POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Oy Datacity Patron Ab

Per. 1988 (1984). Kehitysyhtiö. Syntyi syksyllä 1987 kun metalliteollisuusalan kehitysyhtiö Oy Patron Ab:n ja teknologia-alan kehitysyhtiö Oy Datacity Advance Ab yhdistettiin. Henkilök. 500, liikevaihto 460 Mmk 1990.* Fuusioitu 28.12.1994 Rautaruukki Oy:hyn, jolloin lak. Seur. Turku Science Park Oy. Ks. myös Datacity Inf. Syst.

*Konsernin tytäryhtiöitä 1989 (100 %, ellei muuta): Oy Datacity Advance Ab, Oy Datacity Center Ab 25 %, Datacity Information Systems Oy 52 %, Geomachine Oy 90 %, Manilla Oy 99 % (7,5 Mmk), Master Sähkö Oy, Mepu Oy, Mäkelän Peltituote Oy 90 % (39 Mmk), Operator Oy (4,6 Mmk), Oy Patron Ab (14 Mmk), Polarplan Oy, Polarthermo Oy 62 %, Saterla Oy 95 % (9 Mmk), Oy Trancels Ab 85 %, Verho-Metalli Oy 90 % (19 Mmk). Verho ja Mäkelä olivat suurimmat yhtiöt.

Meklarilista: lajit K ja A 26.7.1989–28.6.1991. Poistettu olemattoman vaihdon vuoksi.

Osakekanta: Perustettaessa 1988 567.700 à 50 mk. 1988 3.313.500 à 10 mk (split ja osakeanti). 1988 3.413.500 K ja 570.186 A à 10 mk. 1989 3.813.500 K ja 1.711.340 A à 10 mk. 1992 op. ja na. alennettu 0,10 mk:aan. 1992 175.421.000 K- ja 78.721.640 A à 0,10 mk (osakeanti). K:lla 20 ääntä, A:lla 1 ääni ja etuoik. 8 % osinkoon. Osakekirja.

1989 äänet: Farmos-Yhtymä Oy 10,0 %, Oy Turun Sanomat 9,0, Turun Länsikeskus Oy 7,7, Turun Seudun Op 7,7, Turun Työväen Sp 7,7. 1991 Rautaruukki Oy 60 %, 1993 73 %. Rautarukki Oy osti 1991 alkaen otsikon yhtiön osakkeet sen omistaman Verho-Metalli Oy:n kattopeltituotannon vuoksi.

Yhtiön kaupparekisteriasiakirjat eivät löydy PRH kansallisarkistosta eikä Turun maakunta-arkistosta.