[an error occurred while processing this directive]

© G. Kock 2017
OY SUOMEN PANKKIIRILAITOS

Oy Suomen Pankkiirilaitos – Ab Finska Bankirinstitutet (FBI, osakekirja, mainos) perustettiin 1931 (69.728) ja lakkasi virallisesti 5.12.1996. Nimi v:sta 1987 Oy Nouvel An Ab. Edelt. oli 1925 per. avoin yhtiö Finska Bankirinstitutet inneh. Waldemar von Bonsdorff.

Hän oli ensin ollut Tavaststjerna & von Bonsdorffin osakas. V:sta 1913 hänellä oli peräkkäin neljä W. v. B. -nimistä pankkiiriliikettä (29.643: 1913–17 (äänetön yhtiömies Georg Standertskjöld),  36.889*: 1917–30,  53.746: 1925–39 ja 90.986: 1941–59), jotka olivat, paitsi kahta viimeistä, pörssin jäseniä 1913–29 ennen yhtiön konkurssia 1930 [Steinby 1979 s. 233].

*Tämän Waldemar von Bonsdorff & C:o Bankiraktiebolagin omisti Gösta Tallqvist 44...100 %. W. v. B:lla itse oli vain 0,5 % tästä valuuttakauppaan keskittyneessä yhtiössä, joka meni konkurssiin 1932.

Itse FBI ja sen edelt. olivat pörssin jäseniä 1925–78 (viimeiset vuosikymmenet vain nimellisesti). FBI:n tytäryhtiöksi perustettiin 1932 Suomalaisia Arvopapereita Oy.

Waldemar von Bonsdorff Pankkiiri W. v. B. (1878–1956, kuva →) omisti 1931–37 FBI:n puoleksi VT Ernst Nygrenin kanssa ja sitten 100 %. Hän oli vanhan FBI:n TJ 1925–29 (sen jälkeen uuden hall. pj) ja S. Arvopapereiden TJ 1932–39. Toppelundin omistaja. 1939–40 FBI:n TJ oli hänen poikansa Kaj (1914–40). Ks. myös Jockis Socker- och Sirapsfabriks Ab.

Alkuvuosina oli kolme osakeantia, kunnes 1939 op. alennettiin viidennekseen, eli 1 Mmk:aan. Marraskuussa 1939 W. v. B. siirsi FBI:n väliaikaisille omistajille, kunnes se jo huhtikuussa 1940 tytäryhtiöineen myytiin Ab Wilh. Bensow Oy:n (osakekirja) omistajille. W. v. B:n ainoa poika (naimaton) ja ainoa vävy olivat maaliskuussa 1940 kaatuneet talvisodassa. FBI:n TJ oli 1953–81 Bensowin juristi LAL Svante Holm.

Yhtiön lopusta.

www.porssitieto.fi/kirjoitus/spankkiirilaitos.shtml