G. Kock  ©  2.2011

LUOVUTETUT ENEMMISTÖ- YM. OSAKKUUDET 2.
Linkki luettelon edelliseen osaan, 1

Tämä sivu on liite 2 artikkeliin Neuvostoliitolle pakkoluovutetut saksalaisomisteiset yhtiöt Suomessa.
Luettelon aakkosellinen henkilöhakemistoErgo-varustamo.

Yhtiön kaupparekisterinumero ja aika, jolloin ollut merkittynä rekisteriin. "?" tarkoittaa: poistettu PRH:n toimesta oltuaan kauan toimimattomana. "Ei UOH": saksalaisyhtiö, jonka osakkeet eivät muodollisesti olleet UOH:n hallinnassa ennen luovutustaan (esim. "syyskuun suomalaisten" ja "aviovaimojen"). Samat henkilöt voivat esiintyä eri yhtiöissä. Kaikkien yritysten esitykset alla painottuvat sota- ja NOH-aikoihin. Osakeyhtiö on aina lyhennetty Oy ja Aktiebolag Ab.
Tämä on JATKO.  < LISTOJEN ALKUUN.

2. VÄHEMMISTÖOSAKKUUDET (49 yhtiötä)  (ei yli 50 %, oletettuja omistuksellis-strategisia tavoitteita)

Oy Akilla Ab 94.416 1942–? Hertell-yhtiön (ks. sitä yllä) hoidossa ollut varustamo; omisti sv Hermodin 1944–45. Hki. Egbert Heitz 34 os. NOH:lle 14.9.1948.
Oy Aldeka Ab 96.964 1944–49. Hki. Deutsche Kohlenhandelsgesellschaft mbH, Berlin (Bremen), 40,0 %. (Al = Lüders, emoyhtiön perustaja.) NOH:lle 13.6.1946.
Algol Oy Algol Ab 30.541 1914–toimii. Hki. Silloinen TJ ja pääomistaja Adolf Goldbeck-Löwe oli v:sta 1932 ollut Suomen kansalainen (ks. myös Kissinge, 1B yllä), mutta katsoi parhaaksi 26.9.1944 poistua salaa Ruotsiin (AB Pegol). Algol itse osti hänen osakkeensa. Mutta M. L. Negendanckin ja Otto Höferin yht. 10,0 % otettiin UOH:lle. Syyskuussa 1952 NOH möi osakkeet. Edelt. t:mi Alb. Goldbeck-Löwe oli per. 1894. Prokuristi Richard Negendanckin (M. L.:n isä ja näyttelijä Fred N:n isoisä) 1901 asettama Algolin oma vekseli. Lisää. [Ks. myös R. Bergman Algol 100 1894–1994 s. 68, 70.]
Oy Ammus 80.854 1936–60 (fuusioitu Ammus-Sytytin Oy:ksi). Ammustehdas. Rauma. Op. 22,8 Mmk, Arno Nitschmann 18 % (yhtiön alkuvaiheessa 45 %). NOH:lle 9.6.1948. NL möi osakkeensa 1954 Oy Sytyttimelle. [Ks. myös V. Saarto Huhtamäki-yhtymän historia 1980 s. 480.]
Vakuutusosakeyhtiö Auto 50.914 1924–51. Hki. Erste Allgemeine Unfall- und Schadens-Versicherungs-Ges., Wien, 5,0 %. NOH:lle 23.7.1946. Fennia osti Auto-yhtiön 1948 suunnatulla osakeannilla; vakuutuskanta siirtyi 1949.
Oy Alfred Christiansen Ab 51.802 1924–toimii (ed. t:mi). Kangasagentuuriliike (nyk. markkinointipalveluja). Hki, Mikonkatu 19, 1949 Vilhonkatu 4. 1891 s. yhtiön TJ Carl Georg Sarnow 23,0 % (1941: 98,0 %). NOH:lle 13.6.1946. Tor Hansonilla oli 75,0 %. 1954 Georg Sarnowilla oli jälleen 98,0 %. Yhtiö myytiin 1965 Kattereille.
Oy Comfort Ab 43.224 1920–toimii. Kiinteistö, liike- ja asuinrakennus valm. 1925 omalla tontilla, 31 asuntoa ja 11 liikehuoneistoa. Hki, Uudenmaankatu 4–6. Zoe Keller (s. 1902, vrt. Metalliruiskutus) 33,3 %.
W. Dillemuth Oy 66.040 1930–46. Kello- ja valokuvausalan tarvikkeiden kauppaliike. Hki, Pohjoinen Rautatiekatu 15 A. Op. 50 000 mk, 1895 s. TJ Wilhelm Ernst D.:n vaimo Hulda Dillemuth 48,0 % (24 os.). Hän sanoi, turhaan, lahjoittaneensa 15 osakkeistaan 50-v. päivänään 19.5.1944 yhtiön pitkäaikaiselle apulaisjohtajalle Paul Karrille. NOH:lle 13.6.1946. Heinäkuussa 1949 UOH luovutti 24 osakkeen osakekirjat, mutta yhtiö oli silloin jo ehtinyt purkautua. Lopettamispäätöksen yhtiö oli tehnyt 9.12.1946, vuosihaaste. Seuraaja (no. 103.309?) toimi Ville Dillemuthin johdolla samalla alalla ja osoitteella vielä ainakin 1970.
A. E. Erickson Ab 23.746 1909–2000. Ahtausliike. Turku. Christian Petersen 0,38 %. NOH:lle 2.7.1946. Lisää.
