Pörssitieto-kirjan webin  

OSAKEANNIT –1979

PÖRSSITIETO 1978 -vuosikirjassa (valmistui lokakuussa 1977) oli viimeisen kerran kirjassa mukana kaikkien silloisten pörssi- sekä eräiden "mustan taulun"-yhtiöiden osakeantiehdot kunkin osakeyhtiön perustamisesta alkaen – lukuun ottamatta Korvausosakkeiden hallintoyhteisölle 1946 suunnattuja osakkeita (20 % yhtiön kaikista korotuksen jälkeen). Vanhat ehdot poistettiin tämän jälkeen vuosikirjasta osakesäästäjille epäolennaisina.

Vanhojen osakekirjojen keräilyn (skripofilian) nousun myötä kiinnostus tällaisia tietoja kohtaan on kasvanut. (Muista, että ko. korotukseen kuuluva osakekirja on saatettu antaa ulos, eli päivätä, vasta merkintää seuraavana vuonna, ja lisäksi yhtiön kaikki osakekirjat on ilman antia voitu vaihtaa uusiin.)

Siitä syystä vanhassa PT-kirjassamme valmiina olleet osakeantiehdot on OCR-skannattu, aakkostettu ja julkaistu tällä nettisivulla tarkastettuina ja täydennettyinä. Yhtiöiden nimet ovat 1977 voimassa olleet. Vuosien 1978 ja 1979 antitiedot on lisätty jälkeenpäin tänne.

1970-luvun kirjoissa oli myös erillinen taulukko yksityiskohtaisilla osakeantiehdoilla 1960 alkaen (1960–76, 1970–82; PDF). Uudemmista sekä viimeisestä Pörssitieto-vuosikirjoista löytyvät osakeantien pääehdot vuodesta 1980. Ks. myös Suomen osakepääomat 1865–1972. Varhaisten entisten pörssiyhtiöiden osakeanneista ym. on joitakin tietoja täällä (poistuneet ennen 1973) sekä täällä. Kuva: merkintätodistus.

Nimellisarvon (na.) korotus on tapahtunut rahastoannilla ja yleensä leimaamalla uutta arvoa vanhaan osakekirjaan. Selitys: takuurahastositoumus. Ellei muuta mainita, vanhat osakkeet oikeuttivat merkitsemään saman lajin uusi osakkeita.

Suoran vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi osaketietojen KAIKKI markkamäärät olivat kirjassa, ja ovat tässä, UUSINA markkoina (100 vanhaa markkaa = 1 uusi markka 1.1.1963).

Copyright Š G. Kock 3.2009–2018

Tämän sivun osoite: www.porssitieto.fi/osakeannit.html

Keräilyosakekirjat. Osakeleimaus 1946.
Poistuneet yhtiöt 1973–96, 1912–72.

 

AMER-YHTYMÄ OY
Perus-op. 1950: 50.000 mk, na. 100 mk. 1951 1 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1954 1 vanhalla 2 uutta ā 100 mk. 1956 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1957 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1962 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1970 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1976–77 na. muutettu 100 mk:sta 10 mk:aan (split); 1 vanhalla (laji K) 1 uusi (laji K) vastikkeetta, 1 vanhalla 2 uutta, 1 (laji A) vastikkeetta ja 1 (laji A) ā 10 mk; yhtiön perustajaosakasjärjestöjen jäsenille sekä yhtiön henkilökunnalle yht. 400.000 A-osaketta ā 18 mk. 1977–78 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 10 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, yleisölle 640.000 A-osaketta ā 18 mk.

REDERI AB ECKERÖ
Perus-op. 1961: 25.000.000 mk, na 100.000 mk. 1962 152 uutta. 1969 1 vanhalla 2 uutta. 1973 split 1:25 (uusi na. 40 mk), fuusio 3 Rederiaktiebolaget Nordfartia vastaan 2 Eckerötä (yht. 6250 os. annettiin, uusi op. 1,6 Mmk). 1982–83 (1.11.–31.1.) 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 45 mk. 1988 (23.5.–8.7.) 2 vanhalla 1 uusi ā 350 mk, henkilökunnalle 5000 os. ā 400 mk. (Op. nyt 5,0 Mmk, 125.000 os. ā 40 mk.) 2000 split 1:16 ja euromuunnos: 1 na. 40 mk = 16 na. 1 €; op. 2,0 M€. 2007 (3.10.–23.10.) Birka-osakkeensa Eckerölle myyneille 186.088 os. ja Eckerön vanhoille omistajille 222.495 os., ā 42 €.

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1896: 20.000 mk, na. 25 mk. 1906 1600 os. vastikkeetta. 1908 1200 os. vastikkeetta, Ilomants-yhtiön omistajille 720 osaketta. 1909 1680 os. ā 37,50 mk. 1912 1200 os. ā 43,75 mk. 1918 14.400 os. vastikkeetta. 1918 na. muutettu 25 mk:sta 5 mk:aan (split). 1923 216.000 os. ā 5 mk. 1927 15 vanhalla 10 uutta vastikkeetta. [1927 fuusio Enso Ab. Osakekanta oli jo 1911 ostettu rahalla.] 1937 5 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1942 4 vanhalla 1 uusi (laji R) ā 20 mk. [1943–44 Suomen Pankki myi yleisölle 38.000 omistamaansa R-osakkeita hintaan n. 20 mk.] 1946 osto: Suomen Pankille 33.000 R-osaketta Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n osakkeita vastaan. 1949 na. korotettu 10 mk:aan. 1950 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1951 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, omalle eläkesäätiölle 228.000 R-osaketta ā 30 mk. 1956 3 vanhalla 1 uusi ā 15 mk, eläkekassalle 100.000 A-osaketta ā 50 mk. 1958 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, eläkekassalle 6667 R-osaketta ā 10 mk. 1961 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1964 5 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1970 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 2 ā 10 mk. 1973 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1974 4 vanhalla 1 uusi ā 12 mk. 1975 5 vanhalla 3 uutta ā 10 mk, henkilökunnalle 161.000 R-osaketta ā 10 mk. 1976 20 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 7 uutta ā 10 mk, henkilökunnalle 212.000 R-osaketta ā 10 mk.

FARMOS-YHTYMÄ OY
Perus-op. 1946: 30.000 mk, na. 50 mk. 1947 yleisölle 1200 os. ā 50 mk. 1948 1200 os. ā 50 mk. 1950 2400 os. ā 50 mk. 1950 2600 os. ā 50 mk. 1955 9000 os. ā 50 mk. 1962 1653 os. vastikkeetta, 9652 os. ā 50 mk, 20.835 os. ā 60 mk, henkilökunnalle 860 os. ā 50 mk. [1968–69 Farmoksen osakkaille Lääkkeen osakkeita (15.000 os. ā 50 mk).] 1976 fuusiot: 1 Lääkettä vastaan 1 Farmos, 25 Suomen Rohdosyhtymää vastaan 2 Farmosta (yht. 72.000 os. annettiin). 1978 fuusio: 1 Medipolaria vastaan 2 Farmosta (tai 120 mk) (50.000 os. annettiin). 1979–80 5 vanhalla 1 uusi veloituksetta ja 4 uutta ā 50 mk, henkilökunnalle 6000 os. ā 50 mk.

FENNIA, VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1882: 40.000 mk, na. 20 mk (josta 15 mk takuurahastositoumuksena). 1918 1 vanhalla 1 uusi ā 14 mk (lisäksi 11 mk takuurahastositoumuksena). 1933 4 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. (Takuurahastositoumukset oli kuoletettu loppuun voittovaroilla 1932 mennessä.) 1942 na. muutettu 20 mk:sta 10 mk:aan (kaikki osakekirjat vaihdettiin uusiin), 1 vanhalla (na. 20 mk) 1 uusi (na. 10 mk) ā 10 mk. 1943 6 vanhalla 1 uusi ā 10 mk; vähemmistöosakkeiden osto: 2 Patrialla 1 F., 5 Normalla 1 F. (yht. 2500 os.). 1948 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 10 mk; fuusio: 30 Autoa vastaan 1 Fennia (1000 os. annettiin fuusiossa). 1953 na. korotettu 20 mk:aan. 1955 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1956 3 vanhalla 2 uutta ā 25 mk. 1963 na. korotettu 30 mk:aan. 1970 1 vanhalla 1 uusi ā 30 mk. 1971 5 vanhalla 3 uutta ā 30 mk. 1977 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 3 ā 30 mk.

FINLAYSON, OY AB
Perus-op. 1908: 120.000 mk, na. 25 mk. 1920 na. korotettu 62,50 mk:aan. 1927 na. muutettu 100 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 2 uuteen (split). 1934 fuusio: 2 Finlaysonia 1 Forssaa vastaan (2400 os. annettiin, koska puolet Forssasta oli jo ostettu rahalla). 1937 4000 os. ā 100 mk. 1946 na. korotettu 300 mk:aan. 1955 na. korotettu 600 mk:aan. [1962 na. korotettu 1250 mk:aan (yhtiöllä oli 3200 lunastettua osaketta).] 1963 na. muutettu 250 mk:aan (split). 1967 5 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1970 na. korotettu 300 mk:aan. 1973–74 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, fuusio: 5 Porin Puuvillaa (ks. sitä alla) vastaan 1 Finlayson (43.200 os. annettiin fuusiossa).

FINNAIR OY
Perus-op. 1923: 5000 mk, na. 5 mk. 1925 2000 os. 1926 1200 os. 1935 4000 os. 1939 10.000 os. 1946 Valtiolle 22.000 B-osaketta ā 5 mk. 1948 24.000 A-osaketta ā 5 mk, Valtiolle 56.000 B-osaketta ā 5 mk. 1960 498.000 A-osaketta ā 5 mk, Valtiolle 1.182.000 B-osaketta ā 5 mk. 1963 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, yleisölle ā 5 mk, Valtiolle 1.260.000 B-osaketta ā 5 mk. 1968 3 vanhalla 2 uutta ā 5 mk, yleisölle ā 5 mk, Valtiolle 1.680.000 B-osaketta ā 5 mk. 1974 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, osakkaille vapaa merkintä ā 5 mk, Valtiolle 4.200.000 B-osaketta ā 5 mk. 1977–78 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, vapaa merkintä ā 5 mk, Valtiolle 1.700.000 B-osaketta ā 5 mk. 1978 Valtiolle 2.500.000 B-osaketta ā 5 mk. 1978 Valtiolle 1.000.000 B-osaketta ā 5 mk. 1979 Valtiolle 1.800.000 B-osaketta ā 5 mk.

FISKARS, OY AB
Perus-op. 1883: 10.000 mk, na. 5 mk. 1891 400 os. ā 5 mk. 1919 na. korotettu 15 mk:aan. 1920 na. korotettu 50 mk:aan. 1936 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1940 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1948 na. korotettu 100 mk:aan. 1950 na. korotettu 200 mk:aan. 1955 na. korotettu 300 mk:aan. 1959 fuusio: 10 Billnäsiä vastaan 1 Fiskars (117 os. annettiin). 1961 na. korotettu 500 mk:aan. 1963 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1967 5 vanhalla 3 uutta vastikkeetta ja 2 ā 500 mk, henkilökunnalle 278 os. ā 500 mk; na. muutettu 100 mk:aan (split).

FORD, OY AB
Perus-op. 1926: 200.000 mk, na. 10 mk. 1938 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1960 na. korotettu 50 mk:aan. 1965 na. korotettu 150 mk:aan. 1967 na. korotettu 300 mk:aan. 1968 na. korotettu 600 mk:aan. 1971 1 vanhalla (na. 600 mk) 2 uutta (na. 150 mk) ā 150 mk; na. muutettu 150 mk:aan (1 vanha osake vaihdettiin 4 uuteen; split).

GRANIT, AB OY (ei listayhtiö, lisää)
Perus-op. 1886: 500 mk, na. 5 mk. 1888 220 os. ā 6,50 mk. 1889 280 os. ā 5 mk. 1890 400 os. ā 5 mk. (Tämän jälkeen op. hieman alennettiin osakemäärää vähentämällä.) 1916, 1917, 1918 osingon sijasta yhtiön uusia osakkeita. 1923 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. nyt 10.000 mk, yht. 2000 osaketta). 1934 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. yht. 4000 osaketta). 1937 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. yht. 6000 osaketta). 1940 1000 os. vastikkeetta (op. yht. 7000 osaketta). 1947 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. yht. 14.000 osaketta). 1954 6000 os. vastikkeetta (op. yht. 20.000 osaketta). 1957 (rekisteröity 1958) 4 vanhalla 1 uusi maksullinen (op. yht. 25.000 osaketta). 1963 na. korotettu 10 mk:aan (leimaamalla; op. nyt 250.000 mk).

HELSINGIN OSAKEPANKKI (HOP vanha yhtiö)
Perus-op. 1912: 10.000 mk, na. 1 mk. 1914 5000 os. ā 1 mk. 1916 15.000 os. ā 1,10 mk. 1917 30.000 os. ā 1,50 mk. 1917 40.000 os. ā 1,50 mk. 1918 50.000 os. ā 1,75 mk. 1919 fuusio: 1 Uudenmaan Osakepankkia vastaan 2 HOP (150.000 os. annettiin). 1919 1 vanhalla 1 uusi ā 2 mk. 1920 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1922 fuusio: 3 Suomen Teollisuuspankkia vastaan 2 HOP + 0,10 mk (100.000 os. annettiin). 1927 600.000 os. ā 1,35 mk. Op. 1.500.000 mk.

