POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Uusi Suomi Oy

Oy Uusi Suomi Per. 1919. Nimi v:sta 1989 Suometar Oy. Edelt. 1847 per. Suometar-lehti ja 1849 per. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino (fuusioitu juridisesti 1944).

Sanomalehtikustantamo sekä lehti-, koho-, syvä-, kivi- ja offsetpaino. Osti 1958 Kauppalehden. Talo 2; 3 (painotalo). Lasku. 1950 henkilök. 700, liikevaihto 442 Mmk. 1973 henkilök. 1095, liikevaihto 43 Mmk. Tytäryhtiöt: Kuvateollisuus Oy, Painoväri Oy.

Fuusioitu monen tappiovuoden jälkeen per 2.1.1990 Aamulehti-yhtymä Oy:hyn (nyk. Alma Media Oyj). Lak. 13.6.1990. Kokoomuslaisen Uusi Suomi -sanomalehden viim. numero ilmestyi 29.11.1991. Kauppalehti ilmestyy edelleen. Ks. PT 1988 s. 153.

Meklarilista 21.5.1981–30.8.1989.

Yhtiön kaikki osakeannit. Osakekirja 2 3.1948 yli 5000 osakasta. 1973 Tuko 26 %, KOP 14, Pohjola 7, Uuden Suomettaren Säätiö 5. 1975 KOP ml. eläkesäätiö 25 %, Pohjola 24, Rauma-Repola 13, Tuko 4,3, Yhtyneet Paperitehtaat 3,6, Kajaani 3,6, Kokoomus ml. säätiö 2,9. 1984 runsaat 5000 osakasta: Suomen Pankkiyhdistys 11 %, Kauppapaikka Oy (Tuko) 11, Vakuutus-oy Pohjola 10, SKOP 7, Kesko Oy 7, Kone Oy 6.

Elokuussa 1988 pääomistajat sopivat US:n osakkeiden vaihtamisesta silloisen Tampereen Kirjapaino Oy:n osakkeisiin.

Aamulehti-yhtymä Oy:n ostotarjous17.10.–18.11.1988: joko 150 Uutta Suomea (na. 1 mk) vastaan 1 Aamulehti s. I (na. 40 mk), tai 50 Uutta Suomea vastaan 1 Aamulehti s. II. Aamulehti-yhtymä Oy:n omistusosuus nousi 92,2 %:iin.

Aamulehti-yhtymä Oy:n antama fuusiovastike 5.2.1990–(9.3.1990): joko 45 Uutta Suomea vastaan 1 Aamulehti s. I (uusi na. 10 mk), tai 10 Uutta Suomea vastaan 1 Aamulehti s. II. Ellei ennen 2.1.1990 ilmoittanut muuta, sai vastikkeena II-osakkeita.

Vastustaneille fuusiovastike välitystuomiossa 31.5.1995: 4,50 mk osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.