POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Etelä-Suomen Kaukopuhelin Osakeyhtiö - Södra Finlands Interurbana Telefonaktiebolag

Helsinki. K-rek. no. 6.042.

Per. 30.9.1892/23.2.1893 jo olemassa olevien kaukopuhelinlinjojen omistajien toimesta rakentamaan, omistamaan ja käyttämään kaukopuhelinverkkoa Etelä-Suomessa (kartta). Pääkonttori 2 oli Korkeavuorenkatu 37:ssä (talo purettu). Pahin kilpailija, valtionpuhelin, syytti yhtiötä siitä, että se hoiti vain kannattavat linjat ja jakoi osinkoa [Turpeinen]. Ks. myös kuvan jälkeen. Yhtiön toiminta päättyi 1.4.1935, kun valtio (Posti- ja lennätinhallitus) lunasti yhtiön koko puhelinverkon ja muun omaisuuden valtion sanelemaan hintaan 41 Mmk. Vuosihaaste haettu 29.12.1934. Yhtiö merkitty lakanneeksi 20.4.1937.Valtion edustajan perusteluja valtiollistamiselle [kerrottu 1959 teoksessa Risberg Suomen lennätinlaitos s. 538]:
"Olisihan yhtiön johdon pitänyt oivaltaa, ettei maan hallitus ja eduskunta pitkään voisi sallia sellaisen tilanteen jatkua, että yksityinen yritys, jonka osakekannasta päälle päätteeksi 43 % oli ulkomaisen trustin [LME] käsissä, saisi edelleen sellaisenaan jatkaa toimintaansa ja oman mielensä mukaan rakentaa vain taloudellisesti kannattavimmat puhelinyhteydet Etelä-Suomen asutuskeskuksien välille ja jättää valtion tai köyhien pikkuosuuskuntien asiaksi huolehtia taloudellisesti kannattamattomista puhelinlaitoksista, milloin nämä harvaan asutut syrjäseudut eivät kokonaan jääneet vaille puhelinyhteyksiä kaukopuhelinyhtiön jakaessa osinkoina [~10 %] ne varat, jotka olisi pitänyt käyttää harvaan asuttujen syrjäseutujen puhelinolojen kohentamiseen."

Pörssinot. 17.10.1912–31.12.1934. Vaihto oli koko ajan kohtalaisen suurta ja hyvin säännöllistä, mutta lukuisten osakeantien vuoksi kurssikehityksestä on vaikea saada käsitystä. 1934 ylin/alin oli 205/175 mk. Purkuosuus 1935 oli 214 mk/osake.

Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy Op. 1911: 2,8 Mmk (14.000 os. à 200 mk). 1913 U 2800 à 200 mk, op. 3,36 Mmk. 1918 U 8200 à 200 mk, op. 5 Mmk. 1920 R 5:1, op. 6 Mmk. 1920 U 3:1 à 200 mk, op. 8 Mmk. 1921 R 4:1, op. 10 Mmk. 1922 rahastoanti, op. 12,5 Mmk:aan. 1923 U 6:1 à 200 mk, op. 15 Mmk. 1924 U 12.500 os. à 200 mk, op. 17,5 Mmk. 1925 R 1:1, op. 35 Mmk. 1930 U 7:3, op. 50 Mmk:aan (250.000 os. à 200 mk). Osakekirja 2 3.

Vanhanmallisiin osakekirjoihin ennen 1925 on painettu vain yhtiöjärjestyksen vahvistamisvuosi 1894. Säilyneisiin specimen-kappaleisiin kirjapaino on kuitenkin käsin merkinnyt päivämäärät. 20.12.1920 (5 os. painettu 140 arkkia), 21.12.1921 (50 os. painettu 190 arkkia), 16.4.1924 (5 os. painettu 250 arkkia), 1.12.1925 (50 os. painettu 1175/1236 arkkia) ja 16.6.1930 (1 os. painettu 1355 arkkia, 5 os. painettu 363 arkkia). Yhtiöllä oli lukuisia osakeanteja. Suomenkielinen rinnakkaisnimi tuli 1925. Uusi malli: 1925 allekirjoittajina on Dan. Joh. Wadén ja Karl Strömberg, 1930 Karl Strömberg ja Axel Solitander.

1930 ruotsalainen L. M. Ericsson -yhtiö alkoi ostaa osakkeita omistaen 43 % 1934 [Berg s. 163]. Nämä osakkeet valtio osti 1934 [Berg s. 165, Risberg].


E. A. Berg Södra Finlands Interurbana Telefon 1894–1934. Kantanen & Sillanpää s. 40. Puhelin ja puhelinlaitokset Suomessa 1877–1977. E. Risberg Suomen lennätinlaitos 1855–1955 s. 329–39, 422–40, 532–41. O. Turpeinen Yhdistämme 1 (valtionpuhelin) s. 185. [H Hel-LK] s. 247. [PK] s. 48.