TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Siitola Ab

Siitola Ab Siitola on paikka nyk. Imatran kaupungissa. Ins. William Wärn (W. Waern), Ruotsi, ja tanskalainen liikemies Theodor Höffding olivat perustettavan yhtiön lukuun ostaneet Gustaf Törnuddin perikunnalta Linnankosken vesikosken siihen kuuluvine ranta-alueineen, yht. 75 ha.

Toimiala oli yhtiön omistaman vesivoiman sähkön hyödyntäminen kalsiumkarbiditehdasta (lamppuihin) sekä myyntiä varten. Sähkökemiallinen tehdas, saha ja konepaja sekä toinen voimalaitoksista (rak. 1900 puusta) valmistuivat, mutta rakennus on nyk. Imatran voimalan padon veden alla.

Yhtiön piti lisäksi rakentaa toisen voimalaitoksen ja 12–15 kilovoltin voimajohdon Pietariin.

Osakelitterat: 1 5 10 20 osaketta/osakekirjaa. Haltijaosakkeita. Osakekirja.

Siitola Ab Vars. omistussuhteista ei arkistossa olleissa yhtiökokouspöytäkirjoissa ole mainintoja. Hallituksen jäsenet olivat Viipurista, Riiasta ja Pietarista. Yhtiökokousta kutsuttiin koolle paitsi suom. lehdissä myös lehdissä Riga Tageblatt, Novoje Wremja ja Düna Zeitung.

Viim. kr.-ilmoitus tehtiin 5.10.1902 (hallituksen muutos). Yhtiö meni konkurssiin 10.1.1903 karbiditehtaan tuhouduttua 20.9.1901 tulipalossa. Voimalaitoksen toiminta lopetettiin silloin.

Yhtiön pesän osti Pietarilainen yhtiö (ehkä tämä, 1912, toisen tiedon mukaan AEG), joka pitkän tauon jälkeen, 1915, sopi Tornator Oy:n kanssa sähkön tuottamisesta Linnankosken laitoksessa Elektrometallurgiska Ab:n (ks. Ovako Oy Ab) rautasulattimon käyttöön.

1923 Suomen valtio pakkolunasti laitokset tulevan Imatran Voima Oy:n käyttöön. 1928 voimalaitos jäi veden alle ja laitteet huutokaupattiin metalliromuksi.

[Asunmaa, Lankinen, Partanen, Petenius & Timonen: Linnankosken voimalaitos. Sukellus menneisyyteen. Imatran Urheilusukeltajat ry 2008.]