POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


STS-Pankki Oy

STS-Pankki Per. 1908 (oy 1990). Nimi 23.6.1993 lähtien Siltapankki Oy ja 30.11.1995 lähtien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy. Luottotappiot kaatoivat pankin. Asetettu selvitystilaan 15.10.1999 yhtiön purkamista varten, lak. 15.12.2004. Lopulliseksi tappioksi jänee n. 2000 Mmk. Konttorit ja terve liiketoiminta siirtyi KOP:lle vuoden 1992 lopussa. Fuusiot: 1990 Peruspankki Oy, 1991 STS-Invest Oy. PK s. 100.

STS-Pankki

Päälista: laji A 2.5.1991–31.3.1993.

Yleisölle. 1990 Sijoitus-Kantava Oy:lle 2.472.772 A-osaketta (na. 10 mk). [Tarjottavaksi osakevaihtona: 1 STS-Invest Oy:n (ks. yllä) B-osaketta vastaan 2 STS-Pankki Oy:n A-osaketta. Tällä tavalla STS-Pankin omistuspohja saatiin pörssikelpoiseksi.] Arvo-osuus ei. Osakekirja.

STS-Pankki Kansallis-Osake-Pankki osti 24.11.1992 STS-Säätiöltä 67,1 % osakkeista ja 85,0 % äänistä. Määräysvalta ja vastuu STS:ssä olivat Valtion vakuusrahastolla. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy osti 16.11.1995 ent. KOP:n omistamat osakkeet 1 mk:lla.

Kansallis-Osake-Pankin lunastustarjous 18.1.–19.2.1993: 5,40 mk osakkeelta. Vvk:sta tehtiin myös tarjous. Omistus nousi 97,4 %:iin osakkeista ja 99,5 %:iin äänistä.

Kansallis-Osake-Pankin lunastusvaatimus 22.2.–26.3.1993: 5,40 mk osakkeelta.

4.8.1993 KOP jätti hakemuksen välimiehen asettamiseksi lunastushinnan (esitys: 0,00 mk/os.) määräämiseksi, mutta ilmoitti 13.4.1994 välimiehelle luopuvansa kanteensa ajamisesta.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n lunastusvaatimus 18.12.1995–18.1.1996: 0,01 mk osakkeelta. Omistus nousi 99,26 %:iin osakkeista ja 99,95 %:iin äänistä.

Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 13.8.1998. Lunastushinta välitystuomiossa 1.10.1998 (täydennetty muotovirheen vuoksi 18.6.2003): 0,01 mk osakkeelta. Hovioikeuden hylkäävät tuomiot 26.10.2000 koskien lunastusperusteista ja 5.6.2003 koskien lunastushinnasta tehtyjä valituksia jäivät voimaan. – Pakkolunastus, välimies.