HELSINGIN OSAKEPANKKI (HOP uusi yhtiö)
Perus-op. 1931: 2.625.000 mk (fuusion jälkeen), na. 1 mk. 1931 kombinaatiofuusio: 1 vanha HOP = 1 uusi HOP (1.500.000 os.), 4 Liittopankkia vastaan 3 HOP uusi + 0,425 mk (1.125.000 os. annettiin). [1934 op. alennettu puolella: 2 vanhaa osaketta vaihdettiin 1 uuteen (kaikki osakekirjat vaihdettiin uusiin); uusi op. 1.312.500 Mmk.] 1945 5 vanhalla 2 uutta ā 1,40 mk, tallettajille 100.000 os. ā 1 mk. 1950 20 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, tallettajille 137.200 os. ā 1 mk. 1951 30 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, tallettajille 316.670 os. ā 1 mk. 1955 30 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, tallettajille 500.000 os. ā 1 mk. 1962 20 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, eläkesäätiölle 250.000 os. ā 1 mk. 1965 100 vanhalla 10 uutta vastikkeetta ja 30 ā 1,10 mk. 1966 na. muutettu 1 mk:sta 20 mk:aan (osakkeiden yhdistely). 1969 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1972–73 7 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1973–74 5 vanhalla 2 uutta ā 25 mk. 1979 4 vanhalla 1 uusi ā 20 mk.

HUHTAMÄKI OY
Perus-op. 1941: 10.000 mk, na. 100 mk. 1941 200 os. 1941 150 os. 1946 1 vanhalla 2 uutta ā 100 mk. 1948 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla (myös ed. mainitulla rahasto-osakkeella) 1 uusi ā 100 mk. 1949 tytäryhtiöille 2051 os. ā 100 mk. 1949 fuusiot: osakkeiden vaihto tytäryhtiöiden kanssa (yht. 2549 os. annettiin). 1950 2 vanhalla (ulkona 4600 os. 10.000:sta) 1 uusi ā 100 mk. 1951 fuusiot: 10 Elintarvikekiinteistöä, Moukaria t. Vattuniemeä vastaan 1 Huhtamäki (yht. 2300 os. annettiin). 1952 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1954 fuusio: 10 Uudenmaan Margariinitehdasta vastaan 1 Huhtamäki (30 os. annettiin). 1959 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta; na. muutettu 100 mk:sta 20 mk:aan leimaamalla osakekirjoihin viisinkertainen osakeluku (split); 2 vanhalla (myös ed. mainituilla osakkeilla) 1 uusi ā 20 mk, yleisölle 15.523 os. ā 40 mk. 1961 5 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, yleisölle 25.631 os. ā 35 mk. 1961 yleisölle 25.000 os. ā 35 mk. 1965 2 vanhalla 1 uusi ā 28 mk, yleisölle 16.578 os. ā 35 mk. 1968 2 vanhalla 1 uusi ā 26 mk, yleisölle 141.578 os. ā 32 mk. 1972 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, yleisölle 26.578 os. ā 35 mk. 1973 osto: Lönnström Oy:n myyjille 225.000 os. 1973–74 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, yleisölle 14.078 os. ā 60 mk. 1979 3 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 5 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, henkilökunnalle 11.262 os. ā 24 mk.

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS OY
Perus-op. 1895: 5000 mk (täysin maksettu 1897), na. 5 mk. 1916 400 os. uusia. 1917 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1921 na. muutettu (split) 1 mk:aan; 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk (op. nyt 21.000 mk). 1934 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1937 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1938 6 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1939 7 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1941 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta.1956 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (Korv.os. Hallintoyhteisöltä lunastettuja), 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. (1960 fuusio: 10 H. Verkaa vastaan 1 Villayhtymä ja 2500 mk V:n debentuureina.)

INSTRUMENTARIUM OY
Perus-op. 1900: 150 mk, na. 2 mk. 1906–08 50 os. 1914 125 os. ā 2,25 mk. 1920 250 os. 1920 2 vanhalla 1 uusi. 1922 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1925 2 vanhalla 1 uusi ā 3 mk. 1925 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1935 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1935 lääkäreille 2000 os. ā 2,50 mk. 1938 osakkaille 2000 os. ā 2 mk, lääkäreille 2000 os. ā 3 mk. 1941 osakkaille 1000 os. ā 2,50 mk, lääkäreille 1000 os. ā 3,50 mk. 1945 13.000 os. 1949 50.000 os. ā 2,40 mk. 1950 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1951 30 vanhalla 10 uutta ā 2,40 mk, yleisölle 15.000 os. ā 5 mk. 1954 30 vanhalla 10 uutta ā 2,40 mk, yleisölle 5000 os. ā 5 mk. 1955 20 vanhalla 10 uutta ā 2,40 mk, yleisölle 2500 os. ā 5 mk. 1956 na. muutettu 2 mk:sta 20 mk:aan (osakkeiden yhdistely), 40 vanhalla (na. 2 mk) 1 uusi (na. 20 mk) ā 20 mk, vapaa merkintä: osakkaille ā 25 mk, yleisölle 2500 os. ā 50 mk. 1961 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 5 vanhalla 1 uusi ā 30 mk; yleisölle 5000 os. ā 30 mk. 1963 3 vanhalla 1 uusi ā 25 mk, yleisölle ja osakkaille 5335 os. ā 50/30 mk. 1970 1 vanhalla 1 uusi ā 23 mk, yleisölle 18.000 os. ā 35 mk. 1972–73 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 5 vanhalla 3 uutta ā 28 mk, yleisölle 22.000 os. ā 50 mk. 1975 2 vanhalla 1 uusi ā 30 mk. 1977 4 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, fuusio: 1 Lääkintäsähköä vastaan 2 Instrua (172.200 os. annettiin fuusiossa). 1977 fuusio: 1 Palomexia vastaan 5 Instrua (60.750 os. annettiin), Instrumentariumin Tiedesäätiölle 17.050 os. ā 30 mk. 1979 5 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 10 vanhalla 3 uutta ā 30 mk, henkilökunnalle 25.000 os. ā 40 mk.

KAJAANI OY
Perus-op. 1907: 2500 mk, na. 10 mk. 1908–09 osakkaille ja yleisölle yht. 750 os. ā 10 mk. 1911 osakkaille 500 os. 1914 500 os. etuoik. ā 10 mk. 1915 1000 os. ā 10 mk. 1916 1500 os. maksullisia. 1917–18 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, osakkaille 2000 os. ā 15 mk. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1927 na. korotettu 20 mk:aan. 1928 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk; osto: Ab Uleå Oy:n osakkaille 7500 os. 1948 na. korotettu 60 mk:aan. 1949 na. korotettu 100 mk:aan. 1951 na. korotettu 200 mk:aan. 1953 na. korotettu 300 mk:aan. 1956 3 vanhalla 1 uusi ā 400 mk. 1969 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 5 vanhalla 1 uusi ā 250 mk, 1970–71 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1973 5 vanhalla 1 uusi ā 300 mk. 1975 4 vanhalla 1 uusi ā 150 mk, henkilökunnalle ja metsänomistajille 7500 os. ā 300 mk. 1980 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 300 mk. 1986 na. muutettu 20 mk:aan, 1 vanhalla (na. 300 mk) 3 uutta (na. 20 mk) vastikkeetta. 1987 5 vanhalla 2 uutta ā 45 mk (kup. 8, Ŋ os. 1987). 1987 10 vanhalla (ml. em. annin osakkeilla) 1 uusi vapaa ā 155 mk (kup. 9, 1/1 os. 1988). – Yhtiöllä ei muita osakeanteja.

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI (KOP)
Perus-op. 1889: 25.000 mk, na. 2 mk. 1891 5 vanhalla 3 uutta ā 2,12 mk. 1898 osakkaille 5000 os. ā 3 mk. 1902 osakkaille 5000 os. ā 3,70 mk. 1904 osakkaille 5000 os. ā 3,80 mk. 1907 osakkaille 10.000 os. ā 4 mk. 1910 osakkaille 5000 os. ā 6 mk. 1912 osakkaille 10.000 ja tallettajille 5000 os. ā 6,20 mk. 1916 osakkaille 13.500 ja tallettajille 6500 os. ā 6,20 mk. 1917 osakkaille 17.000 ja tallettajille 8000 os. ā 6,20. 1918 osakkaille 27.000 ja tallettajille 13.000 os. ā 6,20 mk. 1919 1 vanhalla 2 uutta ā 2 mk. 1920 300.000 os. ā 3 mk. 1927 4 vanhalla 1 uusi ā 4 mk, tallettajille 62.500 os. ā 4 mk. [1932 fuusio: 14 MPO vastaan 1 KOP (ei osakeantia).] 1937 5 vanhalla 1 uusi ā 4,20 mk, tallettajille 50.000 os. ā 4,20. 1942 10 vanhalla 3 uutta ā 3,70 mk, tallettajille 125.000 os. ā 3,70 mk. 1943 5 vanhalla 2 uutta ā 4 mk, tallettajille 150.000 os. ā 4 mk. 1948 10 vanhalla 5 uutta ā 2,50 mk, tallettajille 300.000 os. ā 2,50 mk. 1949 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, yleisölle 661.523 os. ā 2 mk. 1950 2 vanhalla 1 uusi ā 2,50 mk, tallettajille 494.763 os. ā 2,50 mk. [1952 20 KOP:lla 1 Rauma-Repola Oy:n osake ā 10 mk (581.527 os. myytiin 23.000 henkilölle).] 1954 10 vanhalla 5 uutta ā 2,50 mk, tallettajille 717.365 os. ā 2,50 mk. 1958 fuusio: 20 SMOP vastaan 10 KOP. 1961 20 vanhalla 10 uutta ā 2,50 mk, yleisölle 1.500.000 os. ā 2,75 mk. 1965 30 vanhalla 20 uutta ā 2,25 mk, osakkaille ā 2,50 mk; na. muutettu 2 mk:sta 20 mk:aan (osakkeiden yhdistely). 1971–72 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 4 vanhalla 3 uutta ā 23 mk. 1974–75 5 vanhalla 4 uutta ā 26 mk.

KANSALLISKAUPPA OY
Perus-op. 1889: 200 mk, na. 0,10 mk. 1892 op. 500 mk. 1906 op. laski 203,10 mk:aan. 1906 169 os. ā 0,25 mk. 1910 200 os. ā 0,25 mk. 1920 (29.4.) na. korotettu 0,10 mk:sta 1,00 mk:aan, 600 os. ā 1,00 mk (op. nyt 3000 mk). 1920 (26.10.) 200 os. 1925 300 os. ā 1,50 mk. 1928 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1945 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, yleisölle 2532 os. ā 3 mk. 1953 na. korotettu 1 mk:sta 10 mk:aan, 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1966 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk (mutta vain 4000 os. merkittiin; op. nyt 308.300 mk). 1976 na. korotettu 20 mk:aan. 1980 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1984 5 vanhalla 2 uutta vastikkeetta, 5 vanhalla 3 uutta ā 25 mk (op. nyt 154.150 os. ā 20 mk).

KARHU-TITAN OY
Perus-op. 1916: 1000 mk, na. 1 mk. 1917 1500 os. maksullisia. 1918 1 vanhalla 1 uusi ā 1,50 mk. 1921 osakkaille 2000 os. 1941 1 vanhalla 1 uusi ā 0,25 mk (sekaemissio). 1948 na. korotettu 2,50 mk:aan. 1954 2 vanhalla 1 vastikkeetta, yleisölle 20.000 ā 5 mk. 1961 2 vanhalla 1 uusi veloituksetta, osakkaille 80.000 kpI ā 2,50 mk. 1966–67 na. korotettu 3,50 mk:aan, 5 vanhalla 3 uutta ā 3,50 mk. 1971 20 vanhalla 10 uutta ā 3,50 mk. 1972 Rederi Ab Gustaf Eriksonille (yhtiön pääomistaja) 246.600 os. ā 3,50 mk; fuusio: 1 Tiitola Oy:tä vastaan 200 Karhua (43.400 kpI annettiin). 1974 20 vanhalla 15 uutta ā 3,50 mk, osakkaille 52.500 os. ā 3,50 mk. 1974 na. korotettu 4 mk:aan. 1980 1 vanhalla 1 uusi (kanta) ā 4 mk, 1 vanhalla 2 uutta (etuoik.) ā 4 mk.

KASVIÖLJY, OY
Perus-op. 1950: 500.000 mk, na. 50 mk. 1951 1 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, öljynkasviviljelijöille 10.000 os. ā 60 mk. 1952 1 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, öljynkasviviljelijöille ā 60 mk. 1952 2 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, öljynkasviviljelijöille ā 70 mk. 1965 fuusio: Pohjolan Peruna Oy:n osakkaille (Iähinnä Oy Vehnä Ab; emoyhtiö) 6667 os. 1972–73 2 vanhalla 1 uusi ā 30 mk, vapaa merkintä osakkaille ā 31 mk.

