POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Osakeyhtiö Suomen Vanutehdas Aktiebolag

Hyvinkää*. K-rek. no. 30.333.

Per. 10.2./23.2.1914. 1902 per. edeltäjä Finska Waddfabriken (no. 13.348) meni konkurssiin 12.2.1904 ja 1904 per. edeltäjä-oy Suomen Vanutehdas Oy (vanha) 3.1913. Otsikon yhtiö osti tehtaan 1914. Toiminta oli alkanut 1902 Kaukasissa*, Kaukas-yhtiön tuotantonsa lopettaneen rihmarullatehtaan paikalla, minkä lisäksi perustettiin 1914 tehdas naapuripitäjän Tuusulan Jokelaan [St]. Vanutuotteiden (selluloosavanu, pumpuli, flokki, sidetarvikkeet) ohella hankittiin 1910-luvulla paperikone värillisiä pullopapereita varten [St]. Työntekijöitä oli v. 1915 140 [H] ja 1924 101. Tehdaskuvia 2 3 4. Yhtiö fuusioitiin 31.12.1987 saman alan Kolmi-Set Oy:hyn (Tamron tytäryhtiö). Tuotanto Jokelassa päättyi 1982 ja Kaukasissa 1998. *Nyk. osa Hyvinkäätä, Kaukas kuului siihen aikaan Mäntsälän Ohkolan kylään.

Karl Nordgren vpi Pörssinot. 2.11.1916–3.12.1921. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. 1917 vaihdettiin pörssissä yht. peräti 4060 osaketta à 375 mk. Tästä kurssi valui alas 170 mk:aan. Vaihto 1918 oli yli 34.000 osaketta (vrt. alh.).

1916 op. korotettiin 0,2 Mmk:sta 0,5 Mmk:aan (5000 os. à 100 mk). 1917 op. 0,75 Mmk. 1918 op. ensin 1.473.800 mk, sitten 2 Mmk (20.000 os. à 100 mk). Osakekirja.

1914 olivat omistajat Jalmari Lydecken 25, Frans Stockmann 25, Einar Wahlberg 20 ja Hjalmar Ekholm 10 %. 1918 osake-enemmistö siirtyi Moses Skurnikin (1880–1934) perheelle, mutta 1924 Skurnik teki vararikon ja HOP:lle siirtyi 85 % [St]. 1926 Karl Nordgren vpi (1882–1940, kuva ↑) tuli yhtiön omistajaksi, aluksi 63 %:lla. 1981 hänen perillisensä myivät koko osakekannan Oy Tamro Ab:lle.

P. Mustonen Tamro 100 vuotta s. 163–8. J. Tanttu Oy Suomen Vanutehdas (1966). [H Uus] s. 11. [Stk] III s. 134. [St] s. 525. [PK] s. 236.