Erweko Painotuote Oy - Erweko Tryckalster Ab (vanha yhtiö; perustajat Signe Roering, Walter ja taiteilija Gundel (Lindeberg-)Knüpfer) 90.841 1941–91. Lomakepaino. Hki, Yrjönkatu 36. 1908 s. Gundel ja 1898 s. Walter Knüpfer yht. 50,0 %. NOH:lle 13.6. ja 4.11.1946. Knüpferit palasivat 1950 omistajiksi ja "syyskuun suomalainen" Walter 1958 TJ:ksi. Hänen kuollessaan 1968 yhtiö myytiin kahdelle yksityishenkilöille sekä fuusioitiin 1991 Marsti Oy:hyn. Erweko-paino toimii kuitenkin edelleen. [Ks. myös A. Ahopalo Erwekon vuosikymmenet 2010.]
Oy Feckler & Co Ab 47.301 1923–2004. Lakannut nimellä Oy Finansbolaget Sandgropen Ab. Rauta- ja polkupyöräalan agentuuriliike. Hki, Ankkurikatu 5, Heikinkatu 20 A. Op. 0,2 Mmk, Fritz (k. 1950) ja Margareta Feckler 34,5 %. UOH:lle 16.11.1944, NOH:lle 17.6.1946. Fecklerit väitettiin omistavan 64,5 %, mutta yhtiön suomalainen JT Ernst Blom onnistui osoittamaan, että se oli hänen omistusosuutensa, ja valtioneuvosto hyväksyi tämän 22.2.1945. 1956 yhtiö myytiin Lars-Johan Nordgrenille, mutta 1991 se joutui eri keinottelijoiden haltuun ja meni konkurssiin 1993. Loppuselvityksessa velat olivat 59 Mmk ja jaettavissa 0,1 Mmk.
Oy Finnish Chemicals Ab (vanha) 82.595 1937–83. 1939 aloittanut selluloosan valkaisukloorin tehdas. Keikyä (nyk. Äetsä). Osakeyhtiön olivat perustaneet ICI, IG Farbenindustrie (osuus NOH:lle 13.6.1946) ja Solvay tasaosuuksin. Länsiyhtiöt omistivat 2/3 ja pystyivät siten torjumaan NOH:n vaatimuksia, joten NL myi mielellään osuutensa Enso-Gutzeit Oy:lle 1953. Samalla E-G:n täytyi ostaa Oy Waldhof Ab:n (ks. ylh.) ym., yhteishintaan 335 Mmk. [Ks. myös K.-E. Michelsen Sähköstä ja suolasta syntynyt 1989, E-G II 1992 s. 488.] Lisää.
Oy Gramo Ab 63.490 1929–72. Levysoittimien ja niiden levyjen kauppaliike. Hki. Max Schlüter 4,44 %. TJ ja pääomistaja oli Kosti Ekroth. Yhtiön kaikki toiminta päättyi pian sodan jälkeen.
Ab Grundström & Heinrichs Oy 38.489 1917–91. Huolintaliike. Rauma. Oy GHH Ab (ks. sitä, 1) osti viim. 1942 49,8 % Uno Heinrichsin omistaessa 50,0 % ja Hans Palsbon 0,2 %. 1959 Rauma-Repola Oy:n ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n yhteisyritys Wass & Lundberg Oy omisti melkein 100 %. Ei erikseen UOH/NOH.
Havin Oy 981 1866–toimii. Teknokem. tehdas. Riihimäki, aik. Viipuri. Ellen von Dalwigk kp 0,52 %. Osakekirja.
Oy Hiililiike Ab  Per. n. 1943. Hiilentuontiyritys. Berve, Kraske & Co, Berliini, 40,0 %, (Polttoaine Osk 40,0 % ja sen tytäryhtiö Oy Näppärä 20,0 %). NOH:lle 13.6.1946.
Oy Itka Ab 92.040 1941–93 (purettu). Maahantuontia Saksasta. Hki. Egbert Heitz 12,5 %. NOH:lle 14.9.1948. Sodan jälkeen pääomistajaksi tuli Kaprin perhe, joka 1983 myi yhtiön Instrumentarium Oy:lle.
Oy Janrick Ab 92.645 1941–? Turku. 1899 s. Gustaf Adolf Rickelt 20,0 %. NOH:lle 2.7.1946. Vrt. av. yhtiöt alla.
Oy Keskitys 90.372 1940–? Konepaja; maatalouskoneita. Hki. Alfred ja Johanna Schmidt (vrt. Maanterä) 20,0 %.
Oy Kiiltokangas Ab 74.833 1934–76. Keinosilkkikankaiden tehdas. Hki, Kuortaneenkatu 5 ja 13. Myynti 64 Mmk, henkilök. 127 1940, 1948. Op. 2,7 Mmk, Hanna Sachse (vrt. Puu ja Vaneeri, Turuntie 82) 950 os., Johannes Engmann 90 os., yht. 37,7 %. NOH:lle 17.10.1946. [Ks. myös S. Teollisuus 1951 s. 488.]
