Pörssitiedon 

PANKKIIRILIIKKEET
pörssivälittäjinä

Tämä on typistetty mobiilisivu pöytäkoneversiosta, joka on lyhentämätön jäsenluetteloineen ja lisätietoineen.

PÖRSSIN KAIKKI JÄSENET 1912–84

Helsingin Pörssin (talo, sali) kaikki varsinaiset jäsenet 1912–84 aakkosjärjestyksessä. Lokakuussa 1984 pörssistä tuli osuuskunta, jonka jälkeen pörssiin tuli lukuisia uusia välittäjiä.

Pörssin historiikeissa jäsenet on lueteltu liittymisvuoden mukaan ja tiedoissa on joitakin virheitä. Pankkiirit, yksityiset pankkiiriliikkeet ja 27 pankkia (merk. $):  yhteensä 143 juridisesti* eri jäsentä eli pörssivälittäjää, joista mikään ei ole enää mukana pörssissä. Aloitusvuoden 1912 lopussa jäseniä oli 17 ja huippuvuotena 1917 oli jäseniä 66. 1960-luvulla jäsenmäärä oli muutaman vuoden vain 12.

Lisäksi pörssillä oli vuoteen 1985 muutamia ulkojäseniä (outsiders; saivat palkkioalennuksen varsinaisen jäsenen kautta). Moni yksityishenkilöjäsen (titteli ja suluissa elinaika silloin mainittuina alla, myös liikkeen omistajan) toimi paljolti omaan lukuunsa, osakesijoittajana.

Jos pankkiiriliikkeellä on ollut suomenkielinen virallinen nimi, sitä on käytetty aakkostuksessa. Tietoja osakekirjakuvineen kaikista lakanneista pörssinoteeratuista pankeista (merkitty $ luettelossa) löytyy täältä. Ks. myös välittäjien mainosleimat. Luettelo kaikista Helsingissä noteeratuista pörssiyhtiöistä sekä tietoja meklarilistasta.

Meklarit
Itse pörssisalissa välittäjää edusti usein palkattu meklari sihteereineen. Välittäjien edustajien istumajärjestys pörssisalissa 1968, sekä meklaripulpetti (iso kuva). Pitkäaikaisia päälliköitä ja pörssimeklareita viime sotien jälkeen olivat mm. SYP:n Einar Paavola (1918–55), Gunnar Saxén (1955–73) ja Per-Ole Westerlund, KOP:n Bertel Wathén (1922–64) ja Aarne Einola (1964–73), HOP:n Henrik von Knorring, OKO:n Pekka Montonen, SKOP:n Tapani Luoma, Gyllenbergin K. Erik Stenius (1947–86), Bensowin Svante Holm (1940–81) ja Lamyn Jouko Brade (1968–89). (Nykyään pörssin auktorisoimien meklareiden nimet ovat pörssikansliassa ei-julkista tietoa.)

*Aikaisemmin myös yhtiömuodon muutos katkaisi jäsenyyden1, 3, 7, 12, 25. Eräät yksityiset pankkiirit siirsivät liiketoimintansa yksityisistä toiminimistä yhtiöihin, jotka myös katsottiin uusiksi jäseniksi.

Aakkosellinen välittäjäluettelo

pörssipulpetti
Kuvaa voi suurentaa klikkaamalla sitä.