POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Cultor Oyj

Suomen Sokeri Per. 1918 kuuden sokeritehtaan (mm. Tölö Socker) yhtyessä. Nimi v:een 1989 Suomen Sokeri Oy, v:sta 1999 Danisco Finland Oy.  Toppaetikettejä; tehdas, Töölö, 2 3; ilmakuva 1930, 1943. Vanha pääkonttori. Ks. PT 1998 s. 36 ja PK s. 270–3.

Päälista: (laji I) 8.8.1919–27.9.1999, laji II 2.1.1984–27.9.1999.

Osakeannit (S. Sokeri). Laji II tuli 1983. Arvo-osuus 1993. Osakekirja (2) 2 3 4 5 6 7 8 kup.

Cultor Danisco A/S osti keväällä 1999 Cultor Oyj:n osake-enemmistön. Danisco A/S:n julkinen ostotarjous 30.3.–14.5.1999: 107 mk osakkeelta (lajit I ja II). Omistus nousi 94,6 (95,3) %:iin.
Daniscon lunastustarjous ja -vaatimus 7.6.–7.7.1999: 18,00 € (107,02 mk). Omistus nousi 99,4 (99,5) %:iin.
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 30.9.1999. Lunastushinta välitystuomiossa 22.10.1999: 18,00 €. – Pakkolunastus, välimies.

1.5.2001 yhtiö jakautui mm. nykyiseen Danisco Sweeteners Oy:hyn (uusi).