Oy Lindblom & Petersen Ab 45.863 1922–91 (fuus. John Nurminen Oy:hyn). Huolinta- yms. liike. Turku, Linnankatu 9b. Henkilök 15. Op. 0,45 Mmk, laivansuorittaja 1883 s. Christian H. Petersen 48,3 %. NOH:lle 18.8.1948. Mm. tämän, Nauticin ja North-Balticin (ks. alla) omistajiin kuulunut Petersen oli "syyskuun suomalainen". Hän oli laittomasti kuljettanut osakekirjansa Ruotsiin ja myynyt ne siellä taannehtivasti päivätyillä kauppakirjoilla. Osakeyhtiöiden pääomistaja ja TJ, Tanskan kunniakonsuli Turussa John Georg Lindblom (ks. myös Ergo), halusi päästä eroon ei-toivotusta uudesta omistajasta purkamalla yhtiöt ja jakamalla NL:lle sen osuudet purkuvastikkeista. Koko toiminta kun perustui Lindblomin osaamiseen. Aluksi NOH suostui harkitsemaan, mutta UOH:ssa vuosikausia kestäneiden vaikeiden neuvotteluiden jälkeen sopimukseen ei päästy. Myös L&P-yhtiöiden toimeenpanemat osakeannit mutkistivat asioita. UOH oli 1949 tarjonnut yht. 1,3 Mmk näistä ja Erwekosta. John Lindblom kuitenkin jatkoi ja hankki myöhemmin osakkeet itselleen ja Tor-pojalleen, kunnes ne 1985 myytiin Oy Enroth Ab:lle.
Oy Maanterä Ab 90.922 1941–toimii. Työkalujen ja erikoisteräksien maahantuontiyhtiö. Alfred ja Johanna Schmidt (vrt. Keskitys) 20,0 %. NOH:lle 13.6.1946.
Oy Asiointikeskus W. J. Maass 84.312 1938–toimii. Tekstiiliagentuuriliike. Hki, Rajasaarenkatu 7. Aune Annikko Maass 24,0 %. 1949 Werner J. W. Maass, Suomen kansalainen, tuli jälleen TJ:ksi. Myyty 1977 Niemenlehdoille.
Merinko Oy 82.847 1937–? Hki. Op. 0,1 Mmk, Karin Margareta Werning (Valpon vangitseman liikemiehen Rolf Werningin vaimo) 50,0 %. NOH:lle 17.10.1946.
Metalliruiskutus Oy 78.166 1935–66. Metallipinnoituksen ja korjauskoneistuksen konepaja. Hki, tehdas Elimäenkatu 20. Henkilök. 6. Op. 0,6 Mmk, Severin Keller (vrt. La Plata & Co, Comfort) 33,3 %. NOH:lle 17.10.1946.
Oy Joh. Müller & Co 92.147. 1942–52. Nimi v:sta 1947 Oy Tikkaexport Ab. Agentuuri-, tuonti ja vientiliiike. Hki, Aurorankatu 19 B 14. TJ Adrian Miilukangas. Op. 0,3 Mmk, oik. tri Hans Müller, Leipzig, 50,0 %; lisäksi suomalaiset Miilakangas 25 % ja Georg Alexander Sommar (Oy Metallikutomo) 25 %. Joh. Müller & Co:n, Leipzig, sisaryhtiö. Lisää. Osakekirja.
Oy Nautic Ab 79.248 1936–65. Nimi v:een 1944 Oy Nautic Steamship Co Ltd. Varustamo (useita aluksia). Turku, Linnankatu 9–11 B. Christian Petersen (ks. Lindblom yllä; varustamon pääomistaja) 23 %. NOH:lle 5.12.1947. Yhtiö ilm. myytiin Vaasaan 1959 (Oy Wiik & Höglund Ab:lle?).
Oy Nickelsco Ab 83.928 1938–? Hki. Henry William (vrt. Weyer) 3,0 %.
Rederiaktiebolaget North-Baltic 65.996 1930–57. Varustamo. Turku, Linnankatu 9–11 B. Christian Petersen 43 %. NOH:lle 18.8.1948. Yhtiön omistama ainoa alus oli ss William 1931–54. Ks. Lindblom yllä; hänellä oli muitakin varustamoita.
Oy Nuolainniemi Ab 36.829 1917–51 (vuosihaaste 1947). Maasälpäkaivos. Hki. Op. 1,67 Mmk, Karin Junghans 42,5 %. NOH:lle 14.6.1946. Yhtiö osti olemassa olevan kaivoksen Impilahden Nuolainniemessä ja vuokrasi sen 20.7.1923 Ab U-Radium Oy:lle (ruotsalaisomisteinen?), joka siellä louhi uraanipitoista wiikiittiä. 1930 Oy Nuolainniemi Ab toivoi, että vuokralainen investoisi wiikiitti-tuotannon laajentamiseen muitakin käyttöjä kuin lääketiedettä ja kosmetiikka varten.
Orijärvi Grufaktiebolag 38.340 1919–toimii (muodollisesti). Nyk. nimi Orijärvi Oy. Kisko. Op. 7,05 Mmk, Adolf von der Bussche-Streithorst 0,28 %. NOH:lle 13.6.1946. Osakekirja. Lisää.
Pitkäranta Oy 24.286 1910–48 (vuosihaaste 1945). Nimi v:een 1935 Ab Diesen Wood Company. Sellutehdas. Aik. Impilahti, Pitkäranta. C. Schniewindt KG (radiokomponenttitehdas, Neuenrade; vrt. SKS alla) 1,33 %. UOH oli luovuttanut osakkeita 1 Mmk:n nimellisarvosta. Myytäessä NOH sai niistä vain 0,26 Mmk ja vaati UOH:lta erotuksen.
Puu ja Vaneeri Oy 91.774 1941–53. Hyvinkää. Hanna Sachse, Hyvinkää, (vrt. Kiiltokangas, Turuntie 82) 49,8 %. NOH:lle 17.10.1946.