KAUKAS, OY AB
Perus-op. 1903: 30.000 mk, na. 50 mk. 1905 Hugo Standertskjöldille 240 os. ā 50 mk. 1916 360 os. ā 125 mk. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. [1919 1 Kaukaan osakkeella 1 Salvesen- (omisti Cederberg-yhtiön) ja 1 Kaltimo-yhtiön osake vastikkeetta. Kaltimo-osakkeet ostettiin takaisin 1927 hintaan 10 mk/os. ja Salvesen-osakkeet 1931 hintaan 60 mk/os..] 1927 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1931 1 vanhalla 1 uusi ā 60 mk. 1935 3 vanhalla 1 uusi ā 50 mk. [1941 452 os. lunastettu ā 8000 mk.] 1946 na. korotettu 100 mk:aan, 4 vanhalla 1 uusi ā 100 mk (lisäksi myytiin 27 os., jolloin op:ksi tuli tasan 750 Mvmk). 1948 na. korotettu 200 mk:aan. 1950 na. korotettu 300 mk:aan. 1951 na. korotettu 500 mk:aan. 1956 6 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 7 vanhalla 1 uusi ā 500 mk. 1963 na. muutettu 200 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 4 uuteen laji A ja 1 uuteen laji B (split). 1969 na. korotettu 300 mk:aan. 1972–73 3 vanhalla 1 uusi (laji B) vastikkeetta, 3 vanhalla 2 uutta ā 150 mk. 1975 na. muutettu 100 mk:aan (split). 1976 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 3 vanhalla 1 uusi ā 100 mk; henkilökunnalle 5000 A-osaketta ja 2500 B-osaketta ā 100 mk. 1979–80 4 vanhalla 1 uusi veloituksetta ja 1 ā 100 mk, 9 vanhalla 2 uutta (laji C) ā 100 mk, henkilökunnalle 20.000 os. (laji C) ā 100 mk. 1984 3 vanhalla 1 uusi ā 60 mk, henkilökunnalle 20.000 os. (laji C) ā 200 mk.

KEMI OY
Perus-op. 1893: 37.350 mk, na. 50 mk. 1906 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1918 na. muutettu 50 mk:sta 10 mk:aan (split), 1 vanhalla (na. 10 mk) 1 uusi vastikkeetta. 1919 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1926 9 vanhalla 2 uutta (etuoik.) ā 10 mk, eräälle yhtiölle 5000 os. etuoik. ā 10 mk (etuoik. osakkeet muutettiin 1935 kantaosakkeiksi). 1934–35 29.350 os. maksullisia. 1937 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1945 15 vanhalla 2 uutta ā 25 mk. 1951 na. korotettu 20 mk:aan. 1952 2 vanhalla 9 uutta ā 20 mk. 1961 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1969 3 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1978 1 vanhalla 2 uutta ā 20 mk. 1979 3 vanhalla 2 uutta ā 20 mk.

KESKO OY
Perus-op. 1941: 750.000 mk, na. 10 mk. Perustamisesta. 1942 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1945 3 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1948 3 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1951 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, osakkaille 100.000 os. ā 16 mk. 1956 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, kauppiaille ja osakkaille 100.000 os. ā 15 mk. 1960 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, kauppiaille ja yleisölle 230.000 os. ā 13/15 mk. 1964 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, yleisölle 7500 os. ā 12,50 mk. 1968 8 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (osakkeet annettiin osingon sijasta). 1973 1 vanhalla 1 uusi ā 11 mk. 1979 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, yleisölle 6.515.000 os. ā 12,50 mk.

KONE OY
Perus-op. 1910: 300 mk, na. 5 mk. 1916 120 os. 1917 220 os. 1919 600 os. 1925 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1927 6000 os. vastikkeetta. 1950 na. korotettu 15 mk:aan. 1953 na. korotettu 30 mk:aan. 1954 na. korotettu 50 mk:aan. 1961 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1962 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1966 10 vanhalla 10 uutta (laji B) vastikkeetta. 1967–68 18 vanhalla 10 uutta (laji A) ā 60 mk. 1968 20 vanhalla 10 uutta vastikkeetta. 1968–69 5 vanhalla 1 uusi ā 80 mk; ostot: ASEA:lle 11.451 A- ja 30.957 B-osaketta Kone Hissar AB:n osakkeita vastaan, sekä 16.721 A- ja 45.196 B-osaketta ā 78,50 mk; Thrige-Titan A/S:lle 17.338 B-osaketta 49 %:n osuutta Kone Elevator A/S:ää vastaan. 1969 osto: ASEA:lle 30.000 B-osaketta Kone Hissar AB:n osakkeita vastaan. 1970 osto: Sowitsch AG:n osakkeiden luovuttajille 12.720 A- ja 17.280 B-osaketta. 1975 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi (laji B) ā 80 mk; osto: Security Trading Oy:lle 300.000 B-osaketta Kone Westinghouse Elevators Belgium S.A:n osakkeita vastaan; osto: Westinghouse Electric S.A:lle (Sveitsi) 223.000 B-osaketta Société Francaise des Ascenseurs Koné Westinghouse S.A:n osakkeita vastaan. 1978 1 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 4 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, yleisölle 30.000 B-osaketta ā 85 mk.

KOTISAARI OY, HEMHOLMEN AB (Maanviljelijäin Maitokeskus Oy - Jordbrukarnas Mjölkcentral Ab)
Perus-op. 1907: 3000 mk, na. 2,50 mk. 1908 800 os. maksullisia. 1926 200 os. maksullisia. 1928 4400 os. maksullisia. 1947 fuusio: Mejeriaktiebolaget Alfan omistajille 1880 os. apporttia vastaan. 1948 25.280 os. maksullisia. 1951 lunastusten jälkeen ulkona 27.520 os. (kanta), na. korotettu 10 mk:aan, 1 vanhalla 1 uusi etuoik. ā 10 mk. 1955 14.960 etuoik. maksullisia. 1955 suunnattu anti 14.960 etuoik. tytäryhtiölle Kallion Meijeri Oy:lle. 1977 na. korotettu 20 mk:aan. 1982 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. nyt 55.040 kanta ja 84.960 etuoik.). [1988 kombinaatiofuusio: 1 Kotisaarta vastaan 2 Kotisaari-Ingman A-os.]

KUUSINEN OY
Perus-op. 1918: 5000 mk, na. 10 mk. 1920 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1943 4000 os. ā 10 mk. 1950 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1951 [998 os. (aik. lunastettuja) vastikkeetta] ja 23.014 os. ā 10 mk. 1962 13.982 os. ā 10 mk. 1969 na. korotettu 30 mk:aan. 1974 1 vanhalla 3 uutta (laji B) ā 30 mk; kaikki merkintäoikeudet (oikeuttivat kukin 1 uuteen osakkeeseen) tarjottiin yleisölle ā 3 mk. 1975 fuusiot: Pukumestarit Oy:n ja Pinvest Oy:n omistajille yht. 12.470 B-osaketta.

KYMI KYMMENE OY
Perus-op. 1873: 5000 mk, na. 50 mk. 1876 60 os. etuoik. 1881 88 os. etuoik. 1886 240 os. etuoik. 1892 20 os. kanta. 1896 1 vanhalla (kanta) 1 uusi vastikkeetta. 1900 400 os. etuoik. 1904 na. muutettu 50 mk:sta 10 mk:aan (split); merkittäväksi tarjottiin 6600 os. kanta ja 400 os. etuoik.; fuusiot: fuusioituvien yhtiöiden osakkaille yht. 2600 os. kanta. 1907 1000 os. etuoik. 1915 na. muutettu 5 mk:aan (split). 1916 1 vanhalla (etuoik.) 1 uusi (kanta) vastikkeetta (5400 os. annettiin, minkä jälkeen kaikki etuoik. osakkeet lunastettiin nimellisarvostaan). 1916 2 vanhalla 1 uusi [yhtiöllä oli 3200 os. lunastettuja osakkeita] vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1917 6800 os. ā 15 mk, 1 vanhalla (myös ed. mainituilla maksullisilla) 1 uusi vastikkeetta. 1926 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1927 na. korotettu 10 mk:aan. 1928 45.000 os. ā 10 mk. 1935 45.000 os. ā 14 mk, Kymin tytäryhtiöille 10.000 os. ā 14 mk, osto: SYP:lle 20.000 os. Oy Läskelä Ab:ta vastaan. 1937 50.000 os. ā 14 mk. 1947 na. korotettu 20 mk:aan. 1949 na. korotettu 40 mk:aan. 1955 na. muutettu 50 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 2 uuteen (split). 1959 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1968–69 2 vanhalla 1 uusi ā 25 mk. 1972 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 50 mk. 1974–75 6 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 50 mk, henkilökunnalle 16.500 os. ā 50 mk.

OY KYRO AB (vanha, meklarilistayhtiö)
Perus-op. 1909: 100.800 mk, na. 10 mk. 1917 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1927 1 vanhalla 2 uusi vastikkeetta. [Yhtiön nimi muutettiin Oy Kyro Ab:ksi 1941. Vanhat osakekirjat jäivät voimaan v:een 1986.] 1941 6 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1946 8000 os. uusia maksettuja ā 35 mk (63 ā 100, 163 ā 10 ja 70 ā 1 annettiin). 1947 na. korotettu 10 mk:sta 20 mk:aan. 1950 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (131 ā 100, 396 ā 10 ja 440 ā 1 annettiin). 1958 na. korotettu 60 mk:aan. 1963 na. korotettu 100 mk:aan. 1970 2 vanhalla 1 uusi maksutta. 1982 na. korotettu 200 mk:aan. 1986. 1993. 1997. 2001.

LAHDEN RAUTATEOLLISUUS OY
Perus-op. 1908: 2500 mk, na. 5 mk. 1916 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1917 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1942 osakkaille yht. 12.500 os. uusia rahastoannissa. 1950 13 vanhalla 25 uutta vastikkeetta (op. 40.000 mk; oli paljon yhtiölle lunastettuja osakkeita). 1973 op. alennettiin 24.640 mk:aan mitätöimällä yhtiölle lunastetut yht. 3072 osaketta; na. korotettiin leimaamalla 5 mk:sta 500 mk:aan  (op. nyt 2,464 Mmk).

LAPUAN SÄHKÖ OY (kaikki annit, yhtiön esitys)
Perus-op. 1922: 25.000 mk, na. 10 mk. 1924 liittyjille 175 os. 1925 liittyjille 125 os. 1946 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1948 1400 uutta. 1950 na. korotettu 20 mk:aan. 1952 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk (sekaemissio). 1961 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1967 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1974 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk (sekaemissio). 1981 1 vanhalla 1 uusi (hinta?). 1986 1 vanhalla 1 uusi (hinta?). 1988 2 vanhalla (= laji I) 1 uusi (laji II) ā 40 mk. 1994 10.000 uutta I- ja 2500 uutta II-osaketta (op. nyt 262.000 I- ja 65.500 II-osketta).

LASSILA & TIKANOJA OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1913: 6000 mk, na. 50 mk. 1917 2 vanhalla 3 uutta vastikkeetta. 1918 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1927 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1938 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 50 mk. 1941 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1952 na. korotettu 150 mk:aan. 1963 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1975 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta.

LEIPURIEN TUKKU OY
Perus-op. 1917: 1000 mk, na. 5 mk. 1918? 2000 os. 1920 6000 os. 1921 6000 os. 1928 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1937 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1943 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, leipureille 400 os. ā 10 mk.1948 20.000 os. maksullisia. 1951 26.000 os. maksullisia. 1955 2 vanhalla 1 uusi ā 600 mk. 1969 1 vanhalla 2 uutta ā 5 mk. 1973 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. [1980 100 LT:llä 1 TOK:n osake veloituksetta osinkobonuksena.] 1980 9 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 9 vanhalla 2 uutta ā 5 mk.

LOHJA, OY AB
Perus-op. 1914: 4200 mk, na. 10 mk. 1915 80 os. kantaos. 1915 100 os. etuoik. os. ā 10 mk (arpominen takaisinlunast. varten aik. 5 v. kuluttua; lisää etuoik. os. yhtiö ei emittoinut). 1915 500 os. ā 15 mk. 1916 200 os. ā 15 mk. 1916 300 os. ā 15 mk. 1917 300 os. ā 15 mk. 1919 900 os. ā 15 mk. 1920 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1924 6900 os. ā 10 mk. 1926 5000 os. ā 10 mk. 1928 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1929 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1939 10.000 os. ā 10 mk. 1942 30.000 os. ā 10 mk. 1943 15.000 os. ā 30 mk. 1950 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1953 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1955 na. korotettu 20 mk:aan. 1956 4 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1967 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1971 na. korotettu 40 mk:aan. 1974 na. korotettu 50 mk:aan; 5 vanhalla 2 uutta (laji B) vastikkeetta ja 1 (laji B) ā 50 mk.

LÄNNEN TEHTAAT OY
Perus-op. 1950: 3.120.000 mk, na. 10 mk. 1952–53 5 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, yleisölle 25.600 os. ā 10 mk. 1975–76 4 vanhalla 5 uutta, 1 vastikkeetta ja 4 ā 10 mk, yleisölle 188.750 os. ā 12,50 mk.

LÄÄKE OY (ks. myös Farmos yllä)
Perus-op. 1957: 100.000 mk, na. 50 mk. 1962 10.000 os. 1968 2 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, Farmoksen osakkaille ja konsernin henkilökunnalle 5000 os. ā 50 mk, yleisölle 5000 os. ā 55 mk. 1969 ed. osakeannin ylimerkitsijöille 10.000 os. ā 50 mk. 1974 5 vanhalla 4 uutta ā 50 mk, 8000 os. ā 80 mk.

