TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Teollistamisrahasto Oy - Industrialization Fund of Finland Ltd

Teollistamisrahasto Oy Per. 1954, lak. 1996.

Myönsi 1956 alkaen erityis/kehitysluottolaitoksena pitkäaikaista investointirahoitusta pk-teollisuus- ja (v:sta 1973) matkailuyrityksille. Lainanantonsa Tera rahoitti debentuureilla ja obligaatioilla sekä ulkom. lainoilla, mm. Maailmanpankilta. V:sta 1983, kun rahoitussäännöstely helpottui, myös investointipankkitoimintaa. Ilmoitus.

Innopoli Oy:n perustajia. Omisti SKOP-aikana mm. Itäkeskuksen. Lönnrotinkatu 13 (1973–85), myös Tampere, Turku. V:sta 1985 Kaisaniemenkatu 9–11 (nyk. NIB). Fuusio 1973 Matkailun Kehitysrahasto Oy (ks. sitä). 1973 tase 523 Mmk, henkilök. 40.

1954 500 os. à 100.000 mk, ..., 1963 op. 15.000 os., ..., 1984 op. 165.600 os. à 1000 mk, ... . A-laji 10 ääntä, B-laji (Suomen Pankki) 1 ääni. Osakekirja (2).

Osakasjakautuma 1963. 1973 Suomen Pankki 44 %, Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy 5 %, Kansallis-Osake-Pankki 5 %, Helsingin Osakepankki 3 %, ynnä 48 muuta kotimaista ja ulkomaista yhteisöä. 1986 SKOP enemm., pian 99,9 %.

Fuusioitu 1996 Handelsbanken Finans Abp:hen.