POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Etelä-Saimaan Kustannus Oy

Etelä-Saimaan Kustannus Oy Per. 1885. Lak. 6.8.1997. Nimi v:een 1970 Kansalliskirjapaino Oy (per. 1915). Sanomalehti Etelä-Saimaan julkaisija. Tytäryhtiö Oy Ylä-Vuoksi 65 %. Fuusioitu Etelä-Saimaan Sanomalehti Oy:hyn (ent. Kolmossivu Oy) per 30.11.1996. Nyk. osa Kymen Lehtimedia Oy:tä (SanomaWSOY Oyj), joka fuusioitiin 2006 Sanoma Lehtimedia Oy:hyn.

OTC-lista: laji A 19.9.1989–29.11.1996.

Yleisölle: 1989 (15.5.–9.6.) 126.000 A-osaketta (na. 10 mk) à 170 mk. Arvo-osuus ei.Kolmossivu Oy* hankki touko-kesäkuussa 1995 lähinnä Oskar Salosen säätiöltä 52,4 % (47,3 % äänistä).
*Silloiset omistajat: Sanoma Oy, Kymen Lehtimedia Oy ja Maakuntien Viestintä Oy, kukin 1/3.

Kolmossivu Oy Ab:n julkinen ostotarjous 3.7.–31.8.1995: 70,00 mk A-osakkeelta (tarjous ei koskenut K-osakkeita). Omistus nousi 55 (50,4) %:iin. 12.1995 Etelä-Saimaa toteutti uusmerkinnän (266.236 A-osaketta à 70 mk) ja Kolmossivu Oy:n omistus nousi 81 (62) %:iin.

Yhtiön hallitus päätti 16.4.1996 fuusiosta Kolmossivu Oy:hyn (nyk. Etelä-Saimaan Sanomalehti Oy), joka on Kymen Lehtimedia Oy:n 100 % tytäryhtiö (siitä Sanoma Oy omisti 49 %). Yhtiökokous 25.4.1996 hyväksyi fuusiosopimuksen. Fuusiovastikkeena maksettiin 2.12.1996–(28.2.1997): 75 mk A-osakkeelta ja 110 mk K-osakkeelta.