POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Onkilahden Konepaja Osakeyhtiö - Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstad

Vaasa. K-rek. no. 10.888.

Wärtsilä Vaasan konepaja Per. 3.5./22.6.1899. Toiminta alkoi 1894 pienenä korjauspajana (t:mi, no. 4.067); 1897 tuli höyrypannujen ja -koneiden valmistus ja 1903 aloitti laivojen korjaus- ja rakennustelakka Vaasan Mansikkasaaressa [Kta]; majakkalaivoja. Kirje. 1917 yhtiöön liitettiin Vasa Mekaniska Verkstad (per. 1881, valmisti myllykoneita) ja Ab Vasa Tekno-Kemiska Fabriks (per. 1902 valmistamaan myllykiviä, [Kta] I s. 240). N. 1920 tuli tuotantovalikoimaan vaneri- ja sahateollisuuden koneet ja laitteet sekä tiekoneita (tiehöyliä) [Tif, Haavikko]. Ilmoitus. Tuotanto oli 4 Mmk ja työntekijät 200 v. 1920 [Tif]. Esitys. Tuotannon arvo 5,3 Mmk, 179 työntekijää 1923. Julkisvu. 28.12.1935 alkoi konkurssi. Jo 1923 yhtiö oli tehnyt viim. kr.-ilmoituksensa. 1935 Wärtsilä osti laitokset, koska siellä oli maan toiseksi suurin kankirautavalimo, jonka laajentaminen 1930-luvun alussa oli osasyy Onkilahti-yhtiön pääoman ehtymiseen [Haavikko]. 1950-luvulla laivojen dieselmoottorit nousivat Vaasan konepajan päätuotteeksi, tänään Wärtsilä Oyj Abp:n puitteissa.

Onkilahden Konepaja Pörssinot. 7.10.1918–31.12.1923. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. Vain yht. 300 osaketta myytiin pörssissä yht. 7 kuukautena (viim. 1921). Kurssi laski 900 mk:sta 500 mk:aan.

1917 op. korotettiin rahastoannilla 3:2  0,5 Mmk:aan (yht. 1000 os. à 500 mk). 1918 U 1:1 à 500 mk, op. 1 Mmk. 1919 op. 1,1 Mmk?. 1920 U 3:1 à 750 mk, op. 2,2 Mmk:sta 3 Mmk:aan  (yht. 6000 os. à 500 mk) [PRH, Mercator]. Osakekirja 2.

Suurimmat omistajat olivat 1915 A. Alexander Wisén (1883–1943) 13, Lennart Backman (1868–1922, [Tif s. 729]) 12 ja Alfred Wessberg 10 %. 1919 Backman omisti 20, Ab A. Wisén Oy [Tif s. 676; per. Albert W. 1859–1910] 8 ja Wessberg 6 %. 1920 Backmanilla oli 33 %. L. Backman 1882–1982 -historiikin s. 58 ja 61 mukaan Backman omisti 1918 runsaat 90 %, mutta joutui 1921 myymään kaikki 2800 osakkeensa helsinkiläiselle konsortiolle. V. 1920 uusmerkinnässä Oskar Gros (1877–1952) oli tullut suurosakkaaksi.

P. Haavikko Wärtsilä 1834–1984 s. 62, 64. Mercator 1909. [Tif] s. 322, 729. [Stk] II s. 85. [Stal] s. 327. [St] s. 292. [PK] s. 200. Veckans Krönika 42/1922 s. 762.