LÄÄKINTÄSÄHKÖ OY (ks. myös Instrumentarium yllä)
Perus-op. 1943: 18.000 mk, na. 1,50 mk. 1943 lääkäreille 8000 os. ā 1,50 mk. 1947 10.000 os. ā 2,50 mk, 2000 os. ā 4 mk. 1951 10 vanhalla 10 uutta ā 1,50 mk. 1952 20 vanhalla 10 uutta ā 1,50 mk, lääkäreille 4000 os. ā 2,50 mk. 1956 na. muutettu 1,50 mk:sta 20 mk:aan samalla kun vaihdettiin 10 vanhaa osaketta 1 uuteen (osakkeiden yhdistely), 20 vanhalla (na. 1,50 mk) 1 uusi (na. 20 mk) ā 20 mk, lääkäreille 1000 os. ā 30 mk. 1959 na. korotettu 30 mk:aan. 1962 na. korotettu 40 mk:aan. 1965 4 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, yleisölle 4000 os. ā 65 mk (osakkaille ā 55 mk). 1968–69 4 vanhalla 3 uutta, 1 uusi vastikkeetta ja 2 uutta (laji II) ā 40 mk. [1972 Lääkintäsähkön osakkaille tytäryhtiön Palomex Oy:n osakkeita ā 150 mk.] 1975 1 vanhalla 1 uusi ā 50 mk (laji I) ja 57 mk (laji II), henkilökunnalle 500 os. laji I ā 50 mk ja 200 os. laji II ā 57 mk, yleisölle 1000 os. laji I ā 65 mk ja 400 os. laji II ā 74 mk.

OY MAAKANSA (uusi)
Perus-op. 1949: 20.000 mk, na. 10 mk. 1949 (korotuksen määrä 1 vMmk lainattiin Karjalan Maakunta Oy:lle). 1952. 1956 (op. 8→30 vMmk). 1957. 1958. 1959. 1960. 1962. 1969 (rek. 1970). 1970. 1971. 1975 op. nyt 2,7 Mmk. 1980 na. ja op. alennettu 10→1 mk. 1984 810.000 uutta B-osaketta (vanhat = A). 1984 na. alennettu 1→0,25 mk ja op. 1,08→0,27 Mmk. 1986 uusi op. 2.228.950 mk (2.422.000 A- (20 ääntä), 4.032.000 B- (2 ääntä) ja 2.461.800 C- (1 ääni) osaketta), 1988–89 uusi op. 4.207.850 mk (3.669.000 A-, 10.700.600 B- ja 2.461.800 C-osaketta; uusien A-osakkeiden merkintähinta oli 0,50 mk ja B- ja C-osakkeiden 0,25 mk). Fuusio.

MARGARIINI OY
Perus-op. 1956: 400.000 mk, na. 50 mk. 1956 8000 os. ā 55 mk. 1959 3000 os., 5000 os. ā 71 mk. 1962 4000 os. 1972 2 vanhalla 1 uusi ā 50 mk. 1973 1 vanhalla 1 uusi maksullinen.

MARIMEKKO OY
Perus-op. 1951: 3000 mk, na. 100 mk. 1959 na. muutettu 300 mk:aan (osakkeiden yhdistely); 1 vanhalla (na. 300 mk) 2 uutta ā 300 mk. 1960 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1962 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1963 1 vanhalla 3,5 uutta vastikkeetta. 1966 fuusio: Printex Oy:n omistajille 165 os. 1968 Teollistamisrahasto Oy:lle 195 os. laji B ā 1025,60 mk. 1971 1 vanhalla (laji A) 8 uutta (laji A) ā 300 mk. 1974 na. muutettu 50 mk:aan (split); 1 vanhalla 2 uutta (laji B) ā 50 mk, henkilökunnalle 1720 os. (laji B) ā 50 mk; yleisölle tarjottiin merkintäoikeuksia (jolla sai merkitä 1 uuden osakkeen) ā 5 mk.

MARJA, OY AB (ei listayhtiö)
Perus-op. 1916: 500 mk, na. 2 mk, Ks. tiedot osakekannan muutoksista.

MEDICA-YHTYMÄ OY
Lääketehdas-Medica Oy. Perus-op. 1913: 1000 mk, na. 5 mk. 1913–14 na. muutettu 5 mk:sta 1 mk:aan (split); op. 1150 mk:aan. 1916 osakkaille 1800 os. ā 1 mk, lääkäreille ym. 200 os. ā 1,20 mk. 1918 osakkaille 3150 os. ā 0,50 mk. 1920 osakkaille 6300 os. ā 1 mk, osakkaille ja lääkäreille ym. 2400 os. ā 2,50 mk. 1927 na. korotettu 3 mk:aan. 1930 Lääkäreille ym. (ei osakkaille) 1000 os. ā 3,75 mk. 1941 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, lääkäreille ym. 1000 os. ā 6 mk. 1943 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, lääkäreille ym. 3500 os. ā 7 mk. 1948 na. korotettu 5 mk:aan. 1954 op. alennettu 250.000 mk:sta 125.000 mk:aan; vastikkeena L.t.-Medica luovutti osakkailleen kaikki omistamansa Hesperus-osakkeet. [Samanaikaisesti Oy Hesperus Ab korotti op:nsa 125.000 mk:sta 250.000 mk:aan vastaanottaen loput Medica-osakkeista emissiohintana.]
Oy Hesperus Ab (nimi v:sta 1974 Medica-yhtymä Oy). Perus-op. 1954-fuusion jälkeen: 250.000 mk, na. 5 mk. 1957 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1963 na. korotettu 15 mk:aan, 10 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1974 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, henkilökunnalle 5000 os. ā 25 mk. 1976 3 vanhalla 1 uusi ā 45 mk, henkilökunnalle 4334 os. ā 30 mk. 1978 10 vanhalla (= laji A) 1 uusi (laji A) veloituksetta, 2 vanhalla 1 uusi (laji A) ā 23 mk, 10 vanhalla 1 uusi (laji K) ā 33 mk, yleisölle 10.000 os. laji A ā 33 mk, henkilökunnalle 28.500 os. laji A ā 23 mk.

MEDIPOLAR OY (ks. myös Farmos yllä)
Perus-op. 1961: 300.000 mk, na. 100 mk. 1961 3700 os. 1962 6500 os. 1963 9300 os. 1976 3 vanhalla 2 uutta ā 100 mk, osakkaille, henkilökunnalle ja lääkäreille 2100 os. ā 120 mk.

METSÄLIITON TEOLLISUUS OY (ks. myös Wärtsilä alla). Lisää
Nimi Wärtsilä-Selluloosa Oy. Perus-op. 1942: 250.000 mk, na. 10 mk. 1942 fuusio: 1 Äänekoski Oy:tä (vanha, per. 1896) vastaan 1 Wärtsilä-Selluloosaa (11.000 os. annettiin). 1943 Wärtsilän osakkaille 25.000 etuoik. osaketta. 1946 na. korotettu 16 mk:aan, Wärtsilälle 26.500 os. ā 16 mk. 1947 1 vanhalla 2 uutta (etuoik.) vastikkeetta. 1951 na. korotettu 30 mk:aan.
1953 Osuuskunnan omistama Metsäliiton Selluloosa Oy (vanha, per. 1953) osti Wärtsilä-Selluloosa Oy:n, jonka nimi heti muutettiin Äänekoski Oy:ksi (uusi).
Nimi Äänekoski Oy (uusi), nimi v:sta 1957 Metsäliiton Selluloosa Oy (uusi) ja v:sta 1974 Metsäliiton Teollisuus Oy. 1953 na. muutettu 50 mk:aan (miten?). 1957 fuusio: 1 Metsäliiton Selluloosaa (vanha) vastaan 1 Äänekoski (uusi) (180.000 os. annettiin). 1958–59 osakkaille ja yleisölle 96.000 os. ā 49/50 mk. 1968 fuusio: Oy Metsäliiton Paperin osakkeet leimattiin Metsäl. Sell. osakkeiksi suhteessa 1:1 (21.875 kanta ja 328.125 etuoik. annettiin). 1969 1 vanhalla 1 uusi ā 40 mk, yleisölle ā 50 mk, (yht. 22.125 kanta ja 331.875 etuoik. merkittiin). 1974 fuusiot: 1 Ylä-Savon Sahaa vastaan 1 Metsäl. Teoll., 1 Paimion Sahaa vastaan 20 Metsäl. Teoll., 3 Metsänomistajien Metsäkeskusta vastaan 1 Metsäl. Teoll., Blombergin omistajalle 1100 os., Fanerin omistajalle 179.000 os. (yht. 17.100 kanta ja 239.400 etuoik. annettiin). 1976 fuusio: Rantasalmi Oy:n omistajalle 3525 kanta ja 69.975 etuoik.

NOKIA, OY AB
Perus-op. 1871: 3500 mk, na. 20 mk. 1874 25 os. maksullisia. 1886 200 os. vastikkeetta, 200 os. etuoik. 1900 200 os. ā 25 mk. 1912 200 os. etuoik. 1916 1 vanhalla (kanta) 1 uusi vastikkeetta. 1917 2 vanhalla (kanta) 1 uusi vastikkeetta. 1921 4 vanhalla 1 uusi ā 40 mk. 1926 3000 os. ā 20 mk. 1927 3000 os. ā 30 mk. 1927 6000 os. vastikkeetta. 1928 7500 os. vastikkeetta, 7500 os. ā 20 mk. 1928 2 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1941 3 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1947 na. korotettu 40 mk:aan. 1950 na. korotettu 100 mk:aan. 1956 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1963 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1966 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, [lisäksi 1 vanhalla osakkeella yksi 40 mk:n debentuuri vastikkeetta]; fuusio: 2 S. Kumitehdasta vastaan 1 Nokia, 3 S. Kaapelitehdasta vastaan 4 Nokiaa, (yht. 440.000 os. annettiin fuusioissa, joka astui voimaan 1.1.1967). 1969 fuusio: 48 Tammer Tehtaat Oy:tä vastaan 1 Nokia; Nokian eläkesäätiölle 1698 os. ā 230 mk. 1970 2 vanhalla 1 uusi ā 40 mk. 1972 5 vanhalla 1 uusi ā 120 mk, osakkaille 42.000 os. ā 330 mk. 1974 5 vanhalla 1 uusi ā 125 mk, 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, osakkaille 50.000 os. ā 330 mk, henkilökunnalle 20.000 os. ā 125 mk. 1978 10 vanhalla 1 uusi ā 120 mk, osakkaille 100.000 os. ā 200 mk, henkilökunnalle 20.000 os. ā 120 mk.

ORION-YHTYMÄ OY
Regulus Oy (nimi v:een 1955 Lääketehdas Orion Oy, vanha). Perus-op. 1917: 1000 mk, na. 10 mk. 1920 200 os. 1922 200 os. 1926 100 os. 1929 na. alennettu 10 mk:sta 2,50 mk:aan (op:n alennus). 1930 1500 os. ā 2,50 mk. 1933 1500 os. ā 2 mk. 1935 1200 os. 1938 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2640 os. ā 4,50 mk. 1941 3 vanhalla 2 uutta ā 2,50 mk, lääkäreille 10.000 os. 1942 2 vanhalla 1 uusi ā 3 mk, lääkäreille 12.000 os. ā 6 mk. 1943 3 vanhalla 1 uusi ā 3 mk, yleisölle 16.000 os. ā 6 mk. 1944 2 vanhalla 1 uusi ā 3 mk, lääkäreille 20.000 os. ā 6 mk. 1946 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, lääkäreille 12.400 os. ā 10 mk. 1951 20 vanhalia 10 uutta ā 2,50 mk, yleisölle ā 6 mk. 1955 na:n muutettu 10 mk:aan (osakkeiden yhdistely), 3 vanhalla (na. 2,50 mk) 1 uusi (na. 10 mk) vastikkeetta. [1956 holding-yhtiöksi, kun lääkevalmistus myytiin alla olevalle tytäryhtiölle.] 1959 tytäryhtiölle Lääketehdas Orion Oy:IIe (uusi) 10.573 os. ā 15 mk. 1961–62 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 10 vanhalla 6 uutta ā 14 mk, yleisölle 10.000 os. ā 25 mk. 1965 na. korotettu 15 mk:aan. 1967 na. korotettu 20 mk:aan. 1971 Regulus Oy:n fuusioiminen: ks. alla.
Orion-yhtymä Oy (nimi vuosina 1956–1970 Lääketehdas Orion Oy, uusi). Perus-op. 1954: 200.000 mk, na. 10 mk. 1965 na. korotettu 15 mk:aan. 1967 na. korotettu 20 mk:aan. 1971 fuusio: 3 Regulusta vastaan 4 Orion-Yhtymää (297.964 os. annettiin; Regulus fuusioitiin tytäryhtiöönsä, joka nyt tuli laajaomisteiseksi). 1973 Peltosalmen Konepaja Oy:n omistajille 12.000 osaketta ā 41 mk. 1974 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk, yleisölle 20.000 os. ā 50 mk, tytäryhtiölle Oriola Oy:lle 20.072 os. ā 50 mk. 1976–77 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta.

OTAVA, KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1890: 1000 mk, na. 1 mk. 1898 500 os. ā 1,10 mk. 1905 500 os. ā 1,25 mk. 1907 500 os. ā 1,35 mk. 1909 1000 os. ā 1,25 mk. 1911 osakkaille 1500 os. ā 1,35 mk. 1913 1500 os. 1918 2000 os. 1919 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1920 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 6375 os. ā 1 mk. 1922 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1924 5000 os. 1924 15.000 os. 1931 7 vanhalla 3 uutta ā 1,20 mk. 1942 5 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1943 7 vanhalla 3 uutta vastikkeetta. 1947 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1950 na. korotettu 2 mk:aan. 1958 2 vanhalla 3 uutta vastikkeetta. 1963 na. korotettu 5 mk:aan. 1973 10 vanhalla 7 uutta vastikkeetta ja 7 (etuoik.) ā 5 mk. 1976–77 na. muutettu 110 mk:aan samalla kun vaihdettiin 16 vanhaa osaketta 1 uuteen (osakkeiden yhdistely). 1978 10 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 2 vanhalla 1 uusi (etuoik.) ā 88 mk.

