TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Oy Metsäpohjanmaa - Skogsbotnia Ab

Per. 1971 (rek. 1972), lak*.

1970 Metsäliiton Selluloosa Oy osti maa-alueen Kaskisista sellutehdasta varten. Varojen hankkimiseksi rakentamiseen perustettiin otsikon yhtiö.

Kun Metsäliitto ei yksin saanut lupaa tehtaan rakentamiselle syntyi 12.1973 Nokian ja Serlachiuksen kanssa yhteisyritys Oy Metsä-Botnia Ab (vanha), josta holding-yhtiöksi muuttunut Oy Metsäpohjanmaa omisti 51 %.

M-B:n sellutehdas käynnistyi 1977 ja suljettiin 2009.

1973 15.625 kanta- (10 ääntä) ja 234.375 etuoik. os. à 100 mk, 1977 op. 31.250 kanta- ja 468.750 etuoik. os., 1978 62.500 kanta ja 937.500 etuoik., 1979 (U 5:1) 75.000 kanta ja 1.125.000 etuoik. Merkintähinta oli aina 100 mk. Osakekirja.

1973 osakemerkitsijöitä oli n. 40.000. Osk Metsäliitto (om. kaikki kantaos.): 1974 16 % (46 % äänistä), 1978 61 (75) %, 1980 84 (90) %. Muut om. hyvin pieniä.

Fuusioitu per 1.1.1981 Metsäliiton Teollisuus Oy:hyn. Fuusiovastike: 1 MP etuoik. = 2 MT B. Lakkaamisilmoitus jäi tekemättä, joten PRH joutui poistamaan yhtiön kaupparekisteristä KRL 24 § perusteella.