POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Porin Puuvillateollisuus Osakeyhtiö - Björneborgs Bomullsmanufaktur Aktiebolag (vanha)

Pori. K-rek. no. 9.634.

Per. 16.4./16.6.1898. 1900 alkoi tuotanto puuvillakehräämössä ja -kutomossa (värjäämö valmistui 1902) Porin Sofiegartenin kaupunginosassa joen pohjoispuolella [Kta]. 1912 työntekijöitä oli 650 ja lankojen ja kankaiden myynti 4,5 Mmk [Kta]. Tehdasrakennus 2 3. Ylimääräinen yhtiökokous 28.8.1920 päätti juridisista syistä (vastuu obligaatioista) myydä yhtiön omaisuuden (kaupat 21.4.1921) uudelle Porin Puuvilla Oy -yhtiölle (ks. Stjernschantz s. 150; myös PT 1972 ja [St] s. 513). Vuosihaaste haettu 28.4.1921. Lakkaamisilmoitus kaupparekisteriin jäi kuitenkin tekemättä 25.1.1941 asti.

Pörssinot. 17.11.1916–22.4.1921. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. Ainuttakaan pörssikauppaa ei kuitenkaan syntynyt; siksi osake poistettiin. 1 vanhan yhtiön osaketta kohden sai 8 uuden yhtiön osaketta 1921.

Op. oli 1898 lähtien 2 Mmk (2000 os. à 1000 mk). Ei osakeanteja. Osakekirja.

1910 Bruno Juselius (1861–1916, F. A:n veli) 7,6, A. Ahlström Oy 6,4, yhtiön TJ C. G. Sundell 5 ja G. E. Ramberg 5 %. Norrménin [s. 44–5] mukaan Ahlströmillä oli jo 1901 31 % ja 1921 37 %.

P. H. Norrmén Ahlström 1896–1927 s. 36–45. (Ks. myös Schybergsson 1992 s. 90.) G. Stjernschantz Porin Puuvilla 1898–1948. [H Pori] s. 48. [Kta] I s. 323.