POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Leppäkoski Fabrikers Aktiebolag

Leppäkosken Tehtaat Harlu. K-rek. no. 5.678. Pekka Kantanen kertoo yhtiöstä.

Per. oy 9.2./23.2.1905. 1893 Waldemar von Frenckell (1853–1936, kuva ↓) osti Läskelänjoen Leppäkosken ja perusti sinne puuhiomon, jonka yhteyteen 1899 lisättiin paperikone [Kta]. Tällä yksityisellä liikkeellä Leppäkoski Trävarufabrikilla oli sama kaupparekisterinumero, kuin oy:llä. Tehdaskuva 2 3 4 5. 1912 työntekijöitä oli 300 ja tuotanto käsitti kääre-, pullo-, ilmoitus-, silkki, paino- ja kotelopaperia [Kta].

1920 yhtiö osti PYP:ltä Kotkan Hovinsaaren sellutehtaan (per. 1906), ja perusti tytäryhtiön Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy:n [Hirsjärvi, Tif]. 1927 käynnistyi uusi sellutehdas Leppäkoskella. Tuotantomäärät 1912 olivat 7500 t puumassaa, 10.000 t sellua (1920, Hovinsaari) ja 7000 t paperia. 1924 yhtiö oli konkurssikypsä [Hoving]. Kotkan tehdas, joka 1924 joutui ensin Läskelän ja sitten PYP:n haltuun, myytiin 1927 Lojo Cellulosafabriks Ab:lle. 1927 Leppäkoski haki vuosihaasteen ja fuusioitiin 1929 Läskelä Bruks Ab:hen.

Pörssinot. 6.10.1916–22.2.1924 (v:een 1917 myös etuoik.; ei vaihtoa). Otettu listalle pörssivälittäjän esityksestä. Osakevaihto kohtalainen 1920 lähtien. Kurssitaso oli noin 6500 mk kevääseen 1917 asti (rahastoanti ja split). Sen jälkeen 1000–1500 mk, myös jättikaupoissa vuoden 1920 aikana (vaihto 5485 os.v. 1920). 1922 alusta kurssitaso romahti 200 mk:aan ja kesällä 1923  100 mk:aan ja alle.

Waldemar von Frenckell 1912 (rek. 1914) osakkeita oli 1505 à 1000 mk (perustettaessa oli 600 os.). 1914 (KTM 7.3.1916) U 1000 kpl etuoik. osaketta. 1917 (KTM 27.2.1917) R kanta 1:1 (kanta-op. 3 Mmk); na. puolitettiin  500 mk:aan (kanta nyt 6000 os.). 1918 (rek. 1920) U kanta 1:1 à 1000 mk josta 500 mk vararahastoon; kanta-op. 6 Mmk (12.000 os. kanta à 500 mk). Osakekirja 2. –  Takaisinlunastettavilla etuoik. osakkeilla oli normaali äänioikeus.

1916 Waldemar v. Frenckell omisti 27, F. A. Juselius 27 ja Gösta Serlachius 17 %. 1921 Juselius omisti 21, Gösta Serlachius 20 ja v. Frenckell 19 %. 1924 yhtiö oli joutunut PYP:n haltuun, 70 %, mutta myöhemmin samana vuonna pankin osuus myytiin Läskelä Bruks Ab:lle.

V. Hirsjärvi Lohjan Selluloosatehdas 1906–1936 s. 75–88. V. Hoving Kymin Osakeyhtiö 1872–1947 II s. 77. Y. Raevuori Haarla-yhtymä 1903–1953 s. 200–6 (Kotka). [Kta] I s. 417. [Tif] s. 168. [PK] s. 158.