TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Kuusankosken Lehtitaitto Oy

Per. 1959 (rek. 1960), lak*.

Yhtiö julkaisi perustamansa Kuusankosken Sanomia 14.11.1959–31.12.1968. Lehti.

1959 virall. op. 1000 os. à 1000 mk. 1962 op. ilm. kolminkertaistettiin kahdessa erässä. KTM:ssä ei ole kuitenkaan käsitelty yhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta 1962.

18.9.1962 päivätyt osakekirjat on luovutettu merkitsijöille ja niissä on leimamerkit normaalin 2 % edestä. Mutta eri osakekirjojen leimamerkit ovat joko vanhan markan (usein 20 mk) tai uuden, 1.1.1963 tulleen markan (usein 20 p). Ilman järjestystä (pari esimerkkiä: vanha merkki no:ssa 1894, 2194, 2464; uusi 1814, 2114, 2294), mutta ei sekakäyttöä samalla osakekirjalla. Lisäksi on 30.1.1962 päivättyjä osakekirjoja alemmilla numeroilla.

Ilmenee, että 1962-osakeanteja ei koskaan merkitty kaupparekisteriin. Virallisesti osakepääoman korotukset eivät näin ollen ole olemassa ja jostain syystä syyskuun annin osalta eri aikoinakin maksetut leimaverot olivat siten turhia.

1960 kauppias Erkki Virtanen omisti 97 %.

Viim. kr.-ilmoitus merkittiin 21.4.1961. Konkurssin partaalla ollut yhtiö myi sanomalehtensä uudelle Kuusankosken Sanomat Oy:lle per 1.1.1969. V:sta 1971 kustantaja oli Esan Kirjapaino Oy. Kuusankosken Sanomat lakkasi ilmestymästä 1989.