POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Hämeenlinnan Verkatehdas Osakeyhtiö

Hämeenlinnan Verkatehdas Hämeenlinna. K-rek. no. 5.185.

Per. 17.2./1.3.1895. 1896 tehdas oli jo täydessä käynnissä, Keinusaari. Verkatehdas oli pitkään Hämeenlinnan merkittävin teollisuuslaitos [verkatehdas.net]. Tuotannon arvo 4,9 Mmk, 79 työntekijää 1923. 1940-luvulla valmistettiin myös viskoosikuitua. 1944 töissä oli 625 henkilöä ja 1950-luvulla parhaimmillaan 1300 [verkatehdas.net]. Tehdas 2, kehräämö. Fuusioitui, joskin vastahakoisesti, per 29.6.1960 Villayhtymä Oy:hyn (yhtiökokouksen päätös 21.12.1959). 1963 tuotanto Hämeenlinnassa ajettiin alas ja 1964 Verkatehdas-yhtiö poistettiin kaupparekisteristä. Kiinteistö toimii nyk. elinvoimaisena "kulttuuritehtaana".

Pörssinot. 2.5.1942–12.8.1952. Otettu listalle yhtiön tahdosta riippumatta. Vaihto oli koko ajan pörssin pienimpiä kurssin pysyessä karkeasti 300 mk:n paikkeilla. Fuusiossa sai 10 osakkeella 1 Villayhtymän osake (ei osakeantia) + 2500 mk:n debentuuri.

1941 op. kaksinkertaistettiin 16,8 Mmk:aan (168.000 os. à 100 mk). Lisää. Osakekirja 2.

1919 Henrik Holmén (s. 1866) myi osake-enemmistön vaatturiliikkeiden yhtymälle [Peltonen]. 1927 osake-enemmistö tuli Amberlan perheen haltuun [verkatehdas.net]. 1941 Arthur A. Amberla (1894–1967), yhtiön pitkäaikainen TJ ja hall. pj., omisti 45 % ja hänen puolisonsa Edith (Etti) Amberla 27 %.

V. Peltonen Hämeenlinnan Verkatehdas 1895–1945. [Stk] III s. 128. [St] s. 485. [PK] s. 226.