POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


Oy Kaukas Ab

Oy Kaukas Ab Per. 1873 (nyk. oy 1903). Lak. 20.5.1987. Nimi v:een 1953 Kaukaan Tehdas Oy. Fuusioitu Kymi-Strömberg Oy:hyn 20.8.1986 ollen nyk. UPM-Kymmene Oyj:n osa. Ks. PT 1985 s. 70, 1981 s. 68. PK s. 164. Tehdas 2, Kaukaan paperitehdastyömaa helmikuussa 1975 sisäkuva konetasolta, ulkokuva 2.

Päälista 10.8.1943–29.8.1986, laji B 1.4.1963–29.8.1986, laji C 19.8.1980–29.8.1986.

Yhtiön kaikki osakeannit. Osakekirja 2.Göran Ehrnrooth (sukupuu) tuli 1930-luvun alussa pienehköksi osakkaaksi yhtiöön. 1953 hän omisti 9,6 % sekä 1979 perheineen n. 11 %. Lisäksi suvun Oy Skanoil Ab omisti v:sta 1977 lähtien 5 %, mutta 1979 sen tilalle tuli Ehrnroothien Oy Orte Ab, joka lopussa omisti 7 % osakekannasta. Stora Kopparbergs Bergslags AB, joka v:sta 1979 oli omistanut 8 %, suurin omistaja, myi 1986 osakkeensa Kymi-Strömberg Oy:lle.

Kymi-Strömberg Oy:n antama fuusiovastike 29.8.1986–: 2 A-osaketta (na. 100 mk) vastaan 9 Kymi-Strömbergiä, 1 B-osaketta vastaan 3 Kymi-Strömbergiä, 4 C-osaketta vastaan 11 Kymi-Strömbergiä.