TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Aktiebolaget Börs

Pörssitalo Kaupungin useiden liikemiesten 1910 perustama kiinteistöyhtiö, joka osti tontin ja rakennutti 1912 valmistuneen Fabianinkatu 14:n pörssitalon Helsingin Pörssiä (sisäkuva 2) varten.

Perustava kokous 9.3.1910 päätti, että kun perustamisannin kaikki 100 osaketta à 1000 mk olivat tulleet maksetuiksi annetaan 75 os. lisää*. 11.1.1916 Senaatti vahvisti yhtiöjärjestyksen muutoksen, jonka mukaan op. oli 625.000 mk jaettuna 1000 nimetylle henkilölle asetettuun kantaosakkeeseen (à 10 ääntä) ja 2125 etuoik. haltijaosakkeeseen (à 1 ääni, etuoikeus 8 %:iin) à 200 mk. Osakekirja 2 3 4.

Kiinteistöyhtiön kaikki etuoik. osakkeet siirtyivät jo 1917 Pörssin omistukseen ja 1918 se omisti valtaenemmistön koko yhtiöstä, ja äänimääräero poistettiin. 1946 Korvausosakkeiden Hallintoyhteisölle annettiin 248 kanta- ja 527 etuoik. os. ja op:ksi tuli nyt 780.000 mk. Kun nämä osakkeet oli lunastettu takaisin 1956 Pörssillä oli 96,8 % ja Pörssiklubilla 2,2 %.

1969 yhtiön nimeksi tuli Oy Pörssitalo - Börshuset Ab. 1987 se muutettiin ns. keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi, jonka osakekanta, Pörssiklubin osuutta lukuunottamatta, Helsingin arvopaperipörssi oli 1985 lahjoittanut vastaperustetulle Suomen Pörssisäätiölle.

[Ks. myös Liisa Suvikumpu 2012.]

*Osakkeita oli merkitty 172 kpl, ja on mahdollista, että uusia osakkeita annettiinkin 100 kpl. Lisäosakkeet emittoitiin ilm. 1912 (tai 1911 loppupuolella), sillä tunnetaan blanco-osakekirjoja, jossa osinkokupongit 1912 alkaen ja valmiit numerot 215...220 (vain 175 tai ehkä 200 os. oli olemassa). Sen sijaan kaupparekisteristä ei löydy tietoja, että 12.11.1915 yhtiökokouksessa päätetty op:n korotus 800.000 mk:aan olisi toteutunut. 1916 kantaos. numeroita tunnetaan ainakin 407–998 väliltä ja etuoik. 1011–1425 väliltä (kaikki vitosia).