POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Kuitu Osakeyhtiö

Jääski (Enso, Kivioja, kartta ↓). K-rek. no. 81.153.

Per. 4.11./5.11.1936 valmistamaan raiontekokuituja (säteri, silla). Vuoden 1938 osakeanti toteutettiin, koska 1937 valmistunut tehdas rakennettiin laajempaa tuotantoa varten, kuin mitä alun perin suunniteltiin. TJ oli K. A. Wrede, josta tuli myös 1.2.1941 Valkeakoskelle perustetun Säteri Oy:n, Kuitu Oy:n seuraajan, TJ. Liikevaihto 32,0 Mmk 1939. 3.1940 tehtaan toiminta loppui. Poriin evakuoidut koneet jouduttiin palauttamaan Jääskeen ja siksi yhtiö jätti 23.8.1940 konkurssihakemuksensa, joka 14.2.1942 keskeytettiin 28.11.1941 annetun lain nojalla (Neuvostoliitolle luovutetut alueet oli vallattu takaisin). 1942 tuotanto pystyttiin uudelleen käynnistämään. Kuva 2 3. Jääsken tehdasta ei kuitenkaan haluttu yhdistää Säteri Oy:hyn. Mutta tehdas jäi lopulta 1944 uuden rajan toiselle puolelle ja 13.1.1948 yhtiö haki vuosihaastetta, josta tiedotettiin kaupparekisterille vasta 8.12.1954. Ks. myös Suomen Kuituteollisuus Oy.Pörssinot. 2.5.1942–21.12.1944. Otettu pörssiin yhtiön tahdosta riippumatta. Vaihdettiin melko runsaasti, mutta laskevin kurssein (ylin/alin vuosittain): 3450/2170, 2700/1050, 1600/369 mk. Poistettu listalta yhtiön pyynnöstä. Jako-osuudet: I. ? II. 1947 velkasit. ja rahaa, os.antikup. 4. III. 1949 120 mk, osinkokup. 1946. IV. 1954 30 mk, osinkokup. 1947. V. 1961 140 mk, kantalippu. Erän tiedon mukaan kokonaispurkuvastike olisi ollut 1320 mk/os.

Op. 1936 40 Mmk (40.000 os. à 1000 mk). 1938 U 4:1 à 1000 mk, kup. 1, op. 70 Mmk. 1942 U 2:1 à 1000 mk, op. 105 Mmk (105.000 os. à 1000 mk). Osakekirjojen kappalemäärät: 1936 5000x1, 2500x10, 100x100.  1938 1700x1, 880x10, 195x100.  1943 2890x1, 1781x10, 143x100. Osakekirja, luonnos.

Suurimmat omistajat 1936: Enso-Gutzeit 26, Porin Puuvilla 10, Outokumpu 6, SOK 5, Tuko 5 %.

T. Nordberg Vuosisata paperiteollisuutta II s. 261. Säteri 1941–51, Säteriläisen erikoisnumero.