POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


Instrumentarium Oyj

Instrumentarium Per. 1900. Sairaalalaitteiden valmistus ja myynti. 1939 oli ostettu Merivaara ja 1959 Metos. Ks. myös Lääkintäsähkö Oy. 1994 ostettiin Engström ja 1998 Ohmeda. Lasku. Merivaara. Ks. PT 30 s. 61 ja PK s. 54.

Päälista: (laji A) 1.9.1971–22.1.2004, laji B 1.10.1986–17.12.1999.

Osakeannit. 1983–99 yhtiöllä oli A- ja B-os. Laji B oli 1983 emittoitu Yhdysvaltain OTC-markkinoille. Arvo-osuus 1993. Osakekirja 2 3.

General Electric Finland Oy:n (General Electric Companyn tytäryhtiö) julkinen ostotarjous 14.1.–30.9.2003: 40 € osakkeelta, josta vähennettiin Instrumentariumin maksama 4 € erityisosinko. Omistus nousi 95,2 %:iin.
General Electric Finland Oy:n lunastusvaatimus 14.10.2003 ja lunastustarjous 27.10.–27.11.2003: 36 € osakkeelta. Omistus nousi 98,9 %:iin.
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 22.1.2004. Lunastushinta välitystuomiossa 30.3.2004: 36 € osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.

Yhtiö jakautui 31.12.2004 uudeksi GE Healthcare Finland Oy:ksi, joka toimii.