Pörssitieto © 2013–2018 

MEKLARILISTA

LINKKI SEN YHTIÖLUETTELOON

Kun varsinaiseen pörssilistaan ei pystytty saamaan uusia yhtiöitä rupesivat pörssimeklarit 1970-luvulla miettimään keinoja, millä pörssin vanhan ns. mustan taulun osakkeet saatettaisiin tehokkaamman ja julkisemman kaupankäynnin kohteiksi. OKO:n Pekka Montonen toimi asiassa erityisen ansiokkaasti.

Sitä taustaa vasten syntyi meklarilista. 21.5.1981 alkaen Helsingin arvopaperipörssin meklarit kokoontuivat viikoittain torstaisin (kesäisin joka toinen) välittämään noteeraamattomien osakkeiden (ml. niiden merkintäoikeuksien) kauppoja. 1.4.1990 kurssinoteerausten tekeminen siirtyi pörssin uuteen sähköiseen ja hajautettuun Heti-järjestelmään ja päivittäin tapahtuviksi. Pörssin johto suhtaui toimintaan myönteisesti. Yhtiöille ja niiden omistajille meklarilista oli hyödyksi osakkeiden kauppapaikkana ja osakeanneissa, mutta listalleotto tapahtui ilman ao. yhtiöiden myötävaikutusta, eikä yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeellä ollut merkitystä.


Osakkeiden listalleotto (luettelo yhtiöistä)

Alussa osakkeet lisättiin listalle yksittäisen meklarin pyynnöstä. Vuoden 1983 aikana yhtiövalikoima kiinteytyi oikeaksi listaksi, jonne yhtiöt otettiin meklareiden yhteisellä, eri päätöksellä – myöhemmin Arvopaperivälittäjien Yhdistys ry:n. Meklarilistan kauppatapasäännöt meklarit vahvistivat 14.5.1982. Listan osakkeet oli jaettu A ja L (yhtiössä lunastuspykälä) -ryhmiin. 27.5.1982 otettiin noin vuodeksi kokeilumielessä käyttöön B-ryhmä vähiten vaihdettuja osakkeita varten.

Ensimmäinen B-lista: Birka Line, Ilkka, Kaleva Matkatoimisto, Kirjateollisuusasioimisto, Koulukalusto, Lapuan Sähkö (toinen), Maakansa (uusi), Pohjolan Sanomat, Savon Sellu sekä Tampereen Kirjapaino.

Kaiken kaikkiaan noteerattiin meklarilistalla eri "varsinaisia" yhtiöitä 89 kpl. Vain nämä 89 luokitellaan osakekirjakatalogissa pörssiyhtiöiksi. Lisäksi oli alkuvuosina 11 lyhytaikaista listayhtiötä, joiden osakkeilla oli erittäin vähäinen vaihto ja joka ei lähtenyt käyntiin. Ne ovat oheisessa yhtiötaulukossa pienellä kirjasinkoolla ja ilman päivämäärätietoja. Lopuksi oli listalla alussa vielä 13 täysin 0-vaihtoista osaketta:

13 (uuden) yhtiön osakkeille noteerattiin kahtena ensimmäisenä vuotena jonkin aikaa osto- ja/tai myyntikursseja, ilman että ainuttakaan kauppaa syntyi:
Aspo K (kesä 1981, ennen uutta meklarilistalle ottamista), Ekenäs Tryckeri (17.12.1981–1982), Etelä-Saimaan Kustannus* (1981–kevät 1982, myöh. OTC-yhtiö), Forssan Seudun Puhelin (kesä-syksy 1981), Hämeen Sähkö (kesä-syksy 1981), Läkares Sjukhus (Eira; kesä-syksy 1981), Mallasjuoma* (kesä-syksy 1981), Mehiläinen Sairaala* (kesä syksy 1981), Satakunnan Kirjateollisuus (kesä 1981, ennen uutta meklarilistalle ottamista), Satakunnan Maakunta* (kesä 1981), SF Line (syksy 1981–kevät 1982), Sähköliikkeiden (syksy 1981), Söderströms Förlags* (kesä-syksy 1981), Talouselämä (kevät-syksy 1982), Teollistamisrahasto* (kesä 1981) sekä Valtameri kanta (kesä-syksy 1981, ennen uutta meklarilistalle ottamista).Kurssinoteeraukset

Kurssitarjouksensa meklarit tekivät kauppaerittäin, ensin suullisesti yhteisen pöydän ääressä, pian pörssin (silloisella) noteerauslaitteistolla pörssisalissa, pörssi-istuntojen jälkeen. Lisäksi parina ensimmäisenä vuotena meklarit saattoivat istunnoissa solmia keskenään kauppoja myös osakkeista, joita ei ollut tarkoituskaan ottaa meklarilistalle.** Niitä varten pankit rupesivat 1980-luvun lopulla ylläpitämään omia listojaan (välityspalkkiotulojensa turvaamiseksi).

