POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Kangas Pappersbruks Aktiebolag

Kankaan Paperi Oy Nimi v:sta 1935 Kankaan Paperi O/Y. Jyväskylä (Lohikoski). K-rek. no. 14.018.

Per. 8.1./21.2.1902.  1872 (oy 1891, Kangas-Ab) ja 1894 (Ab Kangas) perustetut edeltäjät (tehdas) olivat menneet konkurssiin, ja 1904 se oli tämän 1902 perustetun osakeyhtiönkin kohtalo. Se oli per. ostamaan Kankaan tehtaan 2 3 4 5 laitokset edelliseltä konkurssipesältä. Velkojat antoivat kuitenkin tämän yhtiön jatkaa toimintansa, Gösta Serlachiuksen johdolla, ja 1911 se pääsi konkurssitilasta. 1899 oli per. puuhiomo [Kta]. 1912 tuotanto, 2400 t, käsitti posti- (↓), kirjoitus, kuvapaino-, piirustus-, silkki- ja savuke- samoin kuin pergamenttipaperi 2,1 Mmk:n myyntiarvosta ja antaen työtä 270:lle [Kta]. Ilmakuva. Kirjepää. 1.1.1941 yhtiö fuusioitiin G. A. Serlachius Oy:hyn (nyk. M-real Oyj). Tuotanto päättyi 2010.Pörssinot. 19.6.1917–8.1.1919. Poistettu listalta, koska GAS omisti enemmistön. Kauppaa käytiin vain 1917 ja 1918. Markkamääräisen vaihdon suuruus oli tavanomainen, mutta 1918 peräti 15.180 osaketta siirtyivät uusiin käsiin (lähinnä Serlachiukselle) vajaalla 400 mk:lla/os.. GAS teki osakkeista julkisen ostotarjouksen hintaan 450 mk/os..

1917 oli rahastoanti 2:1 ja op. nousi 1,2 Mmk:sta 1,8 Mmk:aan (18.000 os. à 100 mk). Osakekirja 2 3.

1917 Kaukaan Tehdas Oy oli suurin om., 15 %, ja lisäksi Standertskjöldeillä oli osakkeita [Ahvenainen II s. 114]. 1918, kun Gösta Serlachius alkoi ostaa, oli 75 osakkeenomistajaa [Ahvenainen II s. 114]. 1919 G. A. Serlachius Oy omisti 99 % ja 1927 100 %.

J. Ahvenainen Kankaan Paperitehdas I, II. Kantanen & Sillanpää s. 112. [Kta] I s. 403. [Stal] s. 232. [PK] s. 186.