Rakennuskemia Oy Rakennuskemia (vanha) 94.453 1942–61. Ks. kuvaa. Hki. 1893 s. Karl Hermann Frauenfelder 60 os. (300:sta?).
Oy Rapid Ab (uusi) 79.803 1936–95 (fuusioitu Coats Opti Oy:hyn). Nimi v:sta 1987 Oy Kiitoketju Ab (uusi). Vetoketjutehdas, lyhyttavaroita. Hki, Meritullinkatu 1 (myöh. Malmi). Henkilök. 70. Op. 1 Mmk, Larissa Molin-Köhler 40,0 % (UOH: 26,0 %). Toinen pääomistaja oli Nicolas Theodorides. 1953 Oy Kiitoketju Ab (vanha, Malmi) osti 99,5 % ja liiketoiminta siirrettiin myöhemmin siihen.
Oy Rauhaniemi Ab (vanha) 15.516 1903–72 (konkurssi 1971). Myöh. nimi Rauhaniemi-Sipilä Oy. Edelt. Edmund Luther per. 1874. Tiilitehdas Janakkalassa. Hki. TJ Alexander Luther. Op. 0,75 Mmk, Gerda Luther 20,0 %. Osakekirja. NOH:lle 13.6.1946. Lisää yhtiöstä. [T II s. 216, S s. 341.]
Romukeskus Oy 90.330 1940–toimii. Romukauppiaiden Liiton tukkukauppayhtiö. Hartkopp & Krüger 1 os.
Oy Walter Sehm Ab 68.093 1931–56. Hki, Kasarmikatu 23. Walter Sehm 20,0 %. NOH:lle 13.6.1946.
SKS Suomalainen Koneosakeyhtiö 50.399 1924–98 (fuusioitu SKS-Yhtiöt Oy:hyn). Nimi v:sta 1985 SKS Tekniikka Oy. Sähköisten vastuslankojen maahantuontiliike. Hki, Bulevardi 3. Op. 0,15 Mmk, C. Schniewindt KG 33,3 %. NOH:lle 31.10.1947, jolta osakkeet ostettiin pois 1949. (SKS: Carl Ph. Schniewindt, Wilhelm Köper ja Wilhelm Schröder. Seur.: SKS Group Oy.) [Ks. myös SKS Suomalainen Kone Oy 60 vuotta 1984 - niukalti tietoa.]
Suomen Kemikalikauppiaitten Keskusliike Oy 83.112 1937–? Hki. Katri Naupert 0,25 %. Naupert s. Saario 1897–1957 oli 1940 mennyt naimisiin Kurt Herbert Naupertin (1893–1959, ks. av. yhtiöt alla) kanssa.
Suomen Olkijalostus Oy - Finlands Halmförädling Ab  . Valdemar Willemoës d'Obry (tanskalaissyntyinen keksijä ja tutkimusmatkailija (Kongo), vaimo saksalainen?) 150 os. Ei kaupparekisterissä. Keksinnöstä.
Oy Sähkökonttori (Ab Elektrokontoret) 61.772 1928–toimii. Aik. nimi Oy Electro Hackethal Ab, nimi v:sta 1991 El-Fresta Oy Ab. Sähköalan tuotteiden kauppaliike. Hki, Hallituskatu 17. Henkilök. 30. Op. 2 Mmk, yhtiön TJ 1890 s. Paul ja 1896 s. Gisela Zierach yht. 8,15 %, molemmat "syyskuun suomalaisia". NOH:lle 13.6.1946. Oli ainakin vielä 1970-luvulla Zierachien omistuksessa.
Taidekorttikeskus Oy Taidekorttikeskus Ab 92.637 1941–52 (konkurssi 5.3.1952). Kirjapaino ja kustantamo: "Tkk" postikorteissa, paperinukkearkkeja, satukirjoja. Hki. Op. 0,12 Mmk, yhtiön tekn. johtaja, 1897 s. valokuvaaja Hanns (Johannes) Brückner 18,3 % (UOH: 7,33 %). Hän oli "syyskuun suomalainen". Yhtiö kokonaan vanhojen suomalaisten omistukseen 1946.
Oy Tammer Ab 61.295 1928–toimii yhtiönä. Hotelli (nyk. SOK:n). Tampere, Satakunnankatu 13. IG Farbenindustrie AG 20 os., Willy Erkelentz 2 os., Heinz Kreutz von Scheele 1 os., yht. saksal. 0,30 %.
Oy Tieaine 68.569 1931–? Hki. Saksalainen toiminimi Paul Lechler 20,0 %. Lisää.
Tjusterby Godsaktiebolag 29.752 1913–toimii. Maa- ja metsätalouden harjoittaja, ent. rälssitila. Pernaja. Emelie von Wachter 3,75 % (9 os.). Pääomistajat olivat ja ovat Antell-suvun jäseniä.
Oy Weyer Ab 83.940 1938–? Hki. Prokuristi Henry William (s. 1902, vrt. Nickelsco) 0,36 %.
Yksityisteatterien Filmivuokraamo Oy 85.454 1938–? (pientä toimintaa vielä 1950-luvun alussa). Myöh. nimi Atlantis Filmi Oy. Yksityisteattereiden Omistajien Yhdistys ry:n perustama maahantuoja. Hki, Kalevankatu 4 A. Op. 0,5 Mmk, Emil Meierdierks 1,0 %.
Oy Ärla Ab 92.086 1941–? Agentuuriliike. Hki. Op. 50 000 mk, yhtiön prokuristi 1890 tai 1900 s. Heinrich Ernst Fritz Lange 12,0 %. Poistui 9.1944 (oli Wienissä 1947). 1955 (viim. kr.-ilmoitus) yhtiöllä oli täysin uudet omistajat.


