Pörssitieto-artikkeli.    

HYVÄ TIETÄÄ –
ONGELMALLISIA
OSAKEKIRJAKOHTEITA

G. Kock 3.2013–2018

Suomalaisen skripofiliakeräilyn yleistyessä on alkanut tulla esiin myös kyseenalaisia tai epäselviä tapauksia. Olen tähän 11-osaiseen artikkelisarjaan kerännyt tietooni tulleita sellaisia kohteita. Alla linkit kirjoitusten sivuille. Mistään hälyttävästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan asioista, joista on hyvä tietää. Tapausten kuvauksista ilmenee, minkälaisiin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota hankinnoissa. Tarpeen tullessa näitä sivuja päivitetään.

1. DOKUMENTIT
Keräilyosakekirjoina on yritetty myydä myös kaikenlaisia muitakin dokumentteja.

2. KÄYVÄT
Käypä osake osakekirjakeräilyn kohteena aiheuttaa usein ongelmia.

3. REKISTERÖIMÄTTÖMÄT
Kaupparekisteriin merkitsemätön osakeanti – onko osakekirja keräilykelpoinen?
Painovirhe osakekirjassa? Niitä esiintyy.

4. TÄYSVÄÄRENTEET
Kokonaan väärennettyjä keräilyosakekirjojako Suomen markkinoilla?

5. OSAVÄÄRENTEET
Lisämerkinnöillä tietoisesti väärennetty aito osakekirja.

6. MANIPULOIDUT
Tarkoituksellisella manipuloinnilla pilattu keräilyosakekirja.

7. RESTAUROIDUT, VAURIOITUNEET
Restauroitu tai vaurioitunut kohde. Miten suhtautua vikoihin?

8. LAHJAOSAKEKIRJAT
Specimenista valmistettu nk. lahjaosakekirja ei ole skripokohde.

9. FAKSIMILET
Osakekirjan näköispainos eli faksimile skripofiliassa.

10. PSEUDO-OSAKKEET
Kuitti lahjoituksesta, hupiosakekirja, työnäyte, jäsenkirja ym. – mutta osakekirja se ei ole.
 


PÖRSSITIETO.  Yhteystiedot

Keräilyosakekirjojen katalogi.
Kaikki 1762–1912 perust. oy:t.
Poistuneet pörssiyhtiöt 1973–961912–72.
Ulkomaiset osakkeet.
Pörssiyhtiöiden osakekirjat.
Listayhtiöiden historiikit.
Tämän sivun osoite on
www.porssitieto.fi/osake/hyva-tietaa.html