TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Sivutuote Oy

Per. 1970, lak. 1996.

Omistaa sahateollisuuden jätteitä (haketta) raaka-aineena käyttävien yhtiöiden osakkeita, missä mielessä yhtiö hankki ensin enemmistöosuuden Keski-Suomen Selluloosa Oy:stä ja 1976 100 % siitä.

Sahateollisuuden Sivutuoteyhdistys oli 1970 perustanut Keski-Suomen Selluloosa Oy:n ostamaan Haarlan suvun omistaman Haarlan Selluloosayhtiö Oy:n Lievestuoreen tehtaan (per. 1926, kuva).

1967 suljettu tehdas käynnistettiin uudelleen 1971. 1981: tuotanto 50.000 t viskoosi- ja erikoissellua, henkilök. 206, liikevaihto 39 Mmk. Sivutuote Oy omisti myös 18 % Pohjan Saha Oy:stä.

2000 os. à 1000 mk, useita korotuksia, 1981 op. 16.500 os. Osakekirja.

34 perustajaosakasta, keskisuomalaisia sahayrityksiä. Pohjan Saha Oy 25 %, Martti Laitinen 14 %, Kurikan Puu Oy 10 %, Vuotunki Oy 10 %. 1984 Koskisen Oy osti Pohjan Saha Oy:n silloin omistamat osakkeet, 18 %.

Sellutehtaan vaatimat suuret ympäristöinvestoinnit johtivat Keski-Suomen Selluloosa Oy:n konkurssiin 1985 ja samalla Sivutuote Oy meni konkurssiin. Tehdas suljettiin 1985 lopullisesti. Rakennukset on nyttemmin purettu kokonaan.