TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Sandudd Tapetfabriks Ab

Sanduddin Tapetti Nimi v:sta 1913 Sanduddin Tehdas Oy.

Tapettien, maalien, lakkojen ja teknokem. tuotteiden valmistus, Hietaniemi (nyk. kappelin kohdalla, kuva 2, kuva 3). Mainos. Lehti. Toiminta siirtyi vanhan tehtaan tulipalon vuoksi 1912 Tapanilaan (kuva 2). 2017 Tapanilan tyhjä rakennus paloi ja puretaan. 1975 tehdas muutti ensin Vantaalle (Manttaalitie 5) ja sieltä Toijalaan.

Sanduddin Tapetti

Op. 1902 0,45 Mmk, 1912 0,65 Mmk (800 kanta ja 400 etuoik. à 500 mk, aik. ei lajeja), 1917 1 Mmk (1000 à 100 mk, ei enää lajeja), 1920 2 Mmk, 192x 6 Mmk, 1946 8,4 Mmk, 1951 14,4 Mmk (na. nyt 600 mk). Osakekirja.

F. W. Grönqvist osti yhtiön 1894. Om. 1912 yhtiön TJ ins. Walter Grönqvist (1875–1962) 56 %, F. W. Grönqvistin kp 20 %. 1917 Leopold Lerche 70 %, W. G. 24 %. 1923 Suomen Finanssiosakeyhtiö (Lerche) 57 %, W. G. 24 %. 1948 Lerchet 53 % (Adèle 22, B. Leo 16, Nils 7,7, Margareta 7,3), W. G. 29 %. 1953 Lerchet ym. myivät Antti Wihurille (ks. Wihuri Oy) kumppaneineen 87 %, W. G. 11 %.

Fuusioitu 1961 Oy Witraktor Ab:hen. Muu kuin tapettien valmistus oli lopetettu jo ennen Wihurin ostoa.

Tapettitehtaan nyk. omistaja on Elecster Oyj; lisää siitä uudesta Sandudd-yhtiösta.

[Ks. myös Det Grönqvistska arvet 2015 s. 39–53.]