PARAISTEN KALKKI OY
Perus-op. 1898: 1200 mk, na. 10 mk. 1905 50 os. ā 15 mk. 1907 150 os. ā 17 mk. 1910 100 os. ā 20 mk. 1911 100 os. ā 20 mk. 1912 100 ā 25 mk. 1912 300 os. ā 25 mk. 1912 na. muutettu 10 mk:sta 1 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 20 uuteen (split). 1912–13 15.000 os. ā 2,50 mk. 1916 15.000 os. ā 2,50 mk. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1919 50.000 os. ā 1 mk. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, yleisölle 50.000 os. ā 1 mk. 1922 Skånska Cement AB:Ile 100.000 etuoik. osaketta ā 1 mk. [1926 PK osti takaisin 50.000 etuoik. osaketta jotka myytiin osakkaille ā 0,85 mk. Suomalainen konsortio osti muut 50.000 os.] 1927 7 vanhalla 9 uutta vastikkeetta. 1937 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, yleisölle 200.000 os. ā 1 mk. 1943 fuusio: 1 Turun Kaakelitehdas Oy:tä vastaan 10 PK (100.000 os. annettiin). 1949 na. korotettu 2 mk:aan. 1950 na. korotettu 4 mk:aan. 1954 na. korotettu 6 mk:aan. 1955 na. korotettu 10 mk:aan. 1965 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1969 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 5 vanhalla 1 uusi ā 10 mk; na. muutettu 50 mk:aan (osakkeiden yhdistely); etuoik. muutettu kantaosakkeiksi. 1971 Myllykoski Oy:Ile 48.000 os. ā 120 mk. 1972 5 vanhalla 2 uutta ā 37,50 mk. 1979–80 na. korotettu 100 mk:aan, 4 vanhalla 1 uusi ā 100 mk.

POHJANMAA OY
Perus-op. 1917: 15.000 mk, na. 10 mk. 1919 500 os. ā 15 mk. 1925 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1942 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1946 2 vanhalla 1 uusi ā 25 mk. 1950 2 vanhalla 1 uusi ā 25 mk, 1 vanhalla (myös ed. mainituilla maksullisilla) 1 uusi vastikkeetta. 1955 15.000 os. ā 20 mk. 1962 3 vanhalla 2 uutta å 20 mk, asiakaskauppiaille 12.500 os. å 20 mk, 5 vanhalla (myös ed. mainituilla maksullisilla) 1 uusi maksutta. 1980 3 vanhalla 1 uusi maksutta, 1 vanhalla 2 uutta å 15 mk, asiakaskauppiaille 30.000 os. å 20 mk. 1986 asiakaskauppiaille yms. 320.000 os. ā .. mk.

POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI OY (PYP) ks. Suomen Yhdyspankki Oy.

POHJOLA, VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1891: 15.000 mk, na. 5 mk (josta 3,50 mk takuurahastositoumuksena). 1919 1 vanhalla 1 uusi ā 3,30 mk (lisäksi 3,50 mk takuurahastositoumuksena; ne oli kuoletettu loppuun voittovaroilla 1926 mennessä). 1933 fuusio: 2 Imatraa vastaan 1 Pohjola (5000 os. annettiin). 1939 5 vanhalla 3 uutta ā 10 mk. 1943 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1946 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1948 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, osakkaille 2892 os. ā 7,50 mk. 1950 1 vanhalla 1 uusi ā 7,50 mk. 1953 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1956 3 vanhalla 2 uutta ā 5 mk. 1959 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1962 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1968 5 vanhalla 3 uutta vastikkeetta. 1973 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, henkilökunnalle 200.000 os. ā 10 mk. [1976 fuusio: 1 Kullervoa vastaan 1 Pohjola (ei osakeantia).] 1978 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, vakuutuksenottajille 800.000 os. ā 13 mk.

POHJOLAN SANOMAT OY
Perus-op. 1919: 1500 mk, na. 1 mk. 1928 op. 2000 os. 1942 5000. 1946 25.000. 1948 50.000. 1957 68.000. 1959 120.000. 1961 170.000. 1973 310.000. 1981 427.000. 1981 645.939. 1984 na. leimattu 5 mk:ksi. 1989 745.939. 1990 745.939 K (20 ääntä ja lun.-§) ja 480.000 A (myytiin yleisölle ā 25 mk).

PORIN PUUVILLA OY (uusi; ks. myös Finlayson yllä)
Perus-op. 1921: 160.000 mk, na. 10 mk. 1927 32.000 os. vastikkeetta. 1936 24.000 os. vastikkeetta. 1940 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1946 na. korotettu 20 mk:aan. 1949 na. korotettu 30 mk:aan. 1951 na. korotettu 60 mk:aan. 1954 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1972–73 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta.

RAKE OY (kaikki annit)
Perus-op. 1905: 2000 mk, na. 2 mk. 1912 625 os. ā 3 mk. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1919 5000 os. ā 3 mk. 1920 15.000 os. ā 3 mk. 1944 1 vanhalla 1 uusi ā 4 mk. 1956 na. korotettu 10 mk:aan. 1967 na. korotettu 40 mk:aan. 2001 na. korotettu n. 9,70 euroon (n. 57,68 mk).

RANTALOMA/SIPI OY

RAUMA-REPOLA OY
Perus-op. 1952: 10.542.560 mk, na. 10 mk. [1952 ks. KOP yllä.] 1956 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1960 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, eläkesäätiölle 23.225 os. ā 19 mk. 1967–68 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1968–69 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1970 20 vanhalla 3 uutta vastikkeetta, 20 vanhalla 3 uutta ā 10 mk; fuusio: 5 Lokomo Oy:tä vastaan 18 Rauma-Repolaa (1.800.000 os. annettiin). 1972 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, eläkesäätiölle 50.000 os. ā 10 mk. 1973 4 vanhalla 1 uusi ā 13 mk, eläkesäätiölle 75.000 os. ā 13 mk. 1974 3 vanhalla 1 uusi ā 13 mk, henkilökunnalle 166.667 os. ā 13 mk. 1975–76 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 5 vanhalla 2 uutta ā 12 mk, henkilökunnalle 240.000 os. ā 12 mk. 1979–80 5 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 5 vanhalla 2 uutta ā 10 mk, henkilökunnalle 400.000 os. ā 10 mk.

ROHTO, OY AB
Perus-op. 1947: 60.000 mk, na. 50 mk. 1949–50 1200 os. ā 50 mk. 1952 200 os. ā 50 mk. 1954 1 vanhalla 1 uusi ā 50 mk. 1955 osakkaille 1300 os. ā 50 mk. 1974 1 vanhalla 3 uutta ā 33 mk, yIeisölle 3000 os. ā 66 mk.

W. ROSENLEW, OY AB
Perus-op. 1907: 48.400 mk, na. 20 mk. 1917–21 yht. 6580 os. uutta vastikkeetta. 1921 apportti: J. C. Frenckell & Son Ab:n osakkaille 1000 os. (op. nyt 0,2 Mmk). 1927 na. korotettu 100 mk:aan. 1946 na. korotettu 300 mk:aan. 1950 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1952 na. korotettu 500 mk:aan. 1963 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1966 2 vanhalla 1 uusi (laji B) vastikkeetta. 1972–73 4 vanhalla 1 uusi (laji B) vastikkeetta ja 1 (laji B) ā 500 mk. 1975 na. muutettu 100 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 10 uuteen (split).

SAMPO, KANSALLISKAUPPA OY (ei listayhtiö, lisää yhtiöstä)
Perus-op. 1898: 1200 mk, na. 1 mk. 1906 1 vanhalla 1 uusi. 1913 1 vanhalla 1 uusi. 1917 1 vanhalla 1 uusi. 1921 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, sekä 10.800 os. maksullisia, (yht. no. 1–30.000). 1946 1 vanhalla 1 uusi maksullinen (no. 30.001–60.000). 1951 na. korotettu (vanhoissa osakekirjoissa leimaamalla) 2 mk:aan, 10 vanhalla 5 uutta maksullista (no. 60.001–85.000). 1964 1 vanhalla 1 uusi ā 2 mk (no. 85.001–170.000, op. nyt 340.000 mk).
OSAKEKIRJOISSA ei ole päiväystä ennen 1964, mutta niitä voi ajoittaa seuraavasti. Katso myös osakekirjojen numerot!
1921 vaihdetut: Ilman 1920-mallista leimamerkkiä, mutta sisäsivulla kumileima "Annettu entisen osakekirjan tilalle". Yhtö vaihtoi nimeään ja uusi kaikki vanhat osakekirjansa, jolloin uutta leimaveroa ei niistä silloin mennyt*. (Ennen 1921 annettuja ei ole nähty.) 1921 uudet: Osakepääoman korotusta vastaan annetuissa osakekirjoissa on leimamerkki mallia 1920*. (Vuoden 1922 alusta piti käyttää uutta leimamerkkimallia, jossa oli päällepainama "Osakeanti".) 1946: Ulkomaalaisrajoitus on painettu osakekirjoihin, jotka ovat ilman 1946-leimausmerkkiä*. 1951 uusmerkintä: Korotettu uusi nimellisarvo 200 vmk on painettu osakekirjoihin. 1964: Päiväys 31.8.1964. Uusia markkoja. Leimamerkki mallia 1963.
*Koska na. kaksinkertaistettiin rahastoannilla (leimaamalla) 1951, näissä osakekirjoissa on, mikäli ne oli asianmukaisesti esitetty yhtiölle, 6 %:n lisäleima 1947-mallisilla leimamerkeillä maksettuna.
Osakekirjojen ALLEKIRJOITTAJAT: 1921 O(skar) Rewell, Osk(ar) Roselius (TJ). 1946 ja 1951 Verner Swanljung, Osk(ar) Roselius (TJ).

SATAKUNNAN KIRJATEOLLISUUS OY
Perus-op. 1917: 2000 mk, na. 1 mk. . . . 1958 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk (op. 190.800 mk:sta 381.600 mk:aan). (Kaikki osakekirjat vaihdettiin 10, 50 tai 100 osakkeen kirjoihin ja ykkösistä pyrittiin eroon.) 1963 2 vanhalla 1 uusi ā 2 mk. 1970 1 vanhalla 1 uusi ā 0,80 mk (ei tullut täyteen merkityksi, op:ksi tuli 1,00 Mmk). 1974 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1982 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1982 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, yleisölle ā 1,50 mk. 1984 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, yleisölle 2.865.000 ā 2 mk. 1988 na. muutettu (käänteinen split) 1 mk:sta 100 mk:aan. Op. 7,64 Mmk.

SAVON SANOMAIN KIRJAPAINO OY
Perus-op. 1911: 200 mk, na. 1 mk. 1919 mennessä op. 1000 mk:aan. 1919–1921 mennessä op. 1500 mk:aan. 1921 1000 os. maksullisia. 1924 ja 1926 yht. 1500 os. maksullisia. 1930 mennessä op. 6000 mk:aan (1930 500 uutta maksullista). 1944 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk (uusille omistajille ā 2 mk). 1955 1 vanhalla 10 uutta ā 1 mk (uusille omistajille ā 2 mk). 1973 1 vanhalla 2 uutta ā 1 mk. 1974 1 vanhalla 2 uutta ā 1 mk (op. nyt 1,188 Mmk). 1984 2 vanhalla 1 uusi A-osake vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi A- ja 1 uusi B-osake ā 1 mk (osakekirjojen esittämistä vastaan); na. muutettu yhdistämällä osakkeita 1 mk:sta 10 mk:aan (op. nyt 4,158 Mmk, 2.970.000 A ja 1.118.000 B). 1985 2 vanhalla 1 B-osake ā 16 mk (kup. 1). 1987 2 vanhalla 1 uusi, A-osakkeet ā 30 mk B ā 20 mk (kup. 2); henkilökunnalle 5450 A ā 35 mk. 1988 2 vanhalla 1 uusi, A-osakkeet ā 100 mk B ā 40 mk (kup. 3). – Jatkosta ks. Pörssitieto-kirjaa, Lakanneet yhtiöt.

SCANTRAILER AJONEUVOTEOLLISUUS OY (nimi v:een 1990 Yhteisostot Oy)
Perus-op. 1960: 10.000 mk, na. 100 mk. 1963 1100 os. uusia. 1967 3300 os. uusia; osakekanta jaettiin lajeihin: 1500 A- (kanta) ja 3000 B- (etuoik.) osaketta. 1970 osakkaille 1500 A- ja 3000 B-osaketta; fuusio: Jylhänvaaran Teollisuus Oy:n omistajille 600 A- ja 1200 B-osaketta. 1974 4 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1975 900 A- ja 1800 B-osaketta, maksullisia. 1976–7 suunnattu 1740 A- ja 3480 B-osaketta. 1979 suunnattu 1426 A- ja 2854 B-osaketta. 1980 5 vanhalla 1 vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 100 mk (yleisölle ā 120 mk). 1985 1 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1986–7 SKAL:lle 4667 A- ja 9334 B-osaketta ā 100 mk. 1988 SKAL:lle 3000 A- ja 9000 B-osaketta, Spontel Oy:lle 5000 A- ja 9000 B-osaketta, OKO:lle 2000 A- ja 2000 B-osaketta. 1989 na. muutettu 100 mk:sta 10 mk:aan (split); 1 vanhalla (na. 100 mk) 10 uutta (na. 10 mk) ā 28,90 mk (vanhat osakekirjat luovutettava vaihtoa varten), Spontelille ja OKO:lle yht. 627.000 A- ja 1.254.000 B-osaketta. 1990 OKO:lle 30.530 A- ja 61.050 B-osaketta. 1992 op. ja na. alennettu 1 %:iin.

