. 1998.
A. Siukosaari. Missiosta visioon. Oriola 50 vuotta. 1998. 150 s.
G. Soininen. Läketehdas Orion Oy 1917–1967. Vammala 1967. 227 s.
A. Vuorinen. Mestareita ja tekijöitä (Chymos). Joensuu 1980. 122 s. Merkki

ORIMATTILAN VILLATEHDAS OY
R. Fahlgren. Orimattilan Villatehdas Osakeyhtiö 1882–1942. Lahti 1942. 22 s.
J. Niemi. Orimattilan Villatehdas Osakeyhtiö 1882–1957. Lahti 1957. 166 s.

ORISBERGIN RUUKKI
N. Liakka. Orisbergin ruukki ja maatila. Porvoo 1920. 272 s.
N. Liakka. Orisbergin ruukki ja maatila. Vuosikymmen 1920–30. Porvoo 1931. 52 s.

KUSTANNUS OY OTAVA Osakekirja 2 3 4 5
T. Forss. Like on Like. Kirjoja vuodesta 1987. Otava 2007. 183 s.
Juhlajulkaisu toimitusjohtaja Alvar Renqvistin täytteessä kuusikymmentä vuotta 15.2.1928. Hki 1928. 274 s.
R. Koskimies. Otavan historia I 1890–1918. Helsinki 1946. 385 s.
Kustannusosakeyhtiö Otava 25-vuotias. Helsinki 1915. 56 s.
Kustannusosakeyhtiö Otava 40-vuotias. Helsinki 1930. 88 s.
Kustannusosakeyhtiö Otava 1890–1962. Julkaistu kirjankustantaja Kari Reenpään täyttäessä 60 vuotta 26.4.1962. Helsinki 1962. 51 s.
Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustuotteet 1890–1960. Helsinki 1965. 843 s.
Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustuotteet 1961–1970. Keuruu 1975. 325 s.
Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustuotteet 1971–1980. Keuruu 1990. 501 s.
Kuusi vuosikymmentä suomalaista kirjallisuutta. Kustannus-oy Otava 1890–1950. Helsinki 1950. 80 s.
P. Lassila. Otavan historia kolmas osa 1941–1975. Keuruu 1990. 503 s.
Otava 125 vuotta 1890–2015. Keuruu 2015. 125 s.
Otavalaisten tervehdys toimitusjohtajalleen Heikki Reenpäälle 19.1.1956. Helsinki 1956. 63 s.
Otavan talo sata vuotta 1906–2006. Otava 2006. 94 s.
T. Pohjankanervo. Koulutarpeiden Keskusliike Oy 1910–1960. Helsinki 1960. 62 s.
L. A. P. Poijärvi. Suomalaisen tietosanakirjan vaiheita. Helsinki 1958. 110 s.
Professori Alvar Renqvistin muisto. Helsinki 1948. 45 s.
H. Reenpää. Kustannusosakeyhtiö Otavan vaiheita 1918–1960. Helsinki 1970. 86 s.
J. Salokannel. Hengen paloa & painettua sanaa. Renqvist-Reenpäät kustantajina 1815–2015. Otava 2015. 344 s.
P. Tarkka. Otavan historia toinen osa 1918–1940. Keuruu 1980. 503 s.

OTRA OY
E. Kahila. Otra 110 vuotta 1888–1998: osaavaa rautakauppaa Tampereella. 1998. 34 s.

OTSO
R. Urbans. Avbrottsförsäkringsaktiebolaget Otso 1939–1964. Helsingfors 1964. 98 s.

OULUJOKI OY
Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta. Oulu 1991. 304 s.

OULUN PUHELIN-OY
T. Manninen. Soitellen! Oulun Puhelinosakeyhtiö 1882–2007. 2009. 141 s.

OULUX OY
P. Vasala. Puusepänteollisuutta 90 vuotta Oulussa: Osakeyhtiö Puuseppä Oulussa, Oulu Oy:n puusepäntehdas, Oulux Oy. Jyväskylä 1991. 63 s.

OY OVAKO AB
R. Laakasuo. Berndt Grönblom ja hänen yrityksensä. Tammisaari 1985. 69 s.
Chr. Blomgren. Puuhiokkeesta rautaan ja teräkseen (Vuoksenniska). Lappeenranta 1996. 122 s.
G. Lundqvist. Koverharin synty ja aika rautatehtaana. Tammisaari. 2001. 70 s.
Oy Vuoksenniska Ab 1915–1965. Helsinki 1965. 32 s.

