TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Oy Radiolinja Ab

Per. 1988, lak. 2005. Nimi v:sta 2001 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy.

Radiolinja

1990 toimiluvan saanut GSM-operaattori, jonka matkapuhelinverkko avattiin 1.7.1991. Data-GPRS 2001. Yhtiö toimi Suomessa ja Baltiassa. 1996 248.000 liittymää. Tekniikantie 12. Verkkoinfrastruktuuri siirrettiin 2001 tytäryhtiöön Radiolinja Origo Oy:hyn.

1996 konserniliikevaihto 606 Mmk, henkilök. 242. Omisti mm.: Radiolinja Eesti A/S 66 %, Mäkitorppa Yhtiöt Oy* 20 %, Setele Oy* 38 %. *Liittymien ja laitteiden myynti, jota Oy Radiolinja Ab hoiti itse ennen 2000.

540 os. à 10.000 mk, 1992 na. 5000 mk, 2000 na. 1000 mk (siirtämällä 232 Mmk op:sta vapaaseen omaan pääomaan). Vanhat os. lajia A. 1992...97 yhtiö antoi L-os., joiden määrä vuoden lopussa oli: 1992 1886, 1993 4993, 1994 6130, 1995 14.127, 1996 18.835, 1997 25.007. 1997 A-os. oli 32.165 ja 2000 (321.650 os. suunnattu anti Elisalle) 353.815; ei myöh. anteja. 6.2000 yhdistettiin A- ja L-os. 1:1. Osakekirja on 1-lehtinen.

L-os. (liittymäosake), joiden merkintähinta oli aina 5000 mk, oikeuttivat lyhyeen matkapuhelinnumeroon, mutta tilaaja-asiakkaat ostivat vain osan L-osakkeista, puhelinyhtiöt loput.

20 perustajaa: pankkeja, vakuutusyhtiöitä, keskustukkuliikkeitä, puhelinlaitoksia. HPY (Elisa Oyj) 19 % oli suurin perustaja. Helsingin Puhelin Oyj (Elisa Oyj): 1996 47, 1997 51, 1998 72 %, 1.4.2000 ylitti 90 %.

15.6.2000 Elisa Communications Oyj tarjosi lunastushintana 29.000 mk/os. Omistus nousi 98,3 %:iin. Pakkolunastuksen välitystuomiossa 29.5.2001 hinnaksi määrättiin 47.000 mk. Kaupoissa 2000 Elisa oli ostanut A-osakkeita à 320.000 mk.

31.12.2005 fuusioitu Elisa Oyj:hin. Suunnattua osakeantia (merkintähinta 3000 mk) vastustaneiden kanne hylättiin sekä käräjä- että hovioikeuksissa.