POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget

Kone ja Silta Oy Nimi v:sta 1935 Kone ja Silta Oy. Helsinki. K-rek. no. 6.275.

Per. ../18.3.1892.  1891 yhdistettiin Helsinkiin 1853 per. ns. Osbergin konepaja ja 1889 per. Siltarakennus Oy  Kone-Sillaksi, joka toimi Sörnäisissä [Kta]. Kuva 2, ilmakuva. Tuotanto käsitti konepajatuotteita, rautatiesiltoja, rautarakenteita, sellukoneita, höyrypannuja, "Lacta"-separattoreita 2, vaakoja, valutavaraa sekä (v:sta 1891) laivoja [Kta]; ilmoitus 2. 1912 työmiehiä oli 600 ja myynti 3 Mmk [Kta], sekä 1927 1100 ja 63 Mmk. 1923 yhtiö osti Abloyn, 1926 Hietalahden Sulkutelakka- ja Konepaja Oy:n (per. 1865, ilmoitus) koko osakekannan 8,6 Mmk:lla, 1928 Ab Crichton-Vulcan Oy:n osake-enemmistön (kuva1, kuva2; fuusioitu 1940; ks. Crichton ja Vulcan) ja 1932 Kotkan Konepajan laitokset. 1938 Kone ja Sillan toiminta liitettiin osaksi Wärtsilää ja yhtiö lakkasi.

Pörssinot. 24.8.1915–28.11.1936. Osakkeen vaihto oli reipasta 1917–19 kurssin ollessa vajaat 3000 mk. 1920 alkaen vaihto supistui pieneksi. Pörssikurssi pysyi vuosikausia alle 1000 mk (korkeampi 1920-luvun loppupuoliskolla). Wärtsilän kiinnostus nosti vaihtoa ja kurssia kolmena viim. vuotena.

Op. 1906: 2 Mmk (2000 os. à 1000 mk). 1916 R 1:1, op. 4 Mmk. 1917 R 1:1, op. 8 Mmk. 1920 U 2:1 à 1500 mk, op. 12 Mmk. 1920 R 3:2, op. 20 Mmk. 1926 R 4:1, U 4:1 à 1200 mk, op. 30 Mmk. 1934 U 3:1 à 1000 mk, op. 40 Mmk (40.000 os. à 1000 mk). Osakekirja.

1899 Julius Osberg (1842–1910) omisti 27 %. 1921, 1926 ja 1935 Robert Mattson omisti 50,4 % (ostettu 1919). 1935 Wärtsilä osti osake-enemmistön hintaan 1590 mk/osake. Osakkeiden pantinhaltija oli PYP. Mattson (1851–1935) oli ollut Ahvenanmaan suurin laivanvarustaja ennen muuttoaan 1915 Helsinkiin, missä hän jatkoi varustamotoimintaa, missä hänen poikansa Curt seurasi häntä.

L. Gripenberg Kone- ja Siltarakennus 1892–1932. P. Haavikko Wärtsilä 1834–1984 s. 14, 21, 34, 46, 52. B. Zilliacus Wilhelm Wahlforss s. 138–49. [H Hel-T] s. 33. [Kta] I s. 34. [Tif] s. 315. [St] s. 290.