OUTOKUMPU OYJ Osakekirja
V. Annala. Outokummun historia 1910–59. Helsinki 1960. 502 s.
M. Kuisma. A History of Outokumpu. Jyväskylä 1989. 240 s.
M. Kuisma. Kuparikaivoksesta suuryhtiöksi. Outokumpu 1910–1985. Forssa 1985. 463 s.
P. Poutanen. Puoli vuosisataa kuparia ja nikkeliä. Outokummun Harjavallan tehtaat 1944–1994. Jyväskylä 1994. 192 s.
P. Poutanen. Suomalaisen kuparin ja sinkin juurilla. Orijärven kaivos 1757–1957. Jyväskylä 1996. 147 s.
S. Sauri. Outokumpu Oy. Tutkimuksella tuloksiin, malmeista metalleiksi. Helsinki 1969. 111 s.
J. Sinervo. Outokumpu Oy:n Kokkolan tuotantolaitokset 1962–1992. Kokkola 1993. 63 s.
T. Särkikoski. Outo malmi – jalo teräs. Outokummin tie ruostumattomaan teräkseen. Jyväskylä 2005. 390 s.
T. Särkikoski. Tiedon liekki. Kuinka Outokumpu loi keksinnön ja teki siitä kulttuurin. Espoo 1999. 304 s.

S. W. PAASIVAARA-YHTYMÄ OY
M. Avellan. Paasivaara & margariini. Historian helmiä: margariinin, Paasivaaran ja siihen liitettyjen yritysten historiaa. Suomen Unilever 1999. 56 s.

PALOAPYHTIÖT (eri yhtiöitä)
Städernas Brandstodsförening för Lösegendom 1872–1922. Åbo 1925. 151 s. (Turku, liitettiin 1967 Sampoon.)
Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys 1832–1932. Muistojulkaisu. Helsinki 1932. 567 s. (Helsinki, liitettiin n. 1940 Tarmoon ja sitä kautta Sampoon.)

PALOHEIMO-YHTIÖT
T. Keskisarja. Afäärifennomaanit. Paloheimo-veljekset suurliikemiehinä ja yhteiskunnallisina vaikuttajina. WSOY 2006. 418 s.
M. Paavilainen. Eversti. Upseeri ja teollisuusmies Olli Paloheimo. WSOY 2006. 391 s.
O. Penttilä. Riihimäen Lasi Oy 60 vuotta 1910–1970. Riihimäki 1970. 53 s.
V. Länsiluoto. Riihimäen Lasi Oy 1910–1940. 1940. 47 s.
V. Länsiluoto. Riihimäen Lasi Oy 1910–1960. 1960. 172 s.
Riihimäen lasia. Riihimäen Lasi Oy 1910–1990. Saarijärvi 2010. 256 s-
J. Yrjänä. Paloheimo. Neljän sukupolven monialayritys. WSOY 2007. 503 s.

OY PANDA AB
J. Kauppinen. Makeaa elämää. Oy Panda Ab 80 vuotta. 2000. 116 s.

PAPERINKERÄYS OY
R. Marttila. Paperinmakuista elämääkö? Paperinkeräys Oy: historiaa ja tarinoita. Keuruu 2003. 91 s.

OSKAR PARKKINEN
Tukkuliike Oskar Parkkinen 1898–1948. Helsinki 1948. 46 s.

