POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Liikepankki Oy - Kommersbanken Ab

Turku. K-rek. no. 36.221.

Per. 7.11.1916/20.2.1917. Pankin kärsimät luottotappiot nousivat 1922 5,5 Mmk:aan ja yhtiötä piti fuusioida HOP:iin [Ginström]. Mutta 3.5.1923 perustettiin Oy Turunmaan Pankki huostaansa ottamaan ja jatkamaan Liikepankki Oy:n ja Suomen Vakuus Oy:n toimintaa.

Pörssinot. 14.2.1919–24.8.1923. Osake vaihdettiin, etenkin alussa, melko vilkkaasti, mutta alati laskevin kurssein: 130 mk:sta 50 mk:aan. Fuusiossa 4 Liikepankkia vastaan sai 3 Turunmaan Pankkia. Fuusioita vastustaneiden osakkeita pankki lunasti à 80 mk lähinnä HOP:lta 3.922.670 mk:lla. Pankkia lähellä olevat tahot ostivat ko. osakkeet.

1918 op. 3 Mmk:sta 5 Mmk:aan. Op. kaksinkertaistettiin 1919 10 Mmk:aan (U merkintähinta à 120 mk) ja 1920 20 Mmk:aan (yht. 200.000 os. à 100 mk). Osakekirja.

Pankin perusosakepääoman (3 Mmk à 100 mk) merkitsi 98 henkilöä, joista kukaan ei ollut suuromistaja. 1919–22 HOP omisti 20 % [Ginström].

E. Ginström Helsingin Osakepankki puolen vuosisadan taipaleella s. 85–6. R. Klinge Pankkiboomi s. 30 64 liite V. [PK] s. 126.