TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Pyrkijän Kiinteistö Oy

Pyrkijä Oy Per. oy 1917, lak. 1999. Nimi v:een 1967 Rautateollisuus Oy Pyrkijä, v:een 1990 Pyrkijä Oy. Edelt. 1906 per. Rautateollisuus Osuusliike Pyrkijä, joka lakkasi 1919.

Valmisti alussa mm. kelkkoja ja kärrynpyöriä, ja 1925–70 lähinnä polkupyöriä sekä mopoja. 1955 oli aloitettu muovipakkausten ja -tuotteiden valmistus. Turku (uusi tehdas, Jokikatu), v:sta 1974 Lieto. Fuusiot 1967 Industrial Plast Ltd Oy (per. 1955), 1970 V. V. Kyhä Oy. Henkilök. 120, liikevaihto 8,7 Mmk 1973.

Pyrkijä Oy

Muovialan tuotantotoiminta siirrettiin 1984 uuteen Pyrkijän Teollisuus Oy:hyn (myöh. Dynoplast Oy, Polimoon Oy; nyk. Promens Oy). Otsikon yhtiö muuttui silloin kiinteistöyhtiöksi.

..., 1984 op. 625 os. à 1000 mk, ... . Osuuskirja. Osakekirja 2.

Mauno Rainto Alussa suurin om. oli Kalle Toivonen 25 % ja n. v:lta 1940 yhtiön TJ 1931–52 Mauno Rainto (1887–1952, kuva →) 38 %. 1953 Gunvald Spiik 26 % ja Rainnon kp 25 %. 1968 Spiikin perhe 53 %. 1973 Huhtamäki-yhtymä Oy tytäryhtiöinen osti lähes 100 %.

1984 Suunto Oy (om. Hämeen Peruna Oy) 99,95 %. 1990 Kaarwall Oy (om. Veikko Luode) 100 %. 1992 osakekanta joutui Turun Suomalaisen Sp:n (myöh. Suomen Sp SSP Oy sekä Arsenal) omistukseen.

1.5.1997 yhtiökokous päätti selvitystilasta yhtiön purkamista varten. Purettu 1999. Ent. tehdasrakennus on nyk. Kiinteistökartio Oy:n vuokrakohteita.