POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Emissiooniosakeyhtiö - Emissionsaktiebolaget

Erik von Frenckell Helsinki. K-rek. no. 34.203.

Per. 8.5./9.6.1915. Toimi hyvin aktiivisesti osakeantien järjestäjänä ja kehitys/sijoitusyhtiönä Erik von Frenckellin (1887–1977, yhtiön TJ 1917–22, kuva →) ja mm. J. K. Paasikiven johdolla. Esim. 1919 asti yhtiö omisti crichton.shtmlin osake-enemmistön [Mercator 5/1920]. Samana vuonna se myi Oy Oitin Tiilitehtaan. Uuteen Ahjon Konepaja Oy:hyn sijoitettiin. 1921 ostettiin Allan Hjeltin pankkiiriliike (per. 1916) ja 1922 puolet Åbo Stentryckeri Ab:stä. (1922) konttori Hakasalmenkatu 1. Useat hankkeet olivat epäonnistuneita, mm. Hjeltin puuhiomo Ab Aavasaksa Oy (lisää, osakekirja), ja Emissiooniyhtiö oli konkurssikypsä viim. 1924 [Tudeer HOP s. 21]. Radiolähetyssuunnitelmista ks. Risberg. 5.1924 päätettiin lopettaa toiminta [Schybergson s. 141]. Ylimääräisessä yhtiökokoussa 18.8.1924 päätettiin, millä tavalla yhtiö lopetetaan ja 20.11.1928 Emissiooniosakeyhtiö lakkasi virallisesti. Lisätietoja [Komitea 25/1921].

Pörssinot. 31.3.1917–8.4.1924. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla oli suurehko ja vilkasta, mutta kurssi jatkuvasti laskeva: 300 mk:sta 40 mk:aan.

Op. 1915: 4 Mmk (40.000 os. à 100 mk). 1919 op. 8 Mmk. 1919 op. 12 Mmk (merkintä à 150 mk). 1921 rahastoanti 50.000 os., Ab Allan Hjelt & Co Oy:n omistajille 160.000 os. (liikkeen osto). Osakekirja.

Perustajat 1915: Axel R. Ehrnrooth (sukupuu), Leopold Lerche, J. K. Paasikivi, Otto Stenroth ja Julius Tallberg kukin 1,25 % (loput osakkeista tarjottiin yleisön merkittäväksi). 1921 suurosakkaiksi olivat joutuneet KOP ja Suomen Liittopankki [Tudeer HOP s. 21]. 1924 yhtiön uusi TJ 1922–24 Allan Hjelt (1885–1945) omisti 30 ja Ab Högfeldt & C:o 11 %.

Kantanen & Sillanpää s. 50. E. Risberg Suomen lennätinlaitos 1855–1955 s. 453–4. Schybergson Förvärv och fördärv (2007) s. 98–100. [PK] s. 132.