POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Suomen Pelastusosakeyhtiö Neptun - Finska Bergningsaktiebolaget Neptun

Suomen Pelastus Oy Neptun Nimi v:sta 1983 Oy Hangon Hinaus Ab (uusi). Helsinki. K-rek. no. 10.224.

Per. 21.9./22.10.1898. Meripelastusyhtiö, viime sotien jälkeen hinaukset tulivat tärkeämmiksi. 1920 ostettiin Etelä-Suomen Sukellus Oy:n (Kotka) pelastusliiketoiminta ml. alukset ja varusteet [Hoving]. 1929–30 Neptun hankki Russisch-Baltischer Bergungsvereinin (Viro) osake-enemmistön, omistaen 1938 97 %, mutta 1940 tytäryhtiö menetettiin [Hoving]. Kirje. 1981 Effoa osti vanhan Oy Hangon Hinaus Ab:n, joka 1982 siirrettiin Neptunin omistukseen, ja joka 1983 fuusioitiin Neptuniin, joka muutti nimensä Oy Hangon Hinaus Ab:ksi (uusi) [The Ships of Our First Centenary s. 6]. 1988 Effoa luopui tästä toimialasta Alfons Håkans Oy Ab:n hyväksi. Alkuperäinen Neptun-yhtiö fuusioitiin emoyhtiöönsä, Effoa–Suomen Höyrylaiva Oy:hyn, per 1.1.1989.Pörssinot. 7.10.1912–8.1.1919. Osake vaihdettiin vain 1913, 1914 ja 1916, yht. 163 os.. Kurssi 300–600 mk. Poistettu yhtiön anomuksesta, koska SHO omisti enemmistön.

Op. 1899: 0,544 Mmk (1088 os. à 500 mk). 1920 U, josta Etelä-Suomen Sukellus Oy:lle apporttina 2000 os., op. 3 Mmk. Osakekirja 2.

1917 SHO osti Victor Ekin, Oscar Sandströmin ja W. A. Swenssonin osakkeet. 1920 Russisch-Baltischer Bergungsverein (Viro) hallitsi Etelä-Suomen Sukellus Oy:n omistajana 33,3 %. SHO/Effoan omistusosuus: 1917 51 %, 1941 93 %, 1982 100 %.

P. Haavikko Vuosisadan merikirja: Effoa 1883–1983 s. 150–2. V. Hoving Suomen Pelastusosakeyhtiö Neptun 1898–1948. [PK] s. 290.