POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Sandvikens Sockerbruk Aktiebolag

Helsinki. K-rek. no. 34.990.

Per. oy 13.10./17.10.1916 ostamaan kauppayhtiö M. E. Fazer & Co:n [Tif s. 513, etiketti] omistaman sokeritehtaan osoitteessa Köydenpunojankatu 4a/Ruoholahdenranta 3a (kuva, 3, 2 H. T.) Helsingin Hietalahdessa. Etiketti. Tehdas oli käynnistetty 1899 ja sen erikoisuus oli puristettu palasokeri. Toinen perustaja oli Wilhelm Bensow. Työntekijöitä oli 49 [H]. Raaka-ainepulan vuoksi tehdas pysäytettiin 1917.  28.12.1918 maan sokeritehtaat luovuttivat omaisuutensa apporttina uudelle Suomen Sokeri Oy:lle (myöh. Cultor Oyj), minkä jälkeen yhtiöt vuoden 1919 loppupuoliskolla purettiin. Suomen Sokeri Oy jakoi heti Hietalahden koneet muille sokeritehtaille ja myi kiinteistön Helsingin Tupakkatehdas Oy:lle.

Pörssinot. 22.11.1917–25.6.1919. Osake vaihdettiin melko vilkkaasti nousevin kurssein: 800 mk:sta 1100 mk:aan. Hietalahti oli sokeritehtaista pienin ja yhtiö sai 6,0 % osuuden eli 3,0 Mmk (30.000 osaketta) Suomen Sokeri Oy:n osakepääomasta. Ks. Aura.

Op. 1916: 1,5 Mmk (3000 os. à 500 mk). Ei osakeanteja. Osakekirja.

1916 Erik von Frenckell (1887–1977, sukupuu) omisti 64 % ja edeltäjäyhtiön omistaja, Max Edvard Fazer (1854–1922) 27 %.

R. Urbans Sokeri Suomessa 1500–1917 s. 136; Suomen Sokeri 1918–1968 s. 21. [H Hel-T] s. 14 (M. E. Fazer).