TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Turun Vilja- ja Tavarapörssi Oy - Åbo Spannmåls- och Varubörs Ab

Per. 1913 (no. 29.665), lak*. Nimi v:sta 1914 (mutta rek. vasta 1918) Turun Pörssi Oy - Åbo Börs Ab. Turussa oli välitetty osakkeita jo esim. 1906.

Pörssi viljaa, maatuotteita ym. tavaroita varten aloitti 29.9.1913. Viljapörssitoiminnasta luovuttiin vähitellen ja 13.3.1919 alkoi arvopapereiden välitys [ks. myös komiteanmietintö s. 37, 46]. Siinä noteeratuista osakkeista alla luetellut eivät olleet Helsingin pörssilistalla.

Yhtiö vuokrasi heti huoneiston SYP:lta. Pörssinjohtaja kesä 1913–4.1915 oli Arthur Gylling.

Arthur Gylling VT Arthur Gylling (1876–1960, kuva →) oleskeli sodan aikana paljon Venäjällä ja muutti n. 1920 Korsikaan ja 2. maailmansodan jälkeen Argentiinaan. Hän sai muistelmiaan valmiiksi ennen kuolemaansa, mutta niitä ei ilm. ole julkaistu.

600 os. à 100 mk. Osakekirja. Taiteilija on Edwin Lydén.

Osakkeista Isäntä-Oy (konk. 1919) sai 250 kpl luovutettuaan viljapörssinsä apporttina. Muut osakkaat pieniä.

Jo 1920 Turussa valitettiin, että useimmat kaupat tehdään pörssin ulkopuolella, ja 1921 päätettiin sulkea se 1.1.1922 alkaen. Vuonna 1920 oli vaihdettu yht. 10.700 osaketta 7,2 Mmk:lla. Pari vuotta myöhemmin toiminta yritettiin turhaan elvyttää.

22.1.1921 yhtiökokous päätti purkaa Turun Pörssi Oy:tä.

Vain Turussa noteeratut yhtiöt:
Ahlberg, A. H., Akkas Ångsåg, Andrée & Rosenqvist, Aura Bryggeri, Aura Rederi, Bore, Forselius, Victor, Garanti, Pohjolan Pankki, Hangö Rederi, Humelin, J. & E., Karsten, Kusten Rederi, Kuusisto Rederi, Källström, Maamiesten Kauppa, Meritoimi, Nya Bryggeri, Puuteollisuus, Savo-Karjalan Pankki, Tekno, Trafik Rederi, Transoceanic, Uudenkaupungin Laiva, Uudenkaupungin Valtamerilaiva, Verdandi Försäkring, Åbo Kakel, Åbo Magasin, Åbo Skärgård, Åbo Tryckeri, Åland Rederi, Österblad & Co.

Lisää:
[Mercator no. 23/1919 s. 495, 51/1920 s. 1183, 47/1921 s. 1193, 24/1924 s. 634. Åbo Underrättelser 16. ja 17.9.1913.]