3. AVOIMET YHTIÖT JA YKSITYISET TOIMINIMET (12 kpl)


Hartkopp & Krüger 50.130 1924–55 (per. 1912). Autotarvikkeiden ja -varaosien, vesi- ja lämpöjohtotarvikkeiden sekä työkalujen ja koneiden tukkuliike. Henkilök. 22 1944. Hki, Vuorikatu 20 A aik. Bulevardi 2. Saksal. 100 %. 99,2 % tytäryhtiö Oy Putkivarasto Ab (ks. sitä yllä) luovutettiin myös. Willy Hartkopp s. 1890 ja Theodor Krüger s. 1890 sanottiin edustavan saksalaisen Röchlingstahlin sveitsiläistä tytäryhtiötä. Molemmat olivat "syyskuun suomalaisia", Lokakuussa 1944 H&K:n johtaja Hartkopp oli lähtenyt Ruotsiin ja perustanut siellä AB Tekno-Montan -yhtiön. Hän tuli takaisin 1949 johtaen täällä Oy Tekno-Montan Ab:n. Pumppuosasto oli H&K:n elinvoimaisin ja 1945 yhtiön prokuristi Åke Gulin osti Hartkoppin luvalla 163 pumppua omalle Oy Kolmeks Ab:lle (per. 1937), joka toimi H&K:n tiloissa Vuorikatu 20 A:ssa. NOH ei sittemmin hyväksynyt kauppaa ja 13.2.1950 Kolmeks sopi maksavansa korvauksia NOH:lle.
Rautatuonti Suomilux, inneh. Wilhelm Gerbaulet 70.443 1932–55. Ainakin muoviaineiden ja -koneiden maahantuontiliike. Hki, Eteläranta 14. Saksal. 100 %. Edelt. oli Gerbaulet & Brink per. 1927. Wilhelm Gerbaulet (1885–1969) oli  "syyskuun suomalainen" (saanut Suomen kansalaisuuden 19.9.1944) ja hänet internoitiin. 1946 hän perusti Oy Dynos Ab:n jatkamaan Suomiluxin aik. toimintaa. Ks. myös Oy Rego Ab, 1B yllä. [Ks. myös K. Laalo Nappikaupasta muoviaikaan 1990 s. 238–9.]
Centralboden, inneh. Thorhild Werthmann (1912–2000) 88.359 1939–? Vähittäiskauppaliike (hedelmiä, herkku- ja siirtomaatavaroita). Karjaa, Keskuskatu 70. Valtio lienee antanut NOH:lle rahaa tilalle. Ennen sitä liike oli myyty 100 000 mk:lla kauppias Agda Tenlenius-Sibergille 15.10.1944, mutta NOH vaati kauppaa peruutettavaksi. Viim. PRH-ilmoitus 1944. Itse myymälä kuitenkin jatkoi, etiketti.