PARTEK OYJ ABP Osakekirja 2 3 4 5
E. Colliander. Turun Kaakelitehdas Osakeyhtiö 1874–1924. Turku 1924. 23 s.
E. Essén. Yhtiön aika. Otava 2012. 272 s.
Y. Hytönen. Elematic Oy Ab 50 vuotta 1959–2009. 2009. 151 s.
V. Jernström. Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö 60-vuotias. Turku 1958. 24 s.
M. Jöever. Partek. Maailmojen kohtaaminen. Tukholma 1989. 278 s.
A. Kuusterä (toim.). Suuryritys ja sen muodonmuutos: Partekin satavuotinen historia. 2002. 430 s. Myös ruotsiksi.
S. T. Lehto. Muistikuvia ja merkintöjä. Teollisuuden piirissä koettua. WSOY 1996. 327 s.
P. Nyström. Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö 1898–1948. Helsinki 1951. 344 s.
Pargas kalkindustri och Pargas Kalkbergs Aktiebolag. Åbo 1914. 26 s.
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö. (Kuvavihko.) Helsinki 1934/1941. 65/36 s.
PK Uutiset 10–11/73. 70 s.
E. Sarlin. Paraisten Kalkkivuori Oy:n teollisuuslaitokset Paraisissa. Helsinki 1931. 15 s.
K. Smeds. Läpi valkean Kiven. Partekin historia. Espoo 1998. 345 s.
A. Valta. Suomen Mineraali O.Y. 30 vuotta. Helsinki 1947. 69 s.
50 vuotta kotimaista sementtiä 1914–1964. Helsinki 1964. 24 s.

JOH. PARVIAISEN TEHTAAT OY Osakekirja
S. Kuusi. Toiminimi Joh. Parviainen 1856–1947. Jyväskylä 1949. 235 s.
V. Parviainen. Säynätsalo. Palanen Keski-Suomen teollisuuden kehityskulkua. Jyväskylä 1922. 138 s.
R. Sinkkonen. Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n palkka- ja sosiaalipolitiikka Säynätsalossa 1924–1938. Imatra 1990. 120 s. 2.*
P. Vuorenpää. Johan Parviaisen Tehtaat Oy:n vaneritehtaan toiminta vuosina 1913–1936. Imatra 1990. 96 s. 3.*
*Numero sarjassa Enso-Gutzeit Oy: Historia- ja perinnejulkaisuja.

OY GUSTAV PAULIG AB
A. Cannelin. Toiminimi Gustav Paulig 50-vuotias. Helsinki 1926. 69 s.
V. Hoving. Kauppahuone Gustav Paulig 1876–1951. Helsinki 1952. 235 s.
E. Lodenius. Sata vuotta Pauligia. Helsinki 1976. 66 s.
M. Hämäläinen. 125 vuotta nautinnollisia hetkiä. Jyväskylä 2001. 89 s.

PERLOS OYJ (ks. myös Oy G. W. Sohlberg Ab)
K. Laalo. Nappikaupasta muoviaikaan. 70 vuotta suomalaista muoviteollisuutta. Hämeenlinna 1990. Sivut 154–159.
J. Vesikansa. Parakin perältä pörssiyhtiöksi. Perloksen historia 1953–2003. Keuruu 2003. 323 s.

PESMEL OY
A. Sepälä. Pesmel Oy 1978–2008. 2008. 144 s.

PIETARSAAREN SEUDUN PUHELIN
S. Karlsson Sata vuotta johdossa: puhelinyhtiö Pietarsaaressa 1887–1987. Pietarsaari 1987. 280 s.

PINTOS OY
P. Helander. Pintoksen viisi vuosikymmentä 1956–2006. Eura 2006. 180 s.

PKC GROUP OYJ
P. Haapanen, H. Paronen & H. Karlsson. Aika matka. Nokia kaapeli 75 vuotta. Vantaa 1987. 119 s.
M. Kulju. Suomalaisen alihankintateollisuuden uranuurtaja .PKC Group 1969–2004. 2004. 269 s.

PLAN-SELL OY
O. Heikinheimo. Tämä on vain liike-elämää: 75-vuotiskatsaus. 1991. 429 s.

POHJANMAA OY Osakekirja 2
M. Lackman. 75 vuotta Pohjanmaan kautta. Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiö - Pohjanmaa Oy 1917–1991. Jyväskylä 1991. 251 s.
Suomen tukkukaupat ja tukkukauppiaat. Helsinki 1926. s. 243.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Osakekirja 2
A. Jääskeläinen. Painoksia Pohjois-Karjalasta. Karjalatar - Karjalainen 1874–1999. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 1899–1999. Joensuu 1999. 224 s.
S. Vento. Maan ja maakunnan hyväksi. Karjalatar–Karjalainen 1874–1974. Joensuu 1974. 216 s.

POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY
P. Kauppinen. Muutoksen virrassa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 1945–1995. 1995. 176 s.

