PRIVATBANKEN
i Helsingfors, Aktiebolag

PT-LINKKI: Helena And Privatbanken i Helsingfors 1896–1922. Pankkihistoriallinen tutkielma. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitos, pro gradu 1964. © Helena Kinnunen. (PDF 6,46 MB, 89+5 sivua; avaaminen kestää.)

Em. tutkielman liitteet. (PDF 1,92 MB, 16 kappaletta, yhteensä 27 sivua ml. 1 valokuva.) Liitteiden luettelo.
 Axel R. Ehrnrooth Per. 5.11.1895/28.1.1896. Helsinki. K-rek. no. 2.539. Per. 1895 Oy Helsingin Kansanpankin seuraajaksi.  1889 per. pankki oli 1893 joutunut vaikeuksiin. Fuusio per 31.3.1896. Lehti.

Ainoa toimipaikka (postikortti 1908, piirros) oli Pohjoisesplanadin ja Unioninkadun 1904 rak. kulmatalossa (sisäänkäynti Pohjoisesplanadi 19). TJ 1904–21 Axel R. Ehrnrooth (1867–1950, kuva →, sukupuu).


Osakkeet

Pörssinot. 7.10.1912–28.12.1921. Pörssivaihto vaihteli paljon, mutta usein pankin osakkeella käytiin vilkkaasti kauppaa. 300 mk:sta kurssi nousi 500 mk:aan 1916, mutta laski siitä 30 mk:aan.

Privatbanken Perustettaessa 20.000 os. à 100 mk. 1898 1:1 à 160 mk. 1907 2:1. 1912 U 3:1 à 230 mk (op. nyt 80.000 os. ja 8 Mmk). 1917 U 4:1 à 300 mk. 1917 U 4:1 à 400 mk. 1917 R 1:1. 1919 U 1:1 à 125 mk (op. nyt 500.000 os. ja 50 Mmk). Osakekirja 2.

Oy Helsingin Kansanpankin omistajat saivat osakevaihdossa n. 30 % uuden pankin osakkeista. Perustettaessa suurimmat omistajat olivat Emil Schybergson (1856–1920, pankin TJ 1896–1904) 14,5, Axel R. Ehrnrooth 4,1, Emil Tollander 3,1, Olof Nykopp 2,5, Georg Federley 2,5 ja W. Westzynthius 2,2 %. Yhtiökokouksessa 1917 suurimmat olivat Axel R. Ehrnrooth 2,5, Londén sekä Oswald Wasastjerna 3,1. Amos Anderson omisti 1,3 % 1919 [Steinby]. Yhtiökokouksissa 1921 suurimmat läsnä olivat Ehrnrooth, Ernst Tilgmann ja Wasastjerna.


Valuuttakurssitappiot

Ruotsin kruunu -määräisen ottolainauksen arvon moninkertaistuminen markoissa kaatoi 1921 muutoin hyvin hoidetun pankin. Privatbanken fuusioitiin PYP:iin (nyk. osa Nordeaa) per 31.12.1921 (viety läpi 31.1.1922, jolloin yhtiö lakkasi kaupparekisterissa).

PYP otti vastatakseen talletuksista ja veloista, mutta osakkeenomistajat eivät fuusiossa saaneet mitään hyvitystä. Koska kauniit osakekirjat jäivät osakkaille, keräilijöiden ei ole tänäkään päivänä vaikeata saada niitä. Privatbankenin toimitiloissa toimi sittemmin PYP:n konttori vuoteen 1945 asti. Tämän jälkeen aina vuoteen 2008 se oli Helsingin kaupungin kaunis ns. Jugendsali 2. Nykyisin siellä on ravintola.


Kirjallisuus

Hugo E. Pipping kertoo Yhdyspankin historiikissa hieman katkerasti Suomen Pankin toimista, jotka tarpeettomasti kasvattivat onnettoman Privatbankenin valuuttavelan markka-arvoa ja muita tappioita. Torsten Steinbyn Amos Anderson -elämäkerrassa (s. 234) on samankaltainen tarina.

1964 Kansallis-Osake-Pankin silloinen prokuristi Helena And (myöh. Kinnunen, Vantaa) teki Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksella perusteellisen kandidaattitutkielman Privatbankenista. Tekijänoikeuden omistajan, maisteri Kinnusen, hyväntahtoisella suostumuksella voin nyt (katso ylhäällä olevat PT-sivuston sisäiset linkit) sellaisenaan julkaista hänen tekstinsä internetissä laajemman lukijakunnan hyödyksi.

© 1.2009–2018  G. Kock

H. And Privatbanken i Helsingfors 1896–1922, HY tal. ja sos.hist lait. pro gradu 1964. H. E. Pipping Sata vuotta pankkitoimintaa s. 151–4. E. Schybergson Från brytningstider 3–4/1913. T. Steinby Amos Anderson s. 234. T. Sundblom Helsingfors Pant-Ab 1882–1932 s. 37–8. [H Hel-P] s. 48+141. [PK] s. 78.

Tämän sivun osoite:
www.porssitieto.fi/kirjoitus/privatbanken.html

Pörssitiedon muut yrityshistorian sivut netissä.