Meklarilistan vaihdon arvo (suluissa yhtiöiden virallinen lukumäärä vuoden lopussa) oli kalenterivuonna 1981 2,83 Mmk (50), 1982 16,88 Mmk (40), 1983 37,08 Mmk (34), 1984 73,60 Mmk (35), 1985 80 Mmk (37), 1986 288 Mmk (34), 1987 800 Mmk (33), 1988 1078 Mmk (27), 1989 771 Mmk (43), 1990 441 Mmk (41), 1991 202 Mmk (38), 1992 680 Mmk (34), 1993 1439 Mmk (30), 1994 1677 Mmk (20), 1995 774 Mmk (15), 1996 719 Mmk (14), 1997 1544 Mmk (15), 1998 .. Mmk (11). 1995 Orion siirtyi meklarilistalta pörssin päälistalle.

Kurssitietoja julkaistiin joissakin sanomalehdissä, mm. Kauppalehdessä. Ensimmäinen oli Iltalehti, mutta sen 1981 ilmoittamat "kauppakurssit" eivät aina ole osakkeiden vaihtokursseja, vaan kuluvan vuoden korkeimmat ja alimmat osto- ja myyntinoteeraukset. Pörssitieto 1982, 1983 ja 1984 -kirjoissa julkaistiin taulukkomuodossa toteutuneiden meklarilistakauppojen yhteenvetoja kurssi- ja yhtiötietoineen vuosilta 1981, 1982 ja 1983.


Listan lopettaminen

OTC-markkinat käynnistyivät loppuvuonna 1984 kolmella eri listalla (eri tahojen). OTC:n status oli aluksi meklarilistaa alempi, eikä kursseja julkaistu lehdissä. V. 1985 alussa OTC-markkinat liitettiin yhteen ja syyskuussa 1985 ne virallistuivat täysin. OTC- ja meklarilistat yhdistettiin 19.10.1998 alkaen pörssin I-listaksi. Siinä vaiheessa meklarilista oli jo menettänyt merkityksensä.

Viimeisellä meklarilistalla 16.10.1998 noteerattiin Balansor, Benefon, Eesti Ühispank, Hansapank, Ilkka, Kekkilä, Kylpyläkasino, Metsämarkka, Panostaja, Raision Tehtaat K ja Turkistuottajat.

2000 perustettu Privanet oli eräänlainen seuraaja.

[Talouselämä 29/1981 s. 56–57.]


Alaviitteet:

*Nämä 42 (ml. lisäksi itse luettelossa olevia) yhtiötä noteerattiin ensimmäisellä meklarilistalla 21.5.1981.

**Painetun Pörssitieto-kirjan taulukoissa on mukana muutama sellainenkin yhtiö: A-Linssi (kertakauppa? 1982), Gummerus (1 os. 1982), Imatran Seudun Sähkö (7 os. 1982), Järviloma (1 os. 1982), Keskusyhtymä (4 os. 1982), Kotimaa Kustannus (1 kauppa 20 os. 1981), Kotvio (1 kauppa 1981), Labor (4 os. 1982), Liitto (5 os. 1982), MTV (mo. 1982, 8 os. 1983), Pohjois-Karjalan Kirjapaino (1? kauppa 1982), Saastamoinen Yhtymä (1 kauppa 1982), Sähköliikkeiden (pari kauppaa 1982), Tuottajain Mylly (1981, pari kauppaa 1982) sekä Uudenmaan Kirjapaino kanta/etu (3 os. 1982).
 

Meklareiden Musta taulu.Entiset pörssiyhtiöt.
Vanhat osakekirjat.
Pörssin osakeannit. —  Pörssiyhtiöiden historiikit. Unitaksen osakeindeksi.

Tämän sivun osoite on: www.porssitieto.fi/meklarilista.html