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ Osakekirja 2 3, Imatra, Osmo 2. Kuva 2 3 4
Kenttämies 7/61. 60 s. Kenttämies 6/66. 108 s.
E. Lyytinen. Pohjola-yhtiöt sata vuotta. Porvoo 1991. 438 s.
B. O. Nordman. Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakeyhtiö 1922–1947. Helsinki 1947. 64 s.
K. A. Paloheimo. Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola 1891–1916. Helsinki 1916. 60 s.
A.-P. Pietilä. Yrjö Niskanen. Sinivalkoinen vuorineuvos. Jyväskylä 1997. 283 s.
Pohjola 1891–1951. Helsinki 1951. 40 s.
Pohjola-yhtiöt 90 vuotta. Vuosikertomus 1980. Helsinki 1981. 82 s.
U. J. Pore. Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891–1941. Helsinki 1941. 297 s.
Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo 1895–1935. Helsinki 1935. Osakekirja 2
I. Turja & E. Mäkinen. Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891–1966. Helsinki 1967. 190 s.
R. Urbans. Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso 1939–1964. Helsinki 1964. 96 s.
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891–1931. Helsinki 1931. 48 s.
Vinttikamarista se alkoi. Pohjolan tie talosta taloon. 1982. 38 s. Kuva

POHJOLAN LIIKENNE OY
T. Herranen. Petsamosta Hankoon. Pohjolan Liikenteen 50 vuotta. 1990. 191 s.

POHJOLAN SANOMAT OY Osakekirja 2 3 kuponki, ks. Alma Media Oyj.

POHJOLAN VOIMA OY
K. Hoffman. Pohjolan Voima 1943–1993. Oulu 1993. 241 s.
A. Kuusela, K. Relander & B. Ylisaukko-oja. Pohjolan Voima 60-vuotias. Pohjoisen vesiltä monipuoliseksi energiayhtiöksi. Helsinki 2003. 160 s.

POLAR RAKENNUS-OY Osakekirja, kuponki
Polar 40 1952–1992. Polarilainen, lokakuu 1992. 64 s.
Rastaan Kaukon puhetta. (35-vuotisjuhlajulkaisu). Helsinki 1987. 63 s.

PONSSE OYJ
A. Kellberg. Savon savotoilta maailman markkinoille. Ponsse 1970–2000. Keuruu 2000. 60 s.

PORIN PUUVILLA OY Osakekirja
Björneborgs Bomullsmanufaktur Aktiebolag, Björneborg. Åbo 1912. (Eripainos)
T. Metsä. Paali ja Pakka. Porin Puuvilla Oy:n 75-vuotisjuhlanumero. Pori 1973. 80 s.
G. Stjernschantz. Porin Puuvilla Osakeyhtiö 1898–1948. Helsinki 1949. 318 s. Osakekirja
B. Zilliacus. Porin Puuvilla O/Y – A/B Björneborgs Bomull 1898–1958. Helsinki 1958. 96 s.

PORVOON ENERGIA OY
R. Valkeapää. Energiaa ajan virrasta. Sähköä Porvoossa 100 vuotta. Porvoo 2000. 97 s. (Myös PDF.)

POSTI- JA LENNÄTINLAITOS (ks. myös Sonera Oyj)
E. Jutikkala, Y. Nurmio & E. K. Osmansalo. Suomen Postilaitoksen historia 1638–1938. I, II, III. Helsinki 1938. 313, 317, 396 s.
E. Kaskimies. Posti- ja lennätinlaitos. Helsinki 1937. 290 s.
J.-P. Pietikäinen. Postia kaikille. Suomen Postin tarina 1638–1998. Helsinki 1998. 104 s.
J.-P. Pietikäinen. Postista Itellaksi 1995–2008. Julkaisussa Tabellarius 10, Postimuseon ystävät ry.
J.-P. Pietikäinen. Suomen postin historia. I, II. Helsinki 1988. 573+616 s.
E. Risberg. Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955. Helsinki 1959. 677 s.

POSTIPANKKI
J. Auer. Hyvinvoinnin rakennuspuita. Postisäästöpankki vuosina 1886–1961. Helsinki 1964. 445 s.
E. v. Bonsdorff. Postisäästöpankki 1886–1936. Helsinki 1936. 16 s.
[E. Tuomainen.] PSP 100. Postipankki sata vuotta yhteiskunnan hyväksi. Helsinki 1987. 69 s.

