POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Lojo Cellulosafabriks Aktiebolag

Hjalmar Linder Nimi v:sta 1938 Lohja-Kotka Oy (osakekirja 2). Lohja. K-rek. no. 36.575.

Per. 5.8./12.9.1917. Mustion ruukinpatruuna Hjalmar Linder (1862–1921, kuva →, hauta) rakennutti vuosina 1906–1907 sulfaattisellutehtaan Pitkäniemeen Lohjanjärven länsirannalle (kartta 2). 1916 Linder myi valtaosan omaisuudesta omistamalleen uudelle yhtiölle Lojo-Nääs Ab:lle, joka 1917 myi sellutehtaan Lohjan Selluloosa Oy:lle. Tehdaskuva.

Tuotannon arvo 23,5 Mmk 1927 [Hirsjärvi]. Lohjan tehdas aloitti paperin (voima) valmistuksen 1938. 1979 sellutuotanto lopetettiin siellä. 1968 Lohjan tehdas myytiin Rauma-Repolan ja Kaukaan omistamalle (50/50) Joutseno-Pulp Oy:lle.1927 otsikon yhtiö osti Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy:n osakekannan Leppäkoski-yhtiöltä (PYP:ltä); fuusioitu per 31.12.1928. Tehdaskuva. Kirje. Selluloosan valmistus lopetettiin 1941. Walkisoft-paperin tuotanto jatkui v:een 1999.

12.6.1969 tynkäyhtiö (Kotkan paperitehdas) fuusioitiin Raf. Haarla Oy:hyn, joka puolestaan 1976 fuusioitiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:hyn. Kotkan tehdas myytiin 1999. V:sta 2001 lähtien Lohjan erikoispaperitehtaan omistaja oli Loparex Oy, joka kuului UPM-Kymmene -konserniin, kunnes se 2005 myi tämän ryhmän ulkomaille. Lohjan tehdas suljettiin 2015.

Pörssinot. 29.3.1927–20.11.1931 (myös etuoik. 1929–31). Otettu listalle (26.3.1927 alkaen) yhtiön hakemuksesta. Vaihdettiin alussa vilkkaasti mutta kolmessa vuodessa kurssi lähes puolittui 100 mk:sta ja vaihto tyrehtyi.

Lohja-Kotka Oy 1927 op. korotettiin Kotka-kaupan rahoittamiseksi 12 Mmk:sta  20 Mmk:aan antamalla 80.000 etuoik. B-osaketta (yht. 200.000 os. à 100 mk). 1942 op. kaksinkertaistettiin antamalla 400.000 uutta C-osaketta (etuoikeus 6 % osinkoon, ei äänimääräeroja). Osakekirja 2.

1917 Hj. Linder omisti 99,8 %, mutta syksyllä 1918 hän myi Suomessa olevan omaisuutensa (paitsi Mustion linnan ja puuhiomon) Suomen Finanssiosakeyhtiölle (Leopold Lerche), joka nyt omisti 99,8 % Lohjayhtiöstä. 1919 Waldemar v. Bonsdorff & C:o Bankiraktiebolag (Amos Anderson [Steinby s. 233]) omisti 50, S. Finanssi 37,5 ja Lohja-yhtiön TJ Kurt af Schultén 12,5 %. Vielä myöhemmin 1919 Ab Courtagella ja Richard Granbergilla oli yht. 28 ja af Schulten 12 %.

1922 Courtage ja R. Granberg omistivat 26, Bankirfirman Tom Sahlberg 19, ja P. W. Granberg 7 %. Vielä 1927 Granbergin suvulla oli yht. 36 %, mutta 1929 Rafael Haarla (1876–1938) omisti 13 ja Wilh. Thesleff 11 %. 1933 Rafael Haarlalla oli 49 ja Haarlan Paperitehdas Oy:llä (osakekirja) 4 %. 1942 Haarlan Paperitehdas Oy omisti 53 %.

V. Hirsjärvi Lohjan Selluloosatehdas 1906–1936. Y. Raevuori Haarla-yhtymä 1903–1953 s. 177–261. T. Salonen Puusta pitkälle: Lohjan Paperi 1906–1996. [Stal] s. 118. [St] s. 658.