TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Ab Abloy Oy

Abloy Per. 1918 (rek. alkuvuonna 1919, no. 38.384), lak. 1941. Nimi v:een 1919 Ab Låsfabriken - Lukkotehdas Oy, sen jälkeen Ab Abloy Oy [PRH].

Emil W. Henriksson Emil W. Henriksson (1886–1959, kuva →) keksi lukon 1907 ja aloitti sen tuotannon 1909. 1923 otsikon yhtiö ulkoisti tuotannon ja myynnin luovuttamalla lukon valmistusoikeudet rojalteja vastaan Kone ja Silta Oy:lle [L. Gripenberg 1932 s. 181].

Op. oli alussa 20 000 mk (200 os. à 100 mk) ja korotettiin 1919 ensin 0,4 Mmk:aan ja pian 0,8 Mmk:aan. 1920 op. nousi ensin 1,2 Mmk:aan ja myöhemmin samana vuonna vielä 2,4 Mmk:aan [PRH]. Osakekirja on viim. osakeannista.

Abloy Perustajat 1918: Suomen Finanssiosakeyhtiö 34,5 %, Emil W. Henriksson (luovutti patenttinsa osakkeiden vastineeksi) 25 %, Josef Nordqvist 20 % ja Gösta Rosenberg 20 % [PRH]. 30.11.1920  suurin omistaja oli Ab H. Serlachius (Birger Serlachius*) 18,9 %. Suomen Finanssiosakeyhtiölla oli 6,4 %. *Ks. Lotte Reenpää 1981 s. 144–8, jonka Abloy-tiedot eivät kuitenkaan kaikki täsmää.

Henrikssonilla ei ollut varaa osallistua suuriin uusmerkintöihin kuin osittain ja 1922 hänen omistuksensa oli enää 3,1 % [PRH].

16.3.1939 Ab Abloy Oy:n yhtiökokous totesi, että [15.2.1919 myönnetty] Abloy-patentti oli umpeutunut Suomessa ja että sopimus Kone ja Silta Oy:n (Oy Wärtsilä Ab:n tytäryhtiö) kanssa oli voimassa ainoastaan kuluvan vuoden loppuun, minkä vuoksi osakkaat päättivät purkaa yhtiön [PRH].

Oy Wärtsilä Ab jatkoi lukon valmistusta ja yhtiöitti sen 1989 erilliseen tytäryhtiöön, Abloy Oy:hyn (465.944).