MUUT: Wilhelm Bettels* (s. 1898), Arnold Brink* (1900–83; pyöränosia, radiolaitteita), W. K. Grimm (sairaanhoitotarvikkeita; omistaja lähti Saksaan 9.9.1944), Richard Hardt (Schöller-Bleckmann Stahlwerk AG:n edustaja, Kalevankatu 28 A, lakkasi 1944), Tuonti-Vienti Otto Helmrich (Kalevankatu 16; seppelenauhojen, paperitavaroiden ja valokuvauspapereiden tukkuliike; 1883 syntynyt omistaja matkusti vaimoineen Saksaan 8.9.1944 ja kuoli n. 1950), Wilhelm Jahre* (s. 1895, NSDAP:n Suomen Kreisleiter), K. H. Naupert (no. 47.297, kemikaliotukkuliike; ks. S. Kemik.kaupp. yllä), Frans Julius Pichotka* ja G. A. Rickelt* (H. E. Rickelt & Co; vrt. Oy Janrick Ab yllä) olivat saksalaisten muut yksityiset toiminimet, Hki (Rickelt Turku). Kaikki paitsi Hartkopp & Krüger olivat pieniä. *Agentuuriliike.
Lisäksi oli pieniä kauppa- yms. liikkeitä, joita elinkeinolain mukaan ei tarvinnut merkitä kaupparekisteriin (esim. ei perheen ulkopuolisia työntekijöitä), kuten Müggen kukkakauppa (Viherlaakso), ja jotka sisältyivät yksityishenkilöiden varallisuuksiin. (Getty Imagesilla on värivalokuva Fritz Müggestä myymässä kukkia Kauppatorilla 1960-luvun alkupuolella: no. 160081977.)


4. PÖRSSIOSAKKEET YMS. OSAKESIJOITUKSET (28+28 yhtiötä)
Ks. myös luettelot Ba:2–3 (kuva).

A. PÖRSSIYHTIÖT (omistusosuus prosentteina)
Enso-Gutzeit Oy 5 saksal. 525 os. 0,06 %, Vakuutusosakeyhtiö Fennia 2 saksal. 40 os. 0,27 %, Oy Finlayson-Forssa Ab 56 saksal. 2241 os. (suurin Nina tai Carl von Seidlitz 360) 14,01 %*, Oy Ford Ab 1 saksal. 10 os. 0,03 %, Helsingin Osakepankki 31 saksal. 39671 os. (suurin Daugs & Ehrich (yhteisomistus) 33970, seuraava 1187) 0,03 %, Helsingin Pantti Oy 1 saksal. 3 os. 0,01 %, Kajaanin Puutavara Oy 1 saksal. 188 os. 0,05 %, Kansallis-Osake-Pankki 30 saksal. 8104 os. (suurin Daugs & Ehrich 5037) 0,00 %, Ab Kemi Oy 8 saksal. 1026 os. 0,60 %, Kuitu Oy 6 saksal. 444 os. 0,42 %, Kymin Oy 49 saksal. 2285 os. (suurin B. M. Schlossberg, Berlin, 394) 0,65 %, Lohjan Kalkkitehdas Oy 5 saksal. 95 os. 0,08 %, Oy Nokia Ab 4 saksal. 51 os. 0,07 %, Paraisten Kalkkivuori Oy 7 saksal. 1435 os. 0,03 %, Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy 102 saksal. 27949 os. (suurin 3496) 0,01 %, Palovakuutusosakeyhtiö Pohjola 1 saksal. 25 os. 0,03 %, Oy Stockmann Ab 1 saksal. 58 os. 0,10 %, Oy Ph. U. Strengberg & K:ni Ab 1 saksal. 36 os. 0,02 %, Suomen Gummitehdas Oy 19 saksal. 1713 os. (suurin 225) 0,49 %, Suomen Höyrylaiva Oy 18 saksal. 778 os. (suurin 184) 0,57 %, Suomen Kiinteistöpankki Oy 2 saksal. 230 os. 0,15 %, Suomen Sokeri Oy 18 saksal. 1100 os. (suurin 530) 0,22 %, Suomen Trikootehdas Oy 6 saksal. 445 os. (suurin 120) 0,03 %, Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Oy (Tampella) 17 saksal. 367 os. (suurin 102) 4,6 %, Tampereen Verkatehdas Oy 1 saksal. 333 os. 2,56 %, Vaasan Puuvilla Oy 1 saksal. 5 os. 0,01 %, Wärtsilä-Yhtymä Oy 12 saksal. 878 os. (suurin 401) 0,31 %, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 6 saksal. 281 os. (suurin 120) 0,10 %.