POUTTU OY
V. Ranta-Ojala. Lahtiliiteristä menestykseen. Pouttu 60 vuotta. Oulu 1998. 128 s.

E. PRIHA OY
M. Lönnqvist. Kotikeittämöstä konserniksi. Priha Oy 25 vuotta. 2008. 178 s.

Primo Oy PRIMO OY
M. Konttinen. Primo Oy 1936–1986. 1986. 73 s.

PRINTAL OY ks. Medica-yhtymä Oy.

PRIVATBANKEN I HELSINGFORS AB
H. And. Pro gradu -tutkielma. Helsingin Yliopisto 1964.

PUROMIEHEN KIRJAPAINO
Puoli vuosisataa painettua sanaa. K. Puromiehen Kirjapaino Oy 1903–1953. Helsinki 1953. 98 s.
K. F. Puromiehen Kirjapaino Osakeyhtiö 1903–1928.
Helsinki 1928. 96 s.

PURSO GROUP OY
T. Järventie. Eskon puumerkki .Purso yhtiöt: vaiheita ja tapahtumia viideltä vuosikymmeneltä. 2009. 375 s.

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELINYHDISTYS
A. Kataja. Kotikylästä maailmankylälle. Lahti 1996. 70 s.
O. Turpeinen. Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys 1906–1981. Lahti 1981. 341 s.
O. Turpeinen. PHP 100. Päijät-Hämeen Puhelin 1906–2006. 2006. 197 s.

PÖLKKY OY
T. Virranniemi. Pölkky Oy 40 vuotta 19638–2008. Kajaani 2008. 93 s.

JAAKKO PÖYRY OYJ
E. J. Mannermaa. Suomalaisen "know-hown" suurviejä (Jaakko Pöyry). Teoksessa Suomalaisia yrittäjiä. Helsinki 1969. Ss. 63–67.
Jaakko Pöyry 1958–1983. Helsinki 1985. 73 s.
R. Seppälä. Korvessa karjui se karvainen karhu. Jakko Pöyryn pitkä tie Sodankylästä kuuteen maanosaan. Keuruu 2004. 400 s.

RAISIO OYJ Osakekirja (Raision Tehtaat), 1 (Kasviöjly), 2 3 4 (Margariini), 5 6 7 (Vehnä), 8 (VKT)
J. Heino. Jyvä, joka iti. Raision Yhtymän tarina 1939–1989. Keuruu 1989. 384 s.
H. Hyvärilä. Rehuraision juuret ja siivet. Rehuraisio Oy 1948–2008. 2008. 255 s.

RAJAVILLE OY
Rajaville Oy 1950–2000. 50 vuotta Pohjois-Suomea rakentamassa. Oulu 2000. 119 s.

RAKE OY (ml. Koskensaaren Oy) Osakekirja 2 3 4
O. Kalpio. Ruukista naulatehtaaksi. Koskensaaren tehdasyhteisön ja ruukkilaisen elämäntavan muotoutuminen ennen toista maailmansotaa. Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen tutk. no. 22. Jyväskylä 1988. 220 s.
A. Salojoki. Vaiheita. Rake OY 1867–1937. Koskensaaren Osakeyhtiö 1850. Helsinki 1937. 183 s.
A. Salojoki & J. Bergqvist. Vaiheita. Rake OY 1867–1937. Koskensaaren Osakeyhtiö 1850. Rake OY 1937–1967. Helsinki 1967. 184 s. (Sisältää myös ed. mainitun teoksen.)
Suomen tukkukaupat ja tukkukauppiaat. Helsinki 1926. s. 82.

OY RAKENNUSPARTIO
P. Rainio. Oy Rakennuspartio 50 vuotta 1958–2008. Aina valmiina... 2009. 334 s.

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OY  (Cramo Oyj)
L. Seppänen. Kestäväksi kehittynyt: Rakentajain Konevuokraamo 50 vuotta. Jyväskylä 2003. 142 s.

RAMIRENT OYJ
Kansainvälistynyt Ramirent 50-vuotias. 2005. 4 s. – Ks. myös vuosikertomus 2004.

OY GUST. RANIN
E. Hietakari. Osakeyhtiö Gust. Ranin: Savon vanhin kauppahuone 1852–1952. Näköispainos 1997. 314 s.