SCHAUMAN, WILH., OY AB
Perus-op. 1912: 5000 mk, na. 10 mk. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1924 Wilh. Schauman (Familje) Ab:lle 4275 ja TJ Bruno Krookille 225 os. ā 10 mk. 1928 4 vanhalla 5 uutta vastikkeetta. 1932 op. alennettu 270.000 mk:sta 180.000 mk:aan (sisäinen osakeomistus eliminoitiin). [1937 tytäryhtiöiden fuusio emoyhtiöön ja sen nimen muutos.] 1944 na. korotettu 20 mk:aan. 1946 na. korotettu 50 mk:aan. 1950 na. korotettu 150 mk:aan. 1958 na. korotettu 400 mk:aan. 1960 na. muutettu 40 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 23 uuteen (split). [1960 fuusio: 1 Pietarsaaren Selluloosaa vastaan 1 (40 mk:n) Schauman (ei osakeantia).] 1964 Oy Wiik & Höglund Ab:lle 15.000 os. ā 40 mk. 1967 10 vanhalla 1 uusi (etuoik.) vastikkeetta. 1969 na. korotettu 70 mk:aan. 1970 na. korotettu 100 mk:aan. 1972 10 vanhalla 1 uusi (etuoik.) vastikkeetta. 1974 na. korotettu 150 mk:aan. 1974–75 5 vanhalla 1 uusi (etuoik.) vastikkeetta ja 1 (merkitsijän alkuperäisen lajin) ā 180 mk; henkilökunnalle 27.745 kanta ā 180 mk.

SERLACHIUS, G. A., OY
Perus-op. 1902: 12.060 mk, na. 10 mk. 1914 494 os. 1916 1 vanhalla 1 uusi. 1917 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1917 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1927 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1928 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, tytäryhtiöille 6000 os. ā 10 mk. 1929 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1947 na. korotettu 40 mk:aan. 1955 na. korotettu 100 mk:aan, 5 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1958 na. korotettu 150 mk:aan. 1961–62 na. korotettu 200 mk:aan, 4 vanhalla 1 uusi (laji B) ā 200 mk. 1968 na. korotettu 300 mk:aan. 1971 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1972 na. muutettu 100 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 6 uuteen (split). 1975 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 4 vanhalla 1 uusi ā 100 mk.

OY G. W. SOHLBERG AB
Perus-op. 1908: 2500 mk, na. 5 mk. 1910 op. 3000 mk. 1911 op. 3250 mk. 1917 op. 8250 mk. 1919 op. 12.000 mk. 1920 op. 15.000 mk. 1921 20.000 mk. 1923 25.000 mk. 1928 op. 37.500 mk. 1929 op. 40.000 mk. 1934 op. 50.000 mk. 1940 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1941 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1946 3 vanhalla 1 uusi ā 7,50 mk. 1946 4 vanhalla 1 uusi ā 7,50 mk. 1948 na. korotettu 5 mk:sta 10 mk:aan. 1950 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1951 na. korotettu 20 mk:aan. 1954 na. korotettu 30 mk:aan. 1955 na. korotettu 50 mk:aan. 1958 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1963 5 vanhalla 1 uusi ā 50 mk. 1970 na. korotettu 75 mk:aan. 1973 na. korotettu 100 mk:aan. 1976 2 vanhalla (= kanta) 1 uusi etuoik. vastikketta. 1982 na. korotettu 200 mk:aan. 1984 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. [1987 5 vanhalla sai ostaa 1 uuden etuoik. ā 350 mk eläkesäätiöltä.] 1988 na. korotettu 400 mk:aan. 1989 2 vanhalla (kanta tai etuoik.) 1 uusi etuoik. vastikkeetta, 4 vanhalla (kanta tai etuoik.) 1 uusi etuoik. ā 500 mk, johdolle 33.750 etuoik. ā 720 mk. [2000 euromuunnos: 900.000 kanta- ja 1.800.000 etuoik. osaketta ā 7 €, op. 18,9 M€.] [2009 osakelajit yhdistetty.] 2009 hallituksen päättämille tahoille 1.084.000 os. ā 7,15 €. Nyt 2.974.000 os., op. edelleen 18,9 M€.

STAR, OSAKEYHTIÖ AKTIEBOLAG
Perus-op. 1922: 20.000 mk, na. 5 mk. 1941 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1945 1 vanhalla 1 uusi ā 8 mk. 1947 1 vanhalla 1 uusi ā 7,50 mk. 1948 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1949 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1954 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk, osakkaille 16.000 os. ā 7,50 mk. 1960 2 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1963 na. korotettu 10 mk:aan. 1976 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta.

STOCKMANN, OY AB (uusi). Yhteenveto.
Perus-op. 1918: 160.000 mk, na. 10 mk. 1920 8000 os. vastikkeetta. 1925 6000 os. ā 10 mk. 1928 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1929 10.000 os. ā 10 mk. 1942 10.000 os. ā 12 mk. 1947 na. korotettu 20 mk:aan. 1954 na. korotettu 50 mk:aan. 1956 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 50 mk. 1962 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, henkilökunnalle 2000 os. ā 75 mk. 1967 na. korotettu 60 mk:aan. 1970 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 60 mk. 1973 5 vanhalla 1 uusi ā 60 mk, henkilökunnalle ja osakkaille 20.000 os. ā 80 mk.

STRENGBERG, OY AB
Perus-op. 1881: 4500 mk, na. 10 mk. 1896 na. korotettu 20 mk:aan. 1899 450 os. vastikkeetta. 1901 na. muutettu 10 mk:aan samalla kun vaihdettiin 1 vanha osake 3 uuteen (split; op. 2,7 Mmk)*. 1902 900 os. vastikkeetta*. 1909 1800 os. vastikkeetta*. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta*. 1920 (27.3.) 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta*. 1920 (30.7.) 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta*. 1928 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta*. [1946 2 Strengbergillä sai merkitä 1 Armiro ā 10 mk.] 1947 na. korotettu 20 mk:aan. 1950 na. korotettu 30 mk:aan. 1951 na. korotettu 50 mk:aan. 1959 na. korotettu 70 mk:aan. 1973 na. korotettu 100 mk:aan. 1976 fuusio: 5 Tupakkatehdas Rettigia vastaan 8 Strengbergia (40.000 os. annettiin; op. nyt 9,0 Mmk). *Osakekirjojen litterat: 1, 2, 4 tai 8 osaketta.

STRÖMBERG, OY AB
Perus-op. 1909: 5500 mk, na. 10 mk. 1912 150 os. ā 10 mk. 1916 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 17,50 mk, yleisölle 250 os. ā 17,50 mk. 1917 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1918 1 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1920 3 vanhalla 1 uusi ā 12 mk. 1920 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1921 fuusio: 1 S. Sähköteollisuus Oy:tä vastaan 1 Strömberg (2300 os. annettiin). 1943 Tampellalle, A. Ahlströmille, Etelä-Suomen Voimalle ja Länsi-Suomen Voimalle yht. 12.700 os. ā 35 mk. 1951 na. korotettu 20 mk:aan, 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1952 2 vanhalla 3 uutta ā 20 mk. 1963 5 vanhalla 3 uutta ā 55 mk. 1970 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 20 mk. 1975 na. korotettu 30 mk:aan; 2 vanhalla 1 uusi ā 30 mk, henkilökunnalle 15.000 os. ā 30 mk.

SUOMEN AUTOTEOLLISUUS, OY AB
Perus-op. 1931: 26.000 mk, na. 10 mk. 1943 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1957 1 vanhalla 3 uutta vastikkeetta ja 16 ā 10 mk. 1960 fuusio: Oy Karia Ab:n omistajille 41.250 os. 1964 suunnattu anti: Suomen Sisu Oy:lle (vanha, Nesslingien) 54.750 os. ā 10 mk. 1964 British Leyland Motor Corp:lle 50.000 os. ā 13 mk. 1968 fuusio: Vanajan Autotehdas Oy:n omistajille 54.544 os.; valtioIle lisäksi 33.763 os. ā 10 mk (op. nyt 338.307 os.), [tämän ohella valtio maksoi S. Autoteollisuudelle 4,64 Mmk]. 1977 op. nyt 15,0 Mmk. 1978 op. nyt 28,5 Mmk. 1984 1 vanhalla 1 uusi 10 mk (kup. 2). 1985 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1986 2 vanhalla 1 uusi 10 mk. 1989 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk (kup.1 ). 1990 8 vanhalla 1 uusi ā 20 mk (kup. 3). 1991 14 vanhalla 1 uusi ā 20 mk (kup. 4). 1994 Valtiolle 11.833.923 os. ja Valmetille 8.757.106 os. ā 21,13 mk. 1995 Valmetille 640.000 ā 25 mk.  – Yhtiön jatkosta katso Sisun esitystä.

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ (SHO)
Perus-op. 1883: 5850 mk, na. 50 mk. 1885 op. 6100 mk. 1887 op. 6450 mk. 1888 op. 8110 mk. 1889 op. 17.030 mk. 1890 op. 18.000 mk. 1891 op. 24.500 mk. 1892 op. 30.478 mk. 1893 op. 31.100 mk. 1896 op. 33.550 mk. 1897 na. muutettu 50 mk:sta 10 mk:aan (split, op. nyt 40.000 mk). 1898 op. 50.000 mk. (1902 1640 os. ?) 1914 900 uutta os. 1916 3 vanhalla 2 uutta ā 13 mk, yleisölle 167 os. 1917 op. kaksinkertaistettu (maksullisesti?). 1920 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (op. nyt 300.000 mk). 1925 Ruotsin kansalaisille 10.000 os. etuoik. ā 10 mk. 1925 5000 os. etuoik. ā 10 mk. Etuoik. lunastettiin vähitellen yhtiölle arpomalla. 1927 3 vanhalla (kanta t. etuoik.) 1 uusi (kanta) ā 10 mk. 1937 4 vanhalla (kanta t. etuoik.) 1 uusi (kanta) 12 mk. 1941 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, fuusio: 1 Oy Wilkeä (Antti Wihurin) vastaan 75 SHO (15.000 os. annettiin fuusiossa), muihin tarkoituksiin 2000 os. 1943 Wärtsilälle 11.000 os. ā 30 mk. 1946 Wärtsilälle 4800 os. ā 44,60 mk. 1947 na. korotettu 20 mk:aan. 1950 na. korotettu 50 mk:aan. 1958 na. korotettu 100 mk:aan. 1968 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1974 5 vanhalla 2 uutta vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk, henkilökunnalle 1960 os. ā 120 mk.

SUOMEN KAAPELITEHDAS OY (uusi; ks. myös Nokia yllä)
Perus-op. 1917: 6000 mk, na. 10 mk. 1918 600 os. ā 10 mk. 1919 800 os. ā 15 mk. 1920 1000 os. ā 15 mk. 1920 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1000 os. ā 12,50 mk. 1921 1000 os. ā 10 mk. 1928 3000 os. 1936 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1938 3 vanhalla 2 uutta maksullista. 1940 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 maksullinen. 1946 1 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1950 na. korotettu 25 mk:aan. 1955 na. korotettu 50 mk:aan. 1958 na. korotettu 100 mk:aan. 1963 5 vanhalla 3 uutta vastikkeetta, henkilökunnalle 8000 os. ā 100 mk.

SUOMEN KUMITEHDAS OY (ks. myös Nokia yllä)
Perus-op. 1898: 1000 mk, na. 10 mk. 1900 200 os. 1910 241 os. 1914 op. alennettu 1082 mk:aan alentamalla na. 2 mk:aan; 400 os. kanta ja 400 os. etuoik. maksullisia. 1919 459 os. 1919 10.000 os. 1922 30.000 os. 1924 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1927 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1929 4 vanhalla 1 uusi ā 3 mk, asiakkaille 12.500 os. ā 4 mk. 1932 20 vanhalla 1 uusi ā 3,25 mk. 1935 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1939 9 vanhalla 1 uusi ā 2 mk. 1940 na. korotettu 5 mk:aan. 1945–46 7 vanhalla 4 uutta ā 10 mk. 1948 na. korotettu 10 mk:aan. 1952 2 vanhalla 1 uusi ā 7 mk. 1955 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, henkilökunnalle 10.000 os. ā 20 mk, na. korotettu 15 mk:aan. 1959 5 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1962 na. korotettu 25 mk:aan.

SUOMEN MAANVILJELIJÄIN KAUPPA OY (SMK)
Perus-op. 1897: 10.000 mk, na. 1 mk. 1911 osakkaille 220 os. ā 1,25 mk. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1919 1 vanhalla 2 uutta ā 2,50 mk. 1919 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, asiakkaille 6000 os. ā 2 mk. 1925–26 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, muille ā 1,25 mk. 1926 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1937 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1938 3 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1941 2 vanhalla 1 uusi ā 0,50 mk (sekaemissio), asiakkaille ā 1,25 mk. 1941 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, asiakkaille ā 1,25 mk. 1942 3 vanhalla 1 uusi ā 1,25 mk, asiakkaille ā 1,50 mk. 1943 4 vanhalla 1 uusi ā 1,10 mk, asiakkaille ā 1,50 mk. 1946 asiakkaille? 60.000 os. ā 2,70 mk. 1946 3 vanhalla 2 uutta ā 1,50 mk, asiakkaille ā 2,70 mk. 1948 2 vanhalla 1 uusi ā 1,20 mk, asiakkaille ā 1,75 mk. 1950 20 vanhalla 10 uutta ā 1 mk. 1964 10 vanhalla 10 uutta (etuoik.) ā 1 mk. 1970 10 vanhalla 10 uutta (etuoik.) ā 1 mk.

