TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Aktiebolaget Kotka Cellulosa Fabrik

Kotkan Selluloosatehdas 1907 valmistunut sulfaattiselluloosatehdas ↓ Hovinsaaren kaakkoisrannassa. Propsivarastoa. 1912 tuotanto oli 10.000 t valkaistua sekä voimamassaa tuotantoarvoltaan 96.000 mk, 250 työntekijää. 4.8.1913 iso tulipalo.

Jouduttuaan mm. huonon johdon vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin yhtiö keskeytti maksuna 8.1908 ja uudelleenjärjestettiin keväällä 1909 alaskirjaamalla op. 80 %. Velkojat saivat osakkeita saataviensa tilalle sekä joutuivat lisäksi merkitsemään uusia maksullisia osakkeita. Tehtaan kannattavuus kuitenkin jatkui heikkona.
Kotkan Selluloosatehdas

1907 op 1000 os. à 1000 mk. 1909* op. 5845 kanta- sekä 2600 A- ja 736 B-etuoik. os. à 200 mk. 1916 1196 kanta- sekä 487 A-, 153 B- ja 7345 C-etuoik. os. (kokonaisosakemäärä ei muuttunut). Osakekirja.
*Op. oli menetetty, joten na. alennettiin 1909 yhdistämällä viisi vanhaa os. yhdeksi (1000 os. = 200). Uusmerkintä toteutettiin yhtäjaksoisesti 1909, mutta korotus ilmoitettiin kr:iin kahdessa erässä, 1909 ja 1915. Velkojat merkitsivät 96 % uusista os. 1909. C-os. oli parhaimmat oikeudet osinkoon ja purkuvastikkeeseen.

Alarik Nerdrum 35 %, K. H. Renlund 12 %. 1911 Kotkan Rauta Oy (vanha) 21 %, Halla Ab 7 %, Victor Ek 6 %. 1915 (koko osakasrekisteri) Yhdyspankki 22 %, Kotkan Rauta Oy 21 %, Halla Ab 6 %, K. H. Renlund kp 6 %.

28.2.1917 yhtiökokous päätti myydä tehtaan koneet ja laitteet 3,3 Mmk:lla venäläiselle yhtiölle Uraliin vietäviksi. 1917 vuosihaaste yhtiön purkamista varten. Loppuselvitys 1920, mikä kuitenkin ilmoitettiin kr:iin vasta 1933.

Vain pieni osa koneista ehdittiin kuljettaa Venäjälle. Koska ostaja ei maksanut, Ab Kotka Cellulosa Fabrikin tehdas rakennuksineen pakkohuutokaupattiin 19.8.1920. Ne myytiin Leppäkoski Fabrikers Ab:lle 3,75 Mmk:lla.

Ostaja perusti 1921 tytäryhtiökseen Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy:n (no. 43.237), joka pääsi aloittamaan 1922. 1927 Lojo Cellulosafabriks Ab* osti Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy:n osakekannan Leppäkoski-yhtiöltä (PYP:ltä) 8 Mmk:lla (os. nimellisarvo) ja fuusioi Kotka-yhtiön per 31.12.1928.
*Nimi v:sta 1938 Lohja-Kotka Oy.