B. MUUT YHTIÖT
Elanto 1 os., Espoon Sähkö Oy 3 saksal. 24 os., Oy Grafiittimalmi 1 saksal. 1 os. (0,5 %), HOK 1 os., Helsingin Puhelinyhdistys 48 os., Hämeenlinnan Puhelin 1 os., Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy 1 saksal. 5 os., Kajaanin Kirjapaino Oy 1 saksal. 1 os., Oy Kalervo Ab 1 saksal. 2 os., Kotiahkeruus Oy 2 saksal. 3 os., Maanviljelijäin Maitokeskus Oy 1 saksal. 30 os., Oy Medica Ab 1 saksal. 37 os., Tidningsaktiebolaget Nyland 1 saksal. 100 os., Privata Svenska Flickskolans Byggnadsaktiebolag 1 saksal. 2 os., Ab Proveniens 1 saksal. 2 os., Ab P. Sinebrychoff 1 saksal. 8 os., Suomalaisia Arvopapereita 2 saksal. 150 osuutta, Oy Suomen Etelä-Amerikan Linja 1 saksal. 10 os., Suomen Kotikäsiteollisuus Oy 1 saksal. 2 os., Svenska Småbruk och Egna Hem Ab 3 saksal. 43 os., Tampereen Kirjapaino Oy 1 saksal. 52 os., Tampereen Puhelin-osk 1 os., Tampereen Rohdos Oy 1 saksal. 88 os., Osuusliike Tuotanto (uusi?) 1 os., Turengin Sokeritehdas Oy 1 saksal. (Daugs) 20 os., Oy Urheilutarpeita 1 saksal. 25 os., Viipurin Panttilaitos Oy (myöh. nimi Lahden Panttilaitos Oy) 1 saksal. 3 os., Åbo Tidnings- och Tryckeri Ab 1 saksal. 2 os.

*Oy Finlayson-Forssa Ab. NL väitti omistavansa 768 osaketta (mahd. Georg von Rauch osake, Victor von Rauch ja Helene von Hintze ja/tai Friedrich Berens von Rautenfeld ja hänen vaimonsa Else von Rautenfeld), mutta osakekirjat olivat ulkomailla (Rauchien osalta Ruotsissa) eikä ollut varmuutta, olivatko ne saksalaisten. 4,80 % (1944) erän silloinen pörssiarvo oli 38 Mmk. Ko. osakkeet eivät olleet leimautettu 1946, joten ne olivat nyt valtiolla. NOH vaati silti osakkeet itselleen, ei rahallista korvausta. Vielä 1950 kansalaisuus oli epäselvä.
1836 Pietarissa asuvat saksalaiset Carl Samuel Nottbeck ja Georg Adolf von Rauch olivat ostaneet Finlaysonin. Vuosisadan vaihteessa päämiehet olivat W. F. von Nottbeck Lielahdesta ja Georg von Rauch (samannimisiä on ainakin neljä) Pietarista, ja kun osakeyhtiö perustettiin 1907 kunkin suvun jälkeläisten omistusosuus oli edelleen noin puolet. Avoimen yhtiön (saksankieliset) osuudet muutettiin 4800 osakkeeksi. Silloisten omistajien nimet ovat saksalaisia; kansalaisuus on toki eri asia. Ulkomaalaislaki 1939 rajoitti ulkomaan kansalaisten omistus yht. 20 %:iin. 1917 yhtiö meni pörssiin ja 1934 Oy Forssa Ab:n (suomalaiset) omistajat saivat 20 % yhdistetystä yhtiöstä. Finlayson-Forssan omistussuhteet on harvinaisen vaikeata selvittää, koska 1907 jälkeen ja ennen 1973 kaupparekisterissä ei ole ainuttakaan yhtiökokouksen pöytäkirjanotetta, jossa osaanottajien omistamat osakemäärät olisi kerrottu. On vain muutama sellainen ote, jossa on kunkin äänimäärä, mutta se sisältää paljonkin valtakirjoin edustettuja osakkeita. Osakeantien perusteella ne 400 osaketta, jotka Georg von Rauch omisti 1907, olisivat kasvaneet 1070 osakkeeseen 1944. 1950 Neuvostoliitto omisti 2241 osaketta, mikä silloin oli 11,6 %.


Osakeannit. Määrärahojen puuttuessa UOH ei pystynyt osallistumaan yhtiöittensä osakeanteihin, vaan möi merkintäoikeudet NOH:n hyväksi. Luovutusten alettua NOH vaati menetykset palautettaviksi nimenomaan osakkeina (jotta valta yhtiöissä ei olisi alentunut), minkä vuoksi UOH joutui hankkimaan heille seuraavat osakkeet: Kemi 47 os., Suomen Gummitehdas 756, Tampella 176, Kiiltokangas 634, Puu ja Vaneeri 224, Lindblom & Petersen 628, North Baltic 163 ja Erweko Painotuote 50.


