WWW.PORSSITIETO.FI

WWW-SIVUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUS

Porssitieto.fi (PT) sisältää G. Kockin tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa; kaikki oikeudet siihen pidätetään. Käyttäjä saa hyödyntää niitä tiedostoja ainoastaan omaan yksityiseen käyttöönsä. Mitkään yhtiöesitykset eivät ole ao. yritysten kirjoittamia, tarkastamia tai auktorisoimia, eikä niillä ole sisällöstä vastuuta.

Nettisivuilla olevien kuvien tekijänoikeuksien suoja-aika on joko rauennut (yli 50 v.) tai lisenssi on Creative Commons, taikka valokuvat ovat itseni ottamia tai saatu yhtiöiltä julkaistavaksi. Lähdetietoja en mainitse jos kuva on otettu vanhasta kirjasta tai lehdestä, eikä alkuperäisvalokuvan tekijää tai säilytyspaikkaa ei ole siinä ilmoitettu. Yhtiöesitysten kuvitusta varten käytetyt historialliset logot ja tavaramerkit kuuluivat tai kuuluvat ao. yhtiöille, ei Pörssitiedolle. PT-sivusto ei ole liike- tai muussa suhteessa ko. yrityksiin, eikä nettisivujeni logot ole yhtiöiden asettamia tai virallistamia. Liike/tavaramerkkejä ei käytetä omistajien oikeuksia loukkaavalla tavalla.

Pörssitiedon internetsivut ovat ei-kaupallisia yritys- ja pörssihistoriasivuja, joiden lukemisesta en veloita. En saa sivustoa varten tuloja miltään taholta. Nettisivujen ja niiden sisällön virheettömyydestä, täydellisyydestä tai saatavuudesta en anna takuita. Kustantaja ei vastaa sivujen käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista taloudellisista tappioista, kuluista tai muista vahingoista. Em. koskee myös ulkopuolisten sivuja, joihin olen linkittänyt.

PT-nettisivuston käyttö edellyttää tämän sivun lausekkeiden hyväksymistä.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PT:SSÄ

Vastatakseni kysymykseesi tai virheilmoitukseesi taikka täyttääkseni tilauksesi (koskien omia keräilyesineitäni), on tarpeen saada tiettyjä nimi- ja yhteystietoja. Tietojen antaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Tietoja ei arkistoida internetissä, ja ne säilytetään mahdollisen asiakassuhteen jatkumisen ajan. Asiakasrekisteriä ei ole. Luotto- tai maksukorttitapahtumia ei käsitellä. Porssitieto.fi -sivusto ei käytä yhteystietojasi omiin suoramarkkinointitarkoituksiinsa, eikä luovuta henkilö-, yhteys- tai muita tietojasi kolmansille tahoille ilman lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta. 28.6.2017 sivusto siirrettiin HTTP:stä HTTPS:ään.

Porssitieto.fi:ssä ei käytetä evästeitä* (cookies) tms., eikä esitä mainoksia. Yritysten logojen kuvat eivät ole mainoksia. Sivuston kävijän käyttämän internetpalveluntarjoajan välittämät tiedot kuten IP-numero rekisteröityy normaaliin tapaan Suomessa sijaitsevan verkkopalvelimen lokiin yksinomaan tilastointia sekä palvelintoimintojen seurantaa ja sivuston sisällön kehittämistä varten; paitsi jos kysymyksessä on verkkohyökkäys tai muu rikos. IP-numeroa PT ei pysty yhdistämään fyysiseen henkilöön.

*PT-sivuilla on upotettuna tai linkitettynä YouTube-videota. Jos käyttäjä katsoo niitä, YouTube pyrkii, kuten aina, asettamaan ns. third party cookies katsojan selaimeen.
 www.porssitieto.fi -sivuston
omistaja, kustantaja ja
vastaava toimittaja on
G. Kock

YHTEYSTIEDOT
Yhteydenottolomake
Sähköposti:
sivusto Y porssitieto. fi   (Osoite kirjoitettava.)


Takaisin (tai käytä selaimesi Takaisin/Back -painiketta).  Etusivulle.