RAPALA VMC OYJ
S. Glad-Staf. Vaapunvuolijasta maailmanmaineeseen. Lauri Rapalan tarina. 2013.
J. E. Mitchell & S. Glad-Staf. Rapala. Legendaariset uistimet. Otava 2005 (2 painosta). 203 s.

RAUMA-REPOLA OY (ks. myös UPM-Kymmene Oyj ja Lokomo Oy) Osakekirja 2 3 4
K. Alho. Rauma-Repola Oy:n Rauman Tehtaat 1912–1962. Rauma 1962. 156 s.
E. Illonen. Slipi. Uudenkaupungin telakan vaiheita 75 vuoden aikana. Helsinki 1967. 79 s.
Joutseno-Pulp Osakeyhtiö, Lohjan tehtaat 1906–1976. Imatra 1976. 23 s.
J. Kahiluoto. Rauma-Repolan metsätaival 1870–1990. Rauma 1990. 438 s.
T. A. Könönen. 60 vuotta selluloosan valmistusta Joutsenossa. Joensuu 1967. 146 s.
T. A. Könönen. Martinniemen saha 75 vuotta 1905–1980. Joensuu 1981. 176 s.
T. A. Könönen. Penttilän Saha 1871–1971 100 vuotta. Joensuu 1971. 408 s. Osakekirja
T. A. Könönen. Pikisaaren saha 75 vuotta (Kojonen & K:i Oy). Joensuu 1979. 175 s.
T. A. Könönen. 100 vuotta sahausta Lahdessa. Lahden Saha 1869–1969. Joensuu 1969. 156 s.
T. A. Könönen. Suolahden Tehtaat 1920–1970. Joensuu 1970. 204 s.
H. Laxén. Osakeyhtiö Pulp 1908–1920. Ett sulfatcellulosaföretags gründerperiod. Helsingfors universitet 1967. 286 s.
K. Lempinen. Joutseno-Pulp Osakeyhtiö 1909–1959. Lappeenranta [1959]. 24 s.
K. Lempinen & S. Järvinen. Penttilän Saha 1871–1961. Joensuu 1961. 112 s.
Mekeksestä Metsoon ja Hollmingiin: Parkanon Konepaja 1963–2003. Otava 2003. 208 s.
M. Nikunen. 40 vuotta sellua Joutsenosta: tarinaa ja tunnelmia vuosikymmenien varrelta. Joutseno 2007. 54 s.
Rauma-Repola Oy. Pori (1968?). 36 s.
Rauma-Repola Oy. (Metalliteollisuus). Helsinki 1971. 44 s.
Rauma-Repola Oy mekaaninen puunjalostus. Helsinki 1973. 16 s.
Reposaaren Höyrysaha O/Y 1872–1922. Muistojulkaisu 50-vuotisen toiminnan johdosta. Helsinki 1922. 87 s.
M. Strang. Ikkunat Päijänteen päin. Iloniemen Sahan historia. 2000. 142 s.
T:mi Joh. Askolin 1865–1965. Loviisa 1965. 12 s.
M. Uola. "Meidän isä on töissä telakalla." Rauma Repolan laivanrakennus 1945–1991. Keuruu 1996. 592 s.
J. Vahe. Ensimmäinen suurfuusio. Rauma-Repolan muodostaminen. Rauma 1991. 116 s.
J. Vahe. Rauma-Repola Oy Rauman tehtaat 1912–1987. Rauma 1987. 347 s.

RAUTAKIRJA OYJ Osakekirja 2 3
M. J. Kastemaa. Rautatiekirjakauppa Oy 1910–1970. Helsinki 1970. 236 s.
M. J. Kastemaa. Rautakirjalla on puolensa. Porvoo 1985. 272 s.
Lehti- ja kirjakauppa rautateillä ja muilla. Rautatiekirjakauppa O/Y 1910–1935. Helsinki 1935. 28 s.
I. Mikkonen, S. Tamminen & M. Laakso. Vuosisadan rakkaustarina: Rautakirja 1910–2010. Porvoo 2010. 200 s.
V. Niva & A. Siljola. Kauppa Hallenberg ja sen edeltäjän vaiheet 1892–1972. Turku 1972. 82 s.

RAUTAKONTTORI OY Osakekirja 2
J. Erävuori. Rautakonttori Oy 1918–1968. Helsinki 1968. 196 s.

