POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Interbank Osakepankki

Interbank Osakepankki Per. 1988. Edelt. per. 1984 Independent Leasing Oy:n tytäryhtiönä Independent Brokers Oy:nä, nimi v:sta 1988 Independent Pankkiiriliike Oy. Talletuspankki, 7 konttoria. PK s. 122. Ks. PT 1997 s. 66.

Päälista: laji B 12.4.1989–31.7.1998.

1988 yleisölle 5.000.000 B-os. à 22 mk. 1995 na. (ja op.) alennettu 20 mk:sta 10 mk:aan; yleisölle 520.000 A- ja 5.000.300 B-os. à 10 mk. Arvo-osuus 1994. Osakekirja.

1119 osakasta. 1987 perustaja, Independent Rahoitus Oy oli myynyt 80 % pankista sen johdolle, siitä ks. Venator Invest Oy.

17.4.1990 määräysvalta yhtiössä siirtyi sen institutionaalisilta omistajilta Kari ja Jussi Uotille. 8.4.1993 he myivät osakkeensa Kalle Isokallion hallitsemalle Finvest Oy:lle, jonka omistukseksi tuli 47 % (49,9 % äänistä).

1993 Finvest Oy:n vaihtotarjous: 2 Interbank B vastaan 7 Finvest B (6.151.670 os. annettiin).

1.8.1998 Interbank Osakepankki ja Mandatum & Co Oy yhdistettiin kombinaatiofuusiossa uudeksi Mandatum Pankki Oyj:ksi. 1 Interbankin osaketta vastaan sai 1 Mandatum Pankki Oyj:n vastaavan lajin osake.