TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Havin Oy - Havis Ab

Havin Oy Nimi v:een 1936 Havis Ab, v:sta 1970 Oy Havi Ab, v:sta 1989 Hackman Havi Oy Ab, v:sta 1997 Henkel Finland Oy, v:sta 1999 Henkel Norden Oy, v:sta 2017 Henkel Finland Oy. Yhtiö toimii.

Anthon Alfthan perusti 1829, oy 1866. Tehdas siirrettiin 1849 Viipurin Haviin ja 1940 Riihimäelle, missä jo toimi Havin tytäryhtiö Oy Teka Ab (Helios).


Valmisti saippuoita, pesujauheita, teknokemian tuotteita, kynttilöitä ja aik. luuliimaa. Kuva 2 3 4 5 6 7. Henkilök. 200, liikevaihto 40 Mmk 1939. [Ks. myös Kotimainen Tuotanto 5/1933 s. 140.]

1942 op. 12.000 os. à 1000 mk. Osakekirja.

Vailla päiväystä oleva osakekirja on v. 1942 rahastoannista 1:1, sillä 1936 yhtiön nimeksi oli tullut Havin Oy – Havis Ab. Sen vuoksi koko osakekirjakanta vaihdettiin ehkä samalla uudeksi 1942 (ks. osakekirjan alhaista no. 814). Yhtiökokous päätti annista 2.1.1942. 1/1 osinko tilikaudelta 2.11.41–1.11.42. Ko. osakekirjan ensimm. siirto on v:lta 1947.

Leimamerkit 6 % rahastoantia varten ovat mallia 1922 ja 1928/35, ja yhtiö osti ne 17.1.1942. Edelliset osakeannit 1928 ja 1937 olivat maksullisia (eri leimavero-%). Havin seuraava op:n korotus oli na:n leimaaminen 1000 mk:sta 2000 mk:aan 1951.

Osakekirjan allekirjoittajat ovat Henry Hackman ja Ferdinand Alfthan 3. (tukkuliike Ferd. Alfthan (no. 969) oli Havin toinen pääosakas). Kotipaikaksi oli tullut Riihimäki 1941 alusta.

Havin Oy Hackmanin, Ekströmin ja Alfthanin sukujen omistama. 1918 Hackman & Co 34 %, Ferd. Alfthan 5 %, Wilhelm Hackman 5 %, Edvin Ekström 2,5 %.

1997 Hackman myi Havi-yhtiön saksalaiselle Henkel-yhtymälle. Kynttilätehdas oli myyty 1996 ja se toimii (Suomen Kerta Oy osti tehtaan Dunilta 2004).