POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Karhula Osakeyhtiö (vanha)

Karhula Oy Karhula. K-rek. no. 13.751.

Per. 8.2./21.2.1902.  1874 oli edeltäjäyhtiö, Karhula Ångsågs Ab (osakekirja) rakentanut höyrysahan, jonka William Ruth osti 1881 [Kta]. 1890 hän rakensi toisenkin sahan alemmaksi joen suuhun [Kta]. 1887 lisättiin puuhiomo ja 1891 kartonkitehdas Korkeakoskeen 3 km Karhulasta [Kta]. Puunjätteitä hyödyntämään  Ruth perusti 1888 lasitehtaan (pulloja, ikkunalasia, hienolasia) ja 1887 konepajan 2 (joka sittemmin erikoistui metsäteollisuuden koneisiin ja laitoksiin) [Kta]. Valimo. 1902 Ruth muodosti laitoksistaan Karhula Oy:n, joka 1917 osti Iittala Glasbruks Ab:n (per. 1881, [Kta] I s. 177) [Tif]. 1918 ostettiin emoyhtiöltä (A. Ahlström) Strömforsin saha ja konepaja, joista muodostettiin Karhula Oy:n erillinen tytäryhtiö Oy Strömfors Bruk Ab (fuusiuoitu 1928) [Tif].

1912 sahat työllistivät 175 työmiestä tuotannon ollessa 55.000 m³ ja sen arvon 2 Mmk [Kta]. Kartongin enimmäistuotanto oli 7500 t ja arvo 1 Mmk [Kta]. Lasitehtaalla työskenteli 470 ja tuotanto myytiin 1 Mmk:lla [Kta]. Samana vuonna koneapajan henkilök. oli 200 ja tuotannon arvo 0,8 Mmk [Kta]. 1927 koko yhtiön henkilök. oli 1100 ja tuotannon arvo 72 Mmk. Yhtiön TJ 1916–41 oli Anders Kramer (1874–1952). Karhula Oy fuusioitiin per 1.1.1942 A. Ahlström Oy:hyn. 2000–01 koko Ahlström Machinery myytiin itävaltalaiselle Andritz AG:lle. Karhulan metsä- (valtaosan) ja lasiteollisuus oli myyty jo vähän aikaisemmin.

Pörssinot. 11.2.1920–20.12.1931. Otettu listalle ja poistettu sieltä yhtiön hakemuksesta. Myös yleisö sai osallistua vuoden 1920 uusmerkintään [Schybergson s. 140]. Pörssivaihto pysyi alhaisena. Kurssi oli 1500 mk:n paikkeilla.

1918 R 1:1, op. 12 Mmk. 1920 U 1:1 à 100 mk, op. 24 Mmk (24.000 os. à 1000 mk). Osakekirja. Obl.

1902 William Ruth (1839–1913) omisti 95 %. 1915 A. Ahlström Oy osti valtaosan osakkeista omistaen 1920 90 %, 1931 94 % ja 1940 99 %.

R. Ahtokari Karhulan Tehtaat 100 vuotta. K. Alho Suomen teollisuuden suurmiehiä s. 228–257 (William Ruth). P. H. Norrmén Ahlström 1896–1927 s. 141. P. H. Norrmén William Ruth (1924). P. Schybergson Ahlström 1851–1951 s. 105, 140. [Kta] II s. 54. [Tif] s. 301. [Stal] s. 138. [St] s. 589.