5. YKSITTÄISET OMISTUSASUNNOT (56 yhtiössä)  (kaikki Asunto-Oy/Bostads-Ab ja Hki, ellei muuta mainita)

II Linja 11, Fast. Ab Alf (Yrjönkatu 8–10), Annankatu 11 (as. 7), Antinkatu 14 (Lönnrotinkatu), Antinkatu 17 (Lönnrotinkatu, as. 34), Boulevarden 11 (as. 16–17), Centrum (Kasarmikatu 6), Decimus (Urheilukatu 18), Elisabetsgatan 15, Engelplatsen 2–4 (as. B 17), Etelä Hesperiankatu 28, Fabiansgatan 9, Fabriksgatan 32a (as. 7), Florantie 22 (Urheilukatu 22 B 7), Fredriksgatan 38 (as. 16), Fredriksgatan 58 (as. B 22), Gård (Tunturikatu 5), Hesperiankatu 11a, Iso-Robertinkatu 17–19 (as. 4), Iso-Robertinkatu 41, Johanneslinna (Johanneksentie 8 C 43), Oy Jussila (Unioninkatu 18?), Koitere (Merikatu 3), Koivu (Tehtaankatu 19 C), Kullervonkatu 31, Kutojankatu 7 (Kankurinkatu 7), Lehto-Linna (Fredrikinkatu 26), Lejonet (Korkeavuorenkatu 20/Ratakatu 1 A 5), Lärkan (Eerikinkatu 16 as. 2 ja 12), Matinkatu 21 (Viipuri), Merilinna (Neitsytpolku 2a), Merilä (Pietarinkatu 26 C), Munkkiniemenkatu 13 (as. 13), Museokatu 23, Mäenpää (Annankatu 22 A 2), Nylandsgatan 18 (as. C 15), Orion (Bulevardi 13/Fredrikinkatu 28 as. 7), Parkgatan 7, (Parkgatan 11A:n toimistorakennus ei ole mukana tässä; ks. enemmistöomistukset ja Neitsytpolku 1a), Peter (Raatimiehenkatu 4/Pietarinkatu 1 as. 51), Regina (Linnankatu 11, Turku), Runeberginkatu 32 (as. 1), Runeberginkatu 49, Runeberginkatu 67 (as. 1), Ruoholahdenkatu 12 (as. 6), Ruusulankatu 3 (as. 9), Sairashuonekatu 8b, St. Erik (Eerikinkatu 17 as. 47, Turku), Soma (Meritullinkatu 31), Telakka (Punavuorenkatu 22 as. 47), Tres (Tehtaankatu 6 as. 21), Töölönkatu 10, Ulrikasborg (Pieni Roobertinkatu 4 B 51), Oy Veikkola (Laivanvarustajankatu 17 A 17), Wirola (Vironkatu 11 B 19), Wladimirinkatu 19 (Kalevalankatu, as. 5), Wuokkola (Iso-Roobertinkatu 44 as. 10 ja 28), Vuorikatu 6.

Yksittäisiä asuntoja oli runsaat 65 kpl (noin 7 talossa oli useiden (enintään 5) eri saksalaisten asunnot). Pariakymmentä asuntoa oli ilm. ulosvuokrattu muille; yksi henkilö (Eugen Müller) omisti 7 asuntoa.


6. MAAKIINTEISTÖJÄ

Suurista omistajista mainittakoon Arthur ja Agda (s. Ståhlström) Schwalbe* 780 ha (Inkoo), Willi Daugs* 563 ha (Vanaja, Inkoo), Georg Härtel* 141 ha (Pieksämäki), Anna Güthing 101 ha (Lohja), Saga Beckmann 65 ha (Malmi/Filpus), Wilhelm, Hulda ja Ada Schmidt 53 ha (Helsingin pitäjä), Friedrich Remmler 30 ha (Paltamo), Hanna Sachse 30 ha (Hyvinkää), Gurli von Radowitz 29 ha (Hel. pit./Laajasalo) ja Karl Frauenfelder 23 ha (Sipoo).
Esimerkkejä suurista omakotitalokiinteistöistä. Muita: prof. Franz Florian Krusius Hopeasalmentie 39 (nykyinen no. 25, tontti 2600 m2 talo 235 m2). Christian Petersen ("syyskuun suomalainen") omisti talon ja tontin Tuulensuunkatu 9 Naantalissa.

*Tri Arthur Schwalbe ("syyskuun suomalainen") ja hänen vaimonsa olivat 1924 ostaneet Brännbolstadin kartanon sekä Tallbacka-Varsin, lähellä rautatieasemaa ja nykyisten teiden 51 ja 186 kulmaa Inkoonjoen pohjoispuolella. 1954 Inkoon kunta hankki ne NL.lta 75 Mmk:lla eteenpäin myytäviksi. Brännbolstad on v. 1955 lähtien ollut Westerholmin suvun omistuksessa, joka osti sen 27 Mmk:lla. Daugsin 1937 ostama Lövö Inkoon saaristossa (Barösund) NL myi 1955 SOK:lle. Vanajanlinnan (Daugsin vuodesta 1941) kohtalo on yleisesti tiedossa. Tri Georg Härtel oli 1932 lähtien omistanut Lahnalahden tilan.


LÄHDELUETTELO ON JOHDANTOSIVULLA.


Tämän alasivun web-osoite on  www.porssitieto.fi/kirjoitus/saksalaisyhtiot2.html