RAUTARUUKKI OYJ Osakekirja
T. Härkönen. Rautatehdas Raaheen. Oulu 1984. 240 s.
H. Junnila. Paavo Rann ila Oy 1961–1991: pienyrityksestä markkinajohtajaksi. 1996. 112 s.
U. Luukko. Rautaruukki 1960–1990. Oulu 1990. 307 s.
Rautaruukki: tulevaisuus on terästä. 1993. 22 s.
R. Seppälä. Suomalainen teräsmies. Helge Haavisto, vuorineuvos. Otava 1985. 268 s.
J. Ukkola. Kuumaa terästä: Rautaruukki 1960–2003. Oulu 2004. 303 s.

RAUTE OYJ Osakekirja 2
60 vuotta. Lahden Rautateollisuus Oy. Lahti 1968. 55 s.
S. Mustakallio. Raute 1908–1998. Helsinki 1998. 112 s.
L. Visapää. Tarinoita Rautesta. Lahti 1997. 37 s.

RENGON SÄHKÖ OY
A. Koivula. 50 vuotta sähkölaitostoimintaa Rengossa. 1971. 32 s.

OY RENLUND AB
E. Schybergson. Karl Herman Renlund. Porvoo 1915. 96 s.
Y. Similä. 70 vuotta rakennustoimintaa. Oy Renlund Ab 1874–1944. Helsinki 1944. 238 s.

RETTIG (ks. myös Oy Strengberg Ab) Osakekirja 2
E. Bahne. P. C. Rettig ja Kumpp. 1845–1945. Helsinki 1950. 310 s.
J. Kronholm. Purmolta maailmanmarkkinoille. Rettig Lämpö ja sen edeltäjät. Pietarsaari 1998. 66 s.

REVON SÄHKÖ OY (sis. myös: VOIMA-OY PÖYRY)
O. K. Fält. Revon Sähkö Oy 25 vuotta. Oulu 1971. 116 s.
H. Turunen. Uskoa, työtä ja tuloksia. Revon sähkö oy 50 vuotta 1946–1996. 1996. 172 s.

RIIHIMÄEN PUHELIN OY
S. Korpimo. Sata vuotta puhelimessa. Riihimäen Puhelin Oy 1891–1991. 1991. 207 s.

OY ROHTO AB Osakekirja 2
H. Helle. Oy Rohto Ab 1947–1977. Forssa 1977. 146 s.

OY W. ROSENLEW AB Osakekirja 2 3 4 5. Ks. myös J. C. Frenckell & Son Ab.
K. Alho. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961. S. 171–199 (Fredrik Wilhelm Rosenlew).
J. Koivuniemi. Sukuyhtiön aika. Rosenlew 1853–1987. 2011. 811 s.
H. Lagus. W. Rosenlew & Co. Aktiebolag 1853–1928. Helsingfors 1928. 251 s.
H. Lagus. Fredrik Wilhelm Rosenlew 1831–1892. Porvoo 1931. 176 s.
J. Maanpää. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942. S. 153–172 (Fredrik Wilhelm Rosenlew).
O. Nikula. Rosenlew-koncernen 1853–1953. Helsingfors 1953. 331 s. — Leikkuupuimuritehdas 1972.
Porin Konepaja 1858–1958. Pori 1958. 48 s.
W. Rosenlew & Co Aktiebolag 1853–1953. Helsinki 1953. 116 s.
M. Similä. Yhtä näytön paikkaa: 125-vuotiaan Seikun sahan tarina. 1997. 55 s.
T. Vallin. Gustav Rosenlew - liikemiesten aatelia. Mediapinta 2009. 251 s.

ROTATOR OY
H. Rantala. Rotator. Pyörät pyörivät. Tampere 2004. 63 s.

RUUKKI
L. Kallinen. Ruukki – Pohjois-Suomen vanhin teollisuuspaikkakunta. Oulainen 1969. 43 s.
K. Uoti. Rahapeli. Pelipöydässä Kai Mäkelä. WSOY 2007.

OLAVI RÄSÄNEN OY
L. Miettinen. Puusta puoli vuosisataa. Olavi Räsänen Oy 1946–96. 1996. 160 s.
 

Linkit:  yhtiöt A–Jyhtiöt S–Ö