TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Kupittaan Saviteollisuus Oy,
Kupittaan Saviosakeyhtiö sekä
Jäkärlän Savi Oy

KUPITTAAN SAVITEOLLISUUS OY
Per. 1918 (no. 38.397), lak*.

Osti 1712 per. katto- ja muuritiilitehtaan Kuppis Tegelbruksbolagin (W. Schurigin, yhtiöitetty 1896, no. 2.464), jolla oli 40 työntekijää. Aloitti 1919 koristekeramiikan tuotannon. Tehdas, mainos.

1200 os. à 500 mk, 1919 op. 4000 os. (rekisteröimätön, ei kr:ssä, ei leimamerkkiä). Osakekirja.

Perustaja: yhtiön TJ, ins.tsto:n om. Hjalmar Lindberg s. 1875, ym. Lindberg oli mukana useassa muussakin turkulaisyhtiössä. Os. myynti.

Konkurssihakemus 26.7.1921, koska uuden tuotantolaitoksen rakentaminen oli ylittänyt yhtiön voimavarat. Tehdas oli 2.2.1921 myyty keskeneräisenä alla olevalle uudelle yhtiölle.


KUPITTAAN SAVI-OY (vanha)
Kupittaan Savi Per. 1921 (no. 44.395), lak. 1978. Nimi v:sta 1965 Kupittaan Kiinteistöt Oy.

Jatkoi em. yrityksen liiketoimintaa. Kirjepää. Julkisivu-, muuri- ja kattotiiliä, salaojaputkia, hienokeramiikkaa (Aurajoen punasavesta, myöh. fajanssista, kuva 2) ja kivitavaraa Turun Nummenpakalla, kuva 2 3 4 5, kartta.

1926: muuritiiliä 2,9, kattotiiliä 0,8, salaojitusputkia 1,4 milj. kpl. Tehdas paloi 1927. Tytäryhtiö Laiva Oy Kupittaa omisti 1950–51 ss Saven.

Kaarlo T. H. Koponen TJ 1921–46 Kaarlo T. H. Koponen (1887–1946, kuva →), 1946–60 DI Kaarlo Olavi Koponen (1916–89, kuva), 1960–69 VT T. Kalervo Koponen (1918–94). 1936 henkilök. 250. 1957 henkilök. 500, liikevaihto 451 Mmk. 1964 tiilien osuus oli 81 % ja hienokeramiikan 19 %.

1000 os. à 500 mk, 1922 op. 2000 os., 1923 3000, 1928 5000 (uusien merkintähinta 650 mk/os.), 1937 8000, 1946 16.000, 1957 na. 5000 mk, 1963 24.000. Osakekirja 2.

1928-antia lukuun ottamatta yhtiön kaikki toist. tunnetut osakekirjat ovat mitätöityjä, ilman 1946-leimausmerkkiä ja ilman ulkomaalaiskieltoa, sekä enemmän tai vähemmän vaurioituneita kosteudesta ja homeesta. Tämä on otettu huomioon katalogissa keräilyarvoa alentavasti. Ennen 1928 annetut osakekirjat (kaikki ykkösiä) on mahd. vaihdettu isompiin litteroihin 1930-luvun loppupuolella. Os. no:t 1001...1900 olivat ulkomaalaisvapaita 1939.

Gregori Simola Aapeli (Abel) Häyrinen (lisää ks. Kooen Oy) 75 %, Gregori(us) Simola (1886–1950, kuva →, omisti myös Kauppa Oy:n) 25 %. 1932 Kaarlo T. H. Koponen 52 %, Simola 46 %. 1955 Kaarlo Olavi Koposen suku 99 %. 1964 Kalervo 63 %, Lyyli (äiti) 28 % ja Olavi Koponen 8 %. 1965 Keskus-Sato Oy 100 %.

Tuotannollinen toiminta päättyi 1965, minkä jälkeen yhtiö omisti tontin, joka nyk. on TYKS:n. Liiketoiminnan jatkoi 1965 Jäkärlän Savi Oy ↓.

12.4.1978 alkoi konkurssi, joka raukesi varojen vähyyden vuoksi.


JÄKÄRLÄN SAVI OY
Per. 1939 (no. 87.249), lak. 1995, oli kolmas Kupittaan Savi -yhtiö.

Alun perin rakennustiilitehdas Maarian Paimalassa. Kuva.

1963 emoyhtiö joutui rahoituskriisiin. 1965 Jäkärlä-yhtiön nimi muutettiin Kupittaan Saviosakeyhtiöksi (uusi), joka nyt jatkoi emoyhtiön tuotantotoiminnan. Kupittaa Oy lienee hoitanut myynnin. 1966 konttori oli Brahenkatu 1:ssä. 1968 henkilök. 150.

1500 os. à 1000 mk, 1942 op. 3750 os. Osakekirja.

Jäkärlän Savi Oy oli ollut em. Kupittaan Saviosakeyhtiön tytäryhtiö. 1965 pääomistajaksi tuli Koposen suku, loppuvaiheessa heidän Kupittaa Oy:n** kanssa.
**No. 117.421, per. 1950. Nimi v:een 1962 Laiva Oy Kupittaa. Yhtiö osti 30.1.1950 ss Staholmin. Kupittaan Saviosakeyhtiö omisti 67 %, 1965 Kalervo Koponen 100 %. Konkurssiin 28.2.1969.

27.12.1968 alkoi velkojan hakema konkurssi ja Kupittaan Saven tuotanto päättyi lopullisesti 3.1970. Seuraava kr.-ilmoitus on vasta 1994 ja yhtiö lakkasi virallisesti 1995. 1968 ja 1970 raastuvanoikeus oli tuominnut yhtiön maksamaan korvauksia ja 1990 yhtiö oli mennyt uudestaan konkurssiin.


Tehdasrakennusten tilalla on nyt TYKS:n sairaala. Alueen pakkolunastaminen sairaalaa varten oli tullut julkisuuteen 1966.

[St s. 328, Stal s. 156, Stk II s. 224.]