SUOMEN MAATALOUS-OSAKE-PANKKI
Perus-op. 1916: 50.000 mk, na. 2 mk. 1918 15.000 os. 1919 20.000 os. 1921 15.000 os. (ent. osakkailla oikeus suhteellisesti puoleen määrään, tallettajilla toiseen puoleen, kaikille ā 2 mk). 1925 (15.9.–30.11.) 25.000 os. (ent. osakkaille 3/5, tallettajille 2/5, kaikille ā 2 mk). 1927 50.000 os. ā 2,15 mk (lisää). 1927 (maksu 1928) 150.000 os. ā 2,75 mk. 1934 op. ja na. alennettu puoleen (op. nyt 300.000 mk ja na. 1 mk). 1948 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, tallettajille 75.000 os. ā 1 mk. 1950 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, tallettajille 162.500 os. ā 1 mk (op. 725.000 os.). 1952 3 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, tallettajille 158.334 os. ā 1 mk (op. 1.125.000 os.). 1955 15 vanhalla 10 uusi ā 1 mk, tallettajille 325.000 os. ā 1 mk (op. 2.200.000 os.).

SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1898: 5000 mk, na. 15 mk (josta 10 mk takuurahastositoumuksena). 1916 1 vanhalla 1 uusi ā 7,50 mk (lisäksi 10 mk takuurahastositoumuksena). 1934 na. korotettu 20 mk:aan (takuurahastositoumukset kuoletettiin loppuun voittovaroilla). 1938 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1941 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1943 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1947 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1949 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1952 na. korotettu 40 mk:aan. 1956 na. korotettu 75 mk:aan. 1961 na. korotettu 100 mk:aan. 1966 fuusio: 4 S. Jälleenvakuutusta vastaan 1 S. Meri (2000 os. annettiin).

SUOMEN SOKERI OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1918: 500.000 mk, na. 1 mk. 1927 na. korotettu 4 mk:aan. 1936 na. korotettu 6 mk:aan. 1951 1 vanhalla 1 uusi ā 6 mk. 1956 na. korotettu 8 mk:aan, 2 vanhalla 1 uusi ā 8 mk. 1959 4 vanhalla 1 uusi ā 8 mk. 1962 5 vanhalla 1 uusi ā 8 mk. 1963 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1967 na. korotettu 12 mk:aan, omille eläkesäätiöille 25.000 os. ā 25 mk. 1969 5 vanhalla 1 uusi ā 12 mk. 1970 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. [1972 fuusio: 3 ltä-Suomen Raakasokeritehdas Oy:tä vastaan 1 S. Sokeri tai 5 mk per osake (ei osakeantia).] 1979 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta.

SUOMEN TRIKOO OY AB
Perus-op. 1903: 5000 mk, na. 1 mk. 1919 1 vanhalla 2 uutta ā 1 mk. 1927 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1928 3 vanhalla 1 uusi ā 1,50 mk. 1934 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1937 2 vanhalla 1 uusi ā 1 mk. 1938 15 vanhalla 5 uutta ā 1,50 mk. 1941–42 15 vanhalla 5 uutta vastikkeetta. 1946 3 vanhalla 1 uusi ā 3 mk. 1949 na. muutettu 1 mk:sta 10 mk:aan samalla kun vaihdettiin 5 vanhaa osaketta 1 uuteen. 1950 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1951 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1955 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 10 mk. 1974 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 10 mk.

SUOMEN YHDYSPANKKI OY (uusi, SYP, PYP –1975; edeltäjän)
Osakekirjojen allekirjoittajat: RS Ramsay–Schildt, DW Donner–Wegelius, WF J. O. Wasastjerna–af Forselles, FR af Forselles–Rydman, WR J. A. Wasastjerna–Rydman. [Pekka Kantanen]
Perus-op. 1919: 1.000.000 mk, na. 1 mk. 1919 fuusio: 1 Yhdyspankki > 1 PYP, 1 POP > 2 PYP (RS, maininta "Annettu entisen osakekirjan sijaan"). 1920 2 vanhalla 1 uusi ā 1,50 mk (RS, leimamerkki, Ŋ osinko 1920). 1922 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (RS). 1927 osakkaille 350.000 os. ā 1,75 mk, tallettajille 50.000 os. ā 1,75 mk (DW). 1937 400.000 os. (WF). 1942 5 vanhalla 1 uusi ā 2 mk, tallettajille 140.000 os. ā 2,50 mk (FR, kup. 1943). 1944 osakkaille 1.300.000 os. ā 2 mk, tallettajille 600.000 os. ā 2,50 mk (FR). [1946 fuusio: 11 Käsityöläispankkia vastaan 5 PYP (ei op. korotusta) (WR, kup. 1947).] 1949 20 vanhalla 10 uutta ā 1,40 mk, tallettajille 607.000 os. ā 1,40 mk. 1950 20 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, tallettajille ā 1,40 mk (WR). 1951 30 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, tallettajille ā 1,40 mk. 1953 20 vanhalla 10 uutta ā 1,25 mk, tallettajille ā 1,25 mk. 1961–62 50 vanhalla 20 uutta ā 1,60 mk, osakkaille 2.041.280 os. ā 1,80 mk; 50 vanhalla 10 uutta vastikkeetta. 1965 30 vanhalla 20 uutta ā 1,30/1,10 mk (kanta/etuoik.; 20.000.000 os. kanta ja 20.000.000 os. etuoik., merkitsijöillä vapaa valinta); yleisölle yht. 12.000.000 os. ā 1,50/1,30 mk. 1966 na. muutettu 1 mk:sta 10 mk:aan (osakkeiden yhdistely). 1970–71 2 vanhalla 1 uusi ā 11/10 mk; yleisölle ā 12,50/10,50 mk. 1973–74 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 2 ā 14/11 mk. 1979 6 vanhalla 1 uusi veloituksetta; 2 vanhalla 1 uusi ā 12/10 mk.

SÄTERI OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1941: 800.000 mk, na. 50 mk. 1946 na. alennettu 40 mk:aan. 1948 2 vanhalla 1 uusi ā 40 mk. 1951 1 vanhalla 1 uusi ā 60 mk. 1952 na. korotettu 40 mk:sta 60 mk:aan, 2 vanhalla 1 uusi ā 80 mk. 1957 5 vanhalla 1 uusi ā 60 mk. 1971 6 vanhalla 1 uusi ā 100 mk, fuusio: Kerilon Oy:n omistajalle (Herlinien Holding Manutas Oy) 133.333 os. – Kemira Oy osti Säteri Oy:n 1974.

SÄÄSTÄRI OY (kaikki annit)
Perus-op. 1976: 60.000 mk, na. 100 mk. 1976 1 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1978 1 vanhalla 1 uusi (laji B) maksullinen. 1981 osakkaille 600 B-osaketta. 1984 5000 os. ā 130 mk. 1988 na. muutettu 20 mk:aan (split), 1 vanhalla (na. 20 mk) 1 uusi ā 30 mk.

TALOUS-OSAKEKAUPPA (TOK)
Perus-op. 1902: 1000 mk, na. 1 mk. 1911 osakkaille 1500 os. ā 1 mk. 1916 1250 os. ā 1 mk. 1916 1250 os. ā 1,50 mk. 1918 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 5000 os. ā 2,50 mk. 1921 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1941 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1947 na. korotettu 2 mk:aan. 1950 na. korotettu 5 mk:aan. 1974 1 vanhalla 3 uutta ā 5 mk, osakkaille 6865 os. ā 5 mk. 1975 1 vanhalla 3 uutta ā 5 mk, osakkaille 56.865 os. ā 5 mk.

TAMPELLA, OY AB
Perus-op. 1861 (oy): 40.000 mk, na. 20 mk. (Vuoteen 1866 op. 1 milj. hopearuplaa, na. 500 h.r.; vaihtosuhde oli 1:4.) 1895 na. muutettu 40 mk:aan ja osakkeiden lukumäärä 1550:een (op. nyt 62.000 mk). 1911 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (1550 os. uusia na. 20 mk), na. muutettu 40 mk:sta 20 mk:aan (split) (op. nyt 93.000 mk). 1916 350 os. vastikkeetta. 1917 1 vanhalla 1 uusi maksullinen(?). 1920 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1922 6 vanhalla 1 uusi ā 40 mk. 1927 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1928 35 vanhalla 10 uutta vastikkeetta ja 5 ā 40 mk (op. nyt 1 Mmk). 1934 fuusio: 4 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:tä vastaan 3 Tampellaa (18.000 os. annettiin). 1936 2000 os. uusia pörssihuutokaupattiin. 1937 7 vanhalla 1 uusi ā 30 (20?) mk. 1946 2 vanhalla (kup. 1) 1 uusi ā 40 mk. 1947 na. korotettu 20 mk:sta 50 mk:aan. 1950–51 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. Ennen osakekirjojen antamista uudet osakkeet yhdistettiin vanhoihin siten, että niiden na. kaksinkertaistettiin 100 mk:aan. 1956 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1960 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 6 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1968 3 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1970–71 3 vanhalla 1 uusi ā 40 mk.

TAMPEREEN VERKATEHDAS OY (Tamfelt)
Perus-op. 1870: 750 mk, na. 10 mk. 1888 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1891 1 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1897 na.korotettu 20 mk:aan. 1900 1 vanhalla 1 uusi ā 20 mk. 1905 5 vanhalla 1 uusi. 1917 1 vanhalla 1 uusi. 1918 4 vanhalla 1 uusi. 1920 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1921 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1925 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1928–29 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, osakkaille 850 os. ā 20 mk. 1949 na. korotettu 40 mk:aan. 1961 10 vanhalla 7 uutta vastikkeetta [joista 2247 oli lunastettuja korvausosakkeita] ja 2 ā 40 mk, osakkaille 300 os. ā 40 mk. 1963 na. korotettu 100 mk:aan. 1968 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1968 5 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1978 1 vanhalla i uusi veloituksetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk.

TAMRO, OY AB (vanha)
Perus-op. 1906: 1000 mk, na. 2 mk. 1909 500 os. ā 2,50 mk. 1916 1 vanhalla 1 uusi. 1918 2000 os. 1919–20 2000 os. ā 5 mk. 1920 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1923 3000 os. ā 6 mk. 1924 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1928 5 vanhalla 1 uusi ā 3 mk. 1937 2 vanhalla 1 uusi ā 2 mk. 1941 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1942 1 vanhalla 1 uusi ā 2 mk, apteekkareille 6000 os. ā 3 mk. 1950 na. korotettu 4 mk:aan. 1956 2 vanhalla 1 uusi ā 4 mk, asiakkaille 112.500 osaketta ā 6 mk. 1960 3 vanhalla 1 uusi ā 4 mk. 1961 na. korotettu 5 mk:aan. 1968 na. korotettu 10 mk:aan. 1971 fuusio: 3 Oy Aurum-Pharmakon Ab:tä vastaan 13 Tamroa, 3 Kuopion Rohdos Oy:tä vastaan 8 Tamroa (yht. 400.000 os. annettiin). 1976 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1978 2 vanhalla 1 uusi etuoik. ā 13 mk.

TERÄS OY
Perus-op. 1910: 2000 mk, na. 5 mk. 1913 200 os. ā 6,50 mk. 1918 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 1 vanhalla 2 uutta ā 5 mk. 1926 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1938 7200 os. ā 5 mk. 1941 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1953 na. korotettu 15 mk:aan. 1959 1 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1961 2 vanhalla 1 uusi ā 15 mk. 1963 na. korotettu 30 mk:aan. 1967 na. korotettu 50 mk:aan. 1968 2 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, henkilökunnalle 3000 os. ā 50 mk. 1974 6 vanhalla 1 uusi (laji II) vastikkeetta, 3 vanhalla 1 uusi (laji II) ā 60 mk.

TURO OY
Perus-op. 1938: 5000 mk, na. 50 mk. 1938 U 40 os. 1940 U 60 os. 1943 U 100 os. 1946 op. 30.000 mk. 1948 op. 60.000 mk. 1950 op. 0,10 Mmk. 1953 op. 0,15 Mmk. 1969 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, suunnattu 1250 os. ā 1 mk. 1970 2 vanhalla 1 uusi vastikketta. 1971 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1973 fuusio: Oy Hemming & Co:n omistajille 3088 os. 1975 1 vanhalla 2 uutta vastikkeetta, osakkaille ja henkilökunnalle 8326 os. ā 100 mk. 1979 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, osakkaille ja henkilökunnalle 9545 os. ā 50 mk (op. 12,0 Mmk). 1987 na. korotettu 50 mk:sta 118 2/3 mk:aan; op. nyt 28,48 Mmk, op. alennettu tappioilla 6,00 Mmk:aan alentamalla na. 25 mk:aan.

UNION-ÖLJY, OY AB (kaikki annit)
Perus-op. 1931: 1500 mk, na. 1 mk. 1932 1500 os. 1934 300 os. 1939 700 os. ā 1 mk. 1954 na. korotettu 10 mk:aan. 1957 8000 os. vastikkeetta?, 8000 os. maksullisia? 1963 na. muutettu 10 mk:sta 5 mk:aan (split); fuusio: 1 Union-Huolto Oy:tä vastaan 3 Unionia (6000 B-osaketta annettiin, lajit poistettu 1968). 1964 na. korotettu 10 mk:aan. 1973 1 vanhalla 12 uutta veloituksetta, yleisölle 25.000 kantaosaketta (laji A) ja 45.500 etuoik. osaketta (laji B) ā 50 mk. 1990 2 vanhalla 1 uusi ā 360/280 mk (A/B).

UUSI SUOMI, OSAKEYHTIÖ
Perus-op. 1919: 30.000 mk, na. 1 mk. 1930 ehdot, op. nyt 75.000 os.* 1949 na. korotettu 5 mk:aan. 1952 1 vanhalla 1 uusi ā 8 mk. 1955–56 1 vanhalla 1 uusi ā 5 mk. 1962–63 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, lehtiasiamiehille 10.000 os. ā 5 mk (op. nyt 300.000 os.). 1973 1 vanhalla 5 uutta ā 5 mk, yleisölle ā 5 mk (op. nyt 2.760.000 os.). 1980 na. (ja op.) alennettu 1 mk:aan, op. 6.402.000 os. ā 1 mk 1984 op. 18.402.000 os. ā 1 mk.
*Tämän jälkeen op. oli korotettu 1931 120.000 osakkeeseen ja 1946 89.000 osakkeeseen, mutta yhtiön useiden osakelunastusten jälkeen op. oli 1949 jälleen 75.000 os.

Vaasan Osake Pankki

VAASAN PITSITEHDAS, OY (ei listayhtiö, lisää)
Perus-op. 1915: 300 mk, na. 2 mk. 1916 150 uutta. 1917 450 uutta. 1918 250 uutta ā 5 mk. 1919 2000 uutta (10 osakkeen kirjoina). 1920 3 vanhalla 2 uutta (2000 uutta). 1936 2 vanhalla 1 uusi (2500 uutta). 1950 na. korotettu 2 mk:sta 8 mk:aan. 1963 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 4 vanhalla 1 uusi ā 8 mk (op. nyt 13.125 ā 8 mk = 105.000 mk). 1988 na. muutettu 8 mk:sta 5000 mk:aan osakkeita yhdistämällä.

VALTAMERI OSAKEYHTIÖ (uusi)
Perus-op. 1928: 30.000 mk, na. 10 mk. 1930 2000 os. ā 10 mk. [1932 na. alennettu 5 mk:aan, op. puolitettu.] 1943 1 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1946 2 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1948 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1950 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1955 2 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1967 . . . 1970 3 vanhalla 2 uutta ā 50 mk, 1 vanhalla (myös ed. mainituilla maksullisilla) 1 uusi veloituksetta. 1973 1 vanhalla 1 uusi veloituksetta. 1973 tytäryhtiölle Metallijäte Oy:lle (fuusioitu Valtameri Oy:hyn 1980) 11.000 kpI ā 50 mk. 1975 10 vanhalla 2 uutta kantaa veloituksetta, henkilökunnalle 11.800 etuoik. ā 100 mk.

VEHNÄ, OY AB
Perus-op. 1939: 50.000 mk, na. 10 mk. 1945 3000 os. 1951 16.000 os. 1952 19.000 os. ā 10 mk. 1952 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1956 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 10 mk, viIjeIijöiIIe ā 36 mk. 1966 4 vanhalla 1 uusi ā 10 mk, 2 vanhalla 1 uusi ā 15 mk, viljelijöille ā 25 mk. 1970 1 vanhalla 1 uusi ā 9 mk, viIjeIijöiIIe ā 20 mk. 1975 5 vanhalla 4 uutta ā 9 mk, yleisölle ā 15 mk.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ – WSOY
Perus-op. 1904: 5000 mk, na. 5 mk. 1908 200 os. 1913 300 os. 1917 5 vanhalla 1 uusi, osakkaille ym. 200 os. ā 6,50 mk. 1918 1000 os. ā 5 mk. 1919 3 vanhalla 1 uusi ā 7 mk. 1921 4000 os. maksullisia. 1924 osakkaille 3000 os. ā 5 mk, yleisölle 1000 os. ā 6 mk. 1926 6000 os. ā 5 mk. 1931 osakkaille 4140 os. ā 5 mk, osakkaille 6860 os. ā 5,50 mk. 1942 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, yleisölle 1334 os. ā 7,50 mk. 1947 na. korotettu 10 mk:aan. 1950 na. korotettu 20 mk:aan. 1953 na. korotettu 50 mk:aan. 1958 na. korotettu 100 mk:aan. 1963 na. korotettu 150 mk:aan. 1966 na. korotettu 200 mk:aan. 1970 na. korotettu 300 mk:aan. 1976 na. muutettu 50 mk:aan vaihtamalla 1 vanha osake 2 uuteen laji A ja 4 uuteen laji B (split). 1976–77 1 vanhalla (laji A) 1 uusi (laji A) vastikkeetta, 1 vanhalla (laji B) 1 uusi (laji B) ā 60 mk, henkilökunnalle 8000 os. ā 50 mk. 1979 10 vanhalla 1 uusi veloituksetta, 4 vanhalla 1 uusi (laji B) ā 50 mk.

VESTO OY
Perus-op. 1941: 2000 mk, na. 10 mk. 1945 400 os. 1946 44.000? os. ā 11 mk, Kelalle 3000 os. ā 10 mk. 1948 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1951 3 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1952 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1953 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1956 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1961 1 vanhalla 1 uusi ā ? mk/veloituksetta? 1972 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1975 1 vanhalla 1 uusi veloituksetta. 1976 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1984 2 vanhalla 1 uusi veloituksetta. (Viim. anti, op. 13,5 Mmk.)

WÄRTSILÄ, OY AB (vanha, ks. myös Metsäliiton Teollisuus yllä)
Perus-op. 1907: 15.000 mk, na. 3 mk. 1916 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1917 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1920 40.000 os. ā 2,50 mk. 1934 4 vanhalla 1 uusi ā 2,50 mk. 1936 3 vanhalla 1 uusi ā 3 mk, tytäryhtiölle Ab Kareliawood Oy:lle 16.667 os. 1936 fuusio: Kone ja Silta Oy:n osakkaille 30.000 os. 1937 3 vanhalla 1 uusi ā 4 mk. 1941 osto: 1 Äänekoski Oy:tä vastaan 1 Wärtsilä + 21 mk (ks. Metsäliiton Teollisuus Oy), Ab Kareliawood Oy:lle 3000 os. 1941 na. korotettu 8 mk:aan. [1943 Wärtsilän osakkaille 25.000 os. Wärtsilä-Selluloosa Oy etuoik.] 1946 na. korotettu 16 mk:aan. 1947 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1949 fuusio: 5 Oy Arabia Ab:ta vastaan 1 Wärtsilä (25.000 os. annettiin). 1950 na. korotettu 30 mk:aan. 1952 osakkeiden lunastus: 1 Wärtsilä-Selluloosa Oy:ta vastaan 1 Wärtsilä. 1953 5 vanhalla 2 uutta vastikkeetta. 1954 5 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1955 na. korotettu 50 mk:aan; fuusio: 450 Turun Verkatehdas Oy:ta vastaan 1 Wärtsilä (1000 os. annettiin). 1958 na. korotettu 60 mk:aan. 1958 10 vanhalla 1 uusi ā 50 mk, henkilökunnalle 30.700 os. ā 50 mk. [1961–62 1 Wärtsilällä 1 Villayhtymä Oy:n 10 mk:n debentuuri vastikkeetta (820.000 os. annettiin, jotka Wärtsilä oli saanut luovuttaessaan Turun Verkatehtaan Villayhtymälle).] [1964 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta (aikaisemmin, lähinnä Ruotsista, lunastettuja).] [1966 henkilökunnalle 29.800 os. (aikaisemmin lunastettuja) ā 60 mk.] 1966 5 vanhalla 2 vastikkeetta (laji II) ja 1 ā 60 mk. 1969 5 vanhalla 1 vastikkeetta (laji II) ja 1 ā 60 mk. 1975–76 5 vanhalla 3 uutta vastikkeetta ja 1 ā 60 mk, henkilökunnalle 43.760 osaketta laji I ā 60 mk.

YHTYNEET LABORATORIOT OY
Perus-op. 1955: 40.000 mk, na. 100 mk. 1955 1 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1956 2 vanhalla 1 uusi maksullinen. 1961 200 os. uusia. 1963 yleisölle 100 uutta. 1964 yleisölle 100 uutta. 1970 1 vanhalla 1 uusi ā 100 mk, yleisölle 400 os. ā 200 mk. 1979 1600 uutta ā 100 mk. 1985 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1995 lähinna Juhani Aholle 2600 uutta á 770 mk. Op. nyt 1,04 Mmk.

YHTYNEET PAPERITEHAAT OY (YPT)
Perus-op. 1920: 235.000 mk, na. 5 mk. (Ei osakeantia: 1 Simpele (ā 5 mk) = 1 YPT, 1 Myllykoski (ā 10 mk) = 2 YPT, 5 Jämsänkoski (ā 1 mk) = 1 YPT.* Yhtiöiden omistajien osuudet YPT:n op:sta: Simpele 80.000 mk, Myllykoski 75.000 mk, Jämsänkoski 80.000 mk. Lisää.) 1928 2 vanhalla 1 uusi vastikkeetta ja 1 ā 5 mk, yleisölle 6000 os. 1934 fuusio: 5 Oy Walkiakoskea vastaan 1 Yhtyneet. 1946 na. korotettu 10 mk:aan. 1947 na. korotettu 15 mk:aan. 1948 na. korotettu 20 mk:aan. [1.1.1952 tapahtunut yrityksen jako ei keskeyttänyt yhtiön jatkuvuuden, eikä vaikuttanut sen op:aan.] 1952 na. korotettu 50 mk:aan. 1953 na. korotettu 100 mk:aan. 1956 1 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1959–60 toimihenkilöille ja eläkeläisille 62.500 os. ā 100 mk sekä metsänmyyjille ā 125 mk. 1963 4 vanhalla 1 uusi vastikkeetta. 1964–65 henkilökunnalle ja metsänomistajille 56.000 os. ā 120 mk. 1967 2 vanhalla 1 uusi (etuoik.) ā 100 mk. 1971 8 vanhalla 1 uusi ā 100 mk. 1976 3 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 100 mk.
*Lisäksi sai Jämsänkoski-osakkeita, koska Simpele ja Myllykoski omistivat siitä yht. 67 % ja nämä osakkeet jaettiin ulos muille omistajille ennen fuusioita. Nordberg 1980 s. 47 näyttää lehtileikettä, jonka toisessa kappaleessa asia selostetaan, mutta epäselvästi. Lisää tietoa tarvittaisiin. Tekstiä voi ymmärtää niin, että J-anti kaikkien kolmen yhtiön kohdalla koski osakekantatilanteita ennen niiden 2.6.1920 vahvistettuja rahastoanteja. (Viimeksi mainittuja osakkeita varten annettiin myöhemmässä vaiheessa todennäköisesti suoraan YPT-osakekirjoja.) Silloin luvut täsmäisivät melko hyvin, kun ottaa huomioon, että J:stä 1/3 oli muiden kuin S:n ja M:n omistuksessa. Omistuksen purkamisannissa tulisi silloin ulkopuolisille n. 25.000 J-osaketta (9600+11.000+4300), kun S ja M omisti niitä n. 27.000 os.. Lehtileikkeen mukaan 1 S:llä sai 1Ŋ J, 1 M:llä 5Ŋ J ja 5 J:llä 5 J. Loppuaikoina Simpele noteerattiin pörssissä ilman rahasto-osakkeita, mutta kumman rahastoannin, vaiko molempien?

ÅLANDS AKTIEBANK
Perus-op. 1919: 20.000 mk, na. 1 mk. 1920 osakkaille 15.000 os. ā 1,15 mk, tallettajille 5000 os. ā 1,15 mk. 1920 10.000 os. ā 1,20 mk. 1933 4 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, tallettajille ja yleisölle 2500 os. ā 1 mk. 1934 5 vanhalla 1 uusi ā 1 mk, tallettajille ja yleisölle 7000 os. ā 1 mk. 1934 17 vanhalla 2 uutta ā 1 mk, tallettajille ja yleisölle 5000 os. ā 1 mk. 1942 5 vanhalla 2 uutta ā 1,10 mk; tallettajille ā 1,15 mk ja yleisölle 10.000 os. ā 1,20 mk. 1946–47 3 vanhalla 1 uusi ā 1,20 mk, yleisölle ā 1,40 mk. 1948 yleisölle 250.000 os. ā 1,30 mk. 1951 15 vanhalla 10 uutta ā 1,10 mk; tallettajille ā 1,15 mk, yleisölle ā 1,20 mk. 1954 30 vanhalla 10 uutta ā 1 mk. 1962 10 vanhalla 10 uutta ā 1 mk. 1969 40 vanhalla 10 uutta ā 1 mk, na. muutettu 1 mk:sta 10 mk:aan (osakkeiden yhdistely). 1971 2 vanhalla 1 uusi ā 10 mk. 1974 10 vanhalla 1 uusi vastikkeetta, 2 vanhalla 1 uusi ā 13 mk. 1977 2 vanhalla 1 uusi ā 11 mk.