TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Orijärvi Grufaktiebolag

Per. 1918, toimii. Nimi v:sta 1949 Orijärvi Oy. Paikalla oli löydetty kuparimalmia 1757. Kaivostyöt päättyivät 1883. 1907 kaivoksen omistaja Fiskars Ab myi sen Finnish-American Mining Co:lle, joka aloitti louhinnan 1907. Kuva 2.

Orijärvi Grufaktiebolag osti kaivoksen
30.8.1918 Oy Wuorikaivokselta 1 Mmk:lla. V:sta 1926 alkaen otsikon yhtiö rikasti hylkykivi- eli varppikasoja ↓, joissa oli paljon sinkki- ja lyijymalmia. Aikoinaan sinkki oli pidetty arvottomana. 1930 aloitettiin myös kuparimalmin louhinta maan alla ja rikastaminen. Malmirikasteet laivattiin Belgiaan.

hylkykivikasoja, Orijärven kaivos

36.000 os. à 100 mk, 1920 op. 70.500 os. Osakekirja. Keräilijöiden osakekirjat ovat tulleet Ruotsista.

Alussa useita ruotsalaisia osakkaita (mm. Centralgruppens Emissionsaktiebolag*, AB Ordo, AB Hereditas, yksityishenkilöitä), kunnes 1928 AB Zinkgruvor** osti 70 % (myöh. 95 %). 1945 Outokumpu Oy osti 98 % ja omistaa Orijärvi Oy:n edelleen. 1946 Suomessa leimattiin 67.479 os. ja Ruotsissa 860.
*AB Sveriges Privata Centralbankin investointipankkiosasto.
**Pääom. Ivar Kreuger yhtiöineen, 1932 jälkeen belgialaiset tahot omistivat yhtiön.

Orijärvi Gruf Ab:n toiminta-aika oli tappiollinen. Sodan jälkeen Orijärvellä saatiin louhittua lyijyä, sinkkiä ja kuparia. Varppimalmikin hyödynnettiin edelleen. 1954 kaivos suljettiin lopullisesti.

[Lisää: Poutanen Orijärven kaivos s. 107–125.]