TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Oy Teknika Ab

Oy Teknika Ab 1917 virall. kotip. Tampere, minne tehdas silloin siirrettiin.

Alussa paperin jatkokäsittelyä sekä teknokem. tuotteiden valmistusta, Parola. 1918 ostettiin turkisvärjäämö. Tuoteluettelo. Valmisti myöh. myös suopaa, lattiavahaa, kirjoituskonenauhoja, kengänkiilloketta, petsiväriä ym; turkisvärjäämö, pesula. Esitys.

Moisionkatu 27–29, (nyk. Aaltosenkatu, talo purettu), Tampere. Kirjepää. 1939 liikevaihto 3,0 Mmk, henkilök. 60. Lauri J. Kivekäs oli yhtiön viim. TJ.

1911 op. 270 os., 1930 470, 1915 600, 1916 2400, 1918 3600, 1921 5000. Osakekirja.

Axel Solitander (1878–1944) 38 %, Emil J. Simola (1876–1954) 31 %, Väinö Matti Juho Viljanen (1874–1946) 31 %. 1918 Harald Charpentier 11 %, Simola 9 %, Arthur Donner 8 %.

Syksyllä 1936 Emil Aaltonen (1889–1949) osti Teknikan. Fuusioitu 1940 Aaltosen Tehtaat Oy:hyn (liiketoiminta